Zondag Anders

Aanvang: 16 juni 2024 om 10:30 uur

U bent welkom om 10.30 uur in Cello.
Er is geen viering maar we komen wel samen in een andere vorm; Zondag Anders.

Op zondag 16 juni staan we in het kader van Zondag Anders stil bij de gevolgen van klimaatverandering. Een onderwerp dat bijna dagelijks in de media verschijnt. Denk aan overstromingen, hittegolven, bosbranden, hongersnood, stijging van de zeespiegel en niet in de laatste plaats het smelten van de ijskappen met alle gevolgen van dien.
In het kader van dit onderwerp houdt Anton van der Heijden op 16 juni een lezing. Anton is de man van Marga van de Koevering. Hieronder stelt hij zich voor.
Mijn naam is Anton van der Heijden. Inmiddels gepensioneerd maar voorheen docent aardrijkskunde, o.a. op het Sint Jans Lyceum. Klimaatverandering heeft mijn interesse al sinds de
jaren ‘80. Later, toen ook in het examenprogramma VWO aardrijkskunde klimaatverandering een plaats kreeg, ben ik me steeds meer gaan verdiepen. In het verleden heb ik getracht mijn kennis over dit onderwerp te delen, niet alleen met de leerlingen, maar ook met hun ouders en de collega’s. Ook nu hecht ik eraan om mensen over dit onderwerp te informeren. Vandaar dat ik het verzoek van de San Salvator in Beweging om een presentatie te verzorgen op 16 juni graag wil honoreren. In de presentatie zal worden stil gestaan bij klimaatverandering in het (verre) verleden, het heden en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Aan de orde komen oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelingen, om wellicht definitieve veranderingen in het klimaat te voorkomen.
In de ondersteunende PowerPointpresentatie wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke, verifieerbare informatie. Ik hoop u op 16 juni te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Anton van der Heijden.
Er is natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen en na afloop is er koffie, thee en ruimte voor ontmoeting.