Over onze vieringen

Onze weekendvieringen zijn belangrijke ontmoetingen in onze gemeenschap.

Iedere zaterdag om 19.00 uur en iedere zondag om 10.30 uur komen we onder de bezielende leiding van een van onze voorgangers bijeen. Op zondag is er steeds een koor, op zaterdag zingen we onder begeleiding van een cantor.

Elke 3e zondag van de maand  is er de Kinderkerk: van 11.00 tot 11.45 uur
Al deze weekendvieringen worden gehouden in het
Dagcentrum ‘de Eygenweg
Van der Eygenweg 1,
5231 PA ‘s-Hertogenbosch

Voor de maandelijkse Kinderkerk maken we gebruik van de gymzaal. De gymzaal is bereikbaar via de zij-ingang van het dagcentrum ‘de Eygenweg’