Klein wordt GROOT

Voorganger:  Franneke Hoeks

Lector
Dorine Broekmeulen

Koor: Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden|

Pianist Coby Wagemans

Dwarsfluit Maria Werner


Openingslied Dag en welkom!Welkom

Dag en welkom lieve die en die… zongen we net. Ik mag hier staan om jullie welkom te heten. Lieve mensen, allemaal anders, jong-oud, groot-klein, hoge stemmen, lage stemmen, mensen met goede zin of misschien met een zwaarmoedig gevoel. Kijk maar een om je heen en zie al die andere mensen….. allemaal anders maar samen vormen we een prachtig geheel, met alles wat tussen ons in hangt, die dingen die we niet zien, maar die er wel zijn. Geluiden, dromen, verhalen, verbinding en vertrouwen. En ergens is er dan ook nog dat God bij ons aanwezig. Heer. Heertje – mijnheertje zo zou een kinderstem hem liefkozend kunnen noemen. Laten we de verwondering uit dit lied maar een beetje meenemen in deze viering.

Gebed
Goede God, dankzij Jezus zijn we hier bij elkaar.
Hij heeft ons gevraagd, te blijven werken aan een mooie wereld en op die manier te blijven denken aan hem.
Hij heeft ons laten zien, hoe jouw liefde door de wereld gaat, hoe jij er voor ons wilt zijn.
Laat dit uur een feest van liefde zijn, een feest van verbondenheid met elkaar een feest van verbondenheid met Jezus, die ons vraagt met elkaar te delen,
in de naam van jou, God die we kennen als Vader, Zoon en Goede Geest. Amen.

Acclamatie Bij u is de bron van het leven

Eerste lezing  Het mosterdzaadje  MARCUS 4 30-34  
Jezus zei verder: ‘Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen.’

Lied De boom is de aarde dankbaar,

Verhaal
Tobi gaat met zijn moeder naar de markt. Hij helpt haar de verse groenten uit hun tuin uit te stallen. Als dat gedaan is kijkt hij of hij vriendjes ziet met wie hij kan spelen.
Ha daar is Joram, zijn buurjongen. Die komt al naar Tobi toe en vraagt: ‘Ga je mee de heuvels in? Jezus is daar. Misschien gaat hij weer een verhaal vertellen.”
‘Ja,’ zegt Tobi, ‘even mijn moeder vragen of ik weg mag.’ Zijn moeder heeft zijn hulp niet meer nodig. Ze doet een paar broden en gedroogde visjes in een mandje en zegt: ‘Neem die maar mee voor vanmiddag.’ Het is lente. De zon schijnt. Overal op de groene heuvels bloeien bloemen. Al snel merken Tobi en Joram dat zij niet de enigen zijn die Jezus willen zien. Er zijn een heleboel mensen onderweg. Ook zieke mensen die geloven dat Jezus hem beter kan maken. Jezus zit met zijn leerlingen op een mooie rustige plek die nu volstroomt met mensen. Tobi en Joram vinden een plaatsje heel dichtbij. Zo kunnen ze het goed horen als Jezus iets vertelt. En Jezus vertelt. Hij vertelt over het land van God dat lijkt op een klein mosterdzaadje. Een heel klein zaadje. Je kunt het haast niet zien. Maar als het in de aarde valt, gaat het groeien. Dat wordt het een grote boom met heel veel takken en bladeren.
Jezus kijkt de kinderen aan en zegt: ‘Is dat geen wonder? Zo’n piepklein zaadje en dan zo’n grote boom. De vogels kunnen hun nesten erin bouwen! Zo is het ook met het land van God. Dat begint heel klein, maar het groeit en groeit….’
Tobi en Joram zien dat Jezus zieke mensen bij zich roept en hen beter maakt. Maar dan komt Filippus, een van de leerlingen die Jezus overal volgen, naar hem toe. ‘De zon gaat bijna onder’, zegt hij. ‘Het wordt tijd dat de mensen naar huis gaan om te eten.’
Jezus zegt ‘We kunnen hen niet zonder eten naar huis sturen. Geven jullie ze maar te eten.’ Verbaasd kijkt Filippus Jezus aan. ‘Maar Jezus, er zijn hier wel vijfduizend mensen, dat kunnen we toch niet. We hebben geen geld om zoveel brood te kopen.’
Tobi heeft alles gehoord. Hij heeft zijn brood en vissen nog niet opgegeten. Hij laat ze aan Filippus zien en zegt: ‘Die mag Jezus wel van me hebben.’
‘Hier is een jongen met vijf broden en twee vissen,’ zegt Filippus tegen Jezus. ‘Het is iets, maar veel te weinig om iedereen te eten te geven.’ ‘Wil je die aan mij geven?’, vraagt Jezus. ‘Dat is lief. Laat alle mensen maar gaan zitten in het gras.’
Als iedereen zit, pakt Jezus een brood uit het mandje van Tobi en houdt het omhoog. ‘Dank u God, Schepper van het heelal voor het koren dat groeit op de aarde en voor dit brood dat ervan gemaakt is.’
Dan breekt Jezus het brood in stukken en deelt het uit. Alle broden en vissen deelt hij uit. En iedereen kan eten zoveel hij wil.
‘Het lijkt wel of we in het land van God zijn,’ zegt Tobi tegen zijn vriend. Als niemand meer honger heeft zegt Jezus: “Haal nu maar op wat er over is, want het is zonde als er iets wordt weggegooid.’ De leerlingen halen twaalf manden met brood op.
En dan, dan is het tijd om naar huis te gaan. Jezus staat op en zoek een stil plekje voor zichzelf. Tobi en Joram gaan op weg naar huis. Het is al donker als ze thuiskomen. Tobi vertelt het hele verhaal van de broden en vissen die genoeg waren voor iedereen aan zijn moeder. ‘Misschien Tobi, misschien is Jezus wel een koning. Maar dan wel een heel andere dan iedereen denkt,’ zegt ze.

Acclamatie Oren en ogen

Overweging – gesprek met de kinderen en grote mensen
Geloven heeft misschien juist met kleine dingen te maken. Dat het klein mag beginnen en dan groot mag groeien. Geloven is ook iets van samen. Samen kan geloven groeien. Omdat jij iets vertelt, wat mij raakt omdat ik iets deel waar een ander week wat aan heeft. En zo vanuit het kleine maken we samen dat land van God waar mensen klein en groot er voor elkaar en de wereld willen zijn.

Geloofslied Niet zonder jou erbij

Klaarmaken tafel | Instrumentale muziek

Voorbeden

Wij bidden tot jou lieve god, dat kinderen overal op de wereld veilig op kunnen groeien, dat zij naar school kunnen en voldoende ruimte hebben om te spelen,
te lachen en kind te zijn. Gij hart ….
Wij bidden tot jou lieve god denk aan alle mensen op de wereld zorg dat mensen vrienden worden en geen oorlog voeren, zorg dat mensen delen zodat niemand honger hoeft te hebben, zorg dat mensen veilig kunnen wonen en niet hoeven vluchten. Gij vuur….
Wij bidden tot jou lieve god, voor mensen die ziek zijn, zich alleen voelen, voor kinderen die gepest worden
en mensen die verdrietig zijn, dat zij mogen voelen dat er iemand is die om hen geeft. Gij woord….
Lieve God, jij bent een god van toekomst, maar jij ben ook een god van herinneren. Wij  geloven dat als mensen dood zijn, zijn ze niet zomaar verdwijnen. We dragen ze bij ons in ons hart. Hun namen blijven klinken in ons midden.  Koester de namen….

Tafelgebed
In de geest God zijn wij hier samen, als vrienden aan één tafel, om Jou te danken voor alles wat groeit en bloeit, voor de wereld waarop wij wonen, dat Jij een moeder en vader wilt zijn, voor grote en kleine mensen, dat Jij ons roept om goed te zijn, om te delen met elkaar. Wij danken Jou voor Jezus van Nazareth, een bijzonder mens, die zorgde dat iedereen mee mocht doen en ons leerde te blijven werken aan  dat land van god, in vriendschap met elkaar.
We zijn rond deze tafel om te denken aan Jezus. Op de laatste avond vierde hij feest van bevrijding  met zijn vrienden en vriendinnen.
Jezus nam het brood in zijn handen en zei  God, dank je wel voor het koren dat groeit op de aarde  en voor dit brood dat ervan gemaakt is.  We delen dit brood hier met elkaar. Dit brood is als mijn leven
Toen nam Hij een beker druivensap  gaf die aan zijn vrienden en zei: Dank je God voor de druiven die groeien op de aarde, voor het sap dat ervan gemaakt is. Deel deze beker met elkaar zodat niemand meer dorst zal hebben. Het brood en dit sap zijn zoals ik.  Deel met elkaar  en als jullie dit doen, denk dan aan mij. De dag daarna is Jezus gestorven  maar niet voorgoed. Iedere keer als wij samenzijn, als vrienden aan één tafel, ontmoeten wij Jezus, in het delen van brood en wijn en zijn we met elkaar in het land van God dat land waarin mensen samen delen wat ze hebben.

Onze vader


Eerste communie

Vredeswens | Vredeslied Vrede voor jou

Brood en wijn |  muziek | lied Dat ik aarde zou bewonen

Mededelingen

Slotgedachte
Midden op het plein stond een oude linde. Rond deze boom speelde heel het dorpsleven zich af: de kinderen speelden er na school, jongeren vertelde er hun stoere verhalen, en op de banken in de schaduw, praatten de ouderen over vroeger. Op zaterdag was het markt onder de linde en op zondag rustte men er uit na een lange wandeling. Op een zaterdag brak er een grote tak van de linde en viel op enkele marktkramen. De marktkramers waren woedend: ‘De boom moet weg!’ Niettegenstaande vele protesten, besloot de gemeenteraad : ‘De boom moet verdwijnen want volgens onderzoekers is de stam helemaal hol.
Op de dag dat de linde werd omgezaagd, verzamelden zich vele mensen op het plein. Eerst zaagde men de takken wen. Daarna hees men de holle stam aan dikke touwen op. Toen viel er een stilte over het dorpsplein. De mensen hielden hun adem in. Op de plek waar de holle stam was weggezaagd zagen ze dat daar een nieuw klein was gaan groeien.

Zegenwens
Lieve god,  laat ons nu naar huis gaan met jouw uitnodiging in ons hart. De uitnodiging om iedere dag
de wereld een beetje mooier te maken vol vertrouwen dat kleine dingen verschil maken. Dat doen we in jouw naam, goede God, die we kennen als vader, zoon en heilige geest.

Slotlied Een wereld vol mensen

Nog geen reacties

Reactie plaatsen