Nieuwsberichten

Vakantieactie 2024

Het Noodfonds Noord wil graag hen, die in vakantie wegens geldgebrek niets kunnen doen, verrassen met iets extra’s. Daardoor kunnen zij dan een dagje uit gaan of iets anders leuks doen. Dit kan niet zonder uw bijdrage.
U kunt uw vakantievreugde met hen delen door uw financiële bijdrage te storten op:
– Rekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81
– t.n.v. Noodfonds SSiB
– onder vermelding van Vakantieactie.

Let op: het rekeningnummer van het Noodfonds is een ander dan dat van de SSiB!

Namens het Noodfonds Noord:    Hartelijk dank!

Ratatouille 2024

Ratatouille april 2024
We kijken terug op een geslaagd benefietconcert. Fijn dat zoveel mensen de San Salvator een warm hart toedragen. We bedanken alle muzikanten, organisatoren en helpende handen.
De middag heeft € 775,- opgebracht. Wat een prachtig resultaat!
Volgend jaar staat Ratatouille gepland op zondag 30 maart 2025!

 

Vriendenboek voor het jubileum

San Salvator Vriendenboek
De vriendenboekpagina’s in het kader van 12 ½ jarig bestaan komen langzaamaan binnen.
We willen graag zoveel mogelijk Salvatorianen de mogelijkheid geven iets bij te dragen aan
het vriendenboek. U kunt een vriendenboekpagina meenemen na de viering of u kunt de
pagina die u hebt ontvangen in de mail uitprinten, invullen en scannen of u kunt deze
opsturen naar: feestsansalvator@gmail.com Heeft u vragen over de vriendenboekpagina
of heeft u hulp nodig? Na de viering is er altijd iemand die u verder kan helpen. U kunt dat
terecht bij Franneke, Corrie, Cees, Marian, Ingrid of Daniëlla. Inleveren vriendenboekpagina:
vóór 10 mei! Het vriendenboek wordt op 26 mei gepresenteerd en is voor iedereen
beschikbaar. Voor een exemplaar van dit unieke boek vragen we een vrijwillige bijdrage.

jubileum San Salvator in beweging | 26 mei 2024 | viering en meebrenglunch

Op zondag 26 mei vieren we dat we 12 ½ jaar als zelfstandige geloofsgemeenschap bestaan.
Misschien had u 12 mei in uw agenda staan. We hebben ons feest 2 weken verzet zodat er
meer mensen aanwezig kunnen zijn. Op 26 mei bent u om 10.30 uur van harte welkom in
Cello. In deze viering komen de gesprekken die we afgelopen weken met verschillende Salvatorianen voerden terug.
De viering op 26 mei wordt wat langer en heel feestelijk. We hopen dat veel mensen aanwezig zullen zijn.

Franneke Hoeks is de voorganger.
Muzikale ondersteuning door Melodiek.

De ochtend sluiten we af met een meebrenglunch.
Neem iets mee voor de meebrenglunch wat je gemakkelijk met de hand kunt eten en wat je zelf lekker vindt.
(Denk b.v. aan quiche, hartige taart, cake, taart of kleine tomaatjes, worteltjes of komkommertjes.)
Ook de mensen met een allergie of die vegetarisch eten worden uitgenodigd iets te maken wat zij zelf ook kunnen eten.
Maak er een briefje bij wanneer iets glutenvrij, suikervrij, vegetarisch of wat dan ook is.
Op zondag 26 mei kunt u vanaf 10.15 uur het eten in leveren bij Ingrid Kappel. We zorgen dat het meegebrachte eten een mooie maaltijd wordt.

12 1/2 jaar San Salvator in Beweging

Op 26 mei vieren we samen het 12,5 jarig bestaan van San Salvator in Beweging. Een mooi moment om bij stil te staan en tegelijkertijd uitbundig te vieren!

Er is een groepje Salvatorianen die de feestelijkheden gaat voorbereiden. De ochtend zal bestaan uit drie onderdelen. Een viering, een meebrenglunch en nog een verrassing waar we jullie op een later tijdstip in mee zullen nemen in de nieuwsflits.

Voor nu hebben we jullie hulp nodig! We willen graag input van iedereen voor de inhoud van de viering. Hiervoor hebben we samen drie mooie vragen bedacht om uit te wisselen.

We gaan als volgt te werk. In verschillende werkgroepen gaan we met mensen in gesprek. Denk aan de koffieochtend Ordune, Salvatrix, de Spiritualiteitsgroep, het bestuur en Melodiek. Daarnaast willen we ook graag in gesprek met de mensen die niet in deze groepen zitten. We hopen jullie na de viering op zondag op 10 maart en op 24 maart te treffen. U kunt na de viering de koffie of thee meenemen en we gaan dan een 20 min met een aantal anderen in een groepje zitten met een dialoogbegeleider. We zullen in gesprek gaan over de volgende drie vragen.

  • Waar vind je God, de Eeuwige, het Licht, dat wat ons draagt, in de San Salvator?
  • Hoe kunnen we van betekenis zijn als geloofsgemeenschap voor de wereld, hoe dichtbij ook?
  • Wat wens je voor San Salvator?

Vragen waar we allemaal vast over na kunnen denken.. Mijmer er wat over thuis en als je in een werkgroep of na de viering aansluit bij een groepje dan delen we onze inspiratie over deze vragen. Het idee is echt dat het een uitwisseling zal zijn, geen discussie. De uitkomst van deze gesprekken gebruiken we voor als basis voor de viering op 12 mei.  Zo bereiden we deze viering samen voor!

Eerste communie

De San Salvator geloofsgemeenschap biedt kinderen in de basisschool leeftijd in 2024 de mogelijkheid om hun eerste communie te doen. De San Salvator geloofsgemeenschap wil het goede van de christelijke traditie op een eigentijdse en open manier doorgeven. Tijdens de voorbereiding op de eerste communie nemen we kinderen mee in de wereld van geloven: een wereld van bijzondere verhalen, rituelen en samen nadenken over wat voor ieder van ons belangrijk is.
De voorbereidingsbijeenkomsten voor kinderen en ouders, vinden plaats op vier zaterdagochtenden (6 april, 20 april, 18 mei en 8 juni) in Dagcentrum Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. Op zondag 9 juni vindt om 10.30 uur de viering van de eerste communie plaats. De voorbereiding wordt gedaan door Franneke Hoeks en de kosten bedragen 50 euro per kind. U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl. Meer informatie over San Salvator kunt u vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl .

Algemene ledenvergadering 24 januari 2023

Op woensdag 24 januari 2024 vindt de algemene ledenvergadering van de vereniging San Salvator in Beweging plaats in Cello. Deze begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de evaluatie van Zondag Anders, de begroting en de aanpassingen van het Huishoudelijk Regelement. Fijn als u deze datum al in uw agenda noteert, want San Salvator zijn we samen.

Vieringen rondom de feestdagen 2023

U bent welkom om de feestdagen met ons mee te vieren op

24 december 18.00 uur
viering voor kinderen. Kinderen mogen verkleed komen en spelen een actieve rol in deze viering.
24 december 20.00 uur Kerstviering  met koor Melodiek. Voorganger is Franneke Hoeks.
25 december 10.30 uur Kerstviering met samenzang. Voorganger is Truus van Kaam.
31 december 19.00 uur meditatieve viering om het oude jaar af te sluiten.

De vieringen vinden plaats in Dagcentrum Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ‘s-Hertogenbosch.
U hoeft zich niet aan te melden.

Opbrengst dienstenveiling 2023

Op vrijdag 17 november werd de 10 dienstenveiling gehouden.
Naast een gezellige avond en talloze ontmoetingen in het verschiet, bracht deze avond ook een geweldige financiële impuls op!
Hoe groot? Lees de nieuwsflits ☺

12 1/2 jaar San Salvator in Beweging

In 2024 is het 12 ½ jaar geleden dat we als zelfstandige geloofsgemeenschap verder gingen. Omdat we ons tweede lustrum in coronatijd vierden, willen we dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 12 mei 2024 vieren we dit jubileum. Deze datum kunt u dus alvast in uw agenda noteren.
We zijn op zoek naar ideeën om invulling te geven aan deze mijlpaal. Het kan van alles zijn: een picknick in de tuin van Cello, een bijzondere uitgave van de Salvatoriaan, een bijzondere viering, of…. Wie zou mee willen denken over de invulling van de viering van 12 ½ jaar San Salvator in Beweging? U kunt zich aanmelden bij Franneke Hoeks (06 1342 1131 |
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl). Gewoon een mooi idee insturen mag natuurlijk ook. U mag Franneke ook even aanspreken na een van onze vieringen of andere activiteiten. We hopen eind september een groep Salvatorianen bij elkaar te hebben die samen dit moment gaan vormgeven. Wordt vervolgd!