Werkgroep Kerstactie

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

De werkgroep zorgt ervoor dat mensen, die het financieel moeilijk hebben, met Kerstmis een royaal en feestelijk kerstpakket krijgen, aangepast aan de samenstelling van het gezin. Daarnaast verzorgt de werkgroep zo geheten “kerst-attenties” voor mensen die een steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken wie er voor in aanmerking komen.

Hoe groot is de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit zeven personen. Voor de realisatie van alle pakketten doet de werkgroep een beroep op “makers”, die zelf een pakket samenstellen voor één, twee of meer personen. Voor het rondbrengen van de pakketten heeft de werkgroep hulp van een vijftal “rijders”.
De privacy van zowel gevers als ontvangers wordt zo veel mogelijk gerespecteerd. De “makers” krijgen daarom ook geen namen door, maar werken anoniem, onder nummer.

Hoe vaak komt de werkgroep bij elkaar?
De werkgroep is intensief bezig van oktober tot half januari. Vergaderingen worden altijd bij een van de leden thuis gehouden.

Wat gebeurt er op de bijeenkomsten?
Allereerst wordt een gedetailleerde planning gemaakt, een flyer ontworpen en andere publicaties verzorgd. Ook wordt er actie ondernomen om “makers” en fondsen te werven.  In de weken voor Kerst maakt de werkgroep zelf alle “attenties” en verder de grotere pakketten, die niet door anderen worden verzorgd.
Daarna wordt alles rondgebracht. Na de feestdagen wordt geëvalueerd en verantwoording afgelegd aan het bestuur.

Hoe komt de werkgroep aan bezorgadressen?
Aanvragen kunnen worden ingediend door
– de Pastoraatsgroep
– medewerkers van Maatschappelijk Werk Noord/Juvans
– de (zieken)bezoekgroep
– de uitvaart- en rouwverwerkingsgroep
– de werkgroep voor Salvatorianen in verzorgingshuizen

Hoe komt de werkgroep aan financiële middelen?
– Door giften van particulieren via de speciale collectebus, die tijdens de Advent achter in de gebedsruimte staat.
– door bijdragen op rekeningnummer NL 96 INGB 0006 0407 13 ten name van  Vereniging San Salvator in Beweging onder vermelding van: “Kerstactie huidig jaartal
– In natura van mensen die een kerstpakket beschikbaar stellen.

Wie is de contactpersoon?
Het contact met deze werkgroep loopt via Gonnie van Osta
e-mail: kerstactiesansalvator@gmail.com