Nieuwsberichten

Dienstenveiling

Op vrijdag 18 november bent u vanaf 17.30 uur van harte
welkom voor soep met een broodje voor een klein prijsje.
Om 18.00 uur start de veiling met de eerste kavel.
Onze veilingmeester zal iedere dienst op een ludieke
manier proberen te verkopen.
Meer informatie kunt u lezen in deze flyer.

Vredesgebed Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Mensen daar kunnen niet opgeven. De Bossche kerken blijven daarom aandacht vragen voor deze oorlog en bidden om vrede.
Iedere woensdag organiseert het Beraad van Kerken ’s‐Hertogenbosch van 12.00 tot 12.15 uur een vredesgebed voor de Oekraïne in de Sint Jan. Om 12 uur wordt de vredeskaars aangestoken. We lezen een psalm, zoeken de stilte en maken ruimte voor gebed. Voorgangers uit de verschillende kerken zullen deze gebedsmomenten leiden. U bent van harte welkom bij deze
gebedsmomenten.
Op 27 juli en 24 augustus zal Heleen Hendrikx het gebed leiden. Op 7 september zal Franneke Hoeks voorganger zijn.

Zomeractie nood!

Graag brengt het Noodfonds Noord de jaarlijkse vakantieactie onder de aandacht. Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag
zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. Als u wilt meedoen, dan zijn dit de gegevens om een bijdrage te storten:
Rekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81 ten name van Noodfonds SSiB
graag vermelden: vakantieactie

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
Dank u wel.
Mogelijk gaf u al; heel hartelijk dank!
Deed u het nog niet, wil het dan overwegen. Er zijn dit jaar, meer dan anders, nog meer gezinnen die voor dit dagje uit afhankelijk zijn van het Noodfonds.

Lieddag Melodiek 50 jaar, 26 november 2022

Waar vriendschap is en liefde…

Op zaterdag 26 november organiseert Melodiek, naar aanleiding van haar
50-jarig bestaan, een lieddag met aansluitende versper in de Laurentiuskerk
in Rosmalen.
Oude en nieuwe liederen zullen samen één- en meerstemmig worden gezongen. Voor iedereen die graag zingt!
Aan de lieddag zullen Henri Heuvelmans en Arjan van Baest hun medewerking verlenen.
Organisatie:
Koor Melodiek San Salvatorgemeenschap in ’s-Hertogenbosch
Zaterdagochtend en -middag 26 november 2022
Houd deze datum vrij !!

Melodiek krijgt een andere dirigent

Na meer dan vijftig jaar heb ik besloten om te stoppen als koordirigent.
Melodiek weet het al een tijdje en het is tijd dat ook de San Salvatorgemeenschap het weet.
Het was geen gemakkelijke beslissing: ik geef een deel van mijn
identiteit op. Daar staat tegenover dat ik andere delen van mijn identiteit verder hoop te ontwikkelen: die van partner, vader, vriend, cultuurliefhebber en theoloog.
Dit besluit komt niet uit de lucht vallen. Toen ik in 2014 terugkeerde van
mijn voettocht naar Santiago heb ik op de ledenvergadering van Melodiek gezegd, dat Melodiek niet meer op de eerste plaats zou komen, dat ik de vrijheid zou gaan nemen om andere prioriteiten te kiezen en dat ik bijgevolg niet altijd meer beschikbaar zou zijn. De keren dat ik sindsdien afwezig was
heeft Marcel van der Maeden mij meestentijds vervangen, daarnaast ook
Machteld Terlingen en Theo Hofland.
Melodiek is rijk aan mogelijkheden en talenten, een soort zichzelf in
standhoudend organisme. In de jaren sinds 2014 werd het mij steeds meer
duidelijk dat het voor mij én voor Melodiek goed zou zijn om een stap
terug te doen. Fysiek en qua passie zou ik misschien wel door kunnen gaan
tot mijn tachtigste, mocht me dat gegeven zijn, maar ik zou mezelf en ik
denk ook Melodiek kansen en mogelijkheden tot groei en ontwikkeling ontzeggen.
Op 16 oktober, wanneer Melodiek haar 50-jarig jubileum viert, zal ik voor
de laatste maal de zang leiden.
Ik heb er alle vertrouwen in dat Marcel een goede dirigent voor Melodiek
en voor de San Salvatorgemeenschap zal zijn. Hij deelt met mij dezelfde
passie voor het repertoire, de kwaliteit van liturgische muziek en de liturgie.
Ik blijf beschikbaar voor Melodiek als vervangend dirigent en zanger.
Hans Waegemakers

Afscheid Cantorij

Op 10 juli a.s. neemt de Cantorij officieel afscheid van de San Salvatorgemeenschap in de dienst van 10.30 uur, die zij muzikaal ondersteunen. Voor de uitbraak van Corona was al duidelijk dat we een moeilijke tijd tegemoet zouden gaan: Peter Paul van Beekum en Steven van
Gool gingen andere keuzes maken en we moesten afscheid nemen van een aantal leden. Door Corona werd het allemaal nog moeilijker; veel oudere leden waren terughoudend om bij elkaar te komen en Peter Paul koos voor een baan in het onderwijs. Toch was er nog een aantal leden die verder
door wilden gaan maar helaas is het, ondanks intensieve pogingen, niet gelukt om een nieuwe dirigent te vinden. Gelukkig hebben we wel een pianist kunnen vinden in de persoon van Joost Boekhoven zodat er muzikale ondersteuning is bij de volkszang.
Even terug in de tijd. Hoe is de Cantorij ontstaan?
Dat is gebeurd nadat het gemengd koor van Harry van den Akker is opgehouden in 2006. Vanuit de pastoraatsgroep werd Gerard Luyten
gevraagd een Cantorij op te richten als ondersteuning van de volkszang in de diensten om de veertien dagen.
Hij heeft een poosje gedirigeerd. Peter Paul begeleidde toen op de piano. Er werd in die tijd gerepeteerd in “Achter ‘t Urgel” in het kerkgebouw van de San Salvator. Na Gerard ging Peter Paul ons dirigeren omdat hij koordirectie wilde gaan studeren aan het Conservatorium en hij daarvoor een oefenkoor nodig had.
Via contacten werd Rhodri Clarke gevraagd als pianist. Toen Rhodri enkele jaren later naar Australië is gegaan werd Steven van Gool zijn opvolger.
De laatste jaren, als Steven was verhinderd, heeft Marc Baghuis voor hem ingevallen. Een echt bestuur hebben we nooit gehad maar Toos Verdonk (de moeder en hoeder van het koor) was de contactpersoon die eigenlijk alles
regelde en organiseerde. Bovendien zorgde ze ook altijd voor de koffie
met heerlijke (gember)koekjes. Kiek van Boxtel maakte de afspraken met de voorgangers om het programma van de dienst samen te stellen. Jos Wijsmuller was ‘de wijze man’ die meebesliste over een aantal zaken.
Toen we in 2011 uit het kerkgebouw verlieten, moest er ook een nieuwe repetitieruimte gevonden worden. Toos regelde dat we een aantal jaren gebruik mochten maken van een huis van de zusters van JMJ in de Vughterstraat. Toen we daar niet meer terecht konden, mochten we repeteren bij de paters Kapucijnen aan de Van der Does de Willeboissingel.
Als tegenprestatie voor de gratis repetitieruimte in de kapel van het klooster luisterden we enkele keren per jaar de zondagsdienst op met ons koor. Toen de Kapucijnen vertrokken uit Den Bosch en het klooster werd overgenomen door de Franciscanen mochten we ook daar repeteren. Stadsklooster Damiano werd onze laatste statie.
Het is Peter Paul, met ondersteuning van Steven, gelukt om in de loop van jaren het clubje senioren tot een hoger niveau te brengen. Veel dank daarvoor! Jammer dat het voorbij is maar fijn dat we samen mooie jaren hebben gehad.
Rieky van Houten
Met dank aan Toos Verdonk en Maria van den Dungen

Heilig hoekje

Op de tafel rechtsvoor in Cello staan sinds jaren twee grote beelden van Maria en Jozef. Twee prachtige beelden die liefdevol toekijken hoe wij als gemeenschap vieren. Aan hun voeten worden brood en wijn klaargezet voor de viering en regelmatig wordt er een kaarsje bij Maria en Jozef aangestoken.
We merken als gemeenschap dat we ouder worden. Het inrichten en opruimen van de ruimte vraag het nodig sjouwwerk. Wist u dat
Melodiek iedere week als een geroutineerd verhuisbedrijf Cello in minder dan 30 minuten ombouwt tot onze kerkruimte?
Op zondag zijn er weer vele handen die al onze spullen mee opruimen. Maria en Jozef zijn gewichtige beelden, die met de nodige zorg behandeld moeten worden.
We zijn opzoek gegaan naar beelden die wat compacter zijn en in onze nieuwe altaarkast passen. Dat scheelt een heleboel sjouwen. Sinds eind mei staat er op de tafel dan ook een klein beeldje van Maria en Jozef met het kindje Jezus.
Bij dit beeldje kunt u voor de viering een kaarsje aansteken. Het is een klein
beeldje, maar wie het kleine niet eert…

voortaan nieuwsflits, teksten van de vieringen op onze site

We kijken terug op een constructieve algemene ledenvergadering. U heeft kunnen lezen dat er wat gaat veranderen op het vlak van de communicatie. U ontvangt niet meer iedere week een mail met de tekst van de viering, maar krijgt  iedere twee weken nieuwsflits met actuele berichten in uw mailbox.  De teksten van de vieringen zijn terug te vinden op onze website https://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/category/vieringen/  De komende weken gaan we een en ander verder vormgeven.

Bijbelse gesprekken

Voor de viering van 17 juli staan er twee mooie verhalen op het rooster. Verhalen die uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. In twee bijeenkomsten gaan we beide verhalen verkennen. We lezen we de teksten, gaan in gesprek en diepen wijsheid op. José Vos is bij deze gesprekken aanwezig om haar exegetische kennis met ons te delen. Franneke
Hoeks zal de gesprekken leiden. Op maandagochtend 20 juni om 10.30 uur gaan we in gesprek over 1 Samuel 1‐20. We maken daar kennis met de vrouwen Hanna en Peninna. Rond 12 uur ronden we het gesprek
af.
Donderdag middag 23 juni staat het verhaal van Martha en Maria centraal (Lukas 10, 38‐42).
Ook dit verhaal gaan we met elkaar verkennen. We beginnen deze middag om 14.00 uur. En sluiten rond 15.30 af. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de huiskamer van Ordune.
Franneke Hoeks zal de inzichten uit beide gesprekken verwerken in de viering van 17 juli. De bijeenkomsten kun je los van elkaar volgen en er is geen voorkennis nodig. Voor deze bijeenkomsten vragen we een vrijwillige bijdrage voor de koffie en de thee. Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Vakantieactie 2022

Graag brengt het Noodfonds Noord de jaarlijkse vakantieactie onder de aandacht. Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag
zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. Als u wilt meedoen, dan zijn dit de gegevens om een bijdrage te storten:
Rekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81 ten name van Noodfonds SSiB
graag vermelden: vakantieactie

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
Dank u wel.