En ik geloof in de steen in het stilstaande water

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
20 & 21 februari – Eerste weekend Vasten | Franneke Hoeks
m.m.v. Ria van Luijk en Maria Hoitink

De link en de YouTube-viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Fijn dat u met ons meeviert deze eerste zondag van de vastentijd. Of je nu een vaste kijker of lezer van deze vieringen bent of dat je even aankomt waaien, weet dat je welkom bent. In de Vastentijd gaan we op weg naar Pasen. We proberen de vieringen in de veertigdagentijd met elkaar te verbinden. Dit jaar is die verbinding het lied Ik geloof van cabaretier ven kunstenaar Jeroen van Merwijk. We mogen de tekst gebruiken als inspiratie voor onze vieringen als startpunt voor onze veertigdagen tocht. De opname die vrienden voor Jeroen van Merwijk van dit lied maakte is wat lastiger in te passen in onze vieringen. Aan het einde van de viering delen we een link naar de opname en vindt u ook de hele tekst van dit lied.
Voor vandaag koos ik voor regel ik geloof in de steen in het stilstaande water. Een steen in stilstaand water veroorzaakt cirkels die steeds groter worden. We luisteren naar God na de zondvloed een verbond aangaat met al wat leeft op deze aardbol. Een cirkel die groter wordt. En in het evangelie van Marcus wordt Jezus veertig dagen in de woestijn op de proef gesteld maar gaat daarna vertellen over Gods goede nieuws. Een cirkel die groter wordt.
De vastentijd is ook tijd om over onze grenzen heen te kijken door gemeenschappen in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Om die manier proberen we ook een cirkel groter te maken.

 Laat ons aan de hand van oude verhalen op zoek gaan naar de kracht van een steen in stilstaand water.

Gebed

God van licht en leven, wij komen hier bij jou met onze twijfels en onvolkomenheden. Wees ons nabij.
God van stilte en beweging wij vragen jou om in kleine daden tot verandering te komen. Wees ons nabij.
God van recht en vrede, wij vragen jou om nieuwe ogen en oren om jouw goede boodschap te verstaan. Wees ons nabij.

We zingen

Ik zoek bij jou naar toevlucht voor mijn ziel
Wat ik van jou gehoord heb, vriendschap, touw
is schaduw voor mijn ziel en wij licht land.

Tussen de leeuwen leg ik mij te slapten
speerpuntentanden, pijlen ton, maar jij
spant boven mij een firmament van sterren

Ontferming zoekt mijn ziel. Ik hoor in mij
een lied- verwacht de nieuwe dag en zing:
ik ben van jou, jij zal mijn ziel bewaren.

We lezen Genesis  9, 8-17
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Bezinning
God was niet blij met hoe de mensen omgingen met de prachtige wereld die hij (of zij) voor hen geschapen had. In zijn boosheid of telleurstelling liet God het regenen. Een zondvloed. Alleen Noach met zijn familie en dieren ontsnapten aan deze wereldwijde overstromingsramp. Een nieuw begin werd gemaakt. God sluit een verbond met Noach, zijn nakomelingen en alle levende wezens. Nooit meer! Nooit meer een zondvloed! Een regenboog als teken van die belofte, van dat verbond. Met dat verbond is de kous niet af. Die hernieuwde kans voelt als een opdracht. Er is werk aan de winkel voor Noach en zijn nakomelingen. Er is werk aan de winkel voor ons. Die opdracht is er altijd, maar in de Vastentijd willen net iets meer doen. 
Corona treft ons allemaal, wereldburgers die we zijn. Nu hebben wij het geluk dat we in Nederland wonen, een rijk land. En zelfs hier is het voor mensen soms ingewikkeld om het hoofd boven water te houden. Stel nou dat je in Kenia, Pakistan of Brazilië zou wonen. Minder voorzieningen, minder kans om op de internationale markt vaccins in te kopen. De verschillen zijn groot. Wij willen als gemeenschap proberen een klein steentje in de grote vijver te gooien door gemeenschappen in ontwikkelingslanden juist in deze pandemie te ondersteunen. Doet u mee met deze Vastenactie? Gooit u een steentje in die vijver?  Zo maken we met velen wereldwijde veelkleurigheid waar!

Lied Alles wacht op U vol hoop, alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt gij hun adem weg zij sterven en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

We lezen Marcus 1, 12-15 Ria
Meteen daarna dreef de Geest Jezus de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Bezinning
Het leven in Coronatijd voelt als woestijntijd. Voordat Jezus begon met vertellen over dat goede nieuws trok hij de woestijn in. Veertig dagen werd hij daar op de proef gesteld. Dat lijkt eenzaam en verlaten, maar Marcus is de enige evangelist die wijst op dieren en engelen die voor hem zorgden. Wat mooi dat dieren genoemd worden als zorgdragers. Een actieve rol voor wilde dieren in het volhouden van de beproeving.  Ik weet niet of u het herkent, dat je door de beperkingen ook weer meer bent gaan genieten van alles wat groeit en bloeit om ons heen. Er is nog nooit zoveel gewandeld en gefietst als in deze Coronatijd. Natuur helpt ons bij het volhouden.
De veertig dagen woestijntijd brachten Jezus in beweging. Die woestijntijd was voor hem een periode om na te denken, stil te worden, te worstelen om er vervolgens vol voor te gaan. Vol te gaan voor Gods goede nieuws. Vol te gaan voor het rijk van god. Vol te gaan voor dat visioen van het goede leven voor allen. Hij vertelde verhalen, leefde ons voor en zette wat stilstond in beweging. Ik geloof in de steen in het stilstaande water.

Lied Wat eeuwen her begonnen is, dat oude woord is goed,
het wordt door pijn en hechtenis een woord van vlees en bloed.

Voorbede
Eeuwige, Gij die zich met al wat leeft verbonden weet
wij bidden tot u voor recht en vrede voor al wat leeft.

Zie de aarde die kermt en kreunt onder de last die wij mensen op haar leggen.
Bekeer ons en leer ons dat minder meer kan zijn.

Zie de mensen die ongenadiger dan wij zelf getroffen worden door de corona pandemie.
Maak dat vaccins wereldwijd eerlijk verdeeld worden zodat we ook op wereldniveau zorgdragen voor elkaar.

Zie ieder van ons worstelend met de ongekende situatie van deze corona pandemie.
Wees bij ons maak ons tot volhouders en mensen die geloven dat kleine daden er toe doen.

Zie wie ziek zijn en laat hen voelen dat U hen draagt in moeilijke tijden.
Zie wie niet meer bij ons zijn. Laat hen rusten in uw veelkleurig licht.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slotverhaal
Er was eens een regenboog zonder groen. ‘Waar is Groen?’  vroegen de kleuren. ‘Ik wil niet meer groen zijn!’, zei Groen, toen ze hem vonden. ‘Je moet groen zijn,’ zei Blauw, ‘want de hele natuur is groen.’ ’Ik zal vandaag groen zijn als ik morgen blauw mag zijn,’ zei Groen. ‘Dat kan tocht niet,’ merkte Blauw op. ‘jij kunt toch niet ook nog blauw zijn!’ Groen begon te huilen. Toen zei Indigo: ‘Groen als je me belooft groen de worden dan beloof ik je een wonder!’
En Groen werd groen. De regenboog zei tegen de zon: ‘Wij zijn klaar.’ De zon begon te schijnen, de regen viel en een prachtige regenboog kwam tevoorschijn. ‘Volhouden, Groen,’ zei Indigo en fluisterde toen iets in het oor van de zon. De begon feller en feller te schijnen. En blauw ging over in groen, en groen in roze en roze in rood tot alle kleuren één werden. Toen voelde Groen zich één van hen, want heel diep van binnen waren ze allemaal licht.

Zegengebed
De ene zij voor je, om je de weg te wijzen.
De ene zij naast je, om je in de armen te sluiten
De ene zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen.
De ene zij in je als bron van onvermoede kracht
De ene zij boven je, om je te zegenen.
Zo zegene je, de barmhartige God, vandaag, morgen en tot in lengte van dagen.

+++ En verder +++

Ik geloof – Jeroen van Merwijk

Ik geloof in tegen bierkaaien vechten
In een wang voor een wang en een tand voor een tand
En ik geloof in het afstand doen van rechten
In de steun in de rug en de helpende hand

En ik geloof in het weerloze, breekbare kleine
En ik geloof in het genadeloos oog voor detail
En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen
In het zout in de wond en in twijfel gezaaid

En ik geloof in de steen in het stilstaande water
En ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur
En ik geloof in theater en in schilderkunst en in literatuur

En ik geloof in het kanaliseren van woede
En dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport
En ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden
En in het hart dat bij mij uit wordt gestort

En ik geloof in ambitie en intuïtie
En ik geloof in het zorgenkind
Ik geloof in de toekomst, in de traditie
In de man of vrouw die de strijd aanbindt

En ik geloof in afwijkend
Ik geloof in bijzonder
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krib
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder
En ik geloof in compassie, ik geloof in begrip

En met het risico dat ik voor gek wordt versleten
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven omdat dat ik wel moet

Dit lied beluisteren kan via https://youtu.be/NepUdkEvpd8


+++

In de vasten van 2021 willen we geld inzamelen voor de gevolgen van de coronacrisis in andere delen van de wereld. In Nederland voelen we allemaal wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen voor ons dagelijks leven. Gelukkig hebben wij allemaal een dak boven ons hoofd, goede zorg, manieren om met elkaar in contact te blijven en is onze overheid rijk genoeg om vaccins in te kopen. Stel nu eens dat we dat niet hadden? Door verplichte lockdowns in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door het coronavirus moeten mensen thuisblijven en mogen ze zich niet verplaatsen. De meeste mensen kunnen dus niet naar hun werk en voor veel van hen betekent dat ook dat ze minder of geen inkomen ontvangen. Ook de medische zorg staat onder druk door de maatregelen.
Zullen wij als San Salvator mensen in ontwikkelingslanden een handje helpen? Dat kan door een financiële bijdrage over te maken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van ‘San Salvator in Beweging’ onder vermelding van Vasten 2021.

+++


Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op
NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen