Viering 12 1/2 jaar op Heilige grond

26 mei 2024 San Salvatorgemeenschap
12 ½ jaar jubileum

Voorganger Daniëlla Martina
Lectoren: Corrie Dansen, Ingrid van Kappel, Marian Veenker
Koor Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden
Piano: Coby Wagemans
Thema: 12,5 jaar op Heilige grond

Openingslied: Dit huis vol mensen
Welkom

Van harte welkom hier in de San Salvator op deze bijzondere dag waarin we vieren dat de San Salvatorgemeenschap 12,5 jaar op eigen benen staat, een prachtig jubileum! Welkom voor wie hier iedere week viert, welkom aan wie af en toe met ons mee viert, welkom wie lang geleden met ons mee vierde en welkom aan wie hier vandaag voor het eerst is. Welke weg je ook bewandeld, weet je welkom hier in ons midden. We zijn verheugt om samen met u, met jou te vieren!

De afgelopen maanden hebben Corrie, Ingrid, Cees, Marian, Franneke en ik ons ingezet om hier vandaag een prachtig feest met u allen te vieren: 12,5 jaar op eigen benen staan. We willen er een feest van ons allemaal van maken. Daarom zijn we de afgelopen maanden met velen van jullie in gesprek gegaan. Misschien wel meer dan 80 mensen hebben we mogen spreken. Het waren mooie gesprekken. Gesprekken over waar je God vindt in onze gemeenschap, hoe je denkt dat wij als gemeenschap iets kunnen betekenen voor de wereld, hoe klein dan ook en tenslotte wat je wenst voor de San Salvator. Echo’s van deze antwoorden op de vragen zult u terug vinden in de overweging maar ik vermoed ook de prachtige Powerpoint en de foto’s die hierin gebruikt zijn die gemaakt is door Franneke.
Even terug naar die vragen.
Deze drie vragen waar we een regenboog van gekleurde antwoorden op ontvingen en tegelijkertijd was er ook veel herkenning. Die veelkleurigheid mag hier klinken. Dat vinden we belangrijk in de San Salvatorgemeenschap. En dat zullen we laten klinken. En waar veelkleurigheid is kan het soms ook schuren. De ene kleur gaat beter in de andere op dan een andere kleur. En ook dat mag er zijn.
Dat het een veelkleurig feest mag zijn waarin we ons gesterkt weten door elkaar, gedragen door de Ene midden in de wereld.

GEBED

In dit huis vol mensen
Wees hier bij ons aanwezig, Nabije God.
Dit huis vol mensen
U kent ons bij name
U kent ons ten diepste…
Wees hier bij ons aanwezig, in dit uur waarin wij samen. het leven vieren, delen en breken.
Een feest van 12,5 jaar San Salvator en tegelijkertijd willen we ook terugdenken aan allen die ons voor Cello in de San Salvator zijn voor gegaan. Mensen die wij moeten missen…zij staan geschreven in uw Hand en zo zijn ook zij hier vandaag bij ons. In U, in de liederen die we zingen en in de herinneringen die we ophalen.
Nabije God, wees hier aanwezig in dit huis vol mensen en vier met ons mee! Amen

Acclamatie: Wees hier aanwezig

Openen van de Bijbel

Eerste lezing Exodus 3 1-6

Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe, als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. Mozes dacht: Hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.
Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik: ‘Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. De Heer zei: ‘Kom niet dichterbij, en trek je schoenen uit. Want je staat op heilige grond.”

Lied Boek jij bent geleefd

Evangelielezing: Johannes 3, 1-8

Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Evangelieacclamatie: Dit ene weten wij

OVERWEGING

Mozes was op een alledaagse dag zijn schapen en geiten aan het hoedden. Een dag als geen ander, misschien was het wel op een 26 mei , wie zal het zeggen…een gewone dag zo leek het , totdat er iets bijzonders gebeurt: een braamstruik lijkt bevangen door vuur maar verteerd niet, wat een wonder is dat! Logisch dat je dit wonder van dichterbij wilt bekijken. Dus Mozes stapt op de braamstruik af. En dan te midden van dit brandende mysterie, spreekt God vanuit de braamstruik tot hem. Wonder en mysterie. Het blijkt een vindplaats voor God. Het is hier in ons midden, hier in Cello, op deze, mag ik zeggen, gewone plaats waar dagelijks gewerkt en geleefd wordt, waar God zich laat vinden. In de mensen, in het samen zingen, het samen delen, in liederen in verhalen, in teksten, in een ontmoeting . Daar ontstaat God, daar laat God, de Eeuwige, zich vinden. Soms ongemerkt, soms maar in iets heel kleins en soms in een overweldigend gevoel waarin je wordt meegesleept. Als inspiratiebron, als teken van hoop.

Bang is Mozes niet…hij durft dit wonder wel van dichtbij te bekijken. Nieuwsgierig is hij naar dit wonderlijke schouwspel. Nieuwsgierig naar het onbekende. Een mooie en belangrijke eigenschap om de wereld buiten onze gemeenschap tegemoet te durven treden. Niet bang zijn voor de verschillen. Een open en respectvolle houding kan hierbij helpen. Mozes treedt het brandende braambos open tegemoet en trekt respectvol zijn sandalen uit op verzoek van God die hem zegt: je bevindt je op heilige grond. Misschien zit hier wel een sleutel in om de ander altijd open tegemoet te kunnen treden, ook of misschien wel juist wanneer iemand heel anders over de dingen denkt…Je spreekt over dat wat heilig is voor iemand. Deze mens heeft een andere vindplaats van God. Waarom zou deze meer of minder zijn dan jouw of mijn vindplaats van God? Laten we daarom blijven uitwisselen in openheid en die veelkleurigheid met liefde omarmen. En laten we niet vergeten zoals zovelen van jullie hebben aangegeven in de gesprekken dat we als gemeenschap al het een en ander doen. In het Noodfonds, de kerstpakketten, de vastenacties of gewoon in het dagelijkse leven door er simpelweg voor een ander zijn. Door een lift aan iemand te geven, een warm woord van medeleven of een boodschap voor iemand te doen. Zo klein mag het zijn. Het is mooi om te zien, deze heilige betrokkenheid in de wereld om ons heen. Ook in de oecumenische vieringen die we in Den Bosch vieren met andere gemeenschappen. Ja, soms gebruiken ze woorden die schuren met onze woorden…of geloven of zingen ze anders…en schuren kan soms pijnlijk zijn. Misschien helpt het ons om dan even aan Mozes te denken en onze sandalen uit te trekken omdat we, ook als het schuurt, we ons soms juist op de heilige grond van een ander bevinden, een andere vindplaats van die veelkleurige God.

En dan komen we Nikodemus tegen in de nacht die Jezus een bezoek brengt. Waarom bezoekt hij Jezus in de nacht? Wil hij dat zijn collega leiders niet weten dat hij heimelijk ontzag heeft voor deze wonderrijke man? Of wist hij dat Jezus alleen in de nacht het even rustig had omdat hij de rest van de dag omringd werd door mensen die door hem geïnspireerd wilden worden? Wist hij dat dit een rustig moment was om echt even van gedachten te wisselen? Hoe dan ook…het blijkt al snel dat Nikodemus weinig tijd met Jezus heeft doorgebracht en zijn woorden niet verstaat. Opnieuw geboren worden…dat kan toch niet? Is zijn letterlijke interpretatie. Geboren worden uit water en geest. Uit water geboren worden, wil zeggen dat de dingen die jou tegen houden (bijvoorbeeld een onveilig gevoel, schaamte, onzekerheid, angst, allemaal hele menselijke eigenschappen die we allemaal hebben) die worden weggewassen zodat de Heilige Geest in jou geboren mag worden en andere eigenschappen (die je ook rijkt bent) naar boven laat komen, openheid, nieuwsgierigheid, lef, moed…zodat de liefde overvloedig mag stromen…Als je opnieuw bent geboren dat bekijk je de wereld met andere ogen…kleuren die eerst niet bij elkaar leken te passen, passen nu misschien wel…of je ziet hoe mooi de kleur is waar je altijd een hekel aan had…Opnieuw geboren worden…12,5 jaar geleden, zijn we hier in Cello opnieuw geboren. Een al eerder gedoopte gemeenschap. Een gemeenschap die er al was en die even vruchtbaar, misschien wel vruchtbaarder wilde worden en de stap durfde te zetten om op deze zogenaamde “gewone” plek, midden in het leven samen een vindplaats van God geboren te laten worden. Vriendschapsbanden die al waren gesmeed zijn meegenomen en hier zijn ook weer nieuwe vriendschappen ontstaan. Vriendschap, verbinding en inspiratie werd opnieuw gevonden.

En die Geest waar Jezus in Johannes over spreekt is een actieve energie. De heilige Geest wil in beweging zijn, die wil zoals Jezus in Johannes zegt: rondwaaien. En dat doet de Geest in wensen en dromen van ons allemaal.

Wensen en dromen die geboren worden in die vindplaats van God, op die heilige grond. En wat een mooie wensen willen er graag groeien en wortel schieten op die heilige grond…en sommige van die dromen hebben we in eigen hand…zo hebben verschillende mensen de droom om deze vindplaats van God, onze inspiratie door te geven en dat kunnen we doen. Door te durven staan voor wie en wat we zijn en dit te durven delen met anderen. De deuren wagen wijd open blijven zetten en tegelijkertijd er blijven zijn voor elkaar.

En naast al die wensen en dromen zijn er ook zorgen… Kunnen wij als ouder wordende gemeenschap elkaar blijven dragen? Worden we niet te kwetsbaar? Deze onzekerheden die er mogen zijn schuren ook een beetje aan die mooie dromen en wensen. Want we willen dat er iets bewaard blijft iets overblijft van het kostbare dat we op zondag hier en doordeweeks in allerlei prachtige groepen of andere ontmoetingen mogen ervaren omdat het ons zo dierbaar is. En misschien zal het anders worden maar met onze voeten in heilige grond en een geest die ons daar niet in laat vastroesten kunnen we verandering met elkaar dragen en blijft beweging gaande…

Dat is de schat van de heilige grond en die schat dragen we in ons midden. Het bijzondere van deze schat is dat het niet een schat is met een dik slot eraan vast waar alleen wij de code van kennen. Dit is een schat om uit te delen. Dat doen we al en laten we dat blijven doen. Laten we rijkelijk uitdelen aan de mensen om ons heen van wat ons inspireert. Laten we uit blijven delen uit die onuitputtelijke schat die San Salvator heet en laten we elkaar hierin blijven dragen en blijven inspireren.

Amen

Geloofslied: Woord dat ruimte schept

KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN

UITNODIGING VOOR PERSOONLIJKE BIJDRAGE VIA DE COLLECTE

De gaven van brood en wijn worden op tafel gezet.
Intentieboek wordt naar voren gebracht.

INSTRUMENTALE MUZIEK

VOORBEDE

Eeuwige, geworteld als we zijn in een Bijbelse traditie, bidden wij U,
Heilige grond waarop wij staan, geef ons de moed om onze inspiratie te delen met wie we mogen ontmoeten op onze weg.

Acclamatie: Die ons voor het licht gemaakt heeft

Eeuwige, wij bidden U, dat mensen gedragen worden door vriendschap. Dat zij de kracht vinden om elkaar te blijven dragen ook in tijden van ziekte en kwetsbaarheid in welke vorm dan ook.

Acclamatie: Die ons voor het licht gemaakt heeft

Eeuwige, wij bidden U, dat wij ons verbonden weten in liefde en dat wij die liefde uit mogen dragen en handen en voeten mogen geven in de wereld om ons heen.

Acclamatie: Die ons voor het licht gemaakt heeft

Eeuwige, wij bidden U, dat wij oog blijven houden voor het leed van de wereld en tegelijkertijd het leven blijven vieren! Zo vieren wij U!

We bidden voor wat ons werd toevertrouwd in het intentieboek.

Vandaag zullen wij niet vergeten hen die ons zijn voorgegaan. Hen die we moeten missen.

Mogen zij allen, en allen die we meedragen in ons hart geborgen zijn in de vrede van de Eeuwige.

Gedenkacclamatie: Gedenk ons hier bijeen

Lieve mensen, ik wil u vragen om stil te worden en voor wie dat wil even de ogen te sluiten. Laten we een moment in ons zelf San Salvator herinneringen ophalen aan de laatste 12,5 jaar maar ook aan de jaren daarvoor. Laten we gedenken iedereen die in ons op komt, de mensen van voorbij die wonen in ons hart en in onze herinneringen. Zo zijn ook zij hier bij ons vandaag en wordt niemand vergeten. Een moment van stilte…

Amen.

TAFELGEBED
Wij danken U voor deze aarde
die U in onze handen hebt gelegd:
aardse en heilige grond onder onze voeten
voedsel om van te leven
Veelkleurig en muzikaal,
vol mensen om mee te leven.
U bevrijdde Uw volk uit het land van de angst
trok voor hen uit naar het beloofde land
herinnerde mensen er steeds weer aan
hoe het leven met elkaar goed kan zijn.
U liet mensen als Mozes ons voorgaan
Hij liet ons verbinding zoeken
met U en met elkaar.
Zo bent U de Heilige grond van leven,
onze reisgenoot onderweg

Wij danken U voor Jezus.
Nooit leefde iemand dichter bij U
Hij maakte de bron weer zichtbaar
wakkerde de hoop aan
leefde vóór
hoe je samen mens kunt zijn.
Verbonden met God en met ons
gaf Jezus niet op bij tegenstand
Op de avond waarop hij later gevangen werd genomen
vierde hij het feest van de bevrijding,
een viering die hoop geeft.
Hij nam het brood,
brak het en zei:
Dit is als mijn leven
gebroken en gedeeld met jullie
ook nam hij de wijn
sprak de zegen uit
en zei:
Dit is de wijn van de nieuwe wereld:
als je liefde schenkt, breng je leven en geef je leven door.
Blijf dit doen: je brood en je leven delen,
de wijn van de toekomst drinken,
dan ben ik er bij.

Dat wij mogen leven in zijn geest
als mensen open naar de ander
dan breekt de toekomst open
Om deze nieuwe wereld bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:

ONZE VADER

VREDESWENS
Hier op deze heilige grond wordt een begin van vrede gemaakt. Doordat we elkaar de hand geven en elkaar aankijken. Laten wij net als Jezus zeggen: Vrede voor jou! En breng vrede, waar je ook gaat.

VREDESLIED De Vogel

UITNODIGING AAN DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN

LIED: Die de aarde boetseerde

GEBED

In stilte, in herinnering
In verhalen en woorden gesproken
In brood en wijn welke zijn gebroken, geschonken, gedeeld.
In het samen vieren
In het samen zingen
In alles wat we hier doen
Straalt Uw voorbeeld naar ons uit
Barst de rijkdom van wat we doen
In al haar kleuren open.
Mogen wij Uw licht en al die kleurenpracht meenemen
De wereld in.
Met een open blik en open armen.
Amen.

SLOTGEDACHTE

Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld.
Anne Frank

Lieve mensen laten wij op weg gaan vandaag met de zegen van God:

ZEGENWENS Elkaar tot zegen zijn

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

SLOTLIED: De Steppe zal bloeien!

2 reacties

 1. Hans Moerman

  ma 27th mei 2024 at 11:23

  Van Harte Proficiat met jullie 12 1/2 jarig Jubileum Mensen v/d S. Salvator Geloofs Gemeenschap.

  Mvg,
  en alle goeds,

  Beantwoorden
 2. Fiet Vreeburg

  zo 26th mei 2024 at 15:26

  Een viering met zoveel inspiratie voor de komende jaren: we leven!
  Speciaal voor Daniëlla met haar visie voor ons en Marcel met zijn enthousiasme :Dank jullie wel!
  En aan ons allen met het vriendenboek!

  Beantwoorden

Reactie plaatsen