U kunt dit jaar niet meer helpen aan de Kerstactie, volgend jaar weer graag!

Kerstactie
Graag vragen wij uw aandacht voor onze jaarlijkse Kerstactie. Dit jaar ervaren veel mensen financiële onzekerheid en is er een grote groep huishoudens die het deze winter financieel
moeilijk heeft. Wij hopen een aantal van deze mensen te verassen met een feestelijk Kerstpakket of een persoonlijke kerstattentie, zodat ze voelen dat er aan hen gedacht wordt.
De verzoeken voor de kerstpakketten en attenties krijgen wij van Maatschappelijk werk Den Bosch Noord (Farent/Mee) en Cello. Soms vraagt maatschappelijk werk om een additionele
geldelijke bijdrage voor een grote aanschaf voor hun cliënten. Ook dit jaar wordt door de San Salvator geloofsgemeenschap de kerstactie mogelijk gemaakt. Wij hopen dat u ook dit jaar onze kerstactie wilt steunen.
Dat kan op 2 manieren (beide mag ook natuurlijk):
1. Het maken van een kerstpakket op maat. U kunt zich tot en met maandag 28 november aanmelden door een mail te sturen naar kerstactiesansalvator@gmail.com. Fijn als u in de
mail uw uw naam, adres, telefoonnummer aangeeft. De kerstactie neemt dan contact met u op. U kunt zich ook telefonisch opgeven door te bellen naar Trudie van Lexmond.
2. Via een financiële bijdrage, waarmee wij als werkgroep dan weer pakketten of attenties kunnen maken of voor een geldelijke bijdrage op advies van maatschappelijk werk. Dit kan
contant of door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 20 INGB 000825 4166 t.n.v. Kerstactie San Salvator Den Bosch.

Op zondag 27 november kunt u na de viering een speciale kerstpakkettendoos meenemen om thuis een mooi pakket van te maken. Kunt u op de 27ste niet aanwezig zijn, geen nood!
In de bevestigingsmail die u van de kerstactie ontvangt ,staat waar u een doos kunt ophalen.
U krijgt ook suggesties voor de inhoud van het kerstpakket toegestuurd.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen