Nieuwsberichten

12 1/2 jaar San Salvator in Beweging

Op 12 mei vieren we samen het 12,5 jarig bestaan van San Salvator in Beweging. Een mooi moment om bij stil te staan en tegelijkertijd uitbundig te vieren!

Er is een groepje Salvatorianen die de feestelijkheden gaat voorbereiden. De ochtend zal bestaan uit drie onderdelen. Een viering, een meebrenglunch en nog een verrassing waar we jullie op een later tijdstip in mee zullen nemen in de nieuwsflits.

Voor nu hebben we jullie hulp nodig! We willen graag input van iedereen voor de inhoud van de viering. Hiervoor hebben we samen drie mooie vragen bedacht om uit te wisselen.

We gaan als volgt te werk. In verschillende werkgroepen gaan we met mensen in gesprek. Denk aan de koffieochtend Ordune, Salvatrix, de Spiritualiteitsgroep, het bestuur en Melodiek. Daarnaast willen we ook graag in gesprek met de mensen die niet in deze groepen zitten. We hopen jullie na de viering op zondag op 10 maart en op 24 maart te treffen. U kunt na de viering de koffie of thee meenemen en we gaan dan een 20 min met een aantal anderen in een groepje zitten met een dialoogbegeleider. We zullen in gesprek gaan over de volgende drie vragen.

  • Waar vind je God, de Eeuwige, het Licht, dat wat ons draagt, in de San Salvator?
  • Hoe kunnen we van betekenis zijn als geloofsgemeenschap voor de wereld, hoe dichtbij ook?
  • Wat wens je voor San Salvator?

Vragen waar we allemaal vast over na kunnen denken.. Mijmer er wat over thuis en als je in een werkgroep of na de viering aansluit bij een groepje dan delen we onze inspiratie over deze vragen. Het idee is echt dat het een uitwisseling zal zijn, geen discussie. De uitkomst van deze gesprekken gebruiken we voor als basis voor de viering op 12 mei.  Zo bereiden we deze viering samen voor!

Eerste communie

De San Salvator geloofsgemeenschap biedt kinderen in de basisschool leeftijd in 2024 de mogelijkheid om hun eerste communie te doen. De San Salvator geloofsgemeenschap wil het goede van de christelijke traditie op een eigentijdse en open manier doorgeven. Tijdens de voorbereiding op de eerste communie nemen we kinderen mee in de wereld van geloven: een wereld van bijzondere verhalen, rituelen en samen nadenken over wat voor ieder van ons belangrijk is.
De voorbereidingsbijeenkomsten voor kinderen en ouders, vinden plaats op vier zaterdagochtenden (6 april, 20 april, 18 mei en 8 juni) in Dagcentrum Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. Op zondag 9 juni vindt om 10.30 uur de viering van de eerste communie plaats. De voorbereiding wordt gedaan door Franneke Hoeks en de kosten bedragen 50 euro per kind. U kunt uw kind opgeven door een mail te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl. Meer informatie over San Salvator kunt u vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl .

Algemene ledenvergadering 24 januari 2023

Op woensdag 24 januari 2024 vindt de algemene ledenvergadering van de vereniging San Salvator in Beweging plaats in Cello. Deze begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de evaluatie van Zondag Anders, de begroting en de aanpassingen van het Huishoudelijk Regelement. Fijn als u deze datum al in uw agenda noteert, want San Salvator zijn we samen.

Vieringen rondom de feestdagen 2023

U bent welkom om de feestdagen met ons mee te vieren op

24 december 18.00 uur
viering voor kinderen. Kinderen mogen verkleed komen en spelen een actieve rol in deze viering.
24 december 20.00 uur Kerstviering  met koor Melodiek. Voorganger is Franneke Hoeks.
25 december 10.30 uur Kerstviering met samenzang. Voorganger is Truus van Kaam.
31 december 19.00 uur meditatieve viering om het oude jaar af te sluiten.

De vieringen vinden plaats in Dagcentrum Eygenweg, Van der Eygenweg 1 in ‘s-Hertogenbosch.
U hoeft zich niet aan te melden.

Opbrengst dienstenveiling 2023

Op vrijdag 17 november werd de 10 dienstenveiling gehouden.
Naast een gezellige avond en talloze ontmoetingen in het verschiet, bracht deze avond ook een geweldige financiële impuls op!
Hoe groot? Lees de nieuwsflits ☺

12 1/2 jaar San Salvator in Beweging

In 2024 is het 12 ½ jaar geleden dat we als zelfstandige geloofsgemeenschap verder gingen. Omdat we ons tweede lustrum in coronatijd vierden, willen we dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 12 mei 2024 vieren we dit jubileum. Deze datum kunt u dus alvast in uw agenda noteren.
We zijn op zoek naar ideeën om invulling te geven aan deze mijlpaal. Het kan van alles zijn: een picknick in de tuin van Cello, een bijzondere uitgave van de Salvatoriaan, een bijzondere viering, of…. Wie zou mee willen denken over de invulling van de viering van 12 ½ jaar San Salvator in Beweging? U kunt zich aanmelden bij Franneke Hoeks (06 1342 1131 |
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl). Gewoon een mooi idee insturen mag natuurlijk ook. U mag Franneke ook even aanspreken na een van onze vieringen of andere activiteiten. We hopen eind september een groep Salvatorianen bij elkaar te hebben die samen dit moment gaan vormgeven. Wordt vervolgd!

Ratatouille 2023

Ratatouille

Op zondag 2 april  vindt het benefietconcert Ratatouille plaats. Tussen 12.30 en 16.00 uur bent u van harte welkom in dagcentrum Eygenweg van Cello aan de van der Eygen­weg 1.  Vooraf aan het concert is er soep met broodjes en er is ook het een en ander om de dorst te lessen. U kunt te allen tijde binnenlopen en weggaan.

Op het programma staan verscheidene zanggroepen: Petite Melodique, Smartlap­penkoor Onbekrommert en Vocaal Ensemble Dubbel Zes. Ook individuelen geven acte de présence: Inge Sauter – klarinet, Theo Hofland – piano, Jeanne Bernsen – dans en Judith Roelofs – zang. En zoals gewoonlijk is de afsluitende act van de Ratatouil­leband.
De toegang is gratis, maar we hopen op veel ruimhartige bijdragen. De opbrengst van Ratatouille gaat naar de San Salvatorgemeenschap.
In verband met de inkoop is het fijn als u laat weten of u aanwezig zult zijn. Dat kan door een mailtje sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl. Ook zonder opgave kunt u natuurlijk gewoon aanschuiven.

De Vastenactie 2023 is afgelopen


Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare  groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van het land. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen. De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van ZuidSoedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een
beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken. Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als
doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe  ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat dragen we bij?
• Groentezaad en gereedschap voor een familie € 22
• Kruiwagen € 41
• Ploeg € 85
• Waterpomp op zonnepanelen € 240

U kunt uw bijdrage voor de vastenactie overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging o.v.v. Vastenactie 2023.

vacature Koster

Wij willen ons kostersteam in de San Salvator graag versterken.

Lijkt deze functie je iets?

Er zijn momenteel vijf kosters. Drie daarvan zijn regelmatig ook in een andere functie aanwezig, als voorganger, lector, cantor of koorlid.

Ben je koster, dan betekent dat dat je zo om de vier of vijf weken op zondag dienst hebt. Je opent Cello dan een uur van tevoren en sluit het gebouw gemiddeld een uur na de viering weer af. Dat is de meest verantwoordelijke taak!

Voor de inrichting van de ruimte zorgt Melodiek op vrijdagavond of de Inruimploeg op zondag. Verder gaat het om algemeen toezicht (bijv. zijn de vluchtroutes vrij, zit niemand op de tocht, zijn er voldoende stoelen beschikbaar), dienstverlening naar voorganger en bezoekers, het klaarzetten van de benodigdheden bij de viering, dia’s knippen en collecte.

Na afloop help je mee met opruimen en controleer je, voordat je afsluit, of alle ramen en deuren gesloten zijn en de radiatoren in de goede stand staan.

We zien uit naar een of zelfs meer nieuwe collega’s. Meld je aan als K.I.O. (Koster In Opleiding)!

Het team: Charles, Johan, Liesbeth, Yvette en Wilton

Informatie vragen en aanmelden kan bij Wilton Desmense
073 6312062 w.desmense@home.nl

vacature gastvrouw/gastheer

WIE  WIL…………gastvrouw/gastheer worden bij onze San Salvatorgemeenschap?

  • Je bent om 10.15 uur aanwezig voor de viering van 10.30 uur.
  • De gastvrouw/gastheer heet de mensen, die naar de viering komen, welkom.
  • Zo nodig breng je iemand naar een plaats.
  • De gastvrouw/gastheer blijft tijdens de viering achter in de kerk zitten, om het overzicht te houden en eventueel hulp te bieden.
  • Vlak vóór het einde van de viering ga je weer naar je plekje bij de uitgang om, op verzoek, mensen te woord te staan.
  • Na afloop is er koffie en thee en een gezellig praatje.

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van de San Salvatorgemeenschap. Iedereen is welkom! Als gastvrouw/gastheer straal je deze gastvrijheid uit.

Als we met meerdere mensen zijn, kom je eens in de 4 á 6 weken aan de beurt. En het is een dankbare taak.

Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie en voor aanmelding neem je contact op met Ria Zwijenberg
073-6411460, zwijenberg@hotmail.com