Spiritualiteitsgroep

Al sinds enkele tientallen jaren komt de Spiritualiteitsgroep van de San Salvator gemeenschap bij elkaar. Het doel is: bezinning en verdieping op het eigen geloven.
Dit bereiken we door samen thema’s of vragen te behandelen, waarbij het gesprek vanuit eigen ervaringen een belangrijke plaats inneemt. Ieders mening en ervaring is waardevol en verrijkt het inzicht in het thema. De groep is dan ook geen discussiegroep, maar een meditatieve inspiratiegroep. Door deze vorm van verdieping hopen we elkaar op een dieper niveau te verstaan en elkaar te inspireren voor het leven van alledag.

Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door twee deelnemers van de groep. Aan de hand van het thema zoeken zij naar inspirerende teksten en muziek. Ze zorgen ook voor kopieën van alle teksten, zodat iedereen mee kan lezen.
De spiritualiteitsgroep komt bijeen op de
tweede dinsdag van de maand van 14:00 uur tot 16:00 uur
in “Ordune”
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch

Voor de koffie, de thee en de kopieën wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom en kan contact opnemen met
Mary Térès Wierenga
info@sansalvatorgemeenschap.nl

vredesduif