Website-groep

De websitegroep
Wat er in onze San Salvatorgemeenschap gebeurt, vinden wij, de leden, de moeite waard! Niet alleen voor insiders, maar ook voor de buitenwacht. Veel mensen die incidenteel kennis maken met onze gemeenschap blijken geboeid te worden door de ‘menselijke manier van geloven’ die ze in onze samenkomsten ervaren. Onze website is zowel bedoeld voor bekenden als ook voor mensen die nieuwsgierig zijn naar wat wij – met vallen en opstaan – doen en denken, hopen en nastreven.

Taak van de websitegroep
De websitegroep wil ‘het gezicht van de San Salvatorgemeenschap’ duidelijk maken voor ieder die ons wil (leren) kennen.
Ze zorgt ervoor dat elke week de complete teksten van de weekendvieringen op de site worden geplaatst, en dat alle gegevens over volgende vieringen tijdig bekend zijn. (Wie is de voorganger? Wat is het thema van de viering? Welk koor zingt? Staan er bijzondere vieringen op het programma?)
Ze zorgt er ook voor dat er actuele informatie op de website staat over de vele groepen die in de gemeenschap bestaan. Sommige van die groepen zijn gericht op eigen verdieping en inspiratie, andere hebben een duidelijk dienstverlenend karakter.
Er wordt aan gewerkt om van alle groepen een beknopte, actuele beschrijving op te nemen. Van een aantal groepen staat die info inmiddels op de site.

Werkwijze en taakverdeling binnen de groep
De websitegroep komt 5 à 6 keer per jaar bij elkaar. Verder overleg gaat telefonisch of per e-mail.
Ze beschikt over vier leden die het schrijfwerk doen. Die verzorgen informatieve en sfeerbepalende teksten, interviews, nieuwsberichten, verslagen met foto’s van boeiende gebeurtenissen enz. Bij een aantal opgenomen rubrieken kunnen de bezoekers van de site direct reageren.

De leden van de schrijfgroep overleggen over opname van ingeleverde stukken. Niet alles is geschikt voor publicatie op de website. Wat daarop komt moet ook interessant zijn voor buitenstaanders. Agenda’s, notulen enz. die alleen voor leden bestemd zijn, worden per e-mail verspreid. Blijft er na overleg in de schrijfgroep twijfel bestaan over wel of niet opnemen, dan beslist Ard Nieuwenbroek daarover in zijn functie van ‘bestuurslid communicatie’. Naast de website en de e-mail berichten bestaat het nieuwsblad ‘De Salvatoriaan’: in eerste instantie bestemd voor leden, maar via de website ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Naast de schrijfgroep zijn er drie vaste leden die verstand hebben van de techniek van websites. Zij zorgen dat nieuwe teksten op de site komen, maken de layout, plaatsen er foto’s bij enz.
Zo nodig kunnen zij voor technische ondersteuning een beroep doen op een professionele kracht.

Wie maken deel uit van de groep?
De leden van de schrijfgroep zijn: Ans Mettes, Toos Verdonk, (contactpersoon) José Vos en Jos Wijsmuller.
De technische groep bestaat uit Franneke Hoeks en Marian Veenker.
Ard Nieuwenbroek, bestuurslid Communicatie, is de eindverantwoordelijke voor de websitegroep.

Contactadres: info@sansalvatorgemeenschap.nl