Vieringen

ZOOMviering Geestkracht


SAN SALVATORGEMEENSCHAP

23 januari 2022

Voorganger: Franneke Hoeks

Lectoren: Liesbeth van Leijen & Marga van de Koevering

Muziek: Melodiek

 

 

 

 

Deze week een interactieve zoomviering.  U kunt inloggen via
https://us02web.zoom.us/j/81239594414
Vanaf 10.00 is onze zoomruimte open. De viering begint om 10.30 uur.
Zet u een kaarsje en lucifers klaar?

Welkom
Fijn dat jullie er zijn. Mooi om jullie te zien, om elkaar te zien, ook al is het via een beeldscherm. Ik zit hier thuis op mijn werkkamertje, jullie zitten in je eigen huizen en toch zijn we dit moment met elkaar verbonden.  Dat is bijzonder is deze tijden waarin we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen.
Vandaag zou eigenlijk een trektochtviering zijn met de Vlaamse theologe Griet Van Coillie.  Die trektocht vieringen waren bedoeld om onszelf uit te dagen en ook om de San Salvator in de stad een beetje op de kaart te zetten. Het loopt allemaal anders dan we dachten en hoopten. Ondanks vaccinatie, boosters, regels blijft Corona een groot deel van het maatschappelijk leven bepalen.
Als San Salvator willen we blijven zoeken naar wat er wel kan. Vandaag vieren we via ZOOM. Dat is soms een beetje rommelig, er gaat vast het een en ander fout met microfoons, met geluid wat het niet doet, camera’s die ons in de steek laten. Daar moeten we het maar even mee doen.  We gaan in deze zoomruimte met elkaar op zoek naar geestkracht. Oude woorden klinken hier, bekende en onbekende liederen. We zoomen straks in op een verhaal over Jezus, die in zijn geboorteplaats in de Synagoge oude woorden in de mond neemt en daarmee richting bepaald.
Laten we allemaal in onze eigen huizen een kaarsje aansteken. Kleine puntjes van licht en geestkracht.

Licht onsteken

 

Gebed
Eeuwige, bron van licht en leven, verwarm ons hart
verzacht onze hardheid, maak ons open, laat ons horen
doe ons verstaan, leer ons vertrouwen, spoor ons aan
verbind ons met elkaar, verweef ons met jou geest, maakt ons tot mensen naar jouw beeld en gelijkenis. Amen.

Lied
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht

We lezen Jesaja 61, 1-3
De geest van God, de EEUWIGE, rust op mij, want de EEUWIGE heeft mij gezalfd.Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de EEUWIGE uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de EEUWIGE als teken van zijn luister.

Wist u dat ….
De terebint is in de bijbel een boom met betekenis. Bij zijn aankomst in Kanaän reisde Abram door tot de terebint en bouwde daar een altaar voor de Eeuwige. Terebinten trotseren de eeuwen. Zo’n boom zorgt voor een plek om te gedenken en verhalen te bewaren voor het nageslacht. Een terebint kan oud worden en kan zelfs in jaren van droogte groen blijven door zijn uitgebreide wortelsysteem. De tronk van een afgehouwen boom loopt gewoon weer uit en zo houdt de boom eeuwen stand.  “Terebinten der gerechtigheid …” worden mensen van God genoemd in deze Jesaja tekst.  De terebint is een beeld van kracht en onverzettelijkheid, hier dan ook nog gekoppeld aan gerechtigheid. Wie kan dat weerspiegelen?

Lied
Op wie wij wachten hoe dan ook:
die opricht wie is neergebogen,
die vrijmaakt wie is opgesloten,
een licht voor wie in donker gaan,
die mensen uit het dal zal halen,
Kind van mensen, kind van God.

Lucas 4, 14-21
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Eeuwige rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Eeuwige uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.

Bezinning
Jezus terug op de plaats waar hij is opgegroeid. Bekend terrein. Even thuiskomen. Bij vader en moeder op bezoek en weer doen wat je altijd deed. Voor Jezus is dat op sabbat naar de synagoge gaan. Jezus wordt uitnodigt om te lezen en dan klinken de woorden van Jesaja die wij hier net ook hoorden. Armen goed nieuws brengen, wie gevangen is vrijmaken, binden zicht geven en onderdrukten van hun last bevrijden. Met deze woorden, verankerd in de Joodse traditie spreekt Jezus een missiestatement uit. Dit is waar ik voor sta. In de lijn de profeten is dit wat God van mij vraagt. Sterker nog dit wat ik ben, ten diepste. Jezus richt zich op armen, gevangenen, blinden, onderdrukten. Hij brengt het goed nieuws maar bovenal bevrijding. In de evangelies zien we Jezus aan het werk te midden van outcasts, zieken, engerds en mensen die buiten de boot vallen. Mensen die ploeteren, die fysiek, emotioneel, financieel en emotioneel de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Jezus brengt bevrijding. Nieuwe adem, nieuw zicht, nieuwe kansen.  Vrijheid.
Vrijheid is een ingewikkeld begrip. Te vaak klinkt het in onze samenleving als een soort doorgeslagen individualistisch principe. Ik. Ik. Ik. Dat is niet de vrijheid die Jezus voorstaat. De vrijheid van Jezus is altijd een verbonden vrijheid, een gerelateerde vrijheid. De vrijheid die Jezus voorleeft is een vrijheid die niet alleen mij tot leven wekt, of alleen jou tot leven wekt, maar ook voor samenhang zorgt, relatie en verbinding. Niet alleen die arme, blinde, gevangene wordt heel, maar de hele samenleving knapt ervan op. Dan wordt vrijheid een gezamenlijke kracht. Dat ontstaat er ruimte waar de geest van God mensen -afzonderlijk en met elkaar verbonden- tot leven wekt.

Stilte |  Voor jezelf
Bevrijding. Verbinding. Geestkracht.  Wat betekenen die woorden voor jou? Voor ieder van ons afzonderlijk? Voor wat we samen zijn?

Lied Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

Voorbeden
Wij bidden om licht en geestkracht in alle hoeken van de wereld. Dat mensen vrijheid vinden in de verbondenheid met anderen.
Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel van mensen, Ontferm U over ons.
Wij bidden voor hoop en leven voor vluchtelingen waar ook ter wereld. Dat zij een plek mogen vinden waar ze welkom en veilig zijn.
Gij vuur, dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons.
Gij vlam, Gij licht in mensen, ontferm U over ons.
Wij bidden om vonken van bevrijding voor iedereen die worstelt met deze bizarre tijden. Dat we samen een wegvinden naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
Gij woord, dat door ons mens wordt, ontferm u over ons.
Gij stem in ons geweten, ontferm U over ons.
Voor alles wat leeft in ons hart maken we hier ruimte.
Voor wie ziek zijn vragen we om kracht en bemoediging.
We bidden hier voor onze dierbare overledenen. Laten we het maar even stil maken en ruimte geven aan gemis, verdriet en alles wat niet gezegd kan worden. Stilte

Onze vader verborgen
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade –
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Slotgedachte

Zullen we een bos beginnen?
Graaf een kuil
en plant je boom
voorzichtig
naast de mijne.
Kunnen ze elkaar
uit de wind houden
als het stormt
of in de zondagzon
samen zwijgen.
En als ze ’s avonds
door de wimpers
van hun twijgen
naar elkaar kijken
beginnen ze al
op een bos te lijken (Jaap Robbe)

Zegen
God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

 

Licht in het duister viering 16 januari

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 16  januari 2022

Voorbereiding Franneke Hoeks
Lectoren: Karel Bierlaagh & Maria Claessens  | Muziek: Melodiek

Licht in het duister

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Deze week staan veel kerken stil bij wat hen verbindt. De wereldwijde viering tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij hebben zich laten inspireren door het bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in het Evangelie volgens Mattheüs: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Er wordt altijd mooi pakket met gebeden en liedsuggesties gemaakt, waar we ook in deze San Salvator viering gebruik van maken.  Er is veel wat ons als kerken en geloofsgemeenschappen verdeeld: hoe we bijbel lezen, de taal van onze gebeden en  de liederen die we zingen. Toch hebben ook veel gemeen: we dromen van een betere wereld, lezen dezelfde verhalen en willen ons laten gezeggen door wat niet in woorden valt te vangen. In alle verschillen lijken we dat soms te vergeten.

We richten ons in deze viering op de ster, die de wijzen uit het oosten richting gaf. We lezen een psalm, we luisteren naar een oosterse hymne en spreken de geloofsbelijdenis van Nicea uit. Een viering in het kader van eenheid is je eigen grenzen een beetje oprekken en kijken wat het vreemde je brengt.

Een teken wat christenen uit alle windstreken met elkaar verbindt is het kruisteken. Laten we dat hier met elkaar maken.

We zijn bij elkaar in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest.

Gebed
Eeuwige, u openbaart zich in uw schepping.
U nodigt alle mensen uit om in uw aanwezigheid te zijn.  Wij hebben de ster van Jezus in ons leven gezien,
zoals de wijzen deden en proberen in zijn spoor te leven. Als geschenk bieden wij Hem onszelf aan.
En wij vragen: wees met uw heilige Geest onder ons. Maak ons één als wij komen uit het Noorden en het Zuiden, uit het Oosten en het Westen, mannen en vrouwen, oud en jong.
Amen.

Lied bij u is de bron van het leven

Psalm 8 

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Lied van het licht | Sint Ephrem 

Het licht van de rechtvaardigen
en de vreugde van de oprechten is Christus Jezus, onze Heer.
Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard.
Hij kwam om ons te redden uit de duisternis
en ons te vullen met de straling van zijn licht.
De dag breekt aan,
de macht van de duisternis neemt af.
Vanuit het ware licht ontstaat
er voor ons het licht
dat onze verduisterde ogen verlicht.
Zijn glorie schijnt op de wereld
en verlicht de diepten van de afgrond.
De dood is uitgeroeid,
de nacht is verdwenen,
en de poorten van Sheol zijn gebroken.
Wezens die in de duisternis lagen van oudsher,
worden bekleed met licht.
De doden herrijzen uit het stof
en zingen omdat ze een Verlosser hebben.
Hij brengt redding en schenkt ons leven.
Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte.
Hij zal terugkeren in glorieuze pracht
en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken.

Overweging
We kennen allemaal het verhaal van de drie wijzen die een ster zagen, op weg gingen en het kind in de stal vonden.  Een kind als een koning. We lazen het verhaal in onze viering twee weken geleden.
Hoe zit het met ons gelovig richtingsgevoel?
Welke ster, welk lichtpunt doet ons op weggaan?
Durven we achter te laten wat ons dierbaar en vertrouwd is? Kunnen we anderen vinden op onze weg? Mogen we genieten van hoe anderen hun geloof beleven? Staan we open voor wat anders is?

Muziek

We bidden hier vandaag met elkaar een oude tekst.
Woorden ons niet altijd even vertrouwd
We bidden deze geloofsbelijdenis zoals hij in veel oosterse kerken klinkt.

Geloofsbelijdenis van Nicea | in de traditie van de Oosterse Kerken

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, V en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen;
en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.

Overweging
Die wijze mannen intrigeren me. Een ster achterna omdat die ster op iets ongekend belangrijks wijst. En dan ga je! Je zet zelf opzij, laat je vertrouwde omgeving achter je en gaat het licht achterna. Is dat  ook niet wat wij als gelovige mensen proberen te doe? Het licht achternagaan? Zoeken naar manieren om op onze manier ook weer licht uit te dragen. Welke geloofswoorden doen ons in beweging komen?

Geloofswoorden uit de gemeenschap

Wat is jouw/Uw geloofswoord dat richting geeft?

En als je je bestemming hebt bereikt wacht je een verrassing. Geen superevent, maar juist een klein ontwapend kindje, gekoesterd door de kersverse ouders. Niks groots. Niks majesteitelijks. En zij knielen en geven. Ze gaan door de knieën omdat ze beseffen dat God daar in dat kind te vinden is, in het weerloze kleine.

Lied Wek mijn zachtheid weer

Voorbeden
De wijzen kwamen uit het Oosten en zij brachten geschenken mee. Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen over de hele wereld in al hun verscheidenheid van eredienst en traditie.

De wijzen gingen op weg, een ster achterna.
Wij bidden, dat onze inspanningen om harmonie en dialoog te zoeken met andere religies mogen slagen. Eeuwige, geef ons nederigheid en geduld om met respect met anderen mee te gaan op hun reis.

De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug. Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende wereld: Eeuwige help ons nieuwe en creatieve manieren te vinden om ons geloof zichtbaar te maken.

Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie als vluchteling door de woestijn naar Egypte.
Wij bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde mensen in deze wereld: Rust ons uit, Eeuwige, om gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard verdreven zijn, en een warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken.

De eerste jaren van het leven van Jezus werden gekenmerkt door geweld en slachtpartijen op bevel van de dictator Herodes.  Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de wereld waar het geweld voortduurt en de gevolgen ervan tastbaar zijn: Inspireer ons om zonder ophouden onderdrukten te verdedigen en achtergestelden te beschermen.

Onze vader verborgen

Slotgedachte

Wat mij betreft weet ik niets zeker, maar naar de sterren kijken zet me aan het dromen.
– Vincent van Gogh

Zegen

Laat ons op weg gaan
als de koningen
vertrouwend op
eeuwig licht
dat ons wijst
de weg van
recht en vrede.

In de naam van de eeuwige
die we kennen als vader/moeder, zoon en heilige geest.

***

Meer weten over de week van gebed? Kijk op www.weekvangebed.nl

Genoten van deze viering?
We missen de collecte tijdens de viering.
Maak uw bijdrage over op NL96 INGB 0006 0407 13
t.n.v. San Salvator in Beweging

Ga anders denken

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 9 januari 2022

Voorbereiding: Tony de Meulder
Lectoren: Toon van Mierlo & Maria Hoitink | Muziek: Melodiek

Ga anders denken

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

 • Openingslied: Om warmte gaan wij een leven
 • Woord van welkom

Iedereen van harte welkom bij deze online viering van San Salvator. Wij vieren vandaag de doop van de Heer. Een doop niet ergens in een kerk, maar gewoon in de Jordaan, een rivier met stromend water. Water dat leven geeft!
Bij zijn doop in de Jordaan kwam de Geest over Jezus.
Voor Hem betekende dit een heel sterke innerlijke ervaring,
een Bron waaraan Hij zich levenslang kon laven.
Moge ook wij iets van die goddelijke kracht en inspiratie ervaren nu wij hier samen verbonden zijn.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Het vraagt extra sterkte om je in het dagelijkse leven
niet zomaar gedachteloos te laten meedrijven
met de slogans van onze moderne maatschappij,
maar om, integendeel, echt bewust in het leven te staan.
Het vraagt moed om jezelf van tijd tot tijd af te vragen:
wat betekent het voor mij om als gedoopte door het leven te gaan? Ben ik iemand die het geknakte riet niet breekt,
die recht brengt? Durf en kan ik anders gaan denken? Maken wij het stil en verbinden wij ons met de Eeuwige en met elkaar.

 • Lied: keer u om…
 • Openingsgbed

Eeuwige,
Jij zendt jouw welbeminde Zoon
als dienaar van gerechtigheid.
Hij schreeuwt niet,
Hij dwingt niet,
Hij nodigt uit.
Wij bidden Jou:
vervul ons met zijn gezindheid
die de zwakke mens niet breekt Amen.

 • Lezing: Jesaja 40. 1-11

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
11 Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

 • Overweging

Troost, troost mijn volk, waar heb ik behoefte aan troost?
Ik denk dat velen van ons in deze tijd verlies ervaren. Verlies van zekerheden die voorheen normaal waren. De zekerheid van een vaste baan, gezondheid, sociale contacten, naar de viering kunnen. Nu is alles anders en moeten we wennen aan een “nieuw normaal”, terwijl we ervaren dat dit niet normaal is. Is er troost voor ons? Of zijn we als roepende in de woestijn?
Jesaja was roepende in de woestijn. Dat beeld van de roepende in de woestijn is doorgedrongen in onze taal. We bedoelen er iemand mee naar wie niet geluisterd wordt, iemand die tevergeefs roept. Maar toch… Jesaja werd wel gehoord. Een roepende in de woestijn houdt het verlangen wakker. Hij kan de woestijn tot een vruchtbaar gebied maken. Het is dus belangrijk om stem te geven aan je verlangen, om het onder woorden te brengen. Wat verlang jij? Wat verlang ik? Het zijn levensvragen, zingevingsvragen. In een tijd van beperking zoals nu leven die vragen misschien wel meer dan anders. De tijd van Jesaja was ook een tijd van beperking, maar toch heeft hij in zijn tijd een troostvolle boodschap voor de ballingen en voor Jeruzalem. De aankondiging van de terugkeer, een nieuwe tijd breekt aan. Laat wij blijven hopen op… die nieuwe tijd!

 • Lied: Alles wacht op u vol hoop

 Evangelielezing: Lucas 3. 15-16. 21-22

15         In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
16         maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: `Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
21         Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
22         en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er klonk een stem uit de hemel: `Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

 • Overweging

In de liturgie zitten er maar een paar weken tussen Jezus’ geboorte en zijn doop in de Jordaan. In werkelijkheid waren het dertig jaar, waarover nauwelijks iets bekend is. En toch mag je met een zeker recht zeggen dat die jaren de belangrijkste van zijn leven zijn geweest. Immers de dingen die hij later verkondigde, zijn manier van leven, zijn spreken over God en zijn omgaan met mensen, dat alles moet Hij thuis hebben opgedaan; daar moet hij de mens zijn geworden over wie wij nu nog spreken. Thuis, van zijn ouders Maria en Jozef heeft Hij leren vertrouwen op God; en daar ook moet Hij hebben leren houden van mensen. In die jaren is zijn visie gegroeid op de toekomst en de weg daarheen. Voordat Hij met zijn gedachten naar buiten wilde treden, liet Hij zich dopen door Johannes. En tijdens dat gebeuren – lezen we bij Lucas – scheurde de hemel open en klonk er een stem: jij bent mijn liefste zoon; in wie ik vreugde vind. Dat wil zeggen: Je bent een mens naar mijn hart. Eigenlijk zegt God dat tegen iedere dopeling, Jij bent mijn liefste zoon, mijn liefste dochter. Ik heb met regelmaat kindjes gedoopt, ik voel mij dan verbonden met Johannes de doper. Ik doop namelijk ook alleen met water, en ik zeg bij die doop. Dit is jullie kind, maar het is niet jullie bezit, het is een kind van God. Jullie mogen hem of haar het beste geven. En opvoeden tot een mens in wie God zijn vreugde vind. Met het ritueel van de doop zet je samen met de aanwezige gemeenschap het kind en de ouders op weg. Tijdens het schrijven van deze overweging komt er een jeugdherinnering boven. Ik vond het als kind, maar ook nu nog heerlijk om een Bastognekoekje in de koffie te dopen. Maar van mijn moeder mocht ik dat niet, ik zou een kunnen knoeien. Maar het is een prachtig beeld van wat de doop betekend. Het Bastognekoekje dat in je koffie of thee ‘gedoopt’ hebt, blijft een koekje, maar veranderd toch wat van smaak en … het koekje is dan zachter geworden. Wat zou het mooi zijn, als wij door ons doopsel, ook mogen ervaren dat we daardoor in verloop van tijd wat meer zachtaardige mensen mogen worden. Wij kunnen ook iemand zijn die niet schreeuwt, die niet luidkeels in het openbaar roept, niet op de voorgrond treedt, maar gewoon doet wat moet worden gedaan. Wij kunnen gaan in het voetspoor van Jezus, dat is hem genoeg. En de riem van zijn sandaal, die kan hij zelf ook wel vastmaken, daar heeft hij niemand voor nodig. Laat ons anders gaan denken, laat ons leven  vanuit de bron die leven is…

 • Lied: Bij u is de bron van het leven

 Voorbede + acclamatie Kom over ons met uw geest

-God van mensen,
Jij die blij bent met elke mens die geboren wordt,
wij danken Jou dat we mogen zijn wie we zijn.
Help ons te groeien in mens-zijn
opdat wij steeds meer die geliefde mens worden
zoals Jij ons hebt bedoeld.

-God van mensen,
wees bij jouw mensenkinderen die niet gewenst zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten bij wie ze welkom zijn.
Dat ze mogen zijn wie ze zijn,
en ervaren dat Jij er ook voor hen bent.

-God van mensen,
wees bij ons zoals wij hier samen verbonden zijn
en open onze ogen voor mensen in nood.
Inspireer ons, vuur ons aan
en zegen ons met jouw Geest,
alle dagen van ons leven.

 1. Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef jou een naam opdat ik jou een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig jouw rijk van eenheid nu,
jouw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen.

 Slotgedachte:

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen tot Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een constante opgave van solidariteit
tot in het verliezen toe.

Gedoopt blijf je heel je leven .
Het is een verbond tussen jou en de goede Geest van God.
Wat een geluk, wat een dynamiek!

 • Zending en zegen

Geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en goede Geest. Amen.

 • Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen
maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

GOD LAAT ZICH ZIEN viering 2 januari Driekoningen

2 jan. 2022
GOD LAAT ZICH ZIEN
Tekst: Truus van Kaam
Voorwoord bij de viering van Driekoningen
Driekoningenviering voor bij een (brood)maaltijd.
Deze zondag vieren we de Verschijning des Heren, Epiphanie. Voor de Oosterse kerken is dit het Kerstfeest,
Jezus is gekomen voor alle mensen. De Wijzen uit het Oosten symboliseren de wereldbevolking.De geboorte in een stal staat nu niet centraal, maar drie wijze zoekende mensen.
Zij zijn op zoek naar de Redder, de Vredesvorst, naar iemand die anders dan andere heersers of koningen een doorbraak forceert -geweldloos en zonder eigen belang- die voorrang geeft aan de “kleinen”, mensen die tekortkomen , op welke manier dan ook.
Deze doorbraak wordt het unique sellingpoint, het bijzondere van het christen-zijn.Het echte leven komt in dit feest aan het licht. De verschillen in kansen, levenssituaties, waardering, liefde, gezondheid….vul maar aan.Vandaag geen beelden, maar off-line in gesprek met jezelf en met de ander met wie je je gedachten wilt delen.
De beelden dragen we al bij ons, in ons hoofd en in ons hart. Je wordt uitgenodigd die tevoorschijn te roepen.Wat is het idee?
Ik heb van de teksten voor de live-viering een thuisviering gemaakt, die geschikt is voor alle leeftijden.
Het is, denk ik, een goed idee om aan de broodmaaltijd te vieren. Een bijzonder ontbijt of lunch.
Je kunt de viering in één keer “gebruiken”, maar ook in gedeelten zodat je meerdere dagen een bezinning hebt.Er staan af en toe één of meer vragen om je op gang te helpen. Sommige teksten zijn ook te zingen op de melodie van een bekend kerstlied, je kunt ze natuurlijk ook lezen. Deze teksten zijn van Jan van Opbergen.Tip: lees hardop en doe om de beurt een couplet.Voor wie alleen is: Je kunt iemand uitnodigen om samen te vieren en een broodje te eten. Als je dat te spannend vindt kun je ook met iemand afspreken om allebei de telefoon op tafel te leggen en zo op afstand toch samen te vieren. Alleen, in alle rust kan natuurlijk ook.Ik wens jullie veel inspiratie en Gods zegen,
Truus van Kaam

God laat zich zien.
Een oud lied dat alvast het evangelie vertelt:
Drie driekoningen zagen een sterre, een sterre van wondere pracht:
De sterre van Jacob, het teken, zolang aan de hemel verwacht.

Zij repten zich heen int geleide der ster, die zij hadden aanschouwd,
Naar ’t land van de Joden met giften van mirrhe, van wierook en goud.

Toen zij te Jeruzalem kwamen, verdween er de sterre meteen
Zij gingen naar koning Herodes en vroegen: ‘waar moeten wij heen?’

Waar is er de Koning geboren, wiens sterre wij hebben aanschouwd?
Wij zijn ter aanbidding gekomen met mirrhe, met wierook en goud.’


En toen zij dat hadden vernomen: ‘naar Bethlehem moet ge dan gaan,’
Vertoonde zich weder de sterre, en reisden zij blijde weer aan.

Zij vonden het koninklijk Kindje en knielden aanbiddend terneer,
Met goud en met wierook en mirrhe en keerden vol dankbaarheid weer.

Evangelie volgens Matteüs 2,1-12
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes kwamen er wijzen uit het oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben een ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.
Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar de Christus geboren moest worden. Zij antwoorden hem: Te Bethlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En Gij, Bethlehem landstreek van Juda,
Gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,

Want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,
Die herder zal zijn over mijn volk Israël.

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik hulde kan gaan brengen.
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met Zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. In een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Om over na te denken: die wijzen waren op zoek naar iets wat voor hen van betekenis kon zijn. Zij hadden er een vermogen voor over!

Hoe kijk jij naar de zoekers in deze wereld? Gelukszoekers, wie zijn dat volgens jou? Wat en waar zoek je zelf?

Lezing Psalm 72

Er zou van godswege een koning komen.
Een koning!
Om orde te stellen op zaken, onkreukbare rechtspraak voor allen,
Opgetild de vernederden,
Vreemdeling geëerbiedigd,
Mensenrechten gewaarborgd:
Van Godswege een koning.
Vrede de bergen, de dalen
Vrede het graan op de akker
Schoven gerechtigheid, brood
Op de planken der armen.
Er zou een helper, een Godsmens-
Arme, je schreeuwde om hulp
Nu is je helper gekomen
Vrouwe hier is uw helpman.

Er zou, als dauw over rozen,
Genezing zijn voor de zieken,
Grote schoonmaak van zielen
Vrijkoop van kostbaar bloed:
Uittocht uit slavenhuizen
Tirannen van hun tronen
Een thuisland voor de ontheemden
Een taal van vrede en hoop.

Er zou een gezalfde komen
Op de rug van een ezeltje
Overal heen waar mensen
Worden geschonden- hij zou
Hun wonden verbinden, hun ogen
Doen oplichten, hij zou de wanhopigen zoeken:
Hij zal ons zoeken en vinden.

Vrede de kopermijnen
Vrede de olievelden
Vrede de zwanenmeren
Vrede de regenwouden
Zou het worden God weet-
Vrede de naam van de koning,
Moge zijn koninkrijk bloeien,
Vrede voor jou en voor jou

Zou het worden en blijven
Mensen tot rust gekomen
Pleinen van hemelse vrede,
Amen zou het, ja amen.
Wij die dit zingen, wat zullen
Wij hopen, huilen en smeken?
Kom toch haastig, vandaag nog
En de dood zal niet meer zijn.

(Uit 150 psalmen vrij H. Oosterhuis)

In deze psalm , die wij kennen naar de beginregels:” voor kleine mensen is Hij bereikbaar..”
worden mensen en situaties benoemd de om bevrijding en redding smeken.

Naar welke regels gaat jouw hart uit?
Je kunt niet de hele wereld redden.

Als ieder aan een onderdeel van het leven zijn/haar aandacht geeft kunnen we samen het verschil maken.

Niet alleen christenen werken aan een betere wereld. Kijk eens om je heen…..
Er zijn zoveel goede initiatieven. Kun je daar ook inspiratie in vinden?
Klein Magnificat (melodie: midden in de winternacht..)
Grote goedheid, God ben Jij, Midden onder mensen,
Want Jij maakt de armen vrij en vervult hun wensen.
Langzaam, zeker komt Jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten.
Door zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.
Langzaam, zeker komt jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan woe staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Stap voor stap en voet bij stuk zul Jij verder komen,
Tot de aarde met geluk vol begint te stromen.
Langzaam, zeker komt Jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Voorbede: ik bid voor……
Onze Vader

Tot slot (Melodie: er is een roos ontsprongen)

Jij, diep in ons verscholen.
Jij, ziel van alwat leeft,
Die ons verbindt met morgen
En met wat is geweest.
Jij maakt ons heel en één –
De minsten mens geborgen,
O, god door alles heen.

Wij zijn om Jou verlegen,
O, God in ons bestaan.
Maak ons jou toegenegen,
Help ons te doen jouw naam.
Maak ons toch heel en goed –
De minste mens geborgen,
O, God die leven doet.

Wij bidden om bevrijding
Uit onze eenzaamheid,
Om gloed van nieuwe tijding
In deze kille tijd.
Maak ons weer heel en waar –
De minste mens geborgen,
O, God, wij met elkaar.

Gods Zegen voor jou.

MET ZEGEN INGELEID viering 31 december

SAN SALVATORGEMEENSCHAP   31 december 2021
Voorbereiding: Corrie Dansen, Maria van den Dungen & Franneke Hoeks
Lectoren: Hans Waegemakers & Karel Bierlaagh
Muziek: Melodiek

thema: Met zegen ingeleid


Opening en Welkom
Oudjaar en nieuwjaar zijn bijzondere dagen; als piketpaaltjes markeren ze elk jaar.
2021, bijna voorbij, was zomaar een jaar in de geschiedenis van eeuwen.
Maar voor sommigen was het een speciaal jaar waarin hun leven begon, voor anderen was het het laatste jaar van hun bestaan. En ieder van ons zal beamen dat het een bijzonder jaar is geweest.  Het was een jaar met lockdowns, vaccinaties, vrijheid geproefd en weer de teleurstelling, afstand, agressie en angst, maar ook veerkracht en verbinding. Jullie hebben dat laten weten en het komt zo terug.
Allemaal van harte welkom, die met ons in deze viering het jaar willen afsluiten en het nieuwe jaar begroeten,
de drempel over – met elkaar als reisgenoten onderweg.
Laat ons maar naar binnen keren:

Gebed
Jij, eeuwig: liefde, licht, reisgenoot,
Wij bidden jou:
Wees een gids op onze levensweg,
een schuilplaats als we vermoeid zijn.
Spreek ons moed in als we aarzelen.
Geef kracht aan ons, reisgenoten.
Verlicht ons pad en draag ons over drempel.
Acclamatie:
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht
Lees meer →

Kerstnacht: Er brandt licht

Noodgedwongen vieren we kerstmis online. Als San Salvator maakten we een filmpje waarin door muziek en beeld stilstaan bij het kerstverhaal.
Deze online viering werd met veel mensen gemaakt. Dank jullie wel!.
Zet u een kaars en lucifers klaar? In de viering steken we allemaal een lichtje aan.

Voorganger: Tony de Meulder | Muziek Melodiek
Lectoren: Toon van Mierlo, Maria Cleassens, Franneke Hoeks en heel veel kinderen

Lees meer →

… van alzo hoge

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
19 december 2021
Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Annette Beelen en Marga van de Koevering
Muzikale begeleiding: Coby Wagemans en Maria Werner

Thema: … van alzo hoge

Openingslied: Nacht is om de huizen heen
Nacht is om de huizen heen,
dood is in de bomen,
straat is uitgestorven steen,
aarde moederziel alleen,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Hemelen en aarde slaan
dicht in vrees en dromen,
korte dagen breken aan,
niet te zien zijn zon en maan,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Wacht maar op de morgenster
met drie gouden kronen,
en al staat hij heind’ en ver,
twintig eeuwen hopen er,
tot het licht zal komen
van alzo hoge.

Welkom bij de adventskrans
Welkom allemaal. Vandaag bereiken we de top van de adventsberg. We vieren advent we vieren het uitkijken naar kerstmis. Vanaf de aardse toppen van het bergland van Juda
en vanuit hemelse hoogten zoeken wij het licht en zoekt het licht ons.
Adventus, dat is tegelijk: het eraan komen en het aankomen. Het kind is er nog niet, maar toch ook al een beetje wel! Wij voelen het en zijn er zeker van: dit kan niet meer mis gaan!
Het licht keert nu de duisternis. God ziet de wereld aan. Drie kaarsen branden al. Met het ontsteken van de vierde kaars wordt de adventskrans gerond en bereikt de opgang naar
kerstmis het hoogste punt.

Lied: In het droevig duister

In het droevig duister staat een winterboom
met zijn dode takken wachtend op de zon.
Waak, mensen, waak, er gloort licht in de nacht.
Leven zal ontluiken waar je het ’t minst verwacht.

Introductie lezingen
Uit het oude testament lezen we een passage uit het boek van de profeet Micha en de evangelielezing is uit Lucas.
De laatste tekst is ons heel vertrouwd.
Wie Micha in diens tijd hoorde of las, zal gedacht hebben:
wat is dat voor een voorspelling?,
terwijl wij niet direct de neiging hebben
bij zijn woorden te denken aan koning David.
De lezingen worden verzorgd door Annette Beelen en Marga van de Koevering.

Lezing 1: Micha 5:1-4a
En jij, Betlehem in Efrata, te klein
om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou zal me iemand voortkomen
die heerser in Israël zal zijn.
Zijn oorsprong ligt in den beginne,
vanaf de dagen der tijd.
Daarom zal hij hen prijs geven
tot de tijd dat zij die zwanger is zal baren.
Wie van hun broeders zijn overgebleven,
zullen dan terugkeren naar de Israëlieten.
Hij zal opstaan en toezien en hen hoeden in de kracht van de Heer,
en in de naam van de heer hun God zullen zijhem ten dienste staan.
Daarom zal hij dan groot zijn tot aan de randen der aarde,
en hij zal de vrede zijn.

Lied: Vanwaar zijt gij gekomen (mel. Er is een roos ontsprongen)
Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen
zo ver weg, zo dichtbij.
Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal.
Uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot.
Met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan.
Uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een mens van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.

Lezing 2: Lucas 1: 39-45
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland,
naar een stad in Juda,
waar ze het huis van Zacharias binnenging
en Elisabet begroette.
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot;
ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid:
“De meest gezegende ben je van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot!
Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer
naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde,
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Gelukkig is zij die geloofd heeft
dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”

Acclamatie: Magnificat anima mea dominum (Taizé)

Overweging
Micha was een profeet uit de achtste eeuw voor Christus.
Israël werd aangevallen. Een groot deel van de inwoners van Samaria
was gedeporteerd naar Babylon; de stammen van het Zuidrijk zouden volgen.
Daar leek hun situatie uitzichtloos en voelden zij zich lamgeslagen.
“Aan de rivieren van Babel / zaten we treurend terneer /
en dachten aan Sion. / Aan de wilgen op de oever / hingen wij onze lieren.”
Zo dichtte de psalmist. Tegen die achtergrond klinkt in Micha de aankondiging
van een nieuwe heerser die in het onooglijke stadje Betlehem, in de streek
Efrata, geboren zou worden, de latere koning David. In die tijd zullen de ballingen,
zij die door God zijn prijsgegeven, terugkeren en zal er vrede zijn.
In Mattheüs 2 staat:
En jij, Betlehem, in het land van Juda,
bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.
Deze profetie slaat op de geboorte van Jezus, maar het is wel duidelijk
dat Mattheüs de tekst van Micha citeert.
Ik denk dat dit allemaal goed is om te weten als achtergrond.
Toch stel ik voor om het nu weer weg te stoppen in ons geheugen.
Laat de wóórden die we hoorden en nog horen gaan, tot ons komen
en de plaats openen, waar ze sinds mensenheugenis als schatten
zijn opgeslagen in ons hart. Ze roepen de gevoelens en de sfeer op,
die passen bij waar we nu zijn, in het laatste stadium van de advent;
net zoals Elizabeth ook al ver was in haar blijde verwachting,
toen zij bezoek kreeg van Maria en het kind in haar baarmoeder
zich niet onbetuigd liet. Verwachtingen wekken hoop op, geloof
in de toekomst, liefde en inspiratie om die te verwezenlijken.
Laat dat ook de liederen met je doen: laat je meevoeren
op de vertrouwde melodieën en droom een beetje weg
bij wat je hoort en zingt: van verwachting tot daden,
van de geboorte van het licht tot het licht dat geen tijd kent.
Een roos is al ontsprongen en brengt bloei,
midden in de winter en midden in de nacht.
Licht zal er komen van alzo hoge!
Een nieuwe wereld, zo ver weg, zo dichtbij,
in het levenslang verhaal van ons allemaal.

Geloofslied: Zonder naam en zonder woorden
Zonder naam en zonder woorden,
zonder wapens, zonder land
word jij onder ons geboren,
aan ons lief en leedverwant,
als een klein en weerloos lam
in het levenslang verhaal
van ons allemaal,
dat wij amper horen.
Zonder rekenen en praten,
zonder taal en veel geschrijf
zul jij kleinen binnen laten,
die nog leven zoals jij,
want die zijn zo frank en vrij
in het levenslang verhaal
van ons allemaal,
dat wij hen vergaten.
Zonder wijsheid, zonder weten,
zonder geld en zonder goed
zul jij naar de mensen heten
om te zijn die wordt vermoed:
hij die vrede redden moet
in het levenslang verhaal
van ons allemaal,
want je kunt nooit weten!

Voorbeden
Wij bidden dat er licht zal zijn in alle hoeken van de wereld.
Acclamatie: Onze duisternis is voor jou geen duisternis
Wij bidden dat wij nergens het kleine vergeten of verdonkeremanen.
Accl.
Wij bidden dat er licht zal zijn in elke samenkomst van mensen

en dat dit licht ook zal uitstralen over onze herinneringen aan allen
die door de dood zijn heengegaan.
Accl.Tafelbede

Wij zijn hier bijeen in het licht van korte dagen.
Onze harten warmen zich aan dit samenzijn.
Denkend aan kerstmis zien wij nieuw leven steeds weer
door onze wereld gaan.
Wij koesteren hier het onvergetelijke verhaal over een mens
die vol was van U, van de kribbe tot het kruis:
hij was een zoon van U en noemde U onze vader.
Eén met hem zijn wij vol van hoe hij deed
bij wat wij het laatste avondmaal noemen
en wij blijven die heel speciale bijeenkomst gedenken,
toen hij zijn leven deelde met de woorden:
dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.
Zo zal de vrede aan het licht worden gebracht,
de vrede van iedere nieuwe mens,
nog weerloos en zelveloos geboren.
Daarom bidden wij het Onze Vader, zoals ons geleerd werd te bidden
en zullen het zingend afsluiten met de woorden
“Want van U is de toekomst, kome wat komt”.

Onze vader –  Want van U is de toekomst

Vredeswens
Zien wij de ster, de komeet van de kerstdagen,
al branden, hoog boven de bergen?
Zal hij straks stervend in onze handen
met woorden van licht voortleven op ons gezicht
en ook in onze harten,
vanaf den beginne van zijn verschijnen
tot aan het einde van de dagen der tijd?
Vrede en alle goeds!
Laten wij een gebaar maken naar elkaar met deze woorden of gedachte.

Vredeslied: Laat komen hij die komen zal

Communio
Wij herinneren ons het teken van brood en wijn
en vinden in die herinnering saamhorigheid
met hem, die onze Jezus was en is en altijd zal zijn.
Die herinnering bindt ons aan elkaar,
doet hem wonen in ons midden
en maakt ons tot deelgenoten van zijn levensweg.
Amen.

Communielied: Al wie dolend in het donker
Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht,
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht;
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een Koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht tot ter dood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam,
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Mededelingen

Slottekst
In de Targum, de vrije, interpreterende vertaling van het Oude Testament
in het Aramees, staat dit (vertaald door Atze Landman):
En jij, Betlehem Efrata, te klein was je
om geteld te worden onder de duizenden van het huis van Juda;
uit jou zal voor mij de Messias uitgaan
om over Israël machthebber te zijn
en wiens naam reeds in de dagen van weleer werd genoemd.

Wegzending
Advent is leven:
een kans om wat ons is gegeven
te delen en aan anderen door te geven;
een kans om wat krom is recht te trekken;
het licht zien in de duisternis.
Laat branden het vuur van de vreugde,
van de vriendschap,
van de hoop,
van het geloof,
van het geduld,
van de liefde.
Laat ons het beste van onszelf geven.
In de naam van die wij in één adem noemen:
vader, zoon en heilige geest.

Slotlied: Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
De zonne voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht.
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

 

 

VAN ALZO HOGE

19 december 2021          Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Annette Beelen en Marga van de Koevering
Muzikale begeleiding: Coby Wagemans en Maria Werner
Thema: … VAN ALZO HOGE

Openingslied: Nacht is om de huizen heen

Nacht is om de huizen heen,
dood is in de bomen,
straat is uitgestorven steen,
aarde moederziel alleen,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Hemelen en aarde slaan
dicht in vrees en dromen,
korte dagen breken aan,
niet te zien zijn zon en maan,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Wacht maar op de morgenster
met drie gouden kronen,
en al staat hij heind’ en ver,
twintig eeuwen hopen er,
tot het licht zal komen
van alzo hoge.

Welkom bij de adventskrans
Welkom allemaal. Vandaag bereiken we de top van de adventsberg. We vieren advent we vieren het uitkijken naar kerstmis.
Vanaf de aardse toppen van het bergland van Juda en vanuit hemelse hoogten zoeken wij het licht en zoekt het licht ons.
Adventus, dat is tegelijk: het eraan komen en het aankomen. Het kind is er nog niet, maar toch ook al een beetje wel!
Wij voelen het en zijn er zeker van: dit kan niet meer mis gaan!
Het licht keert nu de duisternis. God ziet de wereld aan. Drie kaarsen branden al.
Met het ontsteken van de vierde kaars wordt de adventskrans gerond en bereikt de opgang naar kerstmis het hoogste punt. Lees meer →

OP WEG – Toekomst hier en nu


San Salvatorgeloofsgemeenschap

3e advent | 12 december 2021

Voorgangers Franneke Hoeks en Els Vis
Lectoren Jolanda Lensen en Maria Hoitink

Cantor Hans Wagemakers
Piano Coby Wagemans
Fluit Maria Werner

 

Openingslied: De dag loopt ten einde

Welkom
Welkom op deze derde zondag van de Advent Wij zijn hier bij elkaar om uit te kijken naar Kerstmis. Om te luisteren naar Bijbelse woorden, om stil te zijn, te zingen, te bidden.
Op weg …. Die woorden trekken met ons mee in de advent. Vandaag zijn zoeken gaandeweg sporen van toekomst. Wat ligt er verborgen onder de weg die we gaan?
Laten we het stil maken om ruimte te maken voor het derde lichtpuntje op weg naar kerstmis.

We gaan vandaag te rade bij Sefanja, een van de kleine profeten uit de Bijbel. Sefanja is een oudere tijdgenoot van de profeet Jeremia. Veel onheilswoorden in dit boek, met aan het einde -de tekst die we vandaag lezen – toch hoop en bemoediging.  Dan bladeren we door naar Lucas en horen hoe Johannes in eerste instantie vloekt en tiert, maar ondertussen ook handreikingen geeft aan wie het maar horen wil.
Laten we het stil maken om ruimte te maken voor het derde lichtpuntje op weg naar kerstmis.

Stilte

Gebed
Gij die telkens weer
het licht tevoorschijn roept,
wij wachten op u
zoeken de stilte
maken ruimte in ons hart
Kom in ons midden
Raak ons aan
met de hartslag van uw liefde
Ga ons voor met uw licht
voed ons vertrouwen
leer ons gaan
tegen doem en dood.

Aansteken van de 3e adventskaars
Laat ons hier vandaag beginnen met het ontsteken van de derde kaars van de adventskrans. Iedere week wordt het klein beetje lichter en krijgen we meer zicht op de geboorte van dat kind, dat zoon van God genoemd zal worden.

Acclamatie In droevig duister couplet 1, 2 en 3

Eerste Lezing: Sefanja 3:24-20
Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De Eeuwige heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De Eeuwige, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’
De Eeuwige je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht
zal ik met eer en roem overladen. In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer
– zegt de Eeuwige.

Overweging 1e deel:
Sefanja is een profeet in de ware betekenis van het woord: hij is geen toekomstvoorspeller, maar hij bekijkt de toekomst vanuit het nu. Nu zijn we nog in ballingschap, maar straks zullen we zingen en juichen. Houd moed in deze dagen, want alles komt goed in de dagen die komen gaan. Het klinkt als een blijde boodschap, maar er zit een addertje onder het gras … Want die toekomst komt er niet als we vandaag achteroverleunen en vol goede moed op die toekomst gaan zitten wachten. Die toekomst begint nu. In de lezing van vandaag schetst Sefanja die vreugdevolle toekomst, maar wat daarvoor in het nu nodig is, schrijft hij in de verzen die eraan voorafgaan. Eerst wordt onderdak geboden aan een arm en zwak volk en dan vindt er een soort uitzuivering plaats: de hoogmoedigen zullen uit ons midden verdwijnen en zij die overblijven, zullen geen onrecht doen en niet liegen of bedriegen. En dan … ja, dan is het tijd om te feesten.

Lied: In ’t laatste van die dagen zal het zijn

Evangelie: Lucas 3:7-18
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. ’Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.

Acc.: God verscholen … scheur de hemel open en kom.

Overweging 2e deel:
In de tijd van Johannes leefden de mensen heel sterk met de verwachting van het einde der tijden. Johannes windt er geen doekjes om: denk je nou echt dat je veilig bent voor het eindoordeel? Dat jij als vanzelfsprekend bij het volk van de Ene hoort omdat je afstammeling bent van Abraham? Zo simpel is het niet. Er moet een nieuw volk komen. En daar word je geen lid van alleen omdat je als Jood geboren bent of trouw bent aan de Thora. Het gaat erom of je bereid bent je te keren naar de Ene, naar God, naar dat wat goed en rechtvaardig is. En al die mensen die zich laten dopen, zeggen: ja dat wil ik. Vertel me hoe. Wat moet ik doen? Zelf zou ik tegen Johannes willen zeggen: wat KAN ik doen? Ik? In mijn eentje? Het goede nieuws is: ik ben niet alleen. Om te beginnen bent u hier. En wij zijn hier met een reden. We luisteren naar die goede boodschap dat het duister niet het laatste woord heeft. We keren ons hier naar het licht. In de duisternis van haat, oorlog en geweld, klinken de woorden “en toch …”. En toch geloven we dat de nacht ten einde loopt en de dag naderbij komt. Dus: Johannes, wat kan ik doen? Ik ben geen heilige. Ik kwets soms mensen, meestal die waar ik veel van hou. Ik vergeet soms anderen omdat ik het te druk heb met mezelf. En toch … Toch geloof ik dat ik een kind ben van die hemelse vader/moeder. Dat ik gezien word. Dat ik gedragen word. En dat geloof zet mij in beweging om een zo goed mogelijk mens proberen te zijn.
Johannes zegt ons vandaag dat wij mogen uitzien naar de komst van de mensenzoon die ons zal dopen met de adem van de geest en met vuur. Het is die geest en dat vuur die we nodig hebben om tegen de stroom van cynisme en doemdenken in te zwemmen. En in vertrouwen uit te zien naar een nieuwe morgen. Dat het zo moge zijn.

Stilte

Geloofslied: Een mens te zijn op aarde

Voorbede
Voor de toekomst van onze wereld. Dat er leiders mogen opstaan die bruggen slaan. Die zich inzetten voor een beter leefklimaat. Voor de universele rechten van mens en dier. Dat zij in de onherbergzame woestijn die onze wereld is, mogen blijven roepen: Kom! Ik luister. Ik maak plaats voor jou.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal
Voor allen die leven in het donker. Omdat zij op de vlucht zijn en geen kant op kunnen. Omdat zij eenzaam zijn en niet worden gezien. Omdat zij wanhopig zijn en niet om hulp durven vragen. Dat er toekomst voor hen mag zijn in het licht van een medemens.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal
Voor ons hier bij elkaar. Dat we ons niet door het duister laten neerslaan en ons mee laten slepen in wij-zij denken, in uitzichtloosheid, in angst. Maar dat we geloven in goedheid, in solidariteit, in verbondenheid. Dat we in geloof, hoop en liefde uit mogen blijven zien naar het licht.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal

Tafelgebed
Omwille van liefde voor elkaar en zorg voor leven gaat het brood niet rond wordt de beker niet gedeeld. Maar in de kaalheid van het ontbreken voelen we misschien meer dan ooit de waarde van dat letterlijk eten van hetzelfde brood
en drinken uit een beker. Die geest van zorg voor elkaar
en voor de wereld is iets wat we delen, hoe dan ook. Laat de stilte en de leegte hier maar even met ons zijn in de wetenschap dat leegte ruimte in zich draagt.

Vredeswens
Vredeslied: Zuster broeder vrede voor u van de eeuwige

Onze Vader

Mededelingen

Slotgedachte
Er heerste eens in een land ten zuiden van de Sahara een grote droogte. Het gras van de steppe kwijnde weg. De dieren vonden geen water meer. De woestijn rukte op. Zelfs dikke bomen en struiken die de droogte gewend waren, zagen hun einde naderen. Bronnen en rivieren waren allang opgedroogd. Slechts één enkele bloem overleefde de droogte. Ze groeide dichtbij een heel kleine bron.  Maar ook de kleine bron was de wanhoop nabij. Vol droefheid vroeg zij zich af: “Waarom doe ik al die moeite voor één enkele bloem, terwijl alles in het rond verdort?” Toen boog een oude knoestige boom zich over de kleine bron en zei: “Lieve kleine bron, niemand verwacht van jou dat je de hele woestijn groen en levend maakt. Jouw taak is het één enkele bloem leven te schenken, meer niet.

Zending en zegen
We gaan op weg en planten toekomst onder de zegen van uw naam Eeuwige die we kennen als vader/moeder, zoon en goede geest.

Slotlied: Scheur toch de wolken weg en kom

De weg effenen

San Salvatorgeloofsgemeenschap
1e advent | 5 december 2021
OP WEG – de weg effenen
Voorganger Tony de Meulder Lectoren Liesbeth van Leijen & Karel Bierlaagh
Cantor Gerard van de Weijer Piano Joost Boekhoven

Openingslied: Nacht is om de huizen heen
Welkom
Moge dit samenzijn gezegend zijn
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.­

Iedereen van harte welkom in deze vertrouwde ruimte van Cello. Wij zijn hier vanmorgen samen om te vieren, al is het anders dan anders. Op deze tweede zondag van de advent staan we stil bij de lezingen uit de traditie. We delen het Woord, we delen ons leven.
Maken wij het een moment stil in ons om op Gods hoogte te komen.

Stilte…

Vandaag horen wij Johannes de Doper aankondigen:
‘Jezus Messias is op komst.
Hij zal een vuur in ons ontsteken.’
Kijken wij uit naar het bezoek van zo Iemand?
Komt het wel gelegen? Hebben wij tijd voor Hem?
Verlangen wij naar een Heiland die heelt,
Iemand met een visie, een droom,
Iemand die goede raad brengt,
die recht trekt wat krom is?
Zijn wij er klaar voor om Jezus, het Kerstekind, te ontvangen?
Is er in ons al plaats
voor dat vuur dat Hij in ons wil ontsteken?

Aansteken van de 2e adventskaars
Waar wij ook gaan of staan
wil Hij, die wij God-met-ons mogen noemen,
ons bemoedigend nabij zijn.
Zijn Woord verlicht ons levenspad
zodat wij elkaar kunnen zien
met nieuwe ogen.
Als teken dat wij verlangend uitzien naar
de geboorte van Gods Woord
steken wij de tweede kaars van onze adventskrans aan.

Acclamatie In droevig duister couplet 1 en 2

Gebed
Eeuwige
Jij die ons de ogen opent
voor wat er in de wereld gebeurt,
Jij die ons hart sneller doet kloppen
als mensen om hulp vragen of zich gekleineerd voelen,
wees in ons:
Kracht en Hoop,
Uithoudingsvermogen en Liefde
om aan te pakken wat Jij ons te doen geeft
voor iedere mens op onze weg.
Wij vragen Jou dit in naam van Jezus,
die wij verwachten en naar wie wij uitkijken. Amen.

Eerste Lezing: Maleachi 3: 1-4;  
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals, in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.

Lied: Gij zijt voorbijgegaan

Evangelie: Lucas 3: 1- 6
31 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”

Acclamatie: God verscholen in den hoge, scheur de hemel open en kom.

Overweging:

Geloofslied: Kom en volg mij op de weg
Voorbede / acclamatie: Jij die onze gedachten raad
We bidden
voor hen die Gods woord
levend houden in onze tijd,
in onze samenleving:
dat wij luisteren naar hen
die de juiste wegen wijzen.
voor allen die gelovig
vooruitlopen op de toekomst,
profeten van nu:
dat we de oren open houden
voor wat zij bedoelen.
voor hen die kromme wegen gaan,
kuilen graven voor een ander,
en God de pas afsnijden:
dat ze omkeren,
en rechte wegen gaan.
voor onszelf
en voor hen die ons lief zijn:
dat we elkaar bemoedigen,
en onderweg naar Kerstmis
licht zijn voor elkaar.
Stilte

We delen licht en leven
Hier staan we rond de tafel die de aarde met de hemel verbindt, wanneer we bidden rond brood en beker. Vandaag is de tafel leeg. We mogen geen risico nemen om het Covid-virus door te geven als wij breken en delen.
Vandaag delen toch het leven, we verbinden ons met de Eeuwige en met elkaar hier rond deze tafel. We delen geen brood, geen beker. Maar lichten elkaar op, door namen te noemen van hen die ons lief zijn, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen met wie wij ons verbonden voelen. We ontsteken licht. Vanaf de plaats waar je nu zit kun je een naam, een wens uitspreken of dat wat bezighoudt.

Onze Vader
Vredeswens
Jij die onvermoeibaar bent in het maken van nieuw begin,
Jij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen dat
de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede kan worden gekeerd als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Jij jouw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken met elkaar.
Geven wij elkaar een viraal vrij teken van vrede.

Vredeslied: Vrede voor jou en alle goeds je vrienden.

Gebed:
Liefdevolle,
help ons voor elkaar te zorgen.
Wij struikelen niet graag over hobbelige wegen.
Wij willen rechte paden aanleggen
voor onszelf en voor de anderen.
Dan wordt het hier een fijne wereld,
waarin wij elkaar vrede en veiligheid mogen bieden.
Dan denken wij niet alleen meer aan onszelf,
maar zijn we ook bereid met elkaar te delen.
Dan wordt het echt Kerstmis
en mogen wij dankbaar
de komst vieren van Jezus, jouw Zoon. Amen.

Mededelingen

Slotgedachte

Advent is op weg zijn, soms op oneffe wegen,
op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.
Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven
en tevens open te staan voor Gods nabijheid.
Advent is de leegte in je eigen leven ervaren,
je hart weer voeding en veerkracht geven
door gebed en vertrouwen.
Advent is verlangen naar vrede, rust, veiligheid,
naar verfrissend leven dat opborrelt
uit de bron van eeuwig leven.
Advent is je voorbereiden op het grote kerstfeest,
op de geboorte van dat goddelijke in jou:
het Kind zonder schroom en in liefde geborgen.

Zending en zegen

We worden gezonden
om onze wereld warm te maken voor Gods menslievendheid,
er wegen voor aan te leggen,
er ruimte voor te scheppen in ons eigen leven
en in de wereld om ons heen.
Daartoe legt Hij op ons zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en goede Geest. Amen.
Slotlied: Zolang wij ademhalen