Pastoraatsteam

De pastores werken nauw samen. In het pastoraatsteam komen de inhoudelijke lijnen van onze gemeenschap samen. De pastores komen iedere week bij elkaar. Met elkaar wordt teruggekeken op de activiteiten van de afgelopen week en worden de activiteiten van de komende week besproken.

Het pastoraatsteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze liturgie en maakt de planning van de vieringen. De leden van het pastoraatsteam zijn ook voorganger binnen de gemeenschap. Het pastoraatsteam overlegt regelmatig met de andere voorgangers, koren, lectoren en kosters. De pastores verzorgen vieringen rondom liefde en trouw, nieuw leven, afscheid en andere kernmomenten in het leven.

Binnen de gemeenschap zijn diverse werkgroepen actief. Het pastoraatsteam heeft contact met de verschillende werkgroepen. Vaak is één van de pastores lid van een werkgroep. Met andere werkgroepen wordt een of meerdere keren per jaar overlegt. Werkgroepen kunnen een beroep doen op de leden van het pastoraatsteam voor ondersteuning. Vanuit het pastoraatsteam lopen lijnen naar het bestuur en de adviesraad van de San Salvator Geloofsgemeenschap.

Naast contacten binnen de gemeenschap zijn de pastores ook het gezicht naar buiten toe. Zij vertegenwoordigen de gemeenschap in het beraad van kerken, het platform Religie en Levensbeschouwing en andere stedelijke initiatieven.

Zorg voor mensen vinden we belangrijk binnen de San Salvatorgeloofsgemeenschap. Er zijn verschillende bezoekgroepen actief binnen onze gemeenschap. Het pastoraatsteam zorgt er samen met de bezoekgroepen voor dat mensen een beroep kunnen doen op een luisterend oor of helpende handen. Rondom geloofs- en levensvragen kunnen mensen binnen en buiten de gemeenschap altijd een beroep doen op de pastores.

Rondom levensvragen kunnen mensen een beroep doen op de pastores van de Salvator Geloofsgemeenschap. In vertrouwen kunt u bij hen terecht voor zaken die te denken geven, zoals ziekte, levenseinde, werkloosheid, een gebroken relatie etc.

Daarnaast gaan de pastores voor in onze veringen en zijn ze betrokken bij verschillende werkgroepen van onze gemeenschap.

Franneke Hoeks (1965)

FrannekeHoeks

Franneke Hoeks studeerde theologie in Tilburg. Na haar studie werkte zij als vormingswerkster binnen de vrouw en geloof beweging. Zij werkte ruim 20 jaar als communicatieadviseur voor het internationale bestuur van de Zusters van Liefde van Tilburg. Sinds januari 2015 werkt zij voor de San Salvatorgeloofsgemeenschap
Binnen onze gemeenschap is zij onder andere betrokken bij:

 

– Kinderkerk | Eerste communie
– Beraad van kerken ‘s-Hertogenbosch
– Afscheidsvieringen
– Individueel pastoraat
–  Nieuwsbrief | Website

Franneke Hoeks
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
tel.: 0613421131

Vanaf 1 januari 2024 is Daniëlla Martina Ceelen ook werkzaam als pastor in de San Salvatorgeloofsgemeenschap.
Nadere informatie volgt.