Nieuwsberichten

Ratatouille, 15 maart 2020

op 15 maart 2020 is het weer zover
aanvang: 12.30 uur

 

kopij Salvatoriaan inleveren tot en met 26 januari

U kunt kopij inleveren voor de Salvatoriaan.

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl

Misintentie

U kunt een misintentie voor een overledene vragen door een mail te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl.
U vermeldt daarin voor wie en wanneer u een misintentie wenst. Dit graag minimaal drie dagen van te voren.
Wij verzoeken u € 10,00 over te maken op  NL96 INGB 0006 0407 13 t.a.v. San Salvator in Beweging.

Vieringen Kerst 2019

Worstenbroodjes Helaas deze actie is afgelopen.

Maarten Maas bakt ook dit jaar weer worstenbroodjes voor u.
De meeropbrengst is voor de San Salvator.

Inschrijfformulieren op tafel bij de uitgang
Graag ingevulde formulieren in de doos.

 

Lezing over “Groene Theologie” door Trees van Montfoort, 14 december 2019

Zaterdag 14 december verzorgt Trees van Montfoort een lezing over haar boek Groene Theologie in de Abdij van Berne.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de
schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde
voor heel de schepping.
Dit boek biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.
Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.
U bent van harte welkom!
Datum: zaterdag 14 december 2019
Aanvang: 14.30 uur
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49 Heeswijk
Entree: € 15,- (incl. consumpties)
Reserveren: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van € 15,- (per persoon)
op bankrekening NL19 INGB 0000 825536
t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van
Groene Theologie 14/12 en uw naam.

Evensong, 30 november 2019

Zaterdag 30 november
Evensong door Roden Girl Choristers
In de serie ‘Muziek op Zaterdag’ zal op zaterdag 30 november a.s. om 17.00 u. in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch de vierde evensong van 2019 plaatsvinden.
Het is de laatste van dit jaar, maar zeker niet de minste!
Deze evensong wordt verzorgd door het topkoor de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries dat dit jaar voor de tweede keer te gast is in de Grote Kerk.
De begeleiding op het Bätz-orgel is in handen van toporganist Sietze de Vries.
Tijdens de gratis toegankelijke evensong op 30 november klinkt muziek van Bennet, Battishill, Hogan en De Vries passend in het thema van de evensong “Here, a light” aan de vooravond van advent. Voorganger is ds. Erica Scheenstra.
U bent van harte welkom!

Mariënburg nodigt uit voor een bijzondere bijeenkomst, 30 november 2019

Op zaterdagmorgen 30 november 2019
Inloop vanaf: 10:00 uur,
aanvang: 10:30 uur, tot 13:00 uur
Waar: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam
Entreebijdrage: € 10,- inclusief ontvangst
Sprekers:
– Drs. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër
– Prof. Dr. Stefan Paas, theoloog des vaderlands 2018.

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt erop dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken. Wij behoeven maar te wijzen op landen als Polen, Hongarije en de Verenigde Staten (Bible belt!) om te zien hoe men staat tegenover het opnemen van vreemdelingen. Maar ook in Nederland is er een link te bespeuren tussen orthodox christendom en de vrees voor verlies van de christelijke identiteit door het opnemen van vreemdelingen. Mariënburg stelt de vraag hoe dit alles in verhouding staat tot de boodschap die Jezus ons heeft gebracht: een boodschap immers van naastenliefde. “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op” (Mt.25,43).

Kom naar Amsterdam op zaterdagmorgen 30 november, denk mee en laat uw mening horen!
Aanmelden via: secretariaat@marienburgvereniging.nl

Ontmoetingsdag “kleine” geloofsgemeenschappen in vrij verband, 9 november 2019

Op 9 november is er een ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen. Basisgroep Jonge kerk nodigt uit. Het thema is “Geven, delen en ontvangen”

We zijn welkom van 10.00 tot 16.30 uur
Ursulakapel Voogdijstraat 24, Roermond

Programma

Inloop Vanaf 10:00u heten wij de gasten welkom met koffie en natuurlijk heerlijke vlaai.

Welkom en inleiding 10:30u. Wim Janssen, voorzitter van de oecumenische basisgroep Jonge Kerk Geven Delen en Ontvangen

10.45 uur Paul Wennekes Vanaf 01.10.2018 werkt hij voor de Konferentie Nederlandse Religieuzen als coördinator van het project Monastic Pastoral Care waarin een bestandsopname gemaakt wordt van mogelijke toekomstige vormen van religieus gemeenschapsleven in de RK en Protestantse kerken van Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Ze moeten keuzes maken of hebben dat al gedaan. Welke richting gaat dat op? Wordt het “werven of sterven”? Hoe zoeken we verbinding, wat kunnen we delen en wat kun je daar van verwachten. Als we dat doen: realiseren we dan ons eigen Pasen? Wat kunnen wij daarvan leren met het oog op de toekomst? Aansluitend kunnen we Paul bevragen.

De tweede spreker is Thomas Quartier o.s.b., monnik van de Willibrordsabdij “de Slangenburg” Doetinchem. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij gaat in op de waarde van spiritualiteit. Een noodzakelijke bron voor een geloofsgemeenschap. God blijven zoeken in kleine geloofsgemeenschappen. Geloofsgemeenschappen zijn kiemcellen waar mensen samen God zoeken, aldus de Regel van Benedictus. Bij alle activiteiten en organisatorische overwegingen mogen we nooit vergeten dat de kern ontvangen wordt, van elders. Kleine geloofsgemeenschappen zijn kloosters midden in het leven. Ze moeten zich toeleggen op meditatieve momenten, toerusting en samenzijn – al dat is liturgie. Kiemcellen veronderstellen de weg naar de wereld, anders verstikken ze. Populair gezegd: “Hoe kunnen wij een frisse wind laten waaien zonder verkouden te worden?” Aansluitend kunnen we Thomas bevragen

Juut Meijer is pastor van de Dominicusgemeente te Amsterdam. Zij neemt ons mee in het zoeken wat onze plaats in de maatschappij en de wereld zou kunnen zijn.
De deuren staan open, maar met welk doel? Wat hebben we de maatschappij te geven? Natuurlijk is het niet zo dat we alleen samenkomen voor onszelf
en kijken we verontrust om ons heen als er toevallig minder mensen door onze open deur komen. Wat is onze taak buiten de plaats van samenkomen? Wat doen we? Voor kwetsbare bezoekers, voor LHBT-ers, alleenstaande? Hoe ontvangen we hen? Hoe klinkt ons spreken naar buiten, in de media? Wat geven we? Geld of toch nog meer? Wat doen we concreet, niet voor onszelf maar juist de ongeziene, de onaanzienlijke. Wat hebben we daar tot nu toe mee gedaan en was dat genoeg? Aansluitend kunnen we Juut bevragen

12.45uur Gelegenheid om te lunchen. De lunch wordt verzorgd door de mensen van de Jonge Kerk.

13:30u Het middagprogramma, is gericht op wederzijdse ontmoeting. Geen sprekers meer, die ons inspireren, maar inspirerende gesprekken met elkaar. Rond verschillende tafels wordt telkens een stelling besproken. De stellingen hebben alles te maken met het thema van de dag. Het is een inspirerende en verrijkende manier om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Iedereen bezoekt drie tafels, dit om zoveel mogelijk contact te maken rond zaken die ons allen aangaan.

15.00 uur koffie pauze

Aansluitend een plenair gedeelte waarin de ontdekkingen ten aanzien van de stellingen worden gedeeld.

16.00 uur Deze Ontmoetingsdag besluiten wij met een korte Vesperdienst. Deze viering wordt voorgegaan door Anne-Francien van Gogh, Wim Janssen en de inleiders Juut Meijer en Paul Wennekes.

16:30u Een informele afsluiting en natuurlijk verdere ontmoetingen met een hapje en drankje.

Tijdens deze dag zal op verschillende momenten worden gezongen met elkaar. Dat doen we samen met leden van het Jonge Kerk koor en orkest onder leiding van Jos Lamboo

Aanmelden kan nog tot 1 november. Maar natuurlijk liefst eerder, zodat we u passend kunnen ontvangen. Ook Jonge Kerk-ers moeten zich aanmelden als ze niet als vrijwilliger betrokken zijn bij deze dag. Gebruik a.u.b. het volgende mailadres om u aan te melden secretariaatjkroermond@gmail.com

Dag adres: Ursulakapel Voogdijstraat 24 6041 GD Roermond.

Graag met openbaar vervoer komen. Station is op loopafstand. Toch met de auto: parkeren in een van de parkeergarages in en rond het centrum: Oranjerie: tarief dagkaart €14 , Roercentrum: dagkaart €14, Stationspark dagkaart €5, Outlet shopping centrum max. €3. Parkeerplein Wilhelmina- plein (200 meter van de kapel.) Dagkaart €5.

Dag van de vrijwilligers, 7 december 2019

Alle vrijwilligers van ‘s-Hertogenbosch worden gewaardeerd. Daarom worden alle vrijwilligers, ook die van de San Salvator natuurlijk, uitgenodigd voor het feest op de Dag van de Vrijwilliger op zaterdag 7 december. Het is van 13.30 – 17.00 uur in het Theater aan de Parade.

Het programma wordt omschreven als Verbazen, Vernieuwen, Verrassen door elkaar te ontmoeten met een drankje en een  hapje. Met muziek, activiteiten en vermaak.

Aanmelden voor het feest kan via www.galant.nl vanaf 25 oktober.