De vereniging SSiB

Wat is San Salvator in Beweging ?

San Salvator In Beweging is een vereniging, waarvan mensen lid worden, die willen dat alles waar de San Salvator gemeenschap voor staat, behouden blijft.

De vereniging wil, nu door de eenzijdige benoeming van een pastoor door het Bisdom en het ontslag van het huidige parochiebestuur het behouden van onze eigen identiteit in de San Salvator niet meer mogelijk is, zoeken naar wegen om toch voor gelovige San Salvatorianen een “doorstart” van de San Salvator mogelijk te maken. We blijven onze eigen voorgangers benoemen, wij sluiten niemand uit, iedereen is voor ons gelijkwaardig.

Vieringen

De vereniging huurt in het Dagcentrum Eygenweg (van der Eygenweg 1, ’s Hertogenbosch ) waar vanaf 6 november 2011 op bijna alle zondagen om 10.30 uur vieringen gehouden worden, zoals we dat in de San Salvator altijd gedaan hebben. Binnen de pastoraatsgroep zijn binnenkort twee medewerkers parttime in dienst van onze vereniging.

Lidmaatschap

U kunt lid worden van de vereniging door het invullen van het aanmeldingsformulier. De kosten voor deze inschrijving bedragen € 50,-. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op bankrekening NL96INGB0006040713 ten name van: Vereniging San Salvator in Beweging onder vermelding van: ‘nieuw lid’.

Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat wij als San Salvator gemeenschap bijeen kunnen blijven komen in vieringen, waarbij we de onvervreemdbaarheden van San Salvator overeind houden. Alle bijdragen boven de € 50,- zijn welkome donaties (en aftrekbaar voor de belasting).

Er wordt jaarlijks (of vaker indien nodig is) een algemene ledenvergadering gehouden. Alle leden ontvangen daarvoor een uitnodiging met de agenda. In deze ledenvergadering zal het bestuur met u als leden o.a. de ingezette koers evalueren en verder vervolg met u bespreken, de begroting wordt aan u voorgelegd en verdere agendapunten worden behandeld.

De statuten van onze vereniging kunt u kosteloos opvragen.

Bereikbaarheid

E-mail: info@sansalvatorgemeenschap.nl
Telefoonnummer: 06–48 64 55 07