Nieuwsberichten

Zoom viering op 7 juni

Zondag 7 juni viert de San Salvator via Zoom. We nodigen iedereen uit met ons in te zoomen op het leven. Aan de hand van oude verhalen gaan we op zoek naar momenten van bezinning hier en nu. Wat gebeurt er als we inzoomen op het leven? We luisteren en zingen samen met Melodiek. Er is tijd voor stilte en gebed.
U kun inzoomen via https://us02web.zoom.us/j/86535344555…
De San Salvator inzoomruimte is om 10 uur open. De viering begint om 10.30 uur. U bent welkom.

Conora bericht, VERLENGD TOT 1 JUNI

De officiële richtlijnen zijn zo dat tot en met 31 maart bijeenkomsten boven de 100 mensen niet door kunnen gaan. Dat betekent dat ook onze vieringen tot die tijd niet door zullen gaan. We nemen dat besluit niet lichtvaardig want we weten hoe belangrijk de zondagochtend voor velen van ons is. Voor de komende weken kijken we of we u ook via de mail of op andere wijze toch een beetje samen kunnen vieren. We houden u hiervan op de hoogte.

Het zijn vreemde tijden! We kunnen elkaar niet ontmoeten, terwijl we, in deze onzekere tijden, juist behoefte hebben aan steun van en verbinding met elkaar. We volgen de ontwikkelingen en proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Misschien kunnen we elkaar als leden van deze geloofsgemeenschap ook wat vaker bellen of mailen.  Onze pastor Franneke Hoeks is bereikbaar voor een praatje of ondersteuning. U kunt haar mailen via sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl of bellen via het nummer van de San Salvator 06 48 64 55 07.

Er zijn kerken en gemeenschappen die hun vieringen online aanbieden. De viering van de Protestantse gemeente in de Grote Kerk is aanstaande zondag om 10 uur bijvoorbeeld online te volgen via deze link: https://youtu.be/gcb1BZy1Hfk. Andere gemeenschappen zenden een podcast uit of zoeken andere creatieve manier om te vieren.  Wij zoeken de verbinding door de opzet van de viering van aanstaand weekend naar u te mailen. Reageren op de teksten mag. Dat laat ook iets van verbondenheid zien.

We proberen mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken een kaartje te sturen om te laten weten dat wij aan hen denken. Als u Salvatorianen kent die wel via deze weg wat aandacht kunnen gebruiken: laat het ons weten via het mailadres van Franneke Hoeks of via info@sansalvatorgemeenschap.nl.  Dan zorgen wij dat er een groet hun kant op gaat. Als u zelf een paar kaarten wilt versturen kunt u dat ook aan Franneke Hoeks doorgeven.  Allemaal kleine gebaren die toch voor onderlinge verbondenheid zorgen.

Zullen we zaterdagavond om 19.00 uur en zondagochtend om 10.30 uur even aan elkaar denken? Dat kunnen we doen door even stil te zijn of een kaarsje aan te steken.

We wensen iedereen  sterkte. Laten we in deze tijden van Corona ook verbinding blijven zoeken.

Met een hartelijke groet

Jos de Ridder, voorzitter San Salvator in Beweging

Activiteiten op 14 en 15 maart afgelast

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de geplande activiteiten komend weekend af te gelasten. Gezien de huidige stand van zaken met het corona-virus, willen wij als bestuur geen enkel risico nemen met de gezondheid van ons allen.

Daarom vervallen de zaterdagavondviering van 14 maart en de zondagviering van 15 maart. Ook de voor zondagmiddag geplande Ratatouille kan geen doorgang vinden. Wij betreuren dat bijzonder, gezien de vele voorbereiding die daar al in gestoken is.  Met de organisatoren bezien we of Ratatouille op een later tijdstip dit jaar wel kan plaats vinden.

Wij wensen iedereen veel sterkte en hopen dat niemand door het virus getroffen wordt.
In de loop van volgende week zullen wij u nader informeren over het weekend van 21 en 22 maart.

Met hartelijke groet

Namens het bestuur San Salvator in Beweging

Jos de Ridder

 

Thema vasten 2020 Zit er leven in?

Gebedsbijeenkomst Platform religie en levensbeschouwing, 1 maart 2020

in de huiskamer van Ordune om 19.15 uur

Ratatouille is verplaatst naar 11 april 2021

aanvang: 12.30 uur
in Cello

 

Misintentie

U kunt een misintentie voor een overledene vragen door een mail te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl.
U vermeldt daarin voor wie en wanneer u een misintentie wenst. Dit graag minimaal drie dagen van te voren.
Wij verzoeken u € 10,00 over te maken op  NL96 INGB 0006 0407 13 t.a.v. San Salvator in Beweging.

Vieringen Kerst 2019

Worstenbroodjes Helaas deze actie is afgelopen.

Maarten Maas bakt ook dit jaar weer worstenbroodjes voor u.
De meeropbrengst is voor de San Salvator.

Inschrijfformulieren op tafel bij de uitgang
Graag ingevulde formulieren in de doos.

 

Lezing over “Groene Theologie” door Trees van Montfoort, 14 december 2019

Zaterdag 14 december verzorgt Trees van Montfoort een lezing over haar boek Groene Theologie in de Abdij van Berne.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de
schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde
voor heel de schepping.
Dit boek biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.
U bent van harte welkom!
Datum: zaterdag 14 december 2019
Aanvang: 14.30 uur
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49 Heeswijk
Entree: € 15,- (incl. consumpties)
Reserveren: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van € 15,- (per persoon)
op bankrekening NL19 INGB 0000 825536
t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van
Groene Theologie 14/12 en uw naam.