De bestuursleden van SSiB

Het bestuur van SSiB bestaat uit:

Jos de Ridder (1953)
Voorzitter

JosDeRidder150

Ik ben getrouwd met Rosalie; wij hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.

In mijn werkzame leven was ik docent aardrijkskunde en directielid van een VMBO school. Op 1 januari 2018 heb ik dat afgesloten.

We wonen in Rosmalen maar komen al meer dan 35 jaar in de San Salvator. Van 2000 tot 2010 was ik lid van het parochiebestuur, waarvan acht jaar als vicevoorzitter. Bij de herstart van de vereniging San Salvator in Beweging kwam ik in het bestuur in de rol van voorzitter. Na het verstrijken van de benoemingstermijn in 2017 ben ik het bestuur gaan ondersteunen als technisch voorzitter van de bestuursvergaderingen. Op die manier hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan de San Salvatorgemeenschap, gedreven vanuit de gedachte dat de San Salvator gemeenschap voor veel mensen, en ook voor mij, een plaats is waar eigentijdse geloofsbeleving mogelijk is.

Liesbeth van Leijen (1966)
Penningmeester

Ik verhuisde in 1993 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Dus besprak ik vóór mijn verhuizing de zoektocht naar een nieuwe parochie met onze pastoraal werker in Eindhoven. “Nou, de San Salvator parochie is wel wat voor jullie, denk ik”, kregen mijn man en ik te horen. Voor de vorm gingen we ook nog kijken bij de RK parochie bij ons in de wijk (West). En daarna toch maar snel door naar de San Salvator. Daar was het vanaf de eerste minuut echt thuis komen. Ik ben ook nooit meer weggegaan.
Kijk, bij ons in de familie hebben we zo’n beetje alle stromingen binnen het Katholicisme wel aan boord. Inclusief een tante die ooit voorzitter van de Acht Mei beweging was (Hedwig Wasser). En daar ben ik schatplichtig aan: aan de medemens, voor wie geloof en regels een mens op kan tillen. Mensen dreigen of onderdrukken met regels en normen, daar ben ik niet zo van. En dan ben ik ook nog eens jurist, moet je weten.
Als bestuurslid zal ik me inzetten om onze gemeenschap te dienen. Met respect, passie en transparantie. Met alles wat ik in huis heb.

Yvette van Hoeckel (1965)
Secretaris

Alhoewel ik ben opgegroeid in Rosmalen, was ik altijd al kind aan huis in de San Salvator omdat mijn ouders de keuze maakten voor de kritische en open houding van de kerk in Orthen. Al jong was ik betrokken bij de nevendienst en lid van het jongerenkoor. Vervolgens woonde ik 15 jaar in het westen van het land waar ik werkte als juf en als groepsleidster. In Dordrecht zijn mijn drie kinderen geboren.
Sinds 2006 woon ik weer in Rosmalen en ik werk weer op een school binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie waar ik een “administratieve, vakinhoudelijke taak” heb. Inmiddels ben ik gescheiden. Zingen doe ik weer bij Melodiek en ik heb praktische taken op me genomen als de website en de stoelen zetten. Inmiddels voel ik me weer geworteld en vind het interessant om aan het bestuur van onze geloofsgemeenschap deel te nemen in een tijd dat geloven voor velen in de samenleving niet zo vanzelfsprekend is terwijl het tegelijkertijd binnen onze gemeenschap voor mij zo goed voelt om elkaar te inspireren om het voorbeeld van Jezus te volgen. Daar ga ik me voor inzetten.

Rinus van der Heijden (1945)

Na mijn studie theologie in Tilburg was ik van 1971 tot 2006 werkzaam als docent godsdienst/catechese/levensbeschouwing en ook maatschappijleer aan diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs en een ROC. Sinds 2006 ben ik met (pré)pensioen.
Ik ben getrouwd met Geesje. Samen hebben we 3 zonen en 4 kleinkinderen.
Van 1971 tot 1975 woonden wij in de wijk Kruiskamp in Den Bosch West, maar waren parochiaan van de San Salvator. Onze oudste zoon is er ook gedoopt. Daarna verhuisden we naar Sint-Michielsgestel, waar we nog altijd wonen. Toen in januari 2000 onze Christofoor-parochie aldaar opgeheven werd kwamen we na enkele maanden van kerkelijke omzwervingen weer terecht in de San Salvator. Het voelde als vanouds en heel vertrouwd: eigentijdse liturgie, inspirerend en spiritueel ; een levendige en hechte geloofsgemeenschap die midden in de maatschappij en het leven staat. In 2010 zijn we mee overgegaan naar de gemeenschap van San Salvator in Beweging. We voelen er ons thuis.
De San Salvator verdient een goede toekomst. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.

Jacques Jochems (1949)

Ik ben geboren in Heythuysen, een dorp in midden Limburg. Na mijn middelbare school ben ik in Utrecht Rechten gaan studeren. Daar heb ik mijn vrouw Annemarie leren kennen. We zijn getrouwd in 1974 en hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Na Utrecht zijn we naar Den Haag gegaan, waar we allebei werk vonden bij verschillende overheidsinstellingen. In 1983 zijn we naar Den Bosch gekomen vanwege mijn werk bij de provincie Noord Brabant. Na een korte oriëntatie naar verschillende katholieke kerkgenootschappen zijn we bij de San Salvator terecht gekomen waar we ons meteen welkom en betrokken voelden. In de afgelopen jaren ben ik binnen deze gemeenschap actief geweest in het bestuur van de Jan Schouten Stichting en als secretaris van de Adviesraad.
Ik wil me graag inzetten voor deze gemeenschap in deze tijd vol nieuwe ontwikkelingen.

 

Albrecht Beeftink (1953)

Geboren in ’s-Hertogenbosch en er inmiddels ook weer sinds 25 jaar woonachtig. Gehuwd met Vera. We hebben vier kinderen en drie kleinkinderen. Tot mijn pensionering eind 2019 werkzaam geweest als psychiater, o.a. in het toenmalige Carolus Ziekenhuis, de laatste vijftien jaar in Eindhoven. Eenmaal terug in ’s-Hertogenbosch na een zoektocht uitgekomen bij de San Salvator, waar ik me steeds goed thuis heb gevoeld.
Ik hoop me als bestuurslid nuttig te kunnen maken en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een gezond voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.