Siergroep

De ‘SIERGROEP’

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap
De siergroep verzorgt het “bloemetje van de week” dat na afloop van de weekendviering wordt uitgereikt aan mensen vanwege een bijzondere gebeurtenis of omstandigheid. Zij verzorgt ook de versiering van de gemeenschapsruimte bij feestdagen en bijzondere gelegenheden.

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?
Als er versierd moet worden voor een themaviering, een feestdag o.i.d. doen twee leden dat in onderling overleg.
Verder worden de bloemstukjes om beurten door één lid van de groep gemaakt.

Zijn er voor de leden van de werkgroep kosten aan verbonden?
Nee. Kosten voor bloemen en overig materiaal worden vergoed.

Uit hoeveel personen bestaat de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit drie personen.

Wie is de contactpersoon?

Riet Kaanders
telefoon: 073-6410991
email: rietenleo@home.nl

Voor vragen of inlichtingen kunt u ook altijd contact opnemen met de  San Salvatorgemeenschap

Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch

telefoon: 06 – 48 64 55 07
email: info@sansalvatorgemeenschap.nl