Bezoekgroep

De bezoekgroep bestaat uit zes personen, die mensen uit onze gemeenschap met enige regelmaat bezoeken, soms een keer in de twee weken, soms een keer in de drie, vier maanden. De bezoekgroep regelt eveneens bezoekkringen rond mensen die daar behoefte aan hebben, ook als het gaat om de mantelzorger te ontlasten.

Tijdens de bijeenkomsten worden verzoeken om bezoek besproken en toegedeeld aan een of meer van de leden. En er is aandacht voor ieders vragen die het bezoekwerk oproept.

Samen met de verliesverwerkingsgroep bespreken we af en toe een gemeenschappelijk thema en ongeveer twee keer per jaar komen we bij elkaar met de mensen van het Noodfonds en Samen Leven= Samen Delen onder de noemer “Omzien” om uit te wisselen en vormen van samenwerking te onderzoeken en waar mogelijk af te spreken.

De groep komt drie á vier keer per jaar bij elkaar in Ordune, Schaarhuispad 131 5231 PP Den Bosch.

De contactpersoon is Corrie Dansen, corriedansen@gmail.com

De onderafdeling rouwverwerking heeft Netty van der Put als contactpersoon

logoVerliesverwerking