Vieringen

Viering za en zo: VAN HET LICHT GETUIGEN

Voorganger: Franneke Hoeks
Zondag : Melodiek o.l.v Hans Waegemakers
Piano: Paulien Jansen
Dwarsfluit Maria Werner

OPENINGSLIED zat./zon.: Vrede voor jou hierheen gekomen.

Lees meer →

Het licht volgen: drie koningen zagen een sterre

SAN SALVATORGEMEENSCHAP / DATUM zaterdag/zondag 4 en 5 januari 2020

THEMA: Het licht volgen: drie koningen zagen een sterre     

Voorganger Wilton Desmense

Muzikale begeleiding zat. Gieneke Ruijters + Hans Moerman / zon. de Cantorij, Peter-Paul van Beekum, Steven van Gool
Lectoren zat. Corrie Dansen / zon. Toon van Mierlo + Maria Hoitink

OPENINGSLIED:
zat. Wij komen tezamen
zon. Kom en volg mij

WELKOM
De kersttijd is al bijna voorbij, oud en nieuw zijn achter de rug, nog even, heel even en het is ook 6 januari geweest en kunnen we de beeldjes weer gaan inpakken en de kerststal en kerstboom opruimen. Sommigen konden daar misschien niet mee wachten, God mag weten waarom. Laten wij
derhalve beginnen met hem te vragen om inspiratie.

GEBED
God, bron van ons leven, wees in onze harten
als een vriend die met ons meegaat, als een ster die ons de weg wijst naar echt mens worden:
door tederheid gedragen, als herders zorg dragend voor elkaar, begaan met het lot van de zwakken en machtelozen en bedacht op vrede en recht voor allen. Mogen wij mens worden zoals dat kleine kind
in de kribbe werd, als Jezus, als een kind van U.

ACCL.: zat. Laat komen hij die komen zal
zon. Heel het duister is vol van luister

INLEIDING
Vandaag lezen we uit het Oude Testament een profetie van Jesaja, waarin hij zinspeelt op wat later ons Driekoningenverhaal zou worden. In plaats van Matteus dat verhaal in de tweede lezing te laten vertellen heb ik gekozen voor een Driekoningen-
sprookje.

EERSTE LEZING (Jesaja 60,1-6)
De Heer zegt: “Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op.
De aarde en de volken zullen in het donker liggen. Maar op jou zal het licht van de Heer schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is.
De volken en hun koningen zullen naar dat licht toe komen dat op jullie schijnt.
Jeruzalem, kijk eens om je heen! Let op, ze komen allemaal van ver naar je toe. Ook je bewoners worden naar je toe gebracht, zoals je kinderen op de arm meeneemt. Ze zullen bij jou verzorgd worden.
Wanneer je dat ziet, zul je tranen in de ogen hebben van blijdschap. Je hart zal bonzen van vreugde. De schatten van de zee en de rijkdommen van de volken zullen naar je toe gebracht worden.
Grote kudden kamelen uit Midian en Hefa  zullen je land bedekken. Uit Scheba zullen de mensen goud en wierook komen brengen. Ze zullen vertellen wat een geweldige dingen de Heer heeft gedaan.

LIED: zat. Er is een stad voor vriend en vreemde
zon. Gij die niemand naar de ogen ziet

TWEEDE LEZING
Zeven sterren, hoog aan de hemel in een donkere nacht. Ze hingen naast elkaar. Zeven sterren op een rij. Ze keken naar beneden.
“Wat is het toch donker,” zuchtte de eerste ster.
“Zouden de mensen ons wel zien, daar beneden? Ik zie ze niet zo vaak omhoog kijken. Zoveel zorgen aan hun hoofd …”
“En ik,” zei de tweede ster, “ik zou graag veel groter zijn. Zo groot, dat de kinderen op de aarde me altijd kunnen zien. Dan hoeven ze ‘s nachts niet meer bang te zijn in het donker.”
“Hm,” mompelde de derde ster. “Ik zeg het niet graag, maar ik vind het heel erg dat we zover van de aarde zijn. En dan kunnen we ook nog eens geen warmte geven en stralen we echt niet veel licht uit …”.
“Juist,” knikte de vierde ster. “Heel juist. Zo zien de mensen niet, dat het licht altijd sterker is dan het donker. We zouden ze moeten vertellen dat de nacht niet altijd duurt.”
“En,” zei de vijfde ster, “we zouden ze over nóg iets moeten vertellen. Over dat kindje dat geboren is. Nu is het nog klein, maar wat zal er veel veranderen als het groter wordt! Het weet wat vrede is en wat het juiste is. Het weet wat hoop en vertrouwen is. Want dat kind komt uit het hart van God.”
“Misschien,” zei de zesde ster nadenkend, “misschien moeten we de mensen helpen om het te vinden. Niemand kent dat kleine dorp Bethlehem.”
“Ik heb een idee,” riep de zevende ster vrolijk. “Laten we ons licht bundelen. Samen geven we licht voor zeven. Zo vallen we zeker op tussen de andere sterren en laten we het licht meteen de goede kant op schijnen.”
“Dát doen we,” schitterde de eerste ster. “We reizen van hieruit naar Bethlehem en gaan samen stralen boven de stal waar Jezus geboren werd. Misschien komen we zo ook wat dichter bij de aarde.”
“Maar dan moeten de belangrijkste sterren wel op hun plaats blijven,” zei de tweede ster. “Anders raken de karavanen in de woestijn en de schepen op zee de weg kwijt. En als we de mensen op aarde de weg hebben gewezen, gaan we allemaal terug. Terug naar ons eigen plekje.”
“Goed idee,” knikte de derde ster. “Verder zal Jezus hun wel de weg wijzen naar een betere wereld. Jezus zal voordoen hoe je op een goede manier kunt samenleven.”
“Klaar om te vertrekken?” vroeg de vierde ster. “Laat ons maar eerst eens zien aan de mensen, dan komt de rest vanzelf. Klaar? Hou jullie allemaal maar
stevig vast aan mij. Lieve mensen, daar komen we!”

ACCL.: zat. Onze duisternis is voor jou geen duisternis / zon. Vrede voor jou hierheen gekomen

OVERWEGING
‘Doet-ie het of doet-ie het niet?’ Dat las ik 23 december in de krant. Waar ging het over? Sterrenkundigen vermoeden dat er een ster op ontploffen staat. De ster heet Betelgeuze. Hij staat op meer dan 600 lichtjaar van de aarde. Mogelijk is hij dus 600 jaar geleden al ontploft. Als dat echt is gebeurd, gaat Betelgeuze net zoveel licht geven als de volle maan. Fascinerend!
2020 jaar geleden waren drie personen ook gefascineerd door een verschijnsel aan de sterrenhemel: de naam ervan lijkt wel wat op Betelgeuze, het was de Betlehemster. Dat die iets bijzonders met Betlehem had, dat wisten ze toen nog niet: daarvoor moesten ze daar eerst naar toe, vanuit het oosten, waar hij was verschenen. Want die ster bleef niet stille staan en dat maakte hem bijzonder. Het getuigde van wijsheid dat in te zien: gewone sterren blijven ten opzichte van elkaar standvast. Misschien mag je zelfs zeggen dat ze conservatief zijn. Die bijzondere ster trok zich niets aan van de wetten van de natuur: eerst was ie er niet en ineens was ie er wel en hij trok hij voorwaarts, hij volgde een progressieve baan en oriënteerde zich op Betlehem. Op Betlehem? Was dat, vergeleken met de hoofdstad Jeruzalem, niet net zo nietig als Orthen vergeleken met Amsterdam?  Of als Woodstock vergeleken met de Arena? De ster kon echter niet om Betlehem heen, dat stond bij wijze van spreken in de sterren geschreven: ‘En jij, Betlehem in het land van Juda, jij bent minstens zo belangrijk als de grote steden van Juda. Want in jou zal iemand geboren worden die mijn volk Israël als een herder zal leiden.’ Zo was het voorspeld door Micha, een van de profeten uit de verhalen die het Joodse volk had geërfd.
Maar daarvan hadden de wijzen geen weet. Dat hoeft ook niet, als je bereid bent je open te stellen voor iets nieuws, een licht dat je al wel voor ogen hebt, maar waarvan je de bron nog moet bereiken.
Dus gingen zij op pad, met z’n drieën of misschien met nog wel meer, met twaalven bijvoorbeeld, dat zou mij niets verbazen, want net zoals drie en zeven is ook twaalf een magisch getal. Het was een verre tocht onder de hoede van de ster, waarvan zij geloofden dat het licht van levensbetekenis was. “Kijk ze daar gaan,” zeiden de mensen. “Wat bezielt ze! Het zijn zeker magiërs!” “Die ster,” zeiden de wijzen dan, “werpt een nieuw licht op Jeruzalem. Wij willen dat nieuwe Jeruzalem zien.”
Ze kwamen aan in Jeruzalem: Jeruzalem gaf hun niet wat ze zochten! Daar was alles bij het oude gebleven, tot en met een koning die alleen dacht aan het behoud van zijn eigen wrede macht. Voor zo’n koning was de rijkdom van hun harten niet bestemd. Magiërs zijn echter niet voor één gat te vangen! Zij doken de bibliotheek van Jeruzalem in en raadpleegden de oude geschriften van het joodse volk. Daarin kwamen zij de eerder geciteerde tekst tegen van de profeet Micha, die sprak van een onbeduidend stadje, van een armzalige stal en van een onnozel kindje. Zo kwamen zij tot het inzicht dat zij nog één stap moesten doen: de koninklijke hoofdstad achter zich laten en zich aan gaan sluiten bij de eenvoud van Betlehem. Daar werd hun ster de supernova en offerden zij hun rijkdom, goud, wierook en mirre, aan een nieuw inzicht dat zich openbaarde in het nietige. In onschuld, liefde en eenvoud.
Het waren geen koningen, of misschien toch wel een beetje, Caspar, Melchior en Balthasar genoemd, niet per se namen met een koninklijke klank. Zij droegen geen kronen, maar een simpele hoed of zo iets gewoons. Zij waren even in een stadje als Betlehem, dat ook Assisi of Lourdes kan heten, of Orthen. Want het gaat er maar om of er een plaats is, waar een ster stil blijft staan, die licht straalt over
de hele mensheid.

LIED: zat. Drie koningen zagen een sterre
zon. Voor mensen die naamloos

VOORBEDEN
Soms is er slechts ver weg een ster aan de hemel te vinden. Kunnen wij die ster dichterbij brengen door
aandacht te hebben voor de ander die je iets vraagt?

ACCL.: zat. Wij treden biddend in uw licht / zon. Waar vriendschap heerst en liefde
Soms is er slechts ver weg een ster aan de hemel te vinden. Kunnen wij een lichtje zijn voor elkaar
dat warmte en vriendschap uitstraalt?

ACCL.
Soms is er slechts ver weg een ster aan de hemel te vinden. Kunnen wij een stukje hoop brengen
dat anderen blij maakt?

ACCL.
Soms zijn onze gedachten bij hen die wij verloren;
soms denken wij aan hen als sterren die aan de hemel schitteren. Wij bidden voor onze eigen sterren; wij bidden met name voor …. en voor de intenties die geschreven staan in ons intentieboek.
ACCL.: zon. Voor uw aangezicht

TAFELGEBED
Jij, Geest van het leven, wij zoeken jou en wij voelen jouw aanwezigheid, soms, even,
in onze dagen, in ons mensenleven.
In de opgaande zon groet je ons met een zonnestraal en toon je ons het gelaat van je schoonheid. Als we de aarde bespeuren onder onze voeten, beleven we hoe je ons steun geeft dag na dag. De roos verbergt je geheim, kunstig uitgewerkt in het bloesemblad. Jij bent de wind die ons streelt, ademtocht na ademtocht. Jij kust ons met elke regendruppel die van onze gezichten parelt.
In het spelend kind versta je de kunst om in het ogenblik te leven. Jij bent onze droom in het donker van de nacht, jij wijst ons de weg, als de sterre van de drie koningen. Van jou is de zee die je hebt gemaakt, de bergen en de dalen. Want jij bent berg en dal, zee en boom, zon en wind.
Jij, morgen- en avondster van ons leven, helder baken aan de hemel. Niets evenaart jouw pracht,
jij, in alles aanwezige God.
Aanwezig was jij, voor ons heel voelbaar, in Jezus, die mens, begaan met alle mensen,
die ons voorging, opdat niemand verloren zou gaan.
In de avond voor zijn sterven, nam hij brood in zijn handen, sprak zijn dank uit naar Jou, brak het en deelde het aan zijn vrienden met de woorden:
dit is mijn leven, gebroken voor jullie, deel en eet dit met elkaar.
Zo nam hij ook de wijn, gaf die door en zei daarbij:
dit is mijn liefde, tot vreugde van iedereen, drink samen uit deze beker, als vrienden aan èèn tafel.
Blijf dit doen, als levende herinnering aan mij.
Zo willen wij op weg gaan, in zijn Geest, in wie Jij aanwezig bent, zo willen wij bidden, met woorden
die Hij ons gegeven heeft.

ONZE VADER zat. eindigend met gezongen Want
van U is de toekomst

VREDESWENS
Wij hebben de sterre zien branden,
hij vroeg zich af met woorden van licht
of hij stervend in onze handen
zou voortleven op ons gezicht.
Moge dat licht van de ster van Betlehem
inderdaad op onze gezichten blijven voortleven
en ook in onze harten,
niet alleen dit jaar, maar altijd.
Vrede en alle goeds!

LIED: zat. Ik zie de hemel opengaan
zon. Take, o take me as I am

BREKEN EN DELEN
Laten wij onze verbondenheid met elkaar
en met de boodschap die Jezus ons heeft meegegeven bevestigen in het met elkaar delen
van de gaven van de ons toevertrouwde aarde.
Daartoe nodigen wij iedereen uit.

LIED: zat. Wij hebben de sterren zien branden
zon. Het licht valt uit de dagen

GEBED
Als een schitterende ster in de nacht,
zijn de woorden die het kind zou gaan spreken.
Wij bewaren ze in ons hart.
Zij tonen een weg naar geluk en naar vrede, verstaanbaar voor kleinen en wijzen
van alle rassen en standen.
Wij volgen de ster van Betlehem
en bidden dat wij zijn woorden
waar kunnen waken.
Blijf bij ons in onze dagen

MEDEDELINGEN
SLOTGEDACHTE
(Fr. Weerts)
Voor elke mens is er een ster.
Een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet….
Voor elke mens is er een ster.
Een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.

Voor elke mens die wijs wil heten,
is er een ster,
voor alle kleuren van de regenboog,
voor alle letters van het alfabet.
Voor elke mens is er een ster,
die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven ,
in eenvoud wordt getoond,
waar Gods liefdevolle levensgift
in kinderogen woont.

GEZAMENLIJKE ZEGEN
Laten wij nu,
gestimuleerd door de inspiratie
die we hier mochten ontvangen
en vervuld van zijn zegen
onze levensweg vervolgen,
in de naam van de vader en de zoon
en de heilige geest.

SLOTLIED: zat. / zon. Nu zijt wellekome

 

De toekomst in

DE TOEKOMST IN

 Oudejaarsvesper San Salvatorgemeenschap  31 december 2019

 Openingslied: Vanwaar zijt Gij gekomen

Welkom en inleiding

Van harte welkom aan iedereen op deze laatste avond van 2019, hier in onze vertrouwde ruimte. Een bijzondere avond, waar mensen elkaar treffen, om te herdenken, om vooruit te kijken, om samen te zijn in vrede, geborgenheid, warmte en vriendschap. Vieren heet dit.
Wij komen hier bij elkaar om te vieren. Een bijzondere avond vraagt om een bijzondere viering. Een avondviering, een viering van woord en gezang, van stilte, reflectie en gebed.
Liesbeth van Leijen, Toon van Mierlo gaan mee voor in deze viering, en ook Melodiek dat een groot deel van deze viering zal ondersteunen en opluisteren.

Deze avond wordt getekend door licht in allerlei kleuren en vormen. Voor ons zal het licht eenvoudig zijn; het licht van een kaars, de kaars die brandt als onze geloofsgemeenschap bij elkaar komt. De kaars die voor ons een teken van leven is, het niet te doven licht van de Eeuwige die onder ons en in ons aanwezig is.

Lees meer →

Van oude mensen en dingen die gaan komen

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 28 december 2019
VAN OUDE MENSEN EN DINGEN DIE GAAN KOMEN 
Cantor: Hans Moerman | Fluit: Maria Werner

 


Openingslied: Lang geleden kwam in Betlehem (mel. Mary’s Boychild)

Welkom
Dag lieve mensen. Wat fijn dat u naar hier gekomen bent op deze zaterdagavond. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar met alle feestdagen raak ik het ritme van de dagen een beetje kwijt. Dit weekend zit geklemd tussen de het kerstfeest, oudjaar en driekoningen. Met alle feestelijkheden is het vaak een beetje een vergeten weekend.
Wilton, Corrie en ik hebben deze viering samen voorbereid. We hebben met elkaar gesproken over Lucas tekst die voor dit weekend op het rooster staat. Vandaag vieren we hier in kleine kring, een beetje anders dan anders. We luisteren naar een verhaal, we zingen met elkaar, we kijken naar een beeldmediatie, is er ruimte voor gebeden en we breken het brood en laten we wijn rondgaan.
Met kerstmis vieren we geboorte en staat het kind in de kribbe centraal. Vandaag staat staan oude mensen in het volle licht. We luisteren naar het verhaal van Simeon en Hanna. Mensen op leeftijd. Mensen getekend door het leven. Mensen van traditie. Mensen vol wijsheid. Zij zien. Zij worden geraakt en zij zingen van dingen die gaan komen.
Laat ons hier ruimte maken voor wat gaat komen door met elkaar de stilte te zoeken.
In de stilte mogen we laten rusten wat ons bezighoudt.
In de stilte kan nieuwe klank ontstaan.
In de stilte mogen we er zijn, hier en nu.
Lees meer →

Eerste Kerstdag: “Van het licht getuigen”

Voorganger: Franneke Hoeks
De Cantorij o.l.v Peter-Paul van Beekum
Piano Steven van Gool
Lees meer →

Een kind ons geboren (viering 21.30 uur)

Viering 24 december 2019  21.30 uur

Thema: Een Kind ons geboren
Voorganger: Tony de Meulder en Corrie Dansen; lector Annette Beelen; muzikale ondersteuning: Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers, Karen Roelofs

Openingslied: Door het donker hier gekomen

Welkom
Wees welkom deze avond
waarvandaan je ook komt, wie je ook bent.
wat je ook bezighoudt,-
wees welkom mensen van goede wil
rond een kind, weerloos – machteloos
enkel toekomst en belofte.

Wees welkom vanavond
wat je hier ook naar toe gedreven heeft,
wat je hier ook zoekt, –
ik hoop dat je het vindt wat je zoekt:
uitzicht – vertrouwen,
een kind, aan het leven overgegeven.

Wees welkom nu op kerstavond,
naar hier gekomen vanuit je huis,
jouw eigen belang – jouw eigen gelijk, –
om te zijn met elkaar,
om te zingen – dat kan-
om te bidden – als dat kan –
om te doen als een kind:
in spelen en zingen onszelf vinden.

Gebed
Kind van liefde,
moge jouw licht, dat vandaag zo helder schijnt,
in ons de liefdesvlam ontsteken.
Moge wij voelen dat wij jouw volk zijn,
jouw gastvrij volk dat niemand uitsluit.
Mag Jij mens worden in elk van ons
en ons op het spoor zetten van jouw Zoon.
Dan zullen wij geworteld staan
in licht en vrede,
in recht en gerechtigheid. Amen.

Acclamatie: De avond valt
Stilte

Klein Kerstoratorium (teksten: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen)

Overweging
Het Kerstoratorium begint met het geboorteverhaal,
maar je kunt geen kerst vieren zonder de confrontatie aan te gaan met je eigen situatie.
Dat is wat Jesaja doet.
Als je jezelf eerlijk in de ogen ziet en anderen eerlijk in de ogen kijkt,
dan weet je dat dit Kind het niet voor ons gaat oplossen.
God, kan alleen onder mensen geboren worden waar wij onze armen openen. Waar ons huis en hart de stal van Bethlehem wordt. Het is bekend dat wij mensen ons het meest openen voor iets dat klein en hulpeloos is, zonder bedreiging waarvoor je je in acht moet nemen.
God mogen we niet zoeken in grote kathedralen, maar in kleine en eenvoudige mensen om ons heen.
Het kind van Bethlehem spreekt niet vanuit een veilig huis, dit kind beleeft zelf de nood die voor zovelen als dagelijks brood is.
Een volk op weg in het donker ziet een groot licht.
Het kerstkind nodigt ons uit om naar buiten te komen.
Het zal echt aan ons liggen of dat land van vrede, vrijheid en gerechtigheid er gaat komen.
Dat Kind is onze aansporing om er werk van te maken,
onze garantie dat het werkelijkheid zal worden.
Midden in onze winternacht.
Dat wens ik iedereen van harte toe!

Geloofslied: Midden in de winternacht

Laten we bidden voor onszelf. Dat we op momenten dat het ons tegenzit, hoop en uitzicht houden op een toekomst. Dat we telkens weer kracht en vertrouwen vinden om uitdagingen in het leven aan te gaan

Acclamatie: Gij, hart, Gij bron van leven / koester de namen

Laten we bidden dat een kind ons geboren mag worden, als licht en liefde. Dat wij mogen doen als een kind, en in spelen en zingen onszelf vinden.

Laten we bidden voor mensen om ons heen, voor mensen die zorgen voor anderen, voor mensen die in uitzichtloze situaties verkeren. Dat zij zich gesteund en gedragen voelen door hun omgeving. Dat zij liefdevolle mensen mogen tegenkomen, als een licht voor onderweg.

Laten we bidden voor alle mensen op belangrijke posities, die landen en kerken besturen. Dat zij de moed hebben te luisteren naar elkaar. Dat niet oorlog en haat regeren maar dat liefde en vrede overwinnen. Zodat hun inzet de wereld niet verdeelt maar verbindt.

Laten we bidden voor de zieken in onze gemeenschap en voor wat vandaag opgeschreven is in het intentieboek. Voor allen die we moeten missen door de dood, maar met wie wij ons nog altijd diep verbonden voelen. Vandaag noemen wij met naam……..

Tafelgebed
Koor:
Moge ons voor waar verschijnen
die genoemd wordt Zoon der mensen,
die gezegd wordt: dood maar levend
die gehoopt wordt: mens voor allen

Allen:
Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.

Koor:
In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen.
In het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.

Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.
(laatste strofe: herhaald door Allen)

Onze Vader

Vredeswens
Vredeslied: Welkom op de bergen

De naam van Jezus is verbonden
met Bethlehem.
Bethlehem betekent “Huis waar samen
het brood wordt gegeten”.
Mogen ook wij hier in dit huis
het brood breken en de beker delen met elkaar.
Kom tot deze tafel
om door dit brood de verbondenheid
met elkaar en de Heer te vieren.

Lied: Vrienden hoort, ik deel u mede / Stille nacht

Gebed
Jij God die liefde bent
om jouw woord te horen
en jouw menslievendheid te ervaren
waren wij hier samen in dit uur.
Wij bidden Jou:
maak deze gemeenschap
tot een plaats waar Jij te vinden bent.
Herschep ons tot mensen die steeds
meer leven in jouw licht. Amen.

Slotgedachte
Als u het kleine Kind in de kribbe
genoeg beschouwd hebt,
ga dan niet weg.
Maak eerst zijn ogen tot uw ogen,
zijn oren tot uw oren,
en zijn mond tot uw mond.
Maak zijn handen tot uw handen
zijn glimlach tot de uwe
en zijn groet tot uw groet.
Dan erkent u in ieder mens
uw broer, uw zus.
Als u hun tranen droogt
en hun vreugde deelt,
dan is Gods Zoon onder ons geboren.

Zending en zegen
Kerstmis kan gebeuren
op duizenden plaatsen.
Iedere stad of dorp en elke plaats
kan Bethlehem heten
en ieder hart kan een kribbe zijn
waarin liefde “mens” wordt
voor mensen van vandaag.
Die plaatsen en die harten wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Slotlied: Nu zijt wellekome

 

Een kind ons geboren (viering 19.30 uur)

Viering 24 december 2019 19.30 uur

Thema: Een Kind ons geboren
Voorganger: Tony de Meulder en Corrie Dansen; Lector: Liesbeth van Leijen; muzikale ondersteuning Cantorij o.l.v. Peter-Paul van Beekum, Marc Baghuis, piano

Openingslied: Wij komen tezamen

Welkom
Wees welkom deze avond
waarvandaan je ook komt, wie je ook bent.
wat je ook bezighoudt,-
wees welkom mensen van goede wil
rond een kind, weerloos – machteloos
enkel toekomst en belofte.
Wees welkom vanavond
wat je hier ook naar toe gedreven heeft,
wat je hier ook zoekt, –
ik hoop dat je het vindt wat je zoekt:
uitzicht – vertrouwen,
een kind, aan het leven overgegeven.
Wees welkom nu op kerstavond,
naar hier gekomen vanuit je huis,
jouw eigen belang – jouw eigen gelijk, –
om te zijn met elkaar,
om te zingen – dat kan-
om te bidden – als dat kan –
om te doen als een kind:
in spelen en zingen onszelf vinden.

Gebed
Kind van liefde,
moge jouw licht, dat vandaag zo helder schijnt,
in ons de liefdesvlam ontsteken.
Moge wij voelen dat wij jouw volk zijn,
jouw gastvrij volk dat niemand uitsluit.
Mag Jij mens worden in elk van ons
en ons op het spoor zetten van jouw Zoon.
Dan zullen wij geworteld staan
in licht en vrede,
in recht en gerechtigheid. Amen.

Acclamatie: Het licht keert nu de duisternis

Eerste Lezing: Jesaja 9.1-6
91Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Lied: Het volk dat in duisternis gaat

Evangelie: Lucas 2. 1-20
De geboorte van Jezus
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de ias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Lied: Eer zij God in onze dagen 1 strofe + refrein

Lezing:
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Acclamatie: Heel het duister

Overweging
Beste mensen,
Ooit schreef ik op mijn kerstkaarten “Jezus wat een kind!?”. Van vrienden afkomstig uit reformatorische kringen kreeg ik nogal wat kritiek. Zij vonden het gewaagd om zo over dit kind te spreken. Maar toch…  Blijf ik elk jaar zo naar dit kind kijken. Het blijft toch een wonder dat elk jaar opnieuw zoveel mensen in beweging komen op kerstavond.

Ja, Jezus wat een kind. Vanavond komen wij hier en op vele plaatsen in de wereld samen rond een Kind ons geboren. Rond een verhaal, een mensengeschiedenis van ruim 2000 jaar geleden.
Wat zegt dit kerstverhaal ons, hier aanwezig in de San Salvator gemeenschap?

We hoorden die over bekende woorden van Lucas “De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.”

Lucas verhaalt niet zomaar een geboorte, hij vertelt van een nieuwgeborene voor wie geen plaats is, zelfs niet in het onderkomen voor passanten. Zijn behuizing is een kribbe, een trog die dient als voerbak voor dieren.
Dit is geen ongeluk of misser, maar een bewuste keuze: zijn leven lang, heeft hij geen steen om zijn hoofd op te leggen. Vanaf het eerste levensbegin wil hij lotgenoot worden van hen die buiten staan, die niet mee mogen doen met ons feestje.
Zij komen hier in beeld, in de schijnwerpers: herders op het veld worden in het licht gezet. Vluchtelingen op Lesbos, mensen in oorlogsgebieden, mensen onderdrukt door dictatuur, een jonge moeder die ik de afgelopen week sprak, die dit jaar waarschijnlijk voor de laatste keer kerstmis viert met haar gezin. Omdat een dodelijke ziekte haar lichaam het leven beneemt.

Misschien denkt u, denk jij voor mij is het dit jaar geen echte kerst – getob met gezondheid, verlies van een dierbare, relatie in crisis, ontslag op het werk, zorgen om de wereld waarin de groten der aarde het klimaat bepalen.
En juist als je misschien denkt voor mij is het geen kerstfeest, juist dan is hij voor jou gekomen.

In kerstliederen over engelen en herders wordt ons gezegd dat kwetsbaarheid en dienstbaarheid krachten zijn die sterker zijn dan onderdrukking en geweld. Met Jesaja vertellen ze ons: “Je redder komt en Je zult geliefde heten. Nooit verlaten stad.” We hoeven niet gevangen te blijven in twijfel en machteloosheid. Onze zorg, onze aandacht voor al wat kwetsbaar is zal de wereld in het licht zetten.

Mooie woorden zul je zeggen. Kom ik daar verder mee? Krijg ik mijn dierbare daarmee terug? Of mijn gezondheid? Nee, dat belooft het verhaal van Kerstmis je niet. Het zegt: hij is je lotgenoot geworden, hij kan je helper worden.

De kernvraag is: kun je hem zo toelaten dat hij, zelf kwetsbaar, zijn armen onvoorwaardelijk om je heen slaat, zoals je nu bent?
Als je dat probeert gebeurt er iets met je. Het wordt geen hemel op aarde, maar wel kan de hemel de aarde aanraken. Zoals je dat soms ervaren mag bij mooie muziek. Zien, soms even zegt Huub Oosterhuis.

Rabbi Mendel vroeg ooit aan geleerden: “Waar woont God?” Zij lachten om hem: “Wat klets je toch, God is overal, de wereld is vol van zijn heerlijkheid!” Maar Rabbi Mendel antwoordde: God woont daar waar men Hem toelaat.

God, kan alleen onder mensen geboren worden waar wij onze armen openen. Waar ons huis en hart de stal van Bethlehem wordt. Het is bekend dat wij mensen ons het meest openen voor iets dat klein en hulpeloos is, zonder bedreiging waarvoor je je in acht moet nemen.
God mogen we niet zoeken in grote kathedralen, maar in kleine en eenvoudige mensen om ons heen.
Het kind van Bethlehem spreekt niet vanuit een veilig huis, dit kind beleeft zelf de nood die voor zovelen als dagelijks brood is.
Een volk op weg in het donker ziet een groot licht.
Het kerstkind nodigt ons uit om naar buiten te komen.
Juist op de avond van kerstmis komen velen hun huis uit, naar buiten, de nacht in. Ze komen uit het eigen huis waar ze gewend en veilig zijn. Laten we deze beweging met elkaar volhouden, scherm je niet af van de plekken waar geleden en gestreden wordt, in je eigen bestaan en in het leven van anderen. Wend je niet af van plekken waar je niet kunt spreken van een vrolijk kerstfeest. Probeer dat te zien hoe de hemel de aarde soms raakt. Dat wens ik iedereen van harte toe!

Geloofslied: Kom in mij

Klaarzetten van de gaven / collecte / instrumentale muziek

Voorbede + acclamatie: God verscholen in de hoge
Laten we bidden voor onszelf. Dat we op momenten dat het ons tegenzit, hoop en uitzicht houden op een toekomst. Dat we telkens weer kracht en vertrouwen vinden om uitdagingen in het leven aan te gaan.

Laten we bidden dat een kind ons geboren mag worden, als licht en liefde. Dat wij mogen doen als een kind, en in spelen en zingen onszelf vinden.

Laten we bidden voor mensen om ons heen, voor mensen die zorgen voor anderen, voor mensen die in uitzichtloze situaties verkeren. Dat zij zich gesteund en gedragen voelen door hun omgeving. Dat zij liefdevolle mensen mogen tegenkomen, als een licht voor onderweg.

Laten we bidden voor alle mensen op belangrijke posities, die landen en kerken besturen. Dat zij de moed hebben te luisteren naar elkaar. Dat niet oorlog en haat regeren maar dat liefde en vrede overwinnen. Zodat hun inzet de wereld niet verdeelt maar verbindt.

Laten we bidden voor de zieken in onze gemeenschap en voor wat vandaag opgeschreven is in het intentieboek. Voor allen die we moeten missen door de dood, maar met wie wij ons nog altijd diep verbonden voelen. Vandaag noemen wij met naam……..

Intentie kaarsje op tafel wordt ontstoken
Acclamatie: Voor uw aangezicht

Tafelgebed
Gezegend Jij, God,
die komt in alle kleinheid,
die harten opent van mensen,
van eenvoudigen en wijzen,
van kinderen, jongeren en ouderen
van mannen en vrouwen.

Gezegend Jij, God,
die komt in alle kwetsbaarheid
die handen opent van mensen,
om goed te doen,
om zorg te geven,
om hoop te brengen.

Gezegend jij God,
die komt in alle hulpeloosheid,
die mensen samenbrengt om elkaar
te dragen,
te bemoedigen,
lief te hebben.

Zo wil jij ons verlossen
van onrecht en lijden,
zo wil jij ons bevrijden
uit duisternis en chaos,
zo breng jij mensen tot leven.

Zo wil jij voor ons licht en vrede zijn,
zo breng jij redding in de wereld,
door te verschijnen in het Kind,
Jezus, zoon van Maria en Jozef,
een kind om van te houden.

Door de geboorte van Jezus,
zijn leven en zijn werken
ben jij ons verschenen,
als een God van liefde en licht.

Om liefde en licht te zijn,
heeft hij in alle kleinheid,
kwetsbaarheid en hulpeloosheid,
brood gebroken
en gedeeld met zijn vrienden,
met de woorden:
“dit is mijn leven, gebroken voor jou”

Ook dankte hij voor de beker wijn,
gaf deze aan zijn vrienden en zei:
“dit is mijn leven, geschonken aan jou”

Door de dood van Jezus,
zijn lijden en zijn opstanding,
ben jij ons verschenen
als een God van hoop en leven.

In zijn geest zijn wij hier bijeen,
in zijn geest vieren wij het leven,
vol verwondering en bewondering,
vragend en dankend,
brekend en delend,
hoopvol en met vertrouwen
op weg naar klein geluk en vrede,
voor iedereen.

In zijn geest willen we bidden met de woorden die Hij ons gegeven heeft:

Onze Vader
Vredeswens
Vredeslied: Kind ons geboren
Uitnodiging aan de tafel van brood en wijn
Lied: God rest you
Gebed:
Jij God die liefde bent
om jouw woord te horen
en jouw menslievendheid te ervaren
waren wij hier samen in dit uur.
Wij bidden Jou:
maak deze gemeenschap
tot een plaats waar Jij te vinden bent.
Herschep ons tot mensen die steeds
meer leven in jouw licht. Amen.

Slotgedachte
Als u het kleine Kind in de kribbe
genoeg beschouwd hebt,
ga dan niet weg.
Maak eerst zijn ogen tot uw ogen,
zijn oren tot uw oren,
en zijn mond tot uw mond.
Maak zijn handen tot uw handen
zijn glimlach tot de uwe
en zijn groet tot uw groet.
Dan erkent u in ieder mens
uw broer, uw zus.
Als u hun tranen droogt
en hun vreugde deelt,
dan is Gods Zoon onder ons geboren.

Zending en zegen
Kerstmis kan gebeuren
op duizenden plaatsen.
Iedere stad of dorp en elke plaats
kan Bethlehem heten
en ieder hart kan een kribbe zijn
waarin liefde “mens” wordt
voor mensen van vandaag.
Die plaatsen en die harten wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Slotlied: Stille nacht

 

Een teken gegeven

22 dec.2019 4.advent

EEN TEKEN GEGEVEN          

voorganger: Maria van den Dungen
Melodiek   zingt
OPENINGSLIED: … De nacht loopt ten einde
Welkom: Van harte welkom, vrede en alle goeds voor ons allen. Fijn om in dit laatste weekend van de advent even de drukte van de winkels en kerstvoorbereidingen achter ons te laten. Hier een uurtje samen te zingen, stil te zijn en te bidden; .ook dat is kerstvoorbereiding.
Ons openingslied: De nacht loopt ten einde, kunnen we dat nu nog zo zingen? Niet zomaar, nee. Het is waar dat vanaf nu de korte dagen langer lijken te worden en het licht de lange nachten beetje bij beetje terugdringt .
Maar er is een wereldwijde milieucrisis en zoveel honger en geweld op aarde, soms zijn de donkere krachten wel erg machtig. We staan met open ogen in het leven, we zijn ons bewust van alle duistere feiten; voor mensen privé en voor onze samenleving.
Maar het helpt niet als we in het donker blijven zitten, mensen zijn gemaakt voor het licht. Onze advents-vieringen droegen dit jaar als overkoepelend thema: Van U is de toekomst. En voor vandaag is het thema: Een teken gegeven. We gaan ons dit uur bezinnen op het teken en licht, waarvan we gedroomd hebben en dat we verwachten. Maar dromen en verwachten lost niet vanzelf iets op , ook van ons wordt iets gevraagd. Laten we ons maar eerst afstemmen op die stille plek in ons binnenste. Lees meer →

Uit de woestijn de toekomst in

SAN SALVATORGEMEENSCHAP / 14 en 15 december 2019
THEMA:
Uit de woestijn de toekomst in                      Voorganger Wilton Desmense

OPENINGSLIED:
zat. Een huis te hoog en te donker
zon. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
WELKOM
Derde weekend van de advent, kerstmis komt steeds dichterbij, de nacht komt ten einde. We hebben een schat voor het grijpen, laten we dus vol goede moed nog even doorstruinen!

GEBED (zat. gezongen op melodie Exodus song)
Een stem, een vuur, een spoor in de woestijn;
niet weten wie jij ooit zult zijn:
een god van vlees en bloed,
die naar de mensen moet,
in een tent woont bij de mensen met hun pijn.
De derde kaars gaat branden, licht dat meetrekt door de woestijn naar de boodschap van kerstmis,
naar onze toekomst.
ACCL.: Van U is de toekomst


INLEIDING
De lezingen van vandaag weerspiegelen de woorden die wij regelmatig hebben gezongen: kom trek naar een beter land, ga samen naar de overkant.
Een stem uit het Oude Testament, die van Jesaja, spreekt in de eerste lezing, daarna laat Matteüs
Jezus aan het woord.
EERSTE LEZING (Jesaja 35,1-10)
Jesaja zegt: De woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppe zal juichen en zal bloeien als een roos. De steppe zal vol bloemen staan en zal juichen en jubelen. Het wordt er zo prachtig als op de Libanon, de Karmel en de Saron-vlakte. De mensen zullen de schitterende macht en majesteit van de Heer zien, het prachtige land van onze God.
Laat je slappe handen weer sterk worden. Strek je knikkende knieën. Zeg tegen de mensen die alle hoop hadden verloren: “Wees vastberaden, en wees niet bang. Want let op, jullie God zal jullie vijanden komen straffen voor alles wat ze jullie hebben aangedaan. Hij zal jullie komen bevrijden.”
Dan zullen de ogen van blinden weer gaan zien. De oren van doven zullen weer gaan horen. Mensen die niet konden lopen, zullen springen als een hert. De mensen die niet konden praten, zullen juichen. Want in de woestijn zullen beken ontstaan en in de steppe rivieren. Het kurkdroge land zal een waterplas worden en het dorre land zal vol zijn van waterbronnen. Waar nu nog jakhalzen wonen, zullen gras en riet en waterplanten groeien.
Er zal een brede weg komen, die de ‘Heilige Weg’ zal worden genoemd. Niemand die onrein  is, zal op die weg komen. Die weg zal alleen zijn voor mensen die leven zoals God het wil. Zelfs de dwazen zullen er niet op ronddwalen. Er zullen geen leeuwen en andere gevaarlijke dieren op die weg komen. Die kom je daar niet tegen. Maar op die weg lopen de mensen die door de Heer zijn gered. Het zijn de mensen die door de Heer zijn vrijgekocht. Zij zullen over die weg naar huis komen en juichend naar Jeruzalem gaan. Ze zullen voor eeuwig stralen van
blijdschap. Alle verdriet zal zijn verdwenen.
LIED: zat. De steppe zal bloeien
zon. Hoe ver is de nacht, hoe ver
Lees meer →

Oud wordt nieuw

Thema: Oud wordt nieuw
Datum: 8 december 2019
Voorganger: Tony de Meulder
Lector 1:  Maria Claessens
Lector 2: Marleen Postma

Lees meer →