Nieuwsberichten

Jazzdienst

Zondag 9 juni 2019, 12.00 uur, Kerkplein

Eric Vloeimans speelt in Jazzdienst

De bekende trompettist Eric Vloeimans speelt tijdens Jazz in Duketown in de jaarlijkse jazzdienst. Deze virtuoze muzikant wordt begeleid door de Rotterdamse organist Hayo Boerema. Zij speelden vaker samen en improviseren tijdens deze Pinksterviering rondom het thema Ademtocht.

Het is een jaarlijkse traditie van de Protestantse Gemeente en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch om tijdens Jazz in Duketown een viering te organiseren. Sinds een aantal jaren wordt deze viering bij goed weer buiten gehouden, waarbij de bezoekers op de trappen van de Grote Kerk zitten.
Jazz in Duketown valt samen met Pinksteren. Pinksteren is het feest van de Geest. De bijbel vertelt hoe mensen met Pinksteren in beweging kwamen. Ze ademden op en raakten niet uitgesproken over dat wat hen inspireerde. Die taal van hart werd begrepen, door mensen overal vandaan. Die oude Bijbelwoorden vertellen we met Pinksteren met nieuwe adem. Het thema van deze viering is ‘Ademtocht’. Adem laat ons spreken, zingen en musiceren. En door onze inspiratie – Geest, goddelijke vonk – kunnen we over grenzen heen elkaar ontmoeten, verbindingen leggen en vreugde uitstralen.
Tijdens de viering is er natuurlijk aandacht voor kinderen. Ds Erica Scheenstra en pastor Franneke Hoeks zullen de viering leiden. Eric Vloeimans en Hayo Boerema vullen het thema muzikaal in.
Het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch zet zich in om eenheid en verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen, en om een bijdrage te leveren aan het samenleven in onze stad. De dienst komt tot stand met medewerking van Jazz in Duketown.

Vrijwilligers gezocht voor begeleiden groep ‘kwetsbare ouderen’

Al geruime tijd is er iedere donderdag een ontmoetingsgroep waarbij we kwetsbare ouderen een fijn aantal uurtjes hopen te bezorgen. Dat is inclusief een lunch. De bijeenkomst vindt steeds plaats in de ruimte van ‘Samen Leven is Samen Delen’ in Ordune. Het is een project van SL=SD. San Salvator werkt hieraan mee door haar vrijwilligers die deze groep begeleiden. Op dit moment zijn er zoveel nieuwe aanvragen dat we een tweede groep willen starten. Maar….…daar zijn extra vrijwilligers voor nodig. Wat bieden en vragen we? Je krijgt vooraf een korte ‘scholing’ hoe deze groep het best te begeleiden is. Ook beloven we je veel voldoening na iedere bijeenkomst. We vragen dat je twee keer per maand beschikbaar bent van 09.30 uur tot 16.00 uur. Welke dag stellen we pas vast als we voldoende vrijwilligers hebben en we zo een geschikte dag voor iedereen kunnen vinden. Meer info of jezelf opgeven kan bij Ard Nieuwenbroek, ard@ortholhulp.nl

Voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank – Wie helpt ?
De afgelopen jaren hebben we rondom de eerste communie een inzameling voor de voedselbank georganiseerd. Een mooie manier om zichtbaar te maken dat breken en delen ook te maken heeft met solidariteit. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de armsten door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. In het weekend van 11 en 12 mei en het weekend van 18 en 19 mei organiseren wij dit jaar ook een inzameling. Hiervoor hebben we helpende handen nodig. We zoeken mensen die voor en na de vieringen zich willen ontfermen over de producten en willen zorgen dat deze ook bij de voedselbank terecht komen. Wil jij mee helpen. Bel of mail met Franneke Hoeks: sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl of 0613421131.
Natuurlijk zijn we ook op zoek naar gulle gevers. Let op: de voedselbank kan alleen houdbare levensmiddelen gebruiken. Er is op dit moment vooral behoefte aan rijst, macaroni, spaghetti, vis in blik, vlees conserven, rookworsten en vacuüm verpakt vlees.
Meer informatie over het werk van de voedselbank in Den Bosch is de vinden op www.den-bosch.voedselbankennederland.nl

Wijziging adres kledinginzameling.

In de Salvatoriaan van 30 januari jl. werd de inlevering, die op zaterdag 20 april zal plaatsvinden, al aangekondigd. Het bezorgadres is gewijzigd. U kunt uw schone kleding inleveren bij de ingang van het gebouw Ordune, Schaarhuisspad 131, Orthen. Het gebouw Ordune bevindt zich op de kruising Schaarhuispas en Ketsheuvel. De hoofdingang bevindt zich aan de Ketsheuvel. De actie is voor Cordaid/ Mensen in nood. Tussen 10.00 en 14.00 uur kan schone kleding, huishoudtextiel en aan elkaar gebonden schoenen in dichtgebonden plastic zakken afgegeven worden. De opbrengst gaat na sortering en verkoop naar een Derdewereldland.

Ratatouille 2019

Zondag 24 maart was het weer Ratatouille, het benefietconcert ten bate van de San Salvator In Beweging. Ondanks het mooie weer was het drukker dan vorige jaren en de sfeer was weer prima. In een goedgevulde aula van Dagcentrum Eygenweg speelde zich een heuse ratatouille af aan muziek: een Barok ensemble, compleet met klavecimbel, viola da gamba en verschillende soorten fluiten. Solozang begeleid door gitaar van Gonnie van Osta en solozang van Mieke van Huijgevoort begeleid door piano, een meerstemmig vrouwenkoor o.l.v. Cora van Rijn, een pracht verhaal van Adri Bosch over het vogelvrouwke van de Heinis eindigend in een lied dat iedereen kon meezingen. En als meezinggedeelte: het smartlappenkoor Onbekrommert uit Cromvoirt gevolgd door onze eigen Ratatouilleband. Met als extra het klarinetspel van Inge Sauter, wat een staande ovatie opleverde.
En dan de catering niet te vergeten: drie soorten soep, broodjes en ratatouille in overvloed. Na afloop keerden blij verraste en ontroerde bezoekers én artiesten huiswaarts. Bij deze een gemeend dank je wel aan iedereen die meegewerkt heeft, in welke vorm dan ook. Samen hebben we de klus toch maar weer mooi geklaard.
En, waar het allemaal om begonnen was: de opbrengst van € 814,65 mag er wezen.
Tot volgend jaar!

Lentebrief van de penningmeester

’s-Hertogenbosch, maart 2019
Geachte Heer, Mevrouw,
Onlangs mocht ik de kascommissie ontvangen. Zij hebben de financiële administratie van 2018 grondig gecontroleerd. Gebleken is dat de inkomsten en uitgaven deugdelijk zijn vastgelegd. De kascommissie zal de Algemene Ledenvergadering dus voorstellen de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. Een gelegenheid om u, voorafgaand aan de ALV reeds globaal te informeren.
Dankzij een belangrijke toename van de bijdragen, waaronder twee grote eenmalige giften, een toename van de collecte-ontvangsten én een eenmalige mindere uitgave van de personeelskosten, doordat gedurende enkele maanden geen betaalde vervanging was, kan voor 2018 een positief saldo worden bijgeschreven.
Ondanks het grote positief resultaat in 2018 is het nog te vroeg om de begroting van 2019 bij te stellen. Deze begroting toont nog een negatief saldo.
Afgelopen jaar zijn de zgn. groene munten met ons logo ingevoerd. Indien u deze munten vooraf inkoopt met een overschrijving naar de bank en de munten in het mandje deponeert bij de collecte betaalt de belasting mee aan uw afdracht aan SSiB.
Daarnaast blijft de mogelijkheid te kiezen voor ‘periodiek schenken’. Deze vorm van schenken aan SSiB is mogelijk omdat SSiB een zgn. ANBI-status heeft, waardoor giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Periodiek schenken is eenvoudiger en goedkoper geworden, omdat een notaris niet meer nodig is. Op de website van de Belastingdienst onder ‘periodiek schenken’ kunt u het betreffende formulier downloaden. U vult dit formulier in met uw gegevens, stuurt dit, in tweevoud, naar mij of zorgt dat dit formulier op een of andere manier bij mij terechtkomt. Ik zorg vervolgens voor invulling van de ontbrekende gegevens en ondertekening en bezorg een exemplaar weer bij u. Daarmee bewijst u de Belastingdienst dat uw giften aan SSiB de komende vijf jaar volledig fiscaal aftrekbaar zijn.
Met uw bijdrage versterkt u de positie van onze San Salvatorgeloofsgemeenschap. Met uw steun kunnen onze pastores hun werk blijven doen, de koren blijven zingen en kunnen we de overige kosten, zoals onder meer huur Cello en Ordune blijven betalen. Overigens allemaal vaste kosten, terwijl de inkomsten allerminst vaststaan. Wij hopen daarom, ook in financieel opzicht, in 2019 opnieuw op u te mogen rekenen. Blijf a.u.b. onze en uw geloofsgemeenschap steunen, zodat wij met elkaar een krachtige en bloeiende gemeenschap zijn en blijven.
Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u, aan het begin van een nieuwe lente met hopelijk zicht op een prachtige zomer, een mooi, gezond en goed jaar in een inspirerende San Salvator gemeenschap.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, Jacques Goossens, penningmeester.

Gezelligheid gezocht.

Sinds 2017 is Ordune het doordeweekse hoofdkwartier van de San Salvator. Ordune ligt in Orthen op de kruising van Ketsheuvel en Schaarhuispad. Drie ochtenden in de week zorgen gastvrouwen hier voor een gezellige ontvangst. Ordune is ook de vaste uitvalsbasis van onze pastor Franneke Hoeks. Ook zij is hier regelmatig te vinden. Op maandag, woensdag en vrijdag is er altijd koffie, thee en een luisterend oor.
Dan worden ook administratieve zaken voor de gemeenschap geregeld. Denk daarbij aan het inschrijven van de post, het aannemen van de telefoon, het bijhouden van de bezetting van de ruimtes in Ordune, het beheren van de voorraad en soms wat licht huishoudelijk werk. Wat zou het mooi zijn als we Ordune verder kunnen uitbouwen tot een plek waar mensen zich welkom weten. Het team van gastvrouwen kan wel wat ondersteuning gebruiken. Zou dat iets voor u zijn? Kom een keertje kijken op Ordune of neem contact op met Trudie van Lexmond via info@sansalvatorgemeenschap.nl of 0648 64 55 07.

Gebruik Cello. Er gaat wat veranderen.

Vanaf het moment dat wij als San Salvatorgeloofsgemeenschap onze eigen weg gegaan zijn (sinds 1 november 2011) kunnen wij onze vieringen in het Dagcentrum van Cello aan de Van der Eygenweg houden. Wij zijn als San Salvatorgemeenschap natuurlijk erg geholpen en erg blij dat wij in deze mooie ruimte elk weekend onze vieringen mogen houden.
Daar moet overigens wel elke week door onze vrijwilligers veel voor gedaan worden. Door Melodiek (en in vakantieperiodes door de inruimploeg) wordt alles klaar gezet voor de vieringen. Na de viering op zondag zijn er weer vrijwilligers, die zorgen dat alles weer opgeruimd wordt en dat de medewerkers van Cello op maandagmorgen de ruimte aantreffen, zoals ze die op vrijdag achter gelaten hebben. Het bestuur ziet en waardeert de inzet van al deze mensen.
In de afgelopen jaren zijn we Cello, naast de weekendvieringen, voor steeds meer activiteiten gaan gebruiken. Helaas zijn er de afgelopen periode vanuit Cello meerdere klachten binnengekomen bij het bestuur. Ondanks alle goede inzet van ons allen, was de ruimte op zondag toch niet goed achtergelaten. Als bestuur nemen wij deze klachten zeer serieus. Naast meerdere acties, bedoeld om deze klachten weg te nemen, hebben wij ons beraden over het gebruik van Cello.
Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat we terug moeten naar de uitgangssituatie, namelijk Cello gebruiken voor de weekendvieringen (en soms vieringen op andere dagen, zoals in de Goede Week). Daarnaast willen we Cello blijven gebruiken voor de Algemene Leden Vergaderingen (twee keer per jaar), de dienstenveiling en Ratatouille.
Alle andere activiteiten verplaatsen we naar Ordune. Wanneer dat niet mogelijk is zoeken we, in samenspraak met de organisatoren van die activiteiten, andere oplossingen. Wij hopen op deze manier nieuwe klachten vanuit Cello te voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat dit voor het voortbestaan van ons gebruik van Cello belangrijk is. Bijkomende voordeel is dat Ordune op deze manier een belangrijkere plaats krijgt binnen onze geloofsgemeenschap. Ook niet onbelangrijk is het feit dat onze kleiner geworden groep kosters niet meer belast wordt met openen en sluiten van Cello buiten de vieringen om.
Het bestuur hoopt met dit besluit, dat 15 maart is ingegaan, de goede samenwerking met Cello nog lang te kunnen voortzetten. Daarbij helpt ongetwijfeld ook dat wij ons blijven realiseren –ieder weekend weer– dat we te gast zijn in de ruimte van een andere organisatie.
Jos de Ridder, voorzitter SSiB

Vastenactie

Vastenactie 2019 Wheels of hope
Borstkanker zet je leven op zijn kop: de onzekerheid of de kanker zal verdwijnen, je lichaam dat verandert door de operatie.
Ons vastenproject ondersteunt vrouwen met borstkanker in Cuba. Cuba heeft een goede gezondheidszorg, maar door de economische boycot een schrikbarend gebrek aan materialen en dus ook aan prothesen, speciale bh’s, oedeemmateriaal en pruiken.

De Bossche stichting Prótesis de Mama zamelt deze materialen in Nederland in. Voor het vervoer van deze materialen door heel het land is een bus nodig die in Cuba niet te krijgen is.

Samen met de Vastenactie willen wij voor deze bus zorgen. Met deze actie stappen Cubaanse vrouwen ons leven binnen, vergelijkbaar met Ruth over wie we in deze Vastentijd lezen. Hoe zal het met hen en ons gaan?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 96 INGB ooo6 o407 13 van San Salvator in Beweging.

Zet u er bij dat het om een bijdrage voor de Vastenactie gaat?

Dank u wel

Bruisen over vieren

Aanleiding en aanpak 
Eerder is vastgesteld dat vieringen de kern zijn van wat we als  geloofsgemeenschap zijn.
Bij het voorbereiden en uitvoeren van deze vieringen is een groot aantal werkgroepen en personen  betrokken. Om zicht te krijgen hoe een en ander verloopt zijn Ria Zwijenberg en Jacques Jochems de  tweede helft van 2018 in gesprek gegaan met leden van die werkgroepen.
Om te zorgen dat leden wisten wat de bedoeling was is voorafgaand aan het gesprek een korte  notitie met enkele vragen toegezonden, zoals
1.  Hoe is de samenstelling van de werkgroep?  2. Hoe vaak komen de leden bij elkaar?  3. Wat gaat goed en wat kan beter?  4. Behoeft de werkgroep versterking?  5. Suggesties met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van vieringen.

Resultaten 
Gesproken is met 14 werkgroepen, variërend van autovervoer, gastvrouwen bij vieringen en bij  Ordune, kinderkerk, koffiegroep, koren, kosters, lectoren, inruim‐ en opruimgroep, siergroep,  websitegroep en zaterdagavondgroep. In totaal zijn 131 mensen betrokken bij deze werkgroepen. In  die 131 zitten wel diverse dubbeltellingen want veel Salvatorianen zitten in diverse groepen.  Wanneer een gesprek plannen moeilijk bleek is de notitie met vragen toegezonden aan de  contactpersoon en is een schriftelijke reactie ontvangen. De gesprekken waren prettig en werden  gewaardeerd. Er bleek een grote behoefte om mee te denken. Van de gesprekken zijn korte  verslagen gemaakt.
Bij enkele groepen was behoefte aan versterking en werden al acties ondernomen om nieuwe leden  aan te trekken. Dat werkt in het algemeen goed. Overigens, mocht u zich willen aanmelden voor een  werkgroep dan bent u van harte welkom. Elke werkgroep heeft een contactpersoon. De namen van  de werkgroepen en de contactpersonen staan op de website. Een aantal groepen hanteert een  werkrooster, bijvoorbeeld de koffiegroep, siergroep en kosters.
Sommige groepen zoals de koren komen regelmatig bij elkaar, anderen 1 à 2 keer per jaar.
De meeste werkgroepen lopen goed en er is een prettige sfeer. Een aantal groepen heeft de  werkzaamheden of werkprocessen schriftelijk vastgelegd. Het verdient aanbeveling om dat voor  meer werkgroepen en werkprocessen te doen en de informatie centraal op te slaan. Het voordeel is  dan dat activiteiten gemakkelijker overgedragen kunnen worden aan nieuwe mensen.
Ook werd door enkelen de behoefte aan een nieuwe infofolder uitgesproken. Deze infokaart is  inmiddels beschikbaar. Op enkele onderdelen is de kwetsbaarheid van werkzaamheden binnen onze
gemeenschap duidelijk geworden. Uit alles blijkt dat Trudie van Lexmond wel heel veel doet. Met de  gesignaleerde knelpunten gaan werkgroepen en bestuur aan de slag.

Op de vraag naar suggesties m.b.t. voorbereiding en uitvoering van vieringen is het volgende naar  voren gekomen:
 Een aantal mensen wil graag meedenken over het thema van de viering en/ of over de  invulling daarvan;
 Bij communie‐uitreiking steeds andere mensen betrekken;
 Experimenteer met andere opstelling van stoelen bij vieringen;
 Stilte vóór de viering meer onder de aandacht brengen.

De bruismiddag
Op zondag 6 januari 2019 nodigden we  alle Salvatorianen uit voor  een moment om te bruisen over onze vieringen. De bovenstaande  bevindingen werden gedeeld met de ruim 60 aanwezigen.  Vervolgens werden de werkzaamheden van voorgangers op  luchtige wijze in beeld gebracht.   Daarna werden mensen uitgenodigd om in kleine groepen te  vertellen over wat hun raakt in de San Salvator vieringen. Aan  iedere tafel was een voorganger aanwezig als gespreksleider. Hij of  zij zorgde ook voor de verslaglegging.   Reacties zijn zeer  uiteenlopend. Toch zijn er ook zaken die in bijna alle groepen  genoemd worden en die dus om aandacht vragen. Uit de  gesprekken kwamen verder een aantal dilemma’s  naar voren die  niet nieuw zijn. Deze dilemma’s geven de diversiteit binnen de  geloofsgemeenschap weer. Als laatste verzamelden we een aantal praktische tips.  Reacties tijdens de bruismiddag
Naast de algemene teneur dat de vieringen gewaardeerd worden en dat de variëteit aan voorgangersals positief wordt ervaren zijn de reacties over de inhoud van vieringen heel uiteenlopend.
Geluiden  van “meer aandacht voor oude testament/Latijns credo” tot “fijn dat we niet meer aan regels  gebonden zijn” hoorden we klinken. Hoe bijzonder is het dat we deze diversiteit met elkaar  uithouden en waarmaken.
Verder signaleren we de volgende zaken die in meerdere groepen naar voren werden gebracht.
 Graag meer stilte vooraf en tijdens de viering.
Dat kan bijvoorbeeld:
o vooraf aan de viering
o tijdens  het tafelgebed
o na de overweging
o tijdens de vredeswens
We vragen onze groep voorgangers na te denken over mogelijkheden om  stilte momenten in onze  vieringen in te passen.
 Graag liederen die meegezongen kunnen worden, dus toegankelijker/niet onbekend  en niet  teveel coupletten. Soms klinkt de roep om lichter en moderner repertoire. Het zou mooi zijn  als met name het openingslied, geloofslied en het slotlied meegezongen kunnen worden.
We vragen onze koren om rekening te houden met meezingbaarheid van het repertoire
  Er  is behoefte aan goeddoordachte inhoud vanuit de Bijbelse verhalen.
 Een blijde boodschap uitdragen in plaats van een pessimistische toon. Het is mooi als  vieringen perspectief bieden.
 Andere vormen van vieren zoeken  is goed , maar met mate.
 Meer thema vieringen, een aantal mensen wil graag meedenken.
 Grote waardering voor lectoren die de viering mee dragen.
 De ontmoeting rondom de viering en het gevoel van saamhorigheid worden gewaardeerd.
 Nadenken over symboliek in de vieringen – Stilte, gebedsmantel zijn daar onderdeel van.

De eeuwige dilemma’s 
o Maatschappelijke betrokkenheid versus spirituele diepgang.
o De verticale verbinding versus horizontaliteit.
o Gebruik van het oude testament of juist vooral het nieuwe testament als uitgangspunt.
o Werken vanuit “eigen” traditie versus inzichten vanuit andere tradities gebruiken.
o De gebedsmantel:  wel of niet? Vanuit de gemeenschap is eerder gezegd dat we het fijn  vinden als voorgangers een gebedsmantel dragen.
Praktische suggesties
o Graag de voor‐ en achternaam noemen
o Teksten voor de mensen achter het altaar
o Bronnen vermelden – ook van de gebruikte  Bijbelvertaling
o Stilte vooraf ook via dia promoten
o Hand‐out erin houden ondanks de milieu aspecten
o Voorganger bij uitgang beschikbaar als luisterend oor
o Geen vaste zitplaatsen
o Meer interactie in de vieringen
o Marialiederen in de meimaand
o Aandacht voor duurzaamheid ook in de inhoud van de  vieringen.
o Kijken naar de opstelling van de stoelen.

Tot slot  We willen iedereen bedanken voor in inzet en betrokkenheid. In het voorbereiden van ditbruismoment over vieren is ons duidelijk geworden door hoeveel mensen onze vieringen gedragen  worden. Vieren is iets van ons samen en we hopen dan ook dat deze bubbels hun weg vinden in onze  vieringen.

Januari 2019 | Jacques Jochems, Ria Zwijenberg, Gonnie van Osta en Franneke Hoeks