Nieuwsberichten

Geen viering op 13 juli en 14 juli !!!

 

Tot onze spijt moeten wij U laten weten dat er komend weekend ( zaterdag 13 juli en zondag 14 juli ) geen vieringen van onze San Salvator geloofsgemeenschap kunnen plaats vinden in Cello.

In het gebouw van Cello wordt deze week de vloer van de gymzaal gerenoveerd. Tot en met zondag 14 juli mag de nieuwe vloer niet betreden worden. Het materiaal moet eerst uitharden.

Alle spullen, die nodig zijn voor onze vieringen (stoelen, piano, beeldscherm, geluidsinstallatie, enz. ) staan door de week in een berging, die alleen via de gymzaal bereikt kan worden. Wij hebben nog onderzocht of de spullen buitenom, via een buitendeur vanuit de  berging gehaald zouden kunnen worden. Helaas is vandaag vastgesteld dat niemand van Cello en niemand van de San Salvator over de sleutel van deze buitendeur beschikt.

Zaterdag 20 juli en zondag 21 juli zijn er weer vieringen op de gebruikelijke tijden.In de loop van het weekend zullen wij via email de “mededelingen”, die aan het einde van de viering altijd gedaan worden, met U communiceren.

Namens het bestuur van SSiB,

Jos de Ridder

Happy festival Eygenweg 

Op  zaterdag 15 juni  wordt op dagcentrum De  Eygenweg van 10.00 tot 15.00 uur een happy  festival georganiseerd.

De Eygenweg is voor ons een vertrouwde  locatie. Sinds 2011 mogen wij van deze ruimte  gebruik maken voor onze vieringen.

Vanuit  pastoraatsteam en bestuur zoeken we naar  manieren waarop wij als San Salvator iets  kunnen betekenen voor de mensen die op Cello  dagbesteding ontvangen. Wij willen onze dank voor de gastvrijheid van Cello naar ons heel graag tonen. Dit festival is een mooie  gelegenheid. Hieronder een paar concrete manieren waarop wij dit festival kunnen  ondersteunen.    Taartenbakkers en horecavrijwilligers gevraagd!  Wie zou een taart of koekjes willen bakken voor dit festival? De taarten worden tegen een  vrijwillige bijdrage ‘verkocht’.  Op zaterdag 15 juni kan de organisatie bovendien  horecavrijwilligers gebruiken. Het gaat om mensen die koffie, thee, ranja inschenken, de  afwas bijhouden en het gebak uitdelen. Wilt u een taart bakken of op 15 juni helpen in de  keuken: laat  het weten via sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Bezoekers gezocht!  Iedereen is welkom op dit Happyfestival! Bent u in gelegenheid om op 15 juni even langs te komen op de Eygenweg: U bent van harte welkom! Er is muziek, eten en drinken en allerlei  creatieve activiteiten. Van 10:00 tot 11:00 uur en van 14:00 tot 15:00 uur kun je bovendien  een yogales volgen. Neem dan wel je eigen mat mee, en denk aan kleding waarin je vrij kunt  bewegen. Vergeet ook niet je portemonnee me te nemen !

Creatievelingen gevraagd!  Voor de invulling van het festival is de organisatie nog op zoek naar mensen die iets leuks  willen doen. Dat kan van alles zijn. Muziek, massage of een creatieve activiteit. U kunt hiervoor contact opnemen met Dafna Sitruk (begeleider dagbesteding) via dsitruk@cellozorg.nl of 0883452176

De opbrengst  Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Met de opbrengst van dit festival wordt de tuin  van Dagcentrum De Eygenweg opgeknapt.
Wanneer? Zaterdag 15 juni | Hoe laat? 10:00 tot 15:00 uur | Waar? Van der Eygenweg 1
San

Zomeractie Een zonnestraaltje, zoveel warmte.

Ook dit jaar wil het Noodfonds Noord het voor mensen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, mogelijk maken om iets leuks te doen in de zomer(vakantie).
Uw bijdrage betekent veel voor een ander.
Graag uw bijdrage op rekeningnummer NL 23 INGB 0005 9626 81
t.n.v. Noodfonds SSiB
Dank u wel

5 jaar Kinderkerk

De kinderkerk van San Salvator bestaat 5 jaar.
Dat vieren we met de kinderen op zondag 16 juni om 11 uur in de Gymzaal van Cello. We  maken er dan heel feestelijke viering van.
Op donderdag 20 juni zijn ouders en verzorgers van 20.00 tot 21. 30 uur van harte welkom in de huiskamer van Cello om op feestelijke wijze terug te kijken op 5  jaar kinderkerk.

Onze vader

Onze Vader
De komende maanden organiseren we vijf avonden over het Onze Vader. De avonden  worden voorbereid en begeleid door de voorgangers San Salvatorgemeenschap. Iedere  avond staan andere zinnen uit dit christelijk oergebed centraal. Rondom deze zinnen gaan  we graag met u in gesprek over de betekenis van woorden, beelden en gebed. Ook gaan we  in op de achtergrond van (delen) van het Onze Vader. Ieder avond krijgt zijn eigen klank en  kleur. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar vormen ook een geheel. De inzichten  uit deze avonden zullen we vertalen naar onze vieringen.  De eerste avond vond plaats op maandag 20 mei 19.30 uur in de Ordune. We richtten ons  toen op de regels  ‘Onze Vader, die in de hemel zijt.’  Deze avond werd als inspirerend en verbindend ervaren.

De avonden vinden plaats in de huiskamer van Ordune. We hebben plaats voor 20 mensen  per avond. Het is noodzakelijk om u op te geven voor deze avonden. Dat kan door een  mailtje te sturen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
De volgende bijeenkomsten zijn op
dinsdag 11 juni
woensdag 21 augustus
dinsdag 24 september
woensdag 13 november

Jazzdienst

Zondag 9 juni 2019, 12.00 uur, Kerkplein 

Thema Ademtocht

Eric Vloeimans speelt in Jazzdienst

De bekende trompettist Eric Vloeimans speelt tijdens Jazz in Duketown in de jaarlijkse jazzdienst. Deze virtuoze muzikant wordt begeleid door de Rotterdamse organist Hayo Boerema. Zij speelden vaker samen en improviseren tijdens deze Pinksterviering rondom het thema Ademtocht.

Het is een jaarlijkse traditie van de Protestantse Gemeente en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch om tijdens Jazz in Duketown een viering te organiseren. Sinds een aantal jaren wordt deze viering bij goed weer buiten gehouden, waarbij de bezoekers op de trappen van de Grote Kerk zitten.
Jazz in Duketown valt samen met Pinksteren. Pinksteren is het feest van de Geest. De bijbel vertelt hoe mensen met Pinksteren in beweging kwamen. Ze ademden op en raakten niet uitgesproken over dat wat hen inspireerde. Die taal van hart werd begrepen, door mensen overal vandaan. Die oude Bijbelwoorden vertellen we met Pinksteren met nieuwe adem. Het thema van deze viering is ‘Ademtocht’. Adem laat ons spreken, zingen en musiceren. En door onze inspiratie – Geest, goddelijke vonk – kunnen we over grenzen heen elkaar ontmoeten, verbindingen leggen en vreugde uitstralen.
Tijdens de viering is er natuurlijk aandacht voor kinderen. Ds Erica Scheenstra en pastor Franneke Hoeks zullen de viering leiden. Eric Vloeimans en Hayo Boerema vullen het thema muzikaal in.
Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zet zich in om eenheid en verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan het samenleven in onze stad. De dienst komt tot stand met medewerking van Jazz in Duketown.

Vrijwilligers gezocht voor begeleiden groep ‘kwetsbare ouderen’

Al geruime tijd is er iedere donderdag een ontmoetingsgroep waarbij we kwetsbare ouderen een fijn aantal uurtjes hopen te bezorgen. Dat is inclusief een lunch. De bijeenkomst vindt steeds plaats in de ruimte van ‘Samen Leven is Samen Delen’ in Ordune. Het is een project van SL=SD. San Salvator werkt hieraan mee door haar vrijwilligers die deze groep begeleiden. Op dit moment zijn er zoveel nieuwe aanvragen dat we een tweede groep willen starten. Maar….…daar zijn extra vrijwilligers voor nodig. Wat bieden en vragen we? Je krijgt vooraf een korte ‘scholing’ hoe deze groep het best te begeleiden is. Ook beloven we je veel voldoening na iedere bijeenkomst. We vragen dat je twee keer per maand beschikbaar bent van 09.30 uur tot 16.00 uur. Welke dag stellen we pas vast als we voldoende vrijwilligers hebben en we zo een geschikte dag voor iedereen kunnen vinden. Meer info of jezelf opgeven kan bij Ard Nieuwenbroek, ard@ortholhulp.nl

Voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank – Wie helpt ?
De afgelopen jaren hebben we rondom de eerste communie een inzameling voor de voedselbank georganiseerd. Een mooie manier om zichtbaar te maken dat breken en delen ook te maken heeft met solidariteit. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. In het weekend van 11 en 12 mei en het weekend van 18 en 19 mei organiseren wij dit jaar ook een inzameling. Hiervoor hebben we helpende handen nodig. We zoeken mensen die voor en na de vieringen zich willen ontfermen over de producten en willen zorgen dat deze ook bij de voedselbank terecht komen. Wil jij mee helpen. Bel of mail met Franneke Hoeks: sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl of 0613421131.
Natuurlijk zijn we ook op zoek naar gulle gevers. Let op: de voedselbank kan alleen houdbare levensmiddelen gebruiken. Er is op dit moment vooral behoefte aan rijst, macaroni, spaghetti, vis in blik, vlees conserven, rookworsten en vacuüm verpakt vlees.
Meer informatie over het werk van de voedselbank in Den Bosch is de vinden op www.den-bosch.voedselbankennederland.nl

Wijziging adres kledinginzameling.

In de Salvatoriaan van 30 januari jl. werd de inlevering, die op zaterdag 20 april zal plaatsvinden, al aangekondigd. Het bezorgadres is gewijzigd. U kunt uw schone kleding inleveren bij de ingang van het gebouw Ordune, Schaarhuisspad 131, Orthen. Het gebouw Ordune bevindt zich op de kruising Schaarhuispas en Ketsheuvel. De hoofdingang bevindt zich aan de Ketsheuvel. De actie is voor Cordaid/ Mensen in nood. Tussen 10.00 en 14.00 uur kan schone kleding, huishoudtextiel en aan elkaar gebonden schoenen in dichtgebonden plastic zakken afgegeven worden. De opbrengst gaat na sortering en verkoop naar een Derdewereldland.

Ratatouille 2019

Zondag 24 maart was het weer Ratatouille, het benefietconcert ten bate van de San Salvator In Beweging. Ondanks het mooie weer was het drukker dan vorige jaren en de sfeer was weer prima. In een goedgevulde aula van Dagcentrum Eygenweg speelde zich een heuse ratatouille af aan muziek: een Barok ensemble, compleet met klavecimbel, viola da gamba en verschillende soorten fluiten. Solozang begeleid door gitaar van Gonnie van Osta en solozang van Mieke van Huijgevoort begeleid door piano, een meerstemmig vrouwenkoor o.l.v. Cora van Rijn, een pracht verhaal van Adri Bosch over het vogelvrouwke van de Heinis eindigend in een lied dat iedereen kon meezingen. En als meezinggedeelte: het smartlappenkoor Onbekrommert uit Cromvoirt gevolgd door onze eigen Ratatouilleband. Met als extra het klarinetspel van Inge Sauter, wat een staande ovatie opleverde.
En dan de catering niet te vergeten: drie soorten soep, broodjes en ratatouille in overvloed. Na afloop keerden blij verraste en ontroerde bezoekers én artiesten huiswaarts. Bij deze een gemeend dank je wel aan iedereen die meegewerkt heeft, in welke vorm dan ook. Samen hebben we de klus toch maar weer mooi geklaard.
En, waar het allemaal om begonnen was: de opbrengst van € 814,65 mag er wezen.
Tot volgend jaar!