Gastvrouwen bij de vieringen

De Werkgroep welkomst-gastvrouwen vieringen

Wat doet de groep?
De werkgroep gastvrouwen bestaat uit leden van onze geloofsgemeenschap, die op zondag vooraf aan de viering:
• De mensen, die naar de viering komen, welkom heten.
• Op verzoek mensen naar een plaats brengen.
• Op verzoek gewenst hulp bieden aan mensen in de kerkruimte.
• Per keer zijn er twee gastvrouwen aanwezig.
• Gastvrouwen dragen een badge, met daarop hun naam, zodat ze herkenbaar zijn voor de mensen.

Na de viering:
• Op verzoek mensen te woord staan.
• Op verzoek informatie geven en/of verwijzen naar de informatiemap op de tafel achter de piano.

In zekere zin gaat het eigenlijk om vanzelfsprekende zaken, die iedereen die wel eens gastvrouw is geweest, wel kent.
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van de San Salvator Gemeenschap en is daarom ook de typering van de gastvrouw.

Wat doe je als je bezoek verwacht?
Wellicht kan dit een goede invalshoek zijn, om de functie van “gastvrouw” gestalte te geven. Kunnen we hen, door mijn bijdrage, het gevoel geven dat ze verwacht worden en zich welkom heten.

Hoe vaak kom je als gastvrouw/heer aan de beurt?
Gastvrouwen komen gemiddeld een keer per maand aan de beurt.

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?
Eén keer per jaar komt de groep bij elkaar. Eventueel op verzoek een keer meer.
Op die bijeenkomst worden vragen en opmerkingen besproken van de gastvrouwen, de pastoraatsgroep en het bestuur.
Ook kan er bv. gebrainstormd worden over gastvrijheid of over een aan gastvrijheid gerelateerd onderwerp.

Het rooster wordt in overleg met de werkgroep leden gemaakt door de coördinator:

Wie is de contactpersoon?
Ria Zwijenberg
Telefoon: 073-6411460
Email: zwijenberg@hotmail.com

Voor vragen of inlichtingen kunt u ook altijd contact opnemen met de San Salvatorgemeenschap

“Ordune”
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
telefoon 06 – 48 64 55 07
email: info@sansalvatorgemeenschap.nl