Zien kun je leren

28 & 29 augustus 2021 Franneke Hoeks

Lectoren  ria van Luyk en Toon van Mierlo

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Stilte

Gebed

Goede God
Wees bij ons nu we ruimte maken
voor jouw verhaal
van het goede leven voor allen.
Als we niet kunnen horen – open onze oren
Als we niet durven zien – verhelder onze blik
Als moed verliezen- wees onze steun
Als ons hart blokkeert – schep ruimte in ons
Als jij ons verstand te boven gaat – geeft ons vertrouwen
Amen

Acclamatie

Bij de verhalen
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Ze klinken vanuit verschillende huizen in de stad. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen Psalm 34 12- 23

12Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de EEUWIGE.
13Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?

14Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
1Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
16Het oog van de EEUWIGE rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
17Toornig ziet de EEUWIGE wie kwaad doen aan,
hij wist hun namen op aarde uit.

18De EEUWIGE hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de EEUWIGE nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.
20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de EEUWIGE zal hem steeds weer bevrijden.
Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.
22Een slecht mens komt om door eigen kwaad,
wie een rechtvaardige haat zal boeten,
23de EEUWIGE redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Bezinning

Lied Gij zijt de lucht om mij heen
Gij zijt de lucht om mij heen.
Ik adem U in anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel
en ik weet dat Gij nooit verslijt.

We lezen Marcus 8 22-26
22Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. 23Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’

Bezinning

Dat de nieuwe wereld

Voorbede
Goede God, jij die die keer op keer zegt ‘Hier ben ik’
wees er voor alle mensen die leven in verdrukking en geweld. Dat zij op welke taal of welke beelden dan ook boodschappen van hoop en bevrijding mogen verstaan.

Goede God, jij mensen aanspoort op weg te gaan,
leer ons licht te reizen, het stof van onze voeten te schudden en ons niet te laten ontmoedigen door weerstand. Geef ons vertrouwen en een open blik.

Goede God, jij die bent de kracht die heelt
wees er voor mensen die ziek zijn of mentaal gebroken. Wees hen tot steun en geef hen kracht te dragen wat op hun pad komt en laat ons in jouw naam mensen zijn die oog hebben voor wie ziek zijn.

Goede God, jij die keer op keer zegt ‘hier ben ik’,
Wees voor ons steun in bange dagen. We denken aan de aanslag op Peter R. de Vries. Een moedig mens, die probeerde onderste stenen boven te halen.  Dat terreur en angst ons nooit in de greep zullen krijgen.

Goede God, jij die bent in leven en voorbij de dood
We denken hier aan Hanneke Luxemburg en vertrouwen  dat zij rust en vrede vond bij jou

Acclamatie   Kom over ons met uw geest

Vredeswens

Onze vader verborgen

Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade –
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Slotgedachte

Zegen

 

***

 

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Denkt u aan de Vakantieactie?

Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL23  INGB  0005  9626  81 ten name van Noodfonds SSiB, onder vermelding van vakantie-actie.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen