Liturgisch koor Melodiek

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

Melodiek is een liturgisch koor en ondersteunt de vieringen van onze geloofsgemeenschap. Het repertoire van Melodiek bestaat
voornamelijk uit liederen van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Tom Löwenthal en Antoine Oomen. Maar het koor zingt ook
liederen uit Taizé, Gospels en buitenlandse kerstliederen. Het repertoire wordt regelmatig aangevuld met eigentijdse liturgische muziek.
Het koor zingt zowel met begeleiding (piano en dwarsfluit) als a capella.

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?

Iedere vrijdagavond is er repetitie (van 20.00 tot 22.00 uur) en eens per twee weken wordt er gezongen in de zondagsviering van 10.30 uur. De repetities vinden plaats in het gebouw van Cello aan de van der Eygenweg, onder de inspirerende leiding van Marcel van der Maeden.

Naast het repeteren verdiepen de leden zich in de liederen, de teksten en de plaats van het lied in de viering.
Een paar keer per jaar geeft een zangpedagoge stemvorming.

Zijn er kosten aan verbonden?

De leden betalen contributie.

Wie is de contactpersoon?

Cees van Hoof
ceesvanhoof@gmail.com