Nieuwsberichten

Opbrengst dienstenveiling 2023

Op vrijdag 17 november werd de 10 dienstenveiling gehouden.
Naast een gezellige avond en talloze ontmoetingen in het verschiet, bracht deze avond ook een geweldige financiële impuls op!
Hoe groot? Lees de nieuwsflits ☺

Kerstactie 2023

Kerstactie 2023

Graag vragen wij uw aandacht voor onze jaarlijkse Kerstactie. Ook dit jaar ervaren veel mensen financiële onzekerheid en is er een grote groep huishoudens die het deze winter financieel moeilijk zal hebben. Wij hopen een aantal van deze mensen te verrassen met een feestelijk, goedgevuld Kerstpakket.  De verzoeken voor de kerstpakketten krijgen wij van Maatschappelijk werk Den Bosch Noord (Farent/Mee), Cello en via de San Salvator-gemeenschap. Soms wordt daarbij gevraagd om een additionele geldelijke bijdrage voor een grote aanschaf voor hun cliënten.

U kunt zich aanmelden voor het maken van een pakket en daarbij aangeven wat voor soort pakket u wenst te maken.  Om de privacy te waarborgen werken wij met een code, zodat wederzijds niet bekend is wie de maker c.q. ontvanger is. Morgen we ook dit jaar op u rekenen?

Aanmelden maken kerstpakket

Wij verzoeken u zich uiterlijk woensdag 29 november aan te melden via e-mail op ons e-mailadres kerstactiesansalvator@gmail.com . Wij vragen van u de volgende informatie:

Naam, telefoonnummer.
En daarbij of u een kerstpakket wil maken voor
·         een alleenstaande vrouw of man
·         voor twee personen
·         voor een gezin met kinderen
·         geen voorkeur
Iemand van de werkgroep neemt eind november/begin december contact met u op met nadere gegevens over het te maken pakket.

Geldelijke bijdrage
Wanneer het voor u te moeilijk is een pakket te maken, zijn wij ook heel blij met een financiële bijdrage. Dit kan door een bijdrage over te maken op banknummer
NL 96 INGB 0006 0407 13 ten name van
Vereniging San Salvator in Beweging
onder vermelding van: “Kerstactie 2023”.

Let op: dit is een gewijzigd bankrekening nummer!

 

12 1/2 jaar San Salvator in Beweging

In 2024 is het 12 ½ jaar geleden dat we als zelfstandige geloofsgemeenschap verder gingen. Omdat we ons tweede lustrum in coronatijd vierden, willen we dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 12 mei 2024 vieren we dit jubileum. Deze datum kunt u dus alvast in uw agenda noteren.
We zijn op zoek naar ideeën om invulling te geven aan deze mijlpaal. Het kan van alles zijn: een picknick in de tuin van Cello, een bijzondere uitgave van de Salvatoriaan, een bijzondere viering, of…. Wie zou mee willen denken over de invulling van de viering van 12 ½ jaar San Salvator in Beweging? U kunt zich aanmelden bij Franneke Hoeks (06 1342 1131 |
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl). Gewoon een mooi idee insturen mag natuurlijk ook. U mag Franneke ook even aanspreken na een van onze vieringen of andere activiteiten. We hopen eind september een groep Salvatorianen bij elkaar te hebben die samen dit moment gaan vormgeven. Wordt vervolgd!

Vacature penningmeester

Op de ledenvergadering werd gemeld dat er binnen het bestuur een vacature is ontstaan. De vereniging is op zoek naar een penningmeester. We zijn dus op zoek naar iemand die binnen het bestuur de financiën wil behartigen. Een groot deel van de boekhouding wordt door een van onze vrijwilligers gedaan. Heeft u een beetje zicht op financiën en wilt u een actieve bijdrage
leveren aan de toekomst van de San Salvatorgeloofsgemeenschap, neem dan contact op met Jos de Ridder of via info@sansalvatorgemeenschap.nl . We zijn ook blij met tips van mensen die we voor deze functie zouden kunnen benaderen.

vakantie-actie 2023 is afgelopen

Zoals te doen gebruikelijk heeft het Noodfonds Noord van onze San Salvatorgemeenschap eind mei weer de vakantie-actie in gang gezet. Graag willen we mensen die slechts over beperkte financiële middelen beschikken in staat stellen zich tijdens deze zomer één keer een uitje of iets bijzonders te permitteren. Daarom doen we een beroep op u.

U kunt uw vakantievreugde met hen delen door uw financiële bijdrage te storten op

rekeningnummer NL 23 INGB 0005 9626 81              Let op: dit rekeningnummer is een ander dan dat van San Salvator in Beweging!
t.n.v. Noodfonds SSIB
o.v.v. Vakantie-aktie

Alvast hartelijk dank en we wensen u ook een fijne zomerse vakantieperiode.

 

Ratatouille

Ratatouille

Op zondag 2 april  vindt het benefietconcert Ratatouille plaats. Tussen 12.30 en 16.00 uur bent u van harte welkom in dagcentrum Eygenweg van Cello aan de van der Eygen­weg 1.  Vooraf aan het concert is er soep met broodjes en er is ook het een en ander om de dorst te lessen. U kunt te allen tijde binnenlopen en weggaan.

Op het programma staan verscheidene zanggroepen: Petite Melodique, Smartlap­penkoor Onbekrommert en Vocaal Ensemble Dubbel Zes. Ook individuelen geven acte de présence: Inge Sauter – klarinet, Theo Hofland – piano, Jeanne Bernsen – dans en Judith Roelofs – zang. En zoals gewoonlijk is de afsluitende act van de Ratatouil­leband.
De toegang is gratis, maar we hopen op veel ruimhartige bijdragen. De opbrengst van Ratatouille gaat naar de San Salvatorgemeenschap.
In verband met de inkoop is het fijn als u laat weten of u aanwezig zult zijn. Dat kan door een mailtje sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl. Ook zonder opgave kunt u natuurlijk gewoon aanschuiven.

De Vastenactie 2023 is afgelopen


Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare  groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van het land. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen. De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van ZuidSoedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een
beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken. Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als
doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe  ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat dragen we bij?
• Groentezaad en gereedschap voor een familie € 22
• Kruiwagen € 41
• Ploeg € 85
• Waterpomp op zonnepanelen € 240

U kunt uw bijdrage voor de vastenactie overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging o.v.v. Vastenactie 2023.

vacature Koster

Wij willen ons kostersteam in de San Salvator graag versterken.

Lijkt deze functie je iets?

Er zijn momenteel vijf kosters. Drie daarvan zijn regelmatig ook in een andere functie aanwezig, als voorganger, lector, cantor of koorlid.

Ben je koster, dan betekent dat dat je zo om de vier of vijf weken op zondag dienst hebt. Je opent Cello dan een uur van tevoren en sluit het gebouw gemiddeld een uur na de viering weer af. Dat is de meest verantwoordelijke taak!

Voor de inrichting van de ruimte zorgt Melodiek op vrijdagavond of de Inruimploeg op zondag. Verder gaat het om algemeen toezicht (bijv. zijn de vluchtroutes vrij, zit niemand op de tocht, zijn er voldoende stoelen beschikbaar), dienstverlening naar voorganger en bezoekers, het klaarzetten van de benodigdheden bij de viering, dia’s knippen en collecte.

Na afloop help je mee met opruimen en controleer je, voordat je afsluit, of alle ramen en deuren gesloten zijn en de radiatoren in de goede stand staan.

We zien uit naar een of zelfs meer nieuwe collega’s. Meld je aan als K.I.O. (Koster In Opleiding)!

Het team: Charles, Johan, Liesbeth, Yvette en Wilton

Informatie vragen en aanmelden kan bij Wilton Desmense
073 6312062 w.desmense@home.nl

vacature gastvrouw/gastheer

WIE  WIL…………gastvrouw/gastheer worden bij onze San Salvatorgemeenschap?

  • Je bent om 10.15 uur aanwezig voor de viering van 10.30 uur.
  • De gastvrouw/gastheer heet de mensen, die naar de viering komen, welkom.
  • Zo nodig breng je iemand naar een plaats.
  • De gastvrouw/gastheer blijft tijdens de viering achter in de kerk zitten, om het overzicht te houden en eventueel hulp te bieden.
  • Vlak vóór het einde van de viering ga je weer naar je plekje bij de uitgang om, op verzoek, mensen te woord te staan.
  • Na afloop is er koffie en thee en een gezellig praatje.

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van de San Salvatorgemeenschap. Iedereen is welkom! Als gastvrouw/gastheer straal je deze gastvrijheid uit.

Als we met meerdere mensen zijn, kom je eens in de 4 á 6 weken aan de beurt. En het is een dankbare taak.

Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie en voor aanmelding neem je contact op met Ria Zwijenberg
073-6411460, zwijenberg@hotmail.com

Vieringen rondom de feestdagen

Op zaterdag 24 december viert de San Salvatorgemeenschap om 18:00 uur  kerstmis voor en met kinderen. We zijn welkom in dagcentrum Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. We vertellen het kerstverhaal, steken kaarsjes aan en er is volop muziek.
Alle kinderen mogen verkleed komen als Maria, Jozef, engel, herder, koning, schaap, os of ezel en spelen een actieve rol in de viering. Niks stilzitten, maar lekker meedoen!
Op kerstavond om 20.00 uur kunnen mensen aanschuiven bij de kerstavondviering. Ook daarin wordt het kerstverhaal vertelt, worden kerstliederen gezongen en is er ruimte voor bezinning. Franneke Hoeks is de voorganger en Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden zal de viering muzikaal opluisteren.

Eerste Kerstdag bent u om 10.30 uur welkom in de viering die wordt verzorgd door Truus van Kaam. In die viering worden samen veel bekende kerstliederen gezongen.

Op oudjaarsavond om 19.00 uur sluiten we 2022 af met een meditatieve viering.
Op Nieuwjaarsdag om 10.30 uur gaat Heleen Hendrikx voor in viering die het nieuwe jaar inluidt.