Nieuwsberichten

Brochure Dienstenveiling 2019

Op vrijdag 8 november hebben we onze jaarlijkse dienstenveiling.

Lees hier in de brochure welke kavels geveild zullen worden.

Sponsordiner voor Kerstproeverij

Al jaren houdt de Vincentiusvereniging in Den Bosch een Kerstproeverij. In het Theater aan de Parade worden 800 a 900 mensen welkom geheten. Deze gezinnen en alleenstaanden leven met een minimuminkomen. Ze worden uitgenodigd via hulpverleningsinstanties. Volwassenen krijgen een voorstelling terwijl er voor de kinderen per leeftijdsgroep een programma is. Daarna volgt er een uitgebreide maaltijd en tot slot krijgt men een kerstpakket en een envelopje met inhoud.

Een van de activiteiten die wordt georganiseerd om deze Kerstproeverij mogelijk te maken is een sponsordiner. Dat wil zeggen dat men op 5 november a.s. een driegangenmenu krijgt geserveerd in Restaurant ‘t Anker in de Havenstraat. De € 35,- die je (ter plaatse) betaald komt geheel ten goede aan de Kerstproeverij. De drank reken je apart af. Vanwege de inkopen is het nodig om vooraf te reserveren. Jan Wijgers via info@sansalvatorgemeenschap.nl.
Warm aanbevolen!

Informatieavond Eerste Communie 23 oktober

Eerste communie bij San Salvator

De San Salvator geloofsgemeenschap organiseert op woensdag 23 oktober van 20.00 tot 21.30 uur een informatieavond over de Eerste Communie voorbereiding.  Deze bijeenkomst voor ouders vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de San Salvator in Ordune, Schaarhuispad 131 in Den Bosch (Ordune bevindt zich op de kruising met de Ketsheuvel. De ingang bevindt zich aan de zijde van de Ketsheuvel).
De San Salvator geloofsgemeenschap wil het goede van de christelijke traditie op een eigentijdse en open manier doorgeven. Tijdens de voorbereiding op de eerste communie nemen we kinderen mee in de wereld van geloven: een wereld van bijzondere verhalen, rituelen en samen nadenken over wat voor ieder van ons belangrijk is
U maakt tijdens de informatiebijeenkomst kennis met Franneke Hoeks,  die het communieproject zal gaan begeleiden, ziet diverse materialen die worden gebruikt en u kunt uw kind ter plekke inschrijven.  De voorbereidingsbijeenkomsten zelf vinden plaats op zaterdagochtend  van 10.00 tot 12.00 uur van medio januari tot half mei 2020.  De eerste communie wordt op 17 mei 2020 feestelijk gevierd.
Als u niet op de bijeenkomst kunt komen, kunt u uw kind aanmelden of meer informatie vragen via info@sansalvatorgemeenschap.nl of even bellen met 06 48 64 55 07. Meer informatie over San Salvator kunt u vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl .

Vriendendag “samen leven is samen delen” 20 oktober

 

U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G

Samen Leven is Samen Delen

Empel, 25 september 2019

Geachte mevrouw, mijnheer

In 2016 heeft het bestuur van Stichting Samen Leven is Samen Delen (SLiSD) de groep “Kring Vrienden van SLiSD” opgericht. Bij de oprichting van de ‘Kring Vrienden van SLiSD” hebben wij als stichtingsbestuur het plan opgevat regelmatig een bijeenkomst te organiseren, waarin wij onze SLiSD-activiteiten toelichten en de banden met onze vrienden onderhouden.

De bijeenkomst van dit jaar wordt georganiseerd in samenwerking met de geloofsgemeenschap van Sint Landelinus in Empel. Daarin willen wij in gezamenlijkheid een beeld schetsen van de vele facetten van pastorale diakonie.

Deze bijeenkomst zal op zondag 20 oktober a.s. worden gehouden. We starten de dag om 11.00 uur met een voor iedereen toegankelijke viering in woord en gebaar in de Sint Landelinuskerk (Proosdijstraat 12, Empel), waarin de pastores Piet de Jong en Wim de Bekker zullen voorgaan. Aansluitend (± 12.15 uur) zetten we de bijeenkomst voort in het nabijgelegen SCC “d’n As” (Asmunt 3, 5236 AS Empel), waar de aanwezigen van een ‘eenvoudige, doch voedzame’ lunch kunnen genieten. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een gezellig samenzijn met een drankje. De eindtijd van de bijeenkomst is omstreeks 14.30 uur.

Graag nodigen wij u uit op deze ‘vriendendag’ aanwezig te zijn. Aan deze bijeenkomst zijn voor u uiteraard geen kosten verbonden.

Vanwege de voorbereiding (inkoop, e.d.) verzoeken wij u uiterlijk 10 oktober a.s. aan te geven of u bij de lunch aanwezig zult zijn en met hoeveel personen dan. U kunt dat doen door een bericht te sturen aan: kokenwim@ziggo.nl.

Graag ontmoeten wij u op 20 oktober a.s.!

Met hartelijke groeten,

Stichting Samen Leven is Samen Delen

 

Toon van Mierlo,                             Ton de Vos,                       Wim de Bekker,
voorzitter                                           secretaris                           penningmeester

Lotjes kopen i.v.m. dienstenveiling

Vanaf 14 en 15 september 2019 worden er lotjes verkocht voor de loterij van de dienstenveiling (vrijdag 8 november 2019).
Na elke viering in Cello.
Een lot kost 1 euro.
Bij de aanschaf van 5 lotjes krijgt u korting.

Regenboogviering All inclusive, ticket to diversity, 5 oktober

Op zaterdagmiddag 5 oktober 2019 organiseert het Beraad van Kerken weer een Regenboogviering.
De wordt gehouden in het stadsklooster van de Franscianen aan de Does de Willeboissingel.
m.m.v. Melodiek. De tijd is nog niet definitief; waarschijnlijk 16.00 of 16.30 uur.

Zin in ritme

Wie doen er mee??
Iedereen kan mee doen! Jong en oud, stram en lenig, muzikaal of niet, grijs, blond, bruin, wit, paars, kaal ….

Wat??
Een muzikale, ritmische, feestelijke opening van het jaar, voorafgegaan door een snoeperij van heerlijke hapjes.

Waar??
In Cello, van der Eygenweg 1 in ‘s-Hertogenbosch

Wanneer??
Zonder 15 september 2019 na de viering. Om 12.15 uur zoekt iedereen een plaatsje en om 12.30 uur beginnen we. We eindigen om 15.00 uur.

Wat neem je mee??
Trek in lekkere hapjes, als je hebt een waaier, zwierige rok, grote sjaal, schoenen die geluid maken, tamboerijn, geldelijke bijdrage voor als die hapjes en VOORAL zin in muziek, ritme, plezier met elkaar!

Het is fijn als je even laat weten of je mee doet. Stuur een berichtjes naar i

 

 

Dienst aanbieden voor de dienstenveiling

Tot en met 22 september heeft U de tijd om het team van de dienstenveiling te verrassen met een leuke dienstkavel! 

U weet inmiddels hoe het werkt: u kunt uw kavel/dienst mailen naar dienstenveiling@outlook.com
Maar ook kunt u een kavelbriefje invullen (deze vindt u op de tafel bij de uitgang van Cello in het weekend) en deze afgeven bij Rosalie de Ridder (of evt. Jos de Ridder, dan komt het ook goed) of bij een van de andere werkgroepleden.

Dienstenveiling

De jaarlijkse Dienstenveiling is op vrijdag 8 november 2019

Start veiling om 18.00 uur in Cello
17.30 uur soep en broodjes vooraf.

Dus pak uw agenda en zet ‘m erin met rode letters!

Het zou mooi zijn om op deze 8e veiling samen weer iets moois neer te zetten.

Daarvoor hebben we elkaar nodig: “Omzien naar elkaar” een van onze prachtige thema’s: dat is niet vanzelfsprekend. Daar moet je wat voor doen. Dan is dit een mooi moment. Laten we elkaar niet teleurstellen, maar stimuleren, motiveren, enthousiasmeren om kavels in te dienen.
Omzien naar elkaar doen we volgens mij ook in de dienstenveiling. Aandacht voor elkaar. De ontmoetingen die voortkomen uit de kavels zijn daar sprekende voorbeelden van. Laten we dat vooral blijven doen.

Aan de vooravond van een nieuwe dienstenveiling is het niet ongewoon om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat ging er goed en wat kan er beter is steevast een onderwerp bij zo’n moment.
Zo tijdens de veiling nog even iets veranderen is zeker leuk maar blijkt organisatorisch toch wel lastig te regelen. Beter is om tevoren alles goed te checken en ons te houden aan dat wat in de brochure staat. Duidelijkheid in de aangeboden kavels kan ons goed helpen. Hier ligt een mooie uitdaging voor ons allemaal.

In de pauze gaan we geen losse verkopen doen maar echt pauzeren en de trekking van de loterij tot een waar feest maken.
De catering is altijd een bijzondere uitdaging. Hoeveel soep maken we, hoeveel broodjes, hoeveel beleg. Het is altijd een puzzel waarvan op het laatst de stukjes op de plaats vallen.
Dank je wel aan alle uit de mouwen gestoken armen. Prachtig om te zien.

Ik wens ons een mooie nazomer vol sprankelende ideeën, maar ook een nazomer waarin we blijvend omzien naar elkaar.

Tot en met 22 september heeft U de tijd om ons te verrassen met een leuke kavel! 

U weet inmiddels hoe het werkt: u kunt uw kavel mailen naar dienstenveiling@outlook.com
Maar ook kunt u een kavelbriefje invullen (deze vindt u op de tafel bij de uitgang) en deze afgeven bij Rosalie de Ridder (of evt. Jos de Ridder, dan komt het ook goed) of bij een van de andere werkgroepleden (zie onderstaand)

Natuurlijk zijn er de vertrouwde elementen zoals: de Loterij, soep en broodjes bij binnenkomst en een drankje na afloop van de veiling!

En over de Loterij: met ingang van het weekend van 14/15 september is er na elke viering gelegenheid om lotjes te kopen: € 1,- per stuk en bij vijf stuks krijgt u er een extra gratis bij.

Wij wachten met spanning af met welke kavel(s) u ons gaat verrassen!

Namens de werkgroep dienstenveiling,
Cees van Hoof

 

Geen viering op 13 juli en 14 juli !!!

 

Tot onze spijt moeten wij U laten weten dat er komend weekend ( zaterdag 13 juli en zondag 14 juli ) geen vieringen van onze San Salvator geloofsgemeenschap kunnen plaats vinden in Cello.

In het gebouw van Cello wordt deze week de vloer van de gymzaal gerenoveerd. Tot en met zondag 14 juli mag de nieuwe vloer niet betreden worden. Het materiaal moet eerst uitharden.

Alle spullen, die nodig zijn voor onze vieringen (stoelen, piano, beeldscherm, geluidsinstallatie, enz. ) staan door de week in een berging, die alleen via de gymzaal bereikt kan worden. Wij hebben nog onderzocht of de spullen buitenom, via een buitendeur vanuit de  berging gehaald zouden kunnen worden. Helaas is vandaag vastgesteld dat niemand van Cello en niemand van de San Salvator over de sleutel van deze buitendeur beschikt.

Zaterdag 20 juli en zondag 21 juli zijn er weer vieringen op de gebruikelijke tijden.In de loop van het weekend zullen wij via email de “mededelingen”, die aan het einde van de viering altijd gedaan worden, met U communiceren.

Namens het bestuur van SSiB,

Jos de Ridder