Viering Ootmoed en visioen

Aanvang: 1 februari 2020 om 19:00 uur

verzorgd door de zaterdagavondgroep