ALLERZIELEN

3 november, 19.00 uur: Allerzielenviering

In deze allerzielenviering met als thema ‘Een fijn geaderd silhouet’ staan we stil bij alle mensen die zijn overleden. De namen van de mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen, worden met name genoemd. Er is gelegenheid om een kaarsje op te steken voor onze dierbare overeledenen. Deze viering is voorbereid door de werkgroep afscheidsvieringen van San Salvator. Het koor afscheidvieringen zal deze viering muzikaal ondersteunen.

U bent van harte welkom in
Dagcentrum ‘de Eygenweg’ van Cello
van der Eygenweg 1
5231 PA ‘s-Hertogenbosch

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen