Nieuwsberichten

bruismiddag

Er is een bruismiddag op zondag 6 januari. Deze is aansluitend aan de viering.
In deze bijeenkomst worden de resultaten van de  gesprekken, die eind 2018 gevoerd zijn met werkgroepen die bij het voorbereiden en uitvoeren van vieringen zijn betrokken, gepresenteerd.
Natuurlijk is dit ook een uitstekend moment om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

Aanvulling redactieteam

Het redactieteam kan alleen maar blijven werken als er extra hulp geboden wordt!!
Schroom niet om eens contact op te nemen met een van de redactieleden. Bijvoorbeeld via salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl

Zin in meedoen?

Wie komen onze werkgroep Zin in ….. aanvullen?
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen, met ideeën op het gebied van zingeving in brede zin en animo om samen te organiseren. Qua invalshoek hebben we gekozen voor muziek, film, bewegen en presentaties rond verschillende thema’s. Meer informatie o.a. bij Franneke Hoeks.
06 1342 1131 of via sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Vieringen op zaterdag

Sinds het verschijnen van de vorige Salvatoriaan heeft de ‘zaterdaggroep’ aardig haar draai weten te vinden in het vormgeven van de viering van 19 uur. De samenwerking met de voorgangers van de zondagviering verliep goed. Sommige gaan zowel op zaterdag als op zondag voor, andere laten de zaterdag over aan leden van de groep. Met name in het laatste geval heeft dat geleid tot een inhoudelijke aanpassing van de zaterdagviering en een actievere inbreng van de bezoekers. Twee keer had de viering een eigen thema: ‘Maria in legende en zang’ en ‘De zanger van het zonnelied’. Laatstgenoemde viering is toen ook op zondag gehouden.
Voor de komende weken zijn alvast de volgende voornemens te melden:
29 december: een bijzondere bijeenkomst in de kring rond een verhaal
5 januari: een door Driekoningen geïnspireerd bijzonder thema
19 januari: geen viering omdat er dat weekend een viering is in de Grote Kerk
26 januari: na de viering evaluatie met de bezoekers.

Voorlezers gevraagd, helpende handen gevraagd bij voorbereiding Eerste Communie

Komend jaar gaan een aantal kinderen hun eerste communie doen in de San Salvator. Op 19 mei is de grote dag, dan gaan deze kids voor het eerste met alle grote mensen breken en delen in een viering voor groot en klein.
In januari starten we met de voorbereidingsbijeenkomsten. Kinderen en ouders gaan zes zaterdagochtenden op een open en creatieve manier aan de slag met elementen uit de geloofstraditie.
Voor deze bijeenkomsten zijn we op zoek naar mensen die verhalen uit de Bijbel willen voorlezen.
Vind je voorlezen leuk? Dan vind je het vast leuk om deze kinderen (en hun ouders) deze verhalen voor te lezen.
Het is meteen ook een leuke manier om hen wat beter te leren kennen. Je hoeft niet alle bijeenkomsten te kunnen maar voorlezers zijn erg welkom.


De voorbereidingsbijeenkomsten vinden in 2019 plaats op de zaterdagen: 26 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei en 18 mei steeds van 10.00 tot 12.00 uur. We komen bij elkaar in Dagcentrum de Eygenweg.
Wil je wel een keertje komen voorlezen of sowieso komen helpen met deze bijeenkomsten, neem dan contact op met Franneke Hoeks telefoonnummer 06 1342 1131 of via sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

reanimatie en AED

Noem het inspiratie, adem met de geest

Onze gemeenschap heeft medio 2017 een AED gekocht. Een apparaat dat hulp kan bieden wanneer mensen acute hartproblemen krijgen. Bij de levering heeft een aantal van ons een training gevolgd om te weten hoe we moeten handelen wanneer iemand onwel wordt. De bedoeling is dat we deze training elk jaar herhalen, om de vaardigheden bij te houden. Begin november was het weer zover. Met zijn vijven hebben we flink getraind.
Om nog beter te acteren in de onverhoopte situatie dat iemand in onze gemeenschap tijdens een dienst onwel wordt, willen wij graag weten wie in onze gemeenschap ook reanimatievaardigheden heeft. Je kunt dit doorgeven aan info@ sansalvatorgemeenschap.nl. Als we je gegevens hebben, krijg je in 2019 een uitnodiging om deel te nemen aan de volgende training die plaats zal vinden in november 2019.
Je bent ook welkom als je nog geen enkele EHBO- of reanimatie-ervaring hebt. Geef ook dan even je gegevens door.

Advent 2018

Het begint klein
Met Kerstmis vieren we hoe de Eeuwige komt wonen bij de mensen in een klein, kwetsbaar mensenkind. In het donker van de tijd breekt het licht door. “Waar was ik voor ik geboren werd?”, vragen kinderen wel eens. Als voorgangers hebben we gekozen om tijdens de Advent de verhalen van verwachting te lezen. Aan prachtige, maar ook herkenbare mensen wordt aangekondigd dat zij onverwacht een bijzonder kind krijgen. De twee zwangere vrouwen, Maria en Elisabeth, ontmoeten elkaar. Op de vierde zondag horen we over de geboorte van Johannes, de latere Johannes de Doper. Het begint klein, maar houdt de belofte in van een nieuwe wereld. Dat ook in ons en om ons heen het licht mag groeien!

Geen kaarten voor kerstvieringen

Het is dit jaar niet nodig om vooraf kaarten voor de kerstvieringen te bestellen.

Kerstpakketten

De Kerstpakkettenactie begint weer

Het begint klein . . . . . .
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: een arm om je heen, een lief kaartje in de brievenbus, iemand die voor je kookt, een klein cadeautje dat juist bij jou past ………. Daar denken wij aan bij het thema voor de Kersttijd 2018 omdat een klein gebaar van zo grote waarde kan zijn.
Daarom doen wij, de werkgroep Kerstactie, wederom een beroep op u om ook dit jaar weer een mooi Kerstpakket te maken voor mensen die vaak al blij zijn met een klein gebaar, maar nu ook wel eens verrast mogen worden met iets extra’s waardoor zij even hun grote zorgen kunnen vergeten en met elkaar of alleen toch een mooie Kerst kunnen vieren. Wij werken hierin samen met Juvans, afdeling Maatschappelijk Werk Den Bosch Noord. Zij leveren ons de meeste adressen aan.
Wel zijn we genoodzaakt een kritische kanttekening te plaatsen. Het overgrote deel van alle Kerstpakketten is altijd een groot succes. Toch hebben we te horen gekregen dat er in enkele gevallen producten zaten die ver over de houdbaarheidsdatum waren en zelfs verse producten die over die datum waren. Heel dringend vragen wij u om: GEEN VERSE PRODUCTEN EN GEEN PRODUCTEN OVER DE HOUDBAARHEIDSDATUM IN DE PAKKETTEN TE VERWERKEN.
Daarnaast willen we extra vermelden dat, wanneer het voor u te moeilijk is een pakket te maken, wij ook heel blij zijn met een financiële bijdrage, waarmee wij als werkgroep dan weer pakketten kunnen maken. Dit kan contant of door een bijdrage over te maken op banknummer NL 20 INGB 000825 4166 t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch
Mogen we ook dit jaar op u rekenen?
Wij verzoeken u zich aan te melden uiterlijk maandag 26 november met naam, e-mailadres en telefoonnummer – op ons e-mailadres: kerstactiesansalvator.ib@gmail.com – of telefonisch tussen 09.00 en 12.00 uur op maandag, woensdag of vrijdag in ‘Ordune’: 06 48645507 Iemand van de werkgroep neemt dan contact met u op met nadere gegevens.
In het weekend van 24 en 25 november a.s. worden in Cello de flyers uitgereikt. U kunt zich dan nog met behulp van een antwoordstrook aanmelden.
Alvast hartelijk dank! Werkgroep Kerstactie 2018

Wat is de toekomst van de oecumene?

Op dinsdag 20 november 2018 praat Professor Peter Nissen over dit thema in de Grote Kerk, Kerkplein ‘s-Hertogenbosch.
De avond is van 20.00 uur tot 22.oo uur. De inloop is vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis.
www.beraadvankerkendenbosch.nl

flyer oecumene 20 11 18 (002)