Werkgroep Lectoren

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

De Lectorengroep bestaat uit leden uit onze geloofsgemeenschap die mee voorgaan in de vieringen van het weekend en op feestdagen. In overleg met de voorganger verzorgen ze de lezingen en andere gebeden in de dienst. Vanwege het gebruik van een microfoon is een duidelijke stem en een aangepaste manier van lezen noodzakelijk. De leden reiken ook mee communie uit. De lectoren zijn gemiddeld één of tweemaal per maand aan de beurt. Het rooster wordt gemaakt in overleg met de contactpersoon van de groep.

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?

De groep komt éénmaal per jaar bij elkaar van 19.30 uur – 21.30 uur.
Op die bijeenkomst worden vragen en opmerkingen besproken van alle lectoren, pastoraatsgroep, bestuur en individuele gemeenschapsleden. Ook neemt de groep dan de afspraken door die in gezamenlijk overleg gemaakt zijn over de taken van de lector vóór en tijdens de viering en over de uitvoering daarvan.
Eens in de twee jaar oefenen de lectoren voor de microfoon o.l.v. Hans Waegemakers. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt er bij wijze van voorbeeld een tekst doorgepraat. Ook bestaat de mogelijkheid te oefenen en persoonlijke aanwijzingen te krijgen.
Nb: met nieuwe deelnemers wordt er altijd een of meerdere keren geoefend. Er is ook een folder beschikbaar met een aantal concrete adviezen.

Wie is de contactpersoon?

Ria Zwijenberg
Tel. 073-64 11 460
E-mail: zwijenberg@hotmail.com