Onze vader – in gesprek. en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade

Aanvang: 24 september 2019 om 19:30 uur

Het onze vader – in gesprek
De afgelopen jaren verschenen de nodige boekjes over het Onze Vader. De Theoloog des Vaderlands van 2017, Claartje Cruijff, organiseerde zelfs een project waarin zij met mensen vanuit verschillende religieuze achtergronden in gesprek ging over dit gebed. Het boekje Slow Food was het resultaat van deze bespiegelingen. Voor Christenen over de hele wereld is het Onze Vader een belangrijk gebed.
Binnen San Salvatorgemeenschap komt dit gebed ieder weekend terug in onze vieringen. We willen de komende maanden dit gebed met elkaar verkennen in vijf avonden. De avonden worden voorbereid en begeleid door de voorgangers San Salvatorgemeenschap. Iedere avond staan andere zinnen uit dit christelijk oergebed centraal. Rondom deze zinnen gaan we graag met u in gesprek over de betekenis van woorden, beelden en gebed. Ook gaan we in op de achtergrond van (delen) van het Onze Vader. Ieder avond krijgt zijn eigen klank en kleur. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar vormen ook een geheel. De inzichten uit deze avonden zullen we vertalen naar onze vieringen. De avonden vinden plaats in de huiskamer van Ordune. We hebben plaats voor 20 mensen per avond. Het is noodzakelijk om u op te geven voor deze avonden. Dat kan door een mailtje te sturen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

maandag 20 mei
Onze Vader, die in de hemel zijt 
Maria v.d. Dungen, Corrie Dansen en Franneke Hoeks
Viering op 2 juni

dinsdag 11 juni
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Tony de Meulder en Franneke Hoeks
Viering 23 juni

woensdag 21 augustus
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
Ard Nieuwenbroek en Franneke Hoeks
Viering 1 september

dinsdag 24 september
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade
Corrie Dansen, John Parker en Franneke Hoeks
Viering 20 oktober

woensdag 13 november
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
Gepke Kerssen en Franneke Hoeks
Viering 1 december

ONZE VADER – MUZIEK EN MEER In het kader van de reeks bezinningsavonden over het Onze Vader zijn we onder andere op zoek naar muzikale versies van het Onze Vader. Ook andersoortige versies of afbeeldingen van dit gebed zijn welkom. U kunt uw tips mailen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl