Nieuwsberichten

Stilte zingen met Huub Oosterhuis – Ekklesia Amsterdam

In een serie van drie bijeenkomsten verkennen we met Huub Oosterhuis zijn lied-oeuvre aan de hand van zijn onlangs verschenen bundel verzamelde liedteksten Stilte zingen.

Tijdens de eerste bijeenkomst draagt Huub voor uit zijn bundel en vertelt over de keuzes die hij maakte: waarom heeft hij sommige ‘klassiekers’ weggelaten en andere nieuwe liedjes toegevoegd? Waarom de godsnaam nu eens zo, dan weer anders gespeld? Hoe is hij gekomen tot de zeven thema’s waarin de bundel is ingdeeld?
Zijn voordracht en toelichting worden afgewisseld met muziek: onder leiding van Tom Löwental zullen we een aantal teksten samen zingen. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we samen in de bundel lezen. Onder leiding van Kees Kok verkennen we de verschillende thema’s nader en stellen onze vragen bij de teksten. Wat raakt ons of wat bevreemdt ons?

De derde bijeenkomst lezen we verder, dit keer met Huub en Elte Rauch. Huub zal ingaan op vragen die we tijdens de tweede bijeenkomst hebben verzameld. Waar en wanneer: Zondagmiddagen 17 februari, 10 maart en 24 maart (steeds van 15.00 tot 17.00 uur), in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 Amsterdam (tussen Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat). Kaartjes reserveren: U kunt reserveren voor de bijeenkomst van 17 februari of voor de hele serie van drie middagen, via secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl. Desgewenst kunt u de bundel gelijk via ons aanschaffen. Serie van drie middagen: 40 euro (inclusief de bundel Stilte zingen: 75 euro) Alleen 17 februari: 15 euro (inclusief de bundel: 50 euro).

Dat gaat naar Den Haag toe

Sinds vrijdag 26 oktober is er in deze kerk een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan het gezin Tamrazyan, dat al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. Om deze 24/7 kerkdienst mogelijk te maken worden predikanten, pastores en voorgangers uit het hele land gevraagd om een of meerdere uren voor te gaan in deze viering. Vanuit het Beraad van Kerken Den Bosch gaven we gehoor aan deze oproep.
Op 7 december vertrekken we, vijf man/vrouw sterk naar Den Haag om daar twee uur te vullen in het kader van het kerkasiel . Onze delegatie is afkomstig uit San Salvator en de Protestantse gemeente Den Bosch.  Als we vertrekken voelt het een beetje als een schoolreisje. Een beetje wrang gevoel geeft het me ook. Ik kan vrij bewegingen maar de familie waar het hier om gaat heeft geen bewegingsruimte meer. Dit uitzichtloze gevoel geldt ook voor de vierhonderd andere gezinnen die met uitzetting worden bedreigd.  We hebben Bossche Bollen meegenomen voor de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.
We maken ons klaar voor de twee uur die we hier zullen vullen. Vanuit San Salvator heb ik de eerste adventsviering een beetje aangepast. Het is mooi om met de twintig mensen die er zijn vieren op zijn San Salvators: met brood en wijn. Daarna neemt ds Ruud Stiemer het stokje van mij over met een alledagviering. Het laatste deel van onze 2 uur vullen we met een Taizé viering onder leiding van ds. Erica Scheenstra. En dan staat er weer volgende groep voorgangers klaar. We geven hen een hand en wensen hen een mooie viering toe.
In de ruimte naast de kerkzaal ontmoeten we de oudste dochter van het gezin Tamrazyan. Een mooie jonge vrouw die zo hoopt dat ze hier een toekomst op kan bouwen. “Wat mooi dat jullie helemaal uit Den Bosch komen  om dit te doen!”, zegt ze.
Voor ons zit er op. We laden onze spullen weer in de auto en gaan terug naar Den Bosch. Dit gezin, en veel andere gezinnen, blijven achter in onmenselijke onzekerheid.

Beraad van kerken zoekt penningmeester

 

Het beraad van kerken is een oecumenisch samenwerkingsverband van christelijke kerken in ’s-Hertogenbosch. Het beraad zoekt een nieuwe penningmeester. Heeft u hart voor de oecumene in de stad en bent u handig met het bijhouden van een eenvoudige financiële administratie dan zijn we op zoek naar u. Interesse? Neem contact op met Franneke Hoeks (0613421131 of sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl)

Over Ruth gesproken

In de Vastentijd lezen we uit het boek Ruth, naast bekende evangelielezingen uit Lucas.
Ruth is een klein boekje van vier hoofstukken uit het Oude Testament.
Ruth speelt zich af in de tijd van de rechters. Een tijd waarin iedereen deed waar hij zelf zin in had. We zien dat in gruwelijk onrecht jegens vrouw, gast of vreemdeling. Dat was kwaad in de ogen van de Eeuwige. Ruth is te beschouwen als commentaar op die wantoestanden. De vrouwen Ruth en Naomi zijn sterke vrouwen, ondanks wat ze hebben meegemaakt. Naomi  vertrekt met man en zonen uit Israël, waar hongersnood heerst, naar Moab. Maar in dat vreemde land verliest ze haar man en zonen.  Zij en haar schoondochters  blijven alleen achter. Als Naomi hoort dat de Eeuwige naar zijn volk heeft omgezien, keert ze terug naar Israël, samen met haar schoondochter Ruth, die uitspreekt:  “Ik blijf bij je. Jouw land is mijn land, jouw God is mijn God.” Welke rol speelt God hierin? Je ziet God in het vervolg niet direct ingrijpen. De mensen zetten stappen (of niet ). Ruth is een verhaal van hoop, tegen de wanhoop in, goed passend bij ons Vastenproject Wheels of Hope; een opstandingsverhaal: de dood heeft niet het laatste woord.
Voor wie meer wil horen over Ruth dan alleen in de vieringen, die is van harte welkom. Op woensdagavond 20 februari om 19.30 uur in Dagcentrum Eygenweg, van der Eygenweg 1 in Den Bosch.  Dezelfde bijeenkomst herhalen we op woensdag 27 februari om 14.00 uur in onze ontmoetingsruimte in  Ordune, Schaarhuispad 131 in den Bosch. Tijdens de bijeenkomst lezen dan met elkaar uit Ruth, u krijgt wat noodzakelijke achtergrondinformatie en we kijken samen wat Ruth betekent voor ons en voor de mensen die op ons pad komen. Om 21.00 uur sluiten we de avond af. U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl. Geef in de mail aan voor welke bijeenkomst u zich opgeeft.

 

 

Terugblik kerstactie

Dankbaar en tevreden
Wederom is onze Kerstactie geslaagd en konden wij dit jaar 66 kerstpakketten bezorgen aan gezinnen, alleenstaanden en alleenstaande ouders met kinderen om hen daarmee een beetje vreugde te geven in de periode rondom Kerstmis. Zo fijn om die blijheid te zien van mensen, die het moeilijk hebben, op het moment dat zij een pakket mogen aannemen. Veel mensen die een pakket hadden ontvangen lieten ook aan Juvans horen hoe dankbaar zij daarvoor waren. Ook via de website van onze gemeenschap kregen we reacties: een alleenstaande moeder schreef ons: ik wil jullie heel erg bedanken voor de 2 dozen kerstpakketten die bij mij gebracht zijn; heel dankbaar zijn mijn dochtertje en ik ervoor; heel lief bedankt!
Maar ook wij, de leden van de werkgroep Kerstactie, zijn dankbaar. Dit jaar kregen we telefoontjes van jonge mensen die van onze Kerstactie hadden gehoord en ook graag “iets” willen doen rondom Kerst voor mensen die het moeilijk hebben. Ook via een buurtapp van één van de makers, meldden zich ineens diverse mensen aan die een pakket willen maken. Fantastisch! Heel veel dank aan al die pakkettenmakers.
Wij zijn ook erg blij dat zoveel mensen onze actie financieel hebben gesteund. Dit jaar waren we echt verrast door de vele giften. Op deze manier konden we ook veel pakketten aanvullen met geld wat zo fijn is voor de vele mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij onze actie, waarderen wij enorm.
Naast deze pakketten zijn er ook weer 50 attenties in een feestelijke verpakking bezorgd aan mensen die een extra steuntje in de rug nodig hadden. Twee leden van de werkgroep Kerstactie, die deze attenties maken, kregen weer hulp van diverse vrijwilligers om te helpen bij het bezorgen daarvan.
Onmisbare mensen!
Mede dankzij u allen was de Kerstactie weer een succes.

Vastenproject Wheels of Hope

Dit jaar hebben we een bijzonder Vastenproject. Vaak gaat het bij een project om de opvang van kinderen, om onderwijs of mensen aan werk helpen zodat zij zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Wheels of Hope is anders. Het begon allemaal toen Liny en Peter van der Heijden tijdens hun vakantie in Cuba in contact kwamen met iemand die in haar omgeving verschillende vrouwen kende die borstkanker hadden gehad en geen prothese hadden. Cuba heeft een goede gezondheidszorg, maar vanwege de boycot een schrikbarend gebrek aan materialen. Dat is zichtbaar als je in Cuba op straat rondkijkt. Er is bijvoorbeeld een tekort aan verf en bouwmaterialen om de huizen te onderhouden, aan eten, kleding, letterlijk aan alles. De oldtimers waar de toeristen zo gecharmeerd van zijn, rijden er rond, omdat er sinds de boycot die 55 jaar geleden begon, bijna geen nieuwe auto’s zijn binnengekomen. De auto’s die binnenkomen zijn onbetaalbaar, een gemiddeld salaris is 30 euro per maand. Ook prothesen zijn zeer schaars in Cuba. Een prothese is belangrijk, omdat zij deze vrouwen hun waardigheid teruggeeft en ook helpt om fysieke klachten zoals nekpijn, rugpijn, schouderklachten en op den duur ook scheefgroei te voorkomen.
De volgende vakantie namen Liny en Peter protheses en de daarbij horende bh’s mee, gekregen van een vriendin die een lingeriewinkel heeft en daar ook borstprothesen aanmeet en verkoopt. In Nederland krijgen vrouwen na twee jaar nieuwe protheses, terwijl de oude dikwijls nog goed zijn. Het was heel ontroerend om te zien hoe blij de Cubaanse dames waren met hun prothese en bh.

Wat klein begon groeide uit tot een netwerk in Cuba en in Nederland. Liny en Peter kwamen in contact met dokter Alexis Cantero, chirurg van het ziekenhuis in Havanna, die een ondersteuningsprogramma heeft voor vrouwen met borstkanker, genaamd Alas por la Vida (Vleugels voor Leven). Via hem zijn er inmiddels contacten met dertien andere ziekenhuizen die vrouwen graag een betere voorlichting en nazorg willen geven en van goed materiaal willen voorzien. In Nederland kwamen er contacten met andere winkels, met leveranciers en met particuliere vrouwen die hoorden of lazen van over het werk van Liny en Peter, inmiddels Prótesis de Mama para Alas por la Vida geheten, en die graag hun prothesen, bh’s, oedeemmateriaal en pruiken wilden afstaan om daarmee vrouwen in Cuba te helpen. Op dit moment zorgt Prótesis de Mama para Alas por la Vida er elk jaar voor dat zo’n 4.000 vrouwen in Cuba een prothese en een speciale bh krijgen; daarnaast wordt er ook oedeemmateriaal geleverd. De pruiken die geschonken worden, worden in Cuba aan vrouwen geleend, zodat later weer andere vrouwen ervan kunnen profiteren. Het materiaal wordt in containers naar Cuba gebracht. Triumpf Cargo die het containervervoer regelt neemt de kosten voor haar rekening.
Voor de levering van de donaties aan de ziekenhuizen door heel Cuba is er echter een bus nodig en zoals gezegd: er is eigenlijk niet aan een bus te komen: die is onoverkomelijk duur. In Nederland wordt daarom een tweedehands bus aangeschaft: vandaar Wheels of Hope. We hebben 5000 euro nodig waarvan de helft wordt opgebracht door de Vastenactie en de andere helft hopen we met en via onze geloofsgemeenschap op te brengen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging. Zet u er bij dat het om een bijdrage voor de Vastenactie gaat?
Op de voorlichtingsdag van de Vastenactie zagen we grote projecten voorbij komen. Projecten voor een ziekenhuis of school. Daarnaast een klein project als Wheels of Hope, maar met een enorme impact op vrouwen die borstkanker hebben gehad en op hun families in heel Cuba.
Bijzonder: omdat het niet begonnen is als een stichting met een beleidsplan, maar met twee mensen die gewoon maar begonnen zijn, samen met vrouwen die zelf geholpen zijn met prothe sen en pruiken en nu ook graag iets voor een ander doen. Solidariteit over grenzen heen.
Formele contacten werken vaak niet in Cuba, er wordt samengewerkt met veel welwillende en behulpzame mensen. Behulpzaam zijn ook de Nederlandse ambassade en de Cubaanse ministeries. Zij verlenen al hun steun en medewerking. Een mosterdzaadje dat tot een wijdvertakte boom groeit. De hulp uit Nederland is voor de Cubanen een teken van hoop dat de wereld hen niet vergeten is.
mede namens Marian Veenker, John Parker en Ton van Iersel, Gepke Kerssen
Als werkgroep Wereldwijd bevelen we deze Vastenactie graag bij u aan. Meer informatie is te vinden op www.protesisdemama.nl

Ratatouille spektakel

Op zondag 24 maart vindt het jaarlijkse benefietconcert ten bate van onze geloofsgemeenschap plaats.
Leg het maar vast in je agenda, want het belooft weer een mooi en gevarieerd spektakel te worden. Het concert sluit aan op de viering, na een ruime pauze voor koffie en de inwendige mens.
Om 15.30 komt er een einde aan al dat moois en hopen we een mooi bedrag bijeen te hebben.

 

Bruisende start in 2019

San Salvator blijft in beweging en in dat kader organiseren we “bruismomenten”. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar bruisten we over het thema “vieren”. Een werkgroep heeft de afgelopen maanden vele werkgroepen geïnterviewd  over wat er allemaal komt kijken rondom het voorbereiden en uitvoeren van een viering.

Gevisualiseerd met bladeren aan een boom werd al snel duidelijk dat een indrukwekkend aantal Salvatorianen op de ene of ander manier actief is rond onze vieringen. Soms zichtbaar, meestal op de achtergrond. Wat ook meestal onzichtbaar is zijn de voorbereidende handelingen die een voorganger in de de dagen en uren voor een viering allemaal uitvoert. Franneke Hoeks leidde de aanwezigen door deze wondere wereld van voorgangers.

Daarna kwam het belangrijkste deel van deez bruisbijeenkomst. In kleine groepen was er voor iedereen gelegenheid zijn of haar persoonlijke betrokkenheid met vieringen te verwoorden. Met aandacht voor wat iemand in onze vieringen erg aanspreekt en ook wat voor (nieuwe) ideeën daarover bestaan. Wat mij opviel tijdens deze gespreksronde was de echter ruimte voor iedereen om zonder discussie of verdediging, vrijuit te spreken over blankrijke thema’s. Een verademing, want hierdoor kwamen er zoveel mooie gedachten en ervaringen op tafel. Deze zijn uiteraard verzameld en vormen voor de voorgangers een belangrijke inspiratie om de toekomstige viering niet alleen op  hetzelfde niveau vast te kunnen houden maar ook te komen tot actualisering en verbetering van die vieringen.

Kortom; het was een goede bruiservaring om het nieuwe San Salvatorjaar mee te beginnen.

Evensong

Boxtelse Cantorij verzorgt evensong in de Grote Kerk ’s-Hertogenbosch

 

In de serie “Muziek op zaterdag” organiseert de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch in 2019 – naast orgelconcerten en uitvoeringen van Bach-cantates – opnieuw een viertal evensongs. De eerste van deze vier vindt plaats op 23 februari a.s. om 17.00 uur en wordt verzorgd door de Boxtelse Cantorij. 

De Boxtelse Cantorij is in 1969 opgericht door de huidige dirigent Wil Barten en bestaat in 2019 precies 50 jaar! Het koor specialiseerde zich al vanaf 1976 in de muziek van de Anglicaanse Evensong. Sindsdien heeft het koor vele evensongs verzorgd in Nederland en buitenland. Al in 1985 trad het koor voor de eerste keer op als plaatsvervanger van het kathedrale koor van Canterbury om in de kathedraal aldaar een aantal evensongs te verzorgen. De Boxtelse Cantorij was dan ook een echte pionier in Nederland en was tevens het eerste Nederlandse koor dat in een Engelse Kathedraal het eigen beroepskoor mocht vervangen!
Inmiddels heeft de Cantorij al 13 keer in Canterbury gezongen en in januari 2020 volgt de 14e keer. Mede vanwege de kennis en ervaring die het koor in Engeland opdeed, wordt het koor al jaren in het gehele land uitgenodigd om evensongs te verzorgen.

De evensong in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch wordt door de Boxtelse Cantorij geheel volgens de Anglicaanse rite vorm gegeven, precies zoals het in Canterbury, de hoofdkerk van de Anglicanen, al eeuwen plaatsvindt. Compleet met door allen mee te zingen bekende hymnen zal de kerk omgetoverd worden tot een Engelse kathedraal! Het uit te voeren Magnificat en Nunc dimittis is van de hand van Charles V. Stanford, de Preces and Responses (de gezongen aanroepingen voor precentor en koor) zijn gecomponeerd in 1985 door de dirigent Wil Barten. Voorganger is ds. Ruud Stiemer, organist is Jamie de Goei.

De toegang tot de evensong die ongeveer een uur duurt is gratis. Wel vraagt de Protestantse Gemeente uw bijdrage in de vorm van een collecte bij uitgang.

Salvatoriaan nr 46

Lees hier de nieuwste Salvatoriaan