Nog even…en dan ?

San Salvatorgemeenschap 14 mei 2023
Thema: Nog even…en dan ?!

Voorganger Heleen Hendrikx
Lectoren : Rinus van der Heijden en Corrie Dansen                                                                                        Cantor: Gerard van der Weijer  + Piano: Coby Westerlaken
Beeldmontage Wilton Desmense

Klankschaal
Ontsteken van de Paaskaars en de Vredeskaars

Openingslied Hier wordt een huis voor God gebouwd

Welkom
Vrede voor dit huis. Goedemorgen samen, om ons hele menszijn, met name om onze binnenkant te openen voor de Eeuwige, bidden wij vandaag het gebed van overgave van Charles de Foucauld. Hij werd 1 jaar geleden samen met Titus Brandsma heilig verklaard. Wij bidden bij het licht van de Paaskaars, het Licht  van de Opstanding voorbij aan dood en duisternis en bij de Vredeskaars om licht en warmte voor zoveel slachtoffers van onrecht, onvrijheid en oorlog. Aangewakkerd door de oorlog die in Europa opnieuw uitbrak op 24 februari 2022, toen Rusland Oekraine binnenviel in Oekraine zijn we gestart met wekelijks een een vlam voor vrede op het altaar. Het oorlogsgeweld duurt daar voort. Er zijn helaas echter veel meer oorlogsgebieden waar mensen slachtoffer zijn. Daarom brandt  vanaf nu deze Vredeskaars voor alle plaatsen in de wereld waar de roep om vrede groot  is. De Oekrainekaars brandt verder bij Maria Moeder van Altijd Durende Bijstand.

Openingsgebed- Charles de Foucauld
Vader,
Ik verlaat mij op Jou
doe met mij wat jij goedvindt
wat jij ook met mij doen wilt
ik dank je.
Tot alles ben ik bereid
alles aanvaard ik
als jouw wil maar geschiedt in mij
en in al je schepselen.
Niets anders verlang ik mijn God
ik leg mijn leven in jouw handen
ik geef mij aan jou, mijn God
met heel de liefde van mijn hart.
Omdat ik je bemin
Omdat het voor mij een noodzaak van liefde is
mij te geven
mij zonder voorbehoud op jou te verlaten
met een oneindig vertrouwen.
Want jij bent mijn Vader

Acclamatie Onhoorbaar, onzichtbaar


Inleiding lezingen
In de lezingen van vandaag gaat het over vertrek en terugkeer, over herstel en over verdriet en vreugde; over nu met het oog op straks. Hiernaar luisterend kunnen we ons spiegelen over onze weg in de wereld.

1e lezing Jesaja 41, 17-20
Armen en misdeelden zoeken water en het is er niet, hun tong is door dorst verdroogd. Ik, de Heer, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, verlaat hen niet. Op kale plekken laat Ik beken ontspringen en bronnen midden in de vlakten. Van de woestijn maak Ik een waterplas, het dorre land in de woestijn wordt een waterader. Ik plant ceder en acacia, mirte en olijf; Ik zal in het dorre land cypressen zetten, olmen en buxussen, alles bijeen. Zo zal men inzien en erkennen, ter harte nemen en begrijpen, eensgezind, dat dit werk de hand van de Schepper is.

Tussenzang Te doen gerechtigheid

Evangelietekst Johannes 16, 16-24‘Nog even en jullie zien me niet meer en kort daarna zien jullie me terug.’ Een paar van zijn leerlingen zeiden: ‘Wat bedoelt hij met: nog even en jullie zien me niet meer en kort daarna zien jullie me terug, en met : Ik ga naar de Vader? Wat betekent dat: nog even? We weten niet waar hij het over heeft. Jezus merkte dat ze hem iets wilden vragen en hij zei tegen hen: ‘Praten jullie over de betekenis van mijn woorden: nog even en jullie zien me niet meer en kort daarna zien jullie me terug? Ik verzeker jullie: je zult huilen en rouwen en toch zal de wereld blij zijn. Je zult verdriet hebben en toch zal je verdriet in blijdschap veranderen. Een vrouw die baart, heeft het moeilijk omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer het kind er eenmaal is, denkt ze niet meer aan haar pijn, omdat ze blij is dat ze een mens ter wereld heeft gebracht. Zo is het ook met jullie: nu heb je het moeilijk, maar als ik jullie weer terugzie, zullen jullie blij zijn en die blijdschap zal niemand je afnemen. Dan zullen jullie mij geen vragen meer stellen. Ik verzeker jullie: iets wat je met  een beroep op mij aan de Vader vraagt, zal hij je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd. Vraag en je zult ontvangen en je blijdschap zal volmaakt zijn.

Acclamatie Blijf niet staren op wat vroeger was ( canon)

Overweging
Nog even .. en dan?..! Van onzekerheid en beproeving naar troost en moed om verder te kunnen. Nog even ..en dan… komt alles dan goed? In de eerste lezing bij Jesaja weten we niet over welke tijdspanne het gaat. Er wordt een  mooi beeld geschetst. De hand van de Schepper verzorgt de transformatie naar leven, naar groei en bloei; naar leefbaarheid. ‘Ik’, zegt Hij ga iets nieuws beginnen, vertrouw erop dat het goed komt. De evangelietekst begint met vragen, het is duidelijk dat er veel vragen zijn. Wat:  Ga je ons verlaten?.. Waarnaartoe ga je dan ? Wanneer dan .. en wij dan..hoe dan verder te gaan? Zoveel onzekerheid. .. Jezus wil zijn makkers, zijn naaste volgelingen in ieder geval op het goede spoor zetten. Hij reikt zijn vrienden een weg aan: door verdriet van gemis heen zal er ruimte voor vreugde zijn. De evangelist reikt de vergelijking aan van de weg van zwangerschap naar geboorte.. een nieuwe tot dan toe ongekende tijd komt eraan. Een mooi beeld en ook toepasselijk omdat het vandaag (wereldwijd)moederdag is. Maar als de zwangerschap uitbleef of dramatisch eindigde, de moeder er de levenslange gevolgen van draagt ? Er staat ‘ze denkt niet meer aan de pijn..’ Dat kán kloppen. Zelf heb ik die levenservaring ook meerdere malen ondergaan. Het moeder worden kan een nieuwe vervullende levensvreugde brengen, een intense blijdschap. Het prille moederschap kan je zelfs een overrompelende verbondenheid bezorgen met zovele andere vrouwen. Dat overkwam mij toen ik voor het eerst weer alleen boodschappen ging doen. Echter niet elke zwangerschap en geboorte staan voor rozengeur en maneschijn. Wij hebben ook deze leven én dood ervaring doorgemaakt en een veel te klein en te vroeg geboren dood kindje ter wereld gebracht. Dag kleine ster, daar ga je terug de duisternis in.’ En wat als je een kind baart in erbarmelijke omstandigheden in oorlogstijd en/of verwekt door verkrachting. Wat als je de verantwoordelijkheid niet aankunt vanwege geestelijke kopzorgen en financiële problemen.. Wat als je jong leven uit handen moet geven, ter adoptie geven, ter adoptie aanvaarden…Die pijn en de herbeleving ervan kan voor alle betrokkenen levenslang gevolgen hebben. We weten vaak niet: Hoe is jouw leven begonnen, mensenkind? Welke hobbels waren er te nemen of blijken onoverkomelijk.. Wat is de leidraad voor onze weg in de wereld om je te verhouden tot het mysterie van leven en dood. Mijn menselijke antwoord is : wees voorzichtig ten aanzien van de mens voor je staat. Licht in mensen laat Jezus na. Hemelse krachten..?..

Nog even .. en dan?..! Jezus met zijn vooruitziende blik laat zeggen: je kunt verder, voortbouwen, doe het in mijn naam. Jezus geeft aan dat de leerlingen niet op hun eigen houtje verder hoeven. Doe gerust een beroep op mij. Blijf hopen, geloven in liefde in mijn naam. Dat is onze leidraad, echter nooit meer zonder Reisgenoot.  Verder: het is de Geestkracht die met je gaat.

Lied Van grond en vuur
Collecte en muzikaal

Aan de Tafel van Samen
Voorbede

Onnoembare, Onmetelijke, Eeuwige Wij bidden uit dankbaarheid om de ervaren levensvreugde tot hier toe. Wij bidden om hoop voor wie de hoop verloren op ruimte om te leven in vrede en vrijheid. Om verder te kunnen, om rechtop door het leven te kunnen gaan.
Wij bidden om geduld Voor wie geduld verloren op een huis, een thuis, op gezien en gehoord worden op aandacht en dragende zorg.
Wij bidden om compassie voor wie de hoop verloren op ouderschap, grootouderschap op een leven met kindervreugde en op alle zorgen die ervaren worden bij dit gemis.

Acclamatie Jij die onze gedachten raadt
Onnoembare, Onmetelijke, Eeuwige Wij bidden voor Uw aangezicht dat wij in vertrouwen onze weg in de wereld gaan, dat wij in contact blijven met de Geestkracht die ons verder waait.
Wij bidden uit dankbaarheid voor wie liefhebben, voor wie trouwen of in deze maand getrouwd zijn.
Wij bidden voor wie lijden aan het leven, voor wie rouwen , voor onze lieve doden, zij die gekend zijn, door en door. In onze harten zijn zij  én Voor Al-Tijd in Uw Aangezicht en noemen met name..

Acclamatie Voor Uw aangezicht

 

Tafelgebed
Jij die genoemd wordt God van mensen
Jij bent geen ander dan die gezegd heeft: Ik zal er zijn. Ik ken je hart. Ik roep je naam                                     Ik zie je al van verre. Jij die het woord sprak, voordat wij konden antwoorden.  Jij die ons kende eer wij geboren werden. Wij danken je dat wij bestaan voor Jou en voor elkaar vanaf het begin.

OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN.
Jij bent met ons op weg gegaan als een vuur, niet te blussen, als leven niet te stuiten. Je bent gezocht, gevonden, doorverteld, beleden en gevierd. In EEN mens heb je, meer dan ooit, laten zien hoeveel je van ons houdt: in Jezus van Nazareth, kind van belofte, sprekend Jezelf. Zijn licht, Zijn woord, van Hem getuigen de profeten Zijn Woord bracht leven. Ook danken wij hem omdat Hij ons uitzicht gaf, een weg om samen te gaan.

OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN.
In groot vertrouwen heeft Hij geleerd en voorgeleefd hoe mensen kunnen zijn toen Hij op de laatste avond afscheid van zijn vrienden nam.
Hij nam brood in zijn handen, brak het in stukken en deelde het uit. Hij zei: Hier, neem en eet, proef van het leven, gebroken voor ieder van jullie, als voorbode dat je eens met mij weer verenigd zult zijn aan èèn tafel.
Hij nam de beker, zegende die en reikte hem over met de woorden: Neem deze beker van mij over, deel hem samen, het is mijn liefde vergoten voor jullie. Doe wat ik heb gedaan en vergeet mij niet. Zoals Hij leefde, vol van goede Geest, anderen bezielden, zo gedenken we Hem in brood en beker hier in ons midden.

OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN.
Wij vieren zijn hoop op leven in ons hart neergelegd.  Zijn geloof, dat God zich vinden laat voor ieder die Hem oprecht zoekt; Zijn liefde voor de Tora, de levensweg die vreugde brengt. In Hem en door Hem zal het leven dat we met Hem delen sterker zijn dan de dood. Voorgoed ligt nu de weg open naar de nieuwe wereld, waar gerechtigheid voorop gaat en vrede haar weg vindt waar mens en aarde elkaar dienen verlangend naar elkaars voltooiing.  Laat ons daarom doen wat Hij gedaan heeft. Laat ons zingend bidden
Onze Vader verborgen

 

 Vredeswens en -groet

‘Vrede’ wens Ik je, niet om voor jezelf te houden, maar om door te geven aan allen die je lief zijn. Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait in de akker van de wereld en dat je handen en voeten geeft aan mijn Boodschap van geluk. Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld, vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien omdat ze weten dat Ik hen graag zie. Maak mijn liefde voelbaar. Geef aan en ontvang van elkaar : wissel een passend vredesgebaar uit. Bij Pianomuziek

Delen van brood en wijn

 

Communielied Wat in stilte bloeit

Afsluiting tafelgebed
Ik zeg dank voor wat wij hier delen in Jouw Naam Jezus, vandaag en al die keren voorheen en voor al wat nog komen mag. Dat wij die Geestkracht met ons meedragen en uitstralen in ons doen en laten.

Goed om te weten:
+woensdag 16 mei Koffie in Ordune 10u-11.30u
+Hemelvaartsdag Samen in Prot.Kerk Vlijmen 10.30u- Neem iets lekkers mee voor vroege HighTea na afloop.
+Zin om meezingen in gelegenheidscantorij ? Aanmelden zie nieuwsflis/website.                                           + viering 21 mei Wilton Desmense + Melodiek
+ zaterdagavond 27 mei samen eten in Ordune aanmelden lijst op tafel                                                               +Pinksterviering 12 uur Pleintje bij grote Kerk 12 u bij goed weer buiten met Jazzmuziek
+ woensdag 7 juni maandelijks vredesgebed in de St. Jan
Bloemetje van de week ..

Slotgedachte
Gewone dingen groots doen-– Titus Brandsma
Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen. Dat zou tegen de eenvoud zijn,
zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is meteen zuivere intentie en de inzet van heel de persoonlijkheid.
Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld
plegen op te zien.
Wij wensen alleen maar op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.

Zegenwens

Ga dan in Vrede
Met de Adem van Geest in je binnenste Levenskracht geschonken en om verder te schenken.
Licht en vrede op je pad, vandaag en alle dagen Amen.

Slotlied De steppe zal bloeien

Nog geen reacties

Reactie plaatsen