Workshop Alain Verheij “God en ik”

Op zaterdag 9 maart vertelt Alain Verheij over zijn boek God en ik en  de Bijbelverhalen daarin, hij beantwoordt vragen en verzorgt een korte  workshop. Wat bezielt een 21e‐eeuwse westerling om zich nog te  verdiepen in verhalen over God? Met een scherp oog analyseert de  Theoloog des Twitterlands onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen  en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu.  Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer  zelfreflectie en solidariteit. God en ik is bekroond tot het beste  theologieboek van 2018.
Zaterdag 9 maart 2019 | 14.30 uur | Entree: € 15,‐  Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk    U kunt een plaats reserveren per e‐mail op activiteiten@bernemedia.com. Aanmelding is  definitief na ontvangst van betaling van € 15,‐ p.p. op bankrekening NL19 INGB 0000 825536  t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van Lezing Alain Verheij 9 maart en uw naam.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen