Salvatoriaan

Werkgroep  Salvatoriaan

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

De redactie is verantwoordelijk voor de verzorging van de Salvatoriaan, de nieuwsbrief, bedoeld voor de interne communicatie binnen de San Salvatorgemeenschap.
Met verzorging wordt bedoeld: het verzamelen van kopij, het schrijven en/of bijstellen van ontvangen teksten, het stimuleren tot het schrijven van teksten, de opmaak van de nieuwsbrief en ervoor zorgen dat de Salvatoriaan wordt verzonden per mail en per post naar de postabonnees alsmede meegenomen kan worden vanuit Cello.

Wie vormen de redactie?

In de redactie zijn werkzaam: Ton van Iersel, Marga van de Koevering en Franneke Hoeks. Zij worden bijgestaan door Vincent Elemans, die de vormgeving voor zijn rekening neemt.

Wie helpen er nog meer mee?

De redactie waardeert in hoge mate de volgende personen voor hun hulp:
Rosalie de Ridder, zij verzendt de Salvatoriaan per mail naar de leden van SSiB.
De websitegroep, zij plaatst de Salvatoriaan op de website van onze geloofsgemeenschap.
Trudie van Lexmond, zij zorgt ervoor dat de Salvatoriaan vermenigvuldigd en post-klaar gemaakt wordt.

De redactie is bereikbaar via
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl

Contactpersoon is Franneke Hoeks.