Vakantieactie 2024

Het Noodfonds Noord wil graag hen, die in vakantie wegens geldgebrek niets kunnen doen, verrassen met iets extra’s. Daardoor kunnen zij dan een dagje uit gaan of iets anders leuks doen. Dit kan niet zonder uw bijdrage.
U kunt uw vakantievreugde met hen delen door uw financiële bijdrage te storten op:
– Rekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81
– t.n.v. Noodfonds SSiB
– onder vermelding van Vakantieactie.

Let op: het rekeningnummer van het Noodfonds is een ander dan dat van de SSiB!

Namens het Noodfonds Noord:    Hartelijk dank!

Nog geen reacties

Reactie plaatsen