Speciale vieringen

De San Salvator gemeenschap kent, naast de weekendvieringen, ook speciale vieringen. Dan gaat het om vieringen van liefde en trouw, afscheidsvieringen bij overlijden en de viering van nieuw leven (dopen). Ook kennen we de ziekenzegening.

Afscheidsviering

Als San Salvator Gemeenschap  willen we er zijn voor mensen en samen het leven vieren vanuit een open houding met aandacht voor ieders persoonlijke inspiratiebron.
In onze vieringen willen we aansluiten bij de manier waarop mensen in het leven staan en hebben gestaan. Voor de één is dat vragend, zoekend naar zin, in de verwondering over dat grote mysterie dat leven heet. Voor de ander is dat vol hoop, vertrouwend op iets of iemand die met name genoemd mag worden als God of de Ene. Zoals elke mens verschillend is, zo zal elke afscheidsviering verschillend zijn en altijd uniek met eigen rituelen, woorden, symbolen en muziek die recht doen aan de waarden van het leven van de overledene en nabestaanden.

Klik hier voor meer informatie

Viering van liefde en trouw

Wilt u binnen de San Salvatorgemeenschap uw huwelijk in een viering van liefde en trouw bevestigen, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor in Ordune. Iedere werkdag is een van de gastvrouwen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur op  nummer 06 – 48 64 55 07. De gastvrouw zal uw vraag noteren. Iemand van de pastoraatsgroep zal vervolgens contact met u opnemen en met u afspreken hoe u samen de viering gaat voorbereiden. De viering van liefde en trouw wordt op een persoonlijke manier, samen met u, vormgegeven.
Voor een viering van liefde en trouw zullen we doorgaans gebruik maken van een andere ruimte dan de locatie op de van der Eygenweg waar we in het weekend samen komen.
Misschien hebt u zelf een locatie op het oog. U kunt voor suggesties voor een locatie ook terecht bij de gastvrouw of de voorganger.

Viering van nieuw leven

Wilt u uw kind(eren) laten dopen in een viering van nieuw leven?
Voor informatie hierover, kunt u contact opnemen met ons kantoor in Ordune. Iedere werkdag is een van de gastvrouwen bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 uur op nummer 06  48 64 55 07.
De gastvrouw zal uw vraag noteren. Iemand van de pastoraatsgroep zal vervolgens contact met u opnemen en met u afspreken over hoe verder.
De viering van nieuw leven wordt samen met u en eventuele andere doopouders voorbereid en op een persoonlijke manier vormgegeven.

Viering van breken en delen

Ieder voorjaar bereiden een aantal jonge kinderen zich voor op hun eerste viering van breken en delen binnen de San Salvatorgemeenschap.

Ziekenzegening

Voor een ziekenzegening neemt u contact op met ons kantoor in Ordune. Iedere werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur is er iemand aanwezig en kunt u contact opnemen via nummer 06  48 64 55 07. Via dit nummer wordt op andere momenten van de dag aangegeven hoe u de pastoraatsgroep bij dringende zaken bereiken kunt. De ziekenzegening wordt verzorgd door de leden van de pastoraatsgroep en de andere leden van de werkgroep afscheidsvieringen.