Nieuwsberichten

IK HEB U LIEF

Voorganger: Truus van Kaam                            
25 okt 2020

U kunt deze viering ook op Youtube volgen
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ 

Welkom U, jij die met ons meeviert.
Jij met jouw eigen gezicht waarin je leven zich weerspiegelt.
Door jouw ogen kijkt God ons aan.
Moge deze viering inspireren in elk mensengezicht schoonheid te ontdekken, zodat je kunt zeggen: ik heb U lief.

Mag ik je uitnodigen om te bidden tot God
Vader, Zoon en H. Geest.
Wij komen bij u met ons leven
U die ons kent bij naam en van gezicht
U dei ons vallen en opstaan kent
Vergeef ins wanneer wij een ander kwetsten
     Heer ontferm U
Nu wij elkaar niet kunnen omarmen en omhelzen
Vragen wij  wilt U dan Uw warmte om ons heen leggen
Geeft U ons een open oog voor de tekens van aandacht die wij  van mensen krijgen
Maakt U ons gevoelig en creatief om ondanks fysieke afstand toch nabijheid te scheppen
Dat wij mensen niet van elkaar vervreemden
     Heer ontferm U
Laat het ons gegeven zijn met volharding en vertrouwen de weg naar U en de ander te
Zoeken
     Heer ontferm U.

Lezing uit Exodus
Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen.
Als ge hun tekort doet en hun klagen naar Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen en uw kinderen wezen.
Als ge aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als geldschieter. U moet geen rente van hem eisen.
Als ge iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen.
Roept hij tot Mij om hulp, dan zal ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden.
( Exodus 22, 20-26 )

Overweging:
Ten diepste is iedere mens een vreemdeling op weg in het leven. We hebben een eigen kleur van denken en doen en spreken, een uniek gezicht.
Als mens kloppen we in ons leven op vele deuren aan in de hoop gastvrij ontvangen te worden.
In de voering van onze mantel is onze rijkdom genaaid. Talenten, creativiteit, vermogen om vriendschappen aan te gaan, om van mensen te houden, levenskracht, goede moed….noem maar op…alles wat jou bijzonder maakt.
Jouw mantel is je alles!
Als die je wordt afgepakt, of als daar iets uit wordt gestolen-lees ontkend of gekleineerd wordt – doet dat heel zeer!
De Schrift stelt een harde eis: beschouw iemands mantel als heilig en voor altijd, dag en nacht, met hem of haar verbonden.
Waar en wanneer wordt mensen hun mantel ontnomen?
De weduwen en de wezen: zijn dat niet al die Nederlanders aan wie we kansen ontnemen hun talenten te ontplooien?
Mensen die door hun niet Nederlands klinkende namen niet voor sollicitatiegesprekken worden uitgenodigd?
Mensen die begeleiding nodig hebben om mee te kunnen doen, om te werken en daarom niet uitgenodigd worden?
Pas aangekomen kinderen en kinderen uit gezinnen met taalachterstand in het Nederland, die geen gelijke kansen krijgen?
Er zijn veel , heel veel voorbeelden te noemen.
Hun mantel met rijkdom in de voering wordt zo gestolen!

Dichterbij misschien:
Ieder wil gezien en gekend worden, opgenomen worden in een kring van mensen en gewaardeerd worden zonder zich eerst te hoeven bewijzen en verantwoorden.
Mensengezichten zin als viooltjes: jouw mooi getekende gezicht is genoeg om gastvrij ontvangen te worden.
“kom binnen , voel je thuis”. 
Je bent mooi zoals je bent! Jij mag voluit bloeien.
Door jouw ogen kijkt God mij aan.
Dat we dit maar vaak mogen horen en mogen zeggen!!!

God ik heb U lief
Mens ik heb U lief

En ook      God heeft mij lief
Mensen hebben mij lief
Zo kunnen we voluit leven!


Voorbeden:
Voor de mensen om ons heen dat wij hun leven weten te waarderen en hen, al is het met afstand, gastvrij  ontvangen.

Voor mensen in onze stad die hier nieuw binnenkomen dat zij kansen krijgen zich te ontplooien
Mogen wij degenen zij die dat helpen bevorderen

Om saam horigheid in onze samenleving, dat we voorzichtig leren omgaan met elkaars gezondheid
Dat wij nu de crisis lang duurt aandachtig blijven luisteren naar gevoelen en verlangens
Om tekens van liefde in eenzame uren.
Voor bestuurders en leiders om de gave van wijsheid en overwicht
Om de gave van goede moed en creativiteit om aan de toekomst te bouwen
Voor wetenschappers om doorzettingsvermogen en goede samenwerking met elkaar

Vaar al wat ons bezighoudt diep in ons hart….
Onze vader…

Het Evangelie
Een wetgeleerde vroeg Hem om Hem op de proef te stellen:” Meester , wat is het voornaamste gebod in de Wet?”
Hij antwoordde Hem: “Gij zult de Heer Uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en voornaamste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en Profeten.
( Matteus 22, 35-40)

Zegen
Gaan we met deze woorden blijmoedig en vol goede  moed verder op onze levensweg.
Met Gods zegen en liefde in ons hart.
Hij die barmhartig is en geduldig
Hij die van iedere mens houdt
Hij zegent ons
Vader, Zoon, en H. Geest

Geen vieringen in de Grote Kerk in oktober en november

Met het snel oplopen van de coronabesmettingen en de oproep van de regering om ontmoetingen en bewegingen te beperken, hebben we besloten om de drie geplande vieringen in de Grote Kerk in oktober en november niet live door te laten gaan. Er worden mooie onlinefilmpjes gemaakt om toch te kunnen vieren en om ons verbonden te voelen met elkaar. U vindt ze op deze site en in ons YouTubekanaal.

Blijf met elkaar verbonden; bellen, mailen, appen, reik uit naar de ander.

Grote huiskamers gezocht!

In een van de laatste persconferenties werd opgeroepen om thuis niet meer dan zes personen te ontvangen en dan alleen als je 1,5 -meter afstand van elkaar kunt houden. We treffen elkaar rondom de vieringen, maar daar is niet echt tijd en ruimte voor een goed gesprek. Wat zou het mooi zijn als we
elkaar de komende weken in kleine kring kunnen ontmoeten en bij te praten. ‘Wat hebben de afgelopen maanden voor jou betekend?’, zou een mooie beginvraag voor deze gesprekken zijn.
Voor deze ontmoetingen zijn we in eerste instantie opzoek naar grote huiskamers. Wie zou in zijn of haar huis de komende maanden een groep van 5 tot 6 mensen willen ontvangen? We gaan dan in overleg momenten van ontmoeten plannen. Via de mail zullen we Salvatorianen uitnodigen
voor deze huiskamergesprekken.
Je kunt je huiskamer aanmelden bij Franneke Hoeks sansalvatorgemeenschap@ frannekehoeks.nl

Chauffeurs gezocht

Nu we vieren in het centrum van de stad, krijgen we af en toe de vraag naar vervoer. Als er mensen zijn die met de auto naar de Grote Kerk komen en die het geen probleem vinden een ander op te halen, laat het even weten via info@sansalvatorgemeenschap.nl.

Regenboogviering 10 oktober 2020

Op zondag 11 oktober is het internationale coming-out dag. Het is en blijft belangrijk om aandacht te vragen voor de positie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Het Beraad van Kerken wil met de jaarlijkse regenboogviering ruimte geven aan de LHBT gemeenschap. Dit jaar vindt de regenboogviering plaats op zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk. Deze viering wordt ook uitgezonden en u kunt de viering live volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175-Protestantse-Gemeente-s-Hertogenbosch/events/live

Vredesviering Vrede verbindt verschil

Van 19 tot en met 27 september is het Vredesweek.
Het thema is deze keer ‘Vrede verbindt verschil’. Met alle kerken
in de stad vieren we op zondag 27 september Vredeszondag.
Franneke Hoeks en Erica Scheenstra gaan voor in een Oecumenische Vredesdienst vanuit de Grote Kerk.
Voor deze viering is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De viering (wordt gestreamd) is te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175-ProtestantseGemeente-s-Hertogenbosch/events/live

Geen dienstenveiling

Helaas zal er in 2020 geen dienstenveiling worden georganiseerd door onze gemeenschap. Zie de Salvatoriaan voor meer toelichting.

Aanmelden voor vieringen

Het is zover.  We gaan na een onderbreking van een half jaar weer samen komen voor vieringen.

Op zaterdag 22 augustus kunnen we in de Grote Kerk (Kerkplein, ‘s-Hertogenbosch terecht voor een fysieke San Salvator viering. We wijken de komende weken uit naar de Grote Kerk omdat de ruimte waar we normaal gebruik van maken de komende maanden verbouwd gaat worden.

Natuurlijk vieren we op een veilige manier:
* Bij gezondheidsklachten blijft u thuis.
* We houden 1,5 meter afstand bij het deelnemen aan de viering. De inrichting van de ruimte is daarop afgesteld.
*
U volgt de aanwijzingen van de gastvrouwen / gastheren op. Zij brengen u naar uw plaats zodat we allemaal een goede plek kunnen vinden.
* We drinken geen koffie na afloop. De koffie houdt u van ons tegoed.

Het is belangrijk dat al onze bezoekers zich van te voren aanmelden voor onze vieringen. Dat kan via deze LINK

Wie is aangemeld krijgt op woensdag een uitnodiging voor de viering. Schrijf u ook in als u op de 22ste niet aanwezig kunt zijn, maar op een andere moment wel een viering wilt bijwonen. Eenmaal aangemeld in het systeem, krijgt u telkens een uitnodiging voor een viering. Op die uitnodiging reageert u dan steeds met een antwoord of u komt of niet.

Lukt het aanmelden bij kerktijd.nl niet. Stuur dan een mail naar josderidder@planet.nl

Vredeswake

Beste mensen,

Op 6 en 9 augustus is het 75 jaar geleden dat er kernbommen vielen op Hiroshima en Nagasaki.
Om de slachtoffers van deze vreselijke gebeurtenis te herdenken en om te bidden om vrede.
Zal er een vredeswake worden gehouden

6 augustus, 19.00 uur
San Damianoklooster,
Does de Willeboissingel 11, ’s-Hertogenbosch

 De viering is voorbereid door bewoners van het stadsklooster en leden van het Beraad van Kerken.

 Van harte uitgenodigd.

Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding noodzakelijk.

Graag uw komst doorgeven aan gerard.van.etten@home.nl

 Met hartelijke groet

Franneke Hoeks, Secretaris Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch

Vakantie

NOODFONDS NOORD zorgt dat gezinnen voor wie dat niet vanzelfsprekend is,in de zomervakantie van 2020 ook een dagje weg kunnen. Even zorgeloos genieten.
U maakt het mede mogelijk!

Maak alstublieft uw bijdrage over op
rekening NL23 INGB 0005 9626 81
ten name van Noodfonds SSiB
graag vermelden: vakantie-actie

Dank u wel!