Nieuwsberichten

vakantie-actie 2023

Zoals te doen gebruikelijk heeft het Noodfonds Noord van onze San Salvatorgemeenschap eind mei weer de vakantie-actie in gang gezet. Graag willen we mensen die slechts over beperkte financiële middelen beschikken in staat stellen zich tijdens deze zomer één keer een uitje of iets bijzonders te permitteren. Daarom doen we een beroep op u.

U kunt uw vakantievreugde met hen delen door uw financiële bijdrage te storten op

rekeningnummer NL 23 INGB 0005 9626 81              Let op: dit rekeningnummer is een ander dan dat van San Salvator in Beweging!
t.n.v. Noodfonds SSIB
o.v.v. Vakantie-aktie

Alvast hartelijk dank en we wensen u ook een fijne zomerse vakantieperiode.

 

pinksteren jazz in duketown, Als een lopend vuurtje

Zondag 28 mei 2023, 12.00 uur, Kerkplein

Verploegen, Verhoeff & van der Westen spelen tijdens Jazzdienst

Het bekende jazz-trio Verploegen, Verhoeff en van der Westen speelt tijdens Jazz in Duketown in de jaarlijkse jazzdienst. Deze virtuoze muzikanten spelen al meer dan twintig jaar samen. Tijdens deze Pinksterviering hoor je hun ervaring en subtiele spel rondom het thema van de viering: als een Lopend Vuurtje.

Jaarlijks organiseert de Protestantse Gemeente en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch tijdens Jazz in Duketown een viering. Bij goed weer wordt deze viering buiten op het Kerkplein gehouden, waarbij de bezoekers op de trappen van de Grote Kerk zitten. Ds Erica Scheenstra en pastor Paul Janssen zullen de viering leiden. Jazz in Duketown valt tijdens Pinksteren. Pinksteren is het feest van de Geest, van de goddelijke vonk die mensen vurig en enthousiast maakt. Daarom is het thema van deze viering: als een Lopend vuurtje. Want enthousiasme, aandacht, zorg en liefde kun je doorgeven aan elkaar.

Al vanaf het begin van zijn carrière heeft Angelo Verploegen bewezen een uiterst veelzijdige trompettist te zijn. De veelgevraagde gitarist Ed Verhoeff wordt geprezen om zijn “fenomenale techniek, prachtige klank en harmonische diepte”. Bassist Eric van der Westen is een constante factor in de Nederlandse jazzscene. Ondanks hun verschillende muzikale achtergronden vonden Verploegen, Verhoeff & van der Westen elkaar in hun gemeenschappelijke interesse voor intieme kamerjazz. Hun vermogen om hun muzikale persoonlijkheden te laten samensmelten tot een warm en zeer communicatief collectief geluid wordt al sinds hun eerste optredens door critici geprezen.

Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zet zich in om eenheid en verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan het samenleven in onze stad. De dienst komt tot stand met medewerking van Jazz in Duketown.

Ratatouille

Ratatouille

Op zondag 2 april  vindt het benefietconcert Ratatouille plaats. Tussen 12.30 en 16.00 uur bent u van harte welkom in dagcentrum Eygenweg van Cello aan de van der Eygen­weg 1.  Vooraf aan het concert is er soep met broodjes en er is ook het een en ander om de dorst te lessen. U kunt te allen tijde binnenlopen en weggaan.

Op het programma staan verscheidene zanggroepen: Petite Melodique, Smartlap­penkoor Onbekrommert en Vocaal Ensemble Dubbel Zes. Ook individuelen geven acte de présence: Inge Sauter – klarinet, Theo Hofland – piano, Jeanne Bernsen – dans en Judith Roelofs – zang. En zoals gewoonlijk is de afsluitende act van de Ratatouil­leband.
De toegang is gratis, maar we hopen op veel ruimhartige bijdragen. De opbrengst van Ratatouille gaat naar de San Salvatorgemeenschap.
In verband met de inkoop is het fijn als u laat weten of u aanwezig zult zijn. Dat kan door een mailtje sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl. Ook zonder opgave kunt u natuurlijk gewoon aanschuiven.

De Vastenactie 2023 is afgelopen


Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare  groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van het land. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen. De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van ZuidSoedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een
beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken. Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als
doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe  ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat dragen we bij?
• Groentezaad en gereedschap voor een familie € 22
• Kruiwagen € 41
• Ploeg € 85
• Waterpomp op zonnepanelen € 240

U kunt uw bijdrage voor de vastenactie overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging o.v.v. Vastenactie 2023.

vacature Koster

Wij willen ons kostersteam in de San Salvator graag versterken.

Lijkt deze functie je iets?

Er zijn momenteel vijf kosters. Drie daarvan zijn regelmatig ook in een andere functie aanwezig, als voorganger, lector, cantor of koorlid.

Ben je koster, dan betekent dat dat je zo om de vier of vijf weken op zondag dienst hebt. Je opent Cello dan een uur van tevoren en sluit het gebouw gemiddeld een uur na de viering weer af. Dat is de meest verantwoordelijke taak!

Voor de inrichting van de ruimte zorgt Melodiek op vrijdagavond of de Inruimploeg op zondag. Verder gaat het om algemeen toezicht (bijv. zijn de vluchtroutes vrij, zit niemand op de tocht, zijn er voldoende stoelen beschikbaar), dienstverlening naar voorganger en bezoekers, het klaarzetten van de benodigdheden bij de viering, dia’s knippen en collecte.

Na afloop help je mee met opruimen en controleer je, voordat je afsluit, of alle ramen en deuren gesloten zijn en de radiatoren in de goede stand staan.

We zien uit naar een of zelfs meer nieuwe collega’s. Meld je aan als K.I.O. (Koster In Opleiding)!

Het team: Charles, Johan, Liesbeth, Yvette en Wilton

Informatie vragen en aanmelden kan bij Wilton Desmense
073 6312062 w.desmense@home.nl

vacature gastvrouw/gastheer

WIE  WIL…………gastvrouw/gastheer worden bij onze San Salvatorgemeenschap?

  • Je bent om 10.15 uur aanwezig voor de viering van 10.30 uur.
  • De gastvrouw/gastheer heet de mensen, die naar de viering komen, welkom.
  • Zo nodig breng je iemand naar een plaats.
  • De gastvrouw/gastheer blijft tijdens de viering achter in de kerk zitten, om het overzicht te houden en eventueel hulp te bieden.
  • Vlak vóór het einde van de viering ga je weer naar je plekje bij de uitgang om, op verzoek, mensen te woord te staan.
  • Na afloop is er koffie en thee en een gezellig praatje.

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van de San Salvatorgemeenschap. Iedereen is welkom! Als gastvrouw/gastheer straal je deze gastvrijheid uit.

Als we met meerdere mensen zijn, kom je eens in de 4 á 6 weken aan de beurt. En het is een dankbare taak.

Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie en voor aanmelding neem je contact op met Ria Zwijenberg
073-6411460, zwijenberg@hotmail.com

Vieringen rondom de feestdagen

Op zaterdag 24 december viert de San Salvatorgemeenschap om 18:00 uur  kerstmis voor en met kinderen. We zijn welkom in dagcentrum Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. We vertellen het kerstverhaal, steken kaarsjes aan en er is volop muziek.
Alle kinderen mogen verkleed komen als Maria, Jozef, engel, herder, koning, schaap, os of ezel en spelen een actieve rol in de viering. Niks stilzitten, maar lekker meedoen!
Op kerstavond om 20.00 uur kunnen mensen aanschuiven bij de kerstavondviering. Ook daarin wordt het kerstverhaal vertelt, worden kerstliederen gezongen en is er ruimte voor bezinning. Franneke Hoeks is de voorganger en Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden zal de viering muzikaal opluisteren.

Eerste Kerstdag bent u om 10.30 uur welkom in de viering die wordt verzorgd door Truus van Kaam. In die viering worden samen veel bekende kerstliederen gezongen.

Op oudjaarsavond om 19.00 uur sluiten we 2022 af met een meditatieve viering.
Op Nieuwjaarsdag om 10.30 uur gaat Heleen Hendrikx voor in viering die het nieuwe jaar inluidt.

vieringen kerst en oud en nieuw

Agenda San Salvator kerst en oud en nieuw

 

Datum Tijd Activiteit Locatie
Za 24 december 18.00 uur Kerstviering voor kinderen Cello
Za 24 december 20.00 Kerstviering – Franneke Hoeks | Melodiek Cello
Zo 25 december 10.30 uur Kerstviering – Truus van Kaam | Volkszang Cello
Za 31 december 19.00 uur Oudjaarsviering – Corrie Dansen, Maria van den Dungen, Franneke Hoeks Cello
Zo 1 januari 10.30 uur Viering – Heleen Hendrikx Cello

U kunt dit jaar niet meer helpen aan de Kerstactie, volgend jaar weer graag!

Kerstactie
Graag vragen wij uw aandacht voor onze jaarlijkse Kerstactie. Dit jaar ervaren veel mensen financiële onzekerheid en is er een grote groep huishoudens die het deze winter financieel
moeilijk heeft. Wij hopen een aantal van deze mensen te verassen met een feestelijk Kerstpakket of een persoonlijke kerstattentie, zodat ze voelen dat er aan hen gedacht wordt.
De verzoeken voor de kerstpakketten en attenties krijgen wij van Maatschappelijk werk Den Bosch Noord (Farent/Mee) en Cello. Soms vraagt maatschappelijk werk om een additionele
geldelijke bijdrage voor een grote aanschaf voor hun cliënten. Ook dit jaar wordt door de San Salvator geloofsgemeenschap de kerstactie mogelijk gemaakt. Wij hopen dat u ook dit jaar onze kerstactie wilt steunen.
Dat kan op 2 manieren (beide mag ook natuurlijk):
1. Het maken van een kerstpakket op maat. U kunt zich tot en met maandag 28 november aanmelden door een mail te sturen naar kerstactiesansalvator@gmail.com. Fijn als u in de
mail uw uw naam, adres, telefoonnummer aangeeft. De kerstactie neemt dan contact met u op. U kunt zich ook telefonisch opgeven door te bellen naar Trudie van Lexmond.
2. Via een financiële bijdrage, waarmee wij als werkgroep dan weer pakketten of attenties kunnen maken of voor een geldelijke bijdrage op advies van maatschappelijk werk. Dit kan
contant of door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 20 INGB 000825 4166 t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch.

Op zondag 27 november kunt u na de viering een speciale kerstpakkettendoos meenemen om thuis een mooi pakket van te maken. Kunt u op de 27ste niet aanwezig zijn, geen nood!
In de bevestigingsmail die u van de kerstactie ontvangt ,staat waar u een doos kunt ophalen.
U krijgt ook suggesties voor de inhoud van het kerstpakket toegestuurd.

Lieddag op 26 november

In november bestaat het San Salvatorkoor Melodiek 50 jaar. Dat vieren we graag met andere zangers en zangeressen op zaterdag 26 november met een lieddag. Tijdens deze dag zullen we verschillende liturgische liederen van onder andere Huub Oosterhuis instuderen. Er staat een mooie selectie van een- en meerstemmige liederen op het programma. Tijdens deze dag zullen we verschillende liturgische liederen van onder andere Huub Oosterhuis, instuderen onder leiding van Arjan van Baest en Henri Heuvelmans.

De Laurentiuskerk aan de Oude Baan 1 in Rosmalen is om 9.30 uur open. Om 10.00 starten we met het instuderen van het eerste lied. Om 16.15 komende de ingestudeerde liederen terug in een afsluitende vesperviering met als thema ‘Dat wij in vrede mogen zijn’. Om 17.00 uur sluiten we de lieddag af.  De kosten van deze dag zijn € 15. Daarvoor krijgt u koffie, thee, fris en natuurlijk de bladmuziek. We vragen u om zelf uw lunch mee te nemen. Opgave voor de lieddag kan door een mail te sturen naar lieddagmelodiek@gmail.com. Fijn als u in de mail aangeeft of u sopraan, alt, tenor of bas zingt. Met een heel koor opgeven kan natuurlijk ook. Geef dan aan met hoeveel mensen u komt meezingen.

Voor deze lieddag zijn we welkom in de Laurentiuskerk, Oude Baan 1 in Rosmalen. De Laurentiuskerk is goed bereikbaar en u kunt gratis parkeren achter de kerk, bij de strook met winkels en bij winkelcentrum de Molenhoek.

Melodiek werd 50 jaar geleden opgericht als jongerenkoor van de San Salvator. Al deze jaren heeft dit koor de vieringen van de San Salvator opgeluisterd. Inmiddels is Melodiek al lang geen jongerenkoor meer. Melodiek zingt een- of meerstemmige liturgische liederen en is eenmaal in de twee weken te horen in de San Salvatorvieringen. Meer informatie is te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl