Werkgroep Koffie na de viering

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

De koffiezetgroep zorgt ervoor dat na de zondagsdienst van 10.30 uur een kopje thee of koffie geschonken wordt.

Hoe vaak komt de werkgroep in actie?

Bij toerbeurt verzorgen elke week twee leden het koffie zetten en bedienen van de gasten. Incidenteel wordt er ook een beroep gedaan op de groep als er bijvoorbeeld een uitvoering is in de kerk. Het is dus fijn als er voldoende leden zijn, om te voorkomen dat steeds dezelfde mensen in actie moeten komen. De groep verwelkomt u graag als u mee wilt komen doen!

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?

Eenmaal per jaar, begin december, komt de werkgroep bij elkaar. In deze bijeenkomst wordt het afgelopen jaar geëvalueerd. Ook worden de taken besproken voor de komende feestdagen en het rooster voor het komende jaar vastgesteld.

Zijn er kosten aan verbonden?

Voor leden van de werkgroep zijn er geen kosten aan verbonden.

Wie is de contactpersoon?

Maria van den Dungen
Tel. 073 – 64 17 241
E-mail: mariavandendungen@hotmail.com