Over onze vieringen

Onze vieringen zijn belangrijke ontmoetingen in onze gemeenschap.

Bijna iedere zondag om 10.30 uur komen we onder de bezielende leiding van een van onze voorgangers bijeen. Eens in de twee weken zingt het koor Melodiek, op de andere zondagen zingen we onder begeleiding van een cantor.

Deze vieringen worden gehouden in
Dagcentrum ‘Eygenweg
Van der Eygenweg 1,
5231 PA ‘s-Hertogenbosch