San Salvator in Beweging (SSiB)

Korte kennismaking SSiB

Wij zijn een vereniging die in 1994 is opgericht door de parochianen van de San Salvator van toen. Vanaf de stichting van de parochie, zo’n vijfenvijftig jaar geleden, hebben voorgangers en parochianen zich ingezet voor een authentieke beleving van het christelijk geloof, in een vormgeving die past in onze tijd.

De pastor-teamleiders, Jan Schouten, Jack Snackers, Frits Bakker en hun  toegewijde collega’s en opvolgers, hebben mét de vele betrokken parochianen uit de wijk zelf en van (ver) daarbuiten, ernst gemaakt met het ‘bij de tijd brengen van de Kerk’  (‘aggiornamento’)  dat Paus Johannes XXIII en het Tweede Vaticaans Concilie voorstonden. Zo bleven we trouw aan de essenties van het oude geloof dat ons lief is en dat in de vieringen in de San Salvator voor mensen-van-nu op een verstaanbare manier werd verwoord en beleefd.

Karakteristiek voor de gemeenschap is, naast de onderlinge saamhorigheid, de behoefte en de bereidheid om evangelische waarden niet alleen op zondag te belijden, maar ze vooral ook zo goed mogelijk waar te maken in het leven van alledag.

Werken aan een menswaardige wereld, geïnspireerd door Jezus van Nazareth: daarvoor staan wij, sámen. Heel fundamenteel is daarbij voor ons dat mannen en vrouwen, ongeacht hun leeftijd, ras, geaardheid, maatschappelijke status en ontwikkelingsniveau even welkom zijn en dat ieder binnen de gemeenschap functies kan vervullen die passen bij zijn of haar mogelijkheden. Daarom is het bij ons volkomen geaccepteerd dat ook leken voorgaan in vieringen, als ze maar in staat zijn het Mysterie van verbondenheid rond het delen van Brood en Beker be-leefbaar te maken.

In de na-conciliaire tijd werd langzaam  maar onmiskenbaar de klok steeds verder teuggezet.

Hoewel we lang in staat zijn geweest om de benauwende inperkingen van het kerkelijk instituut te laten voor wat ze waren en in de eigen groep de sfeer van openheid in stand te houden, is in 1994 besloten om een vereniging op te richten.  Daardoor kregen we de mogelijkheid  om zo nodig een eigen ruimte te huren.

Die ‘slapende’ vereniging ‘San Salvator in Beweging’ is op tijd actief geworden. Als rechtspersoon heeft ze  kunnen zorgen voor een alternatieve locatie in een dagverblijf voor mensen met beperkingen, waar wij in de weekends samenkomen. Daar gaat onze gemeenschap door in de stijl waarin we zijn gegroeid.

Toen op 28 oktober 2011 het parochiebestuur werd ontslagen, kon het bestuur van de San Salvator in Beweging dan ook meteen de taken overnemen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de gemeenschap.

Indien u zich wil aanmelden als lid van de Vereniging San Salvator in Beweging klik dan hier.