Nog eenmaal de waarheid

Aanvang: 17 februari 2022 om 20:00 uur

Wat is ‘waarheid?’ Is er één waarheid of heeft ieder zijn eigen waarheid? Het is een actuele vraag die in een serie van vier avonden aan de orde komt. In dat kader heeft de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch vier sprekers uitgenodigd die elk vanuit hun invalshoek en werkervaring over dit thema zullen spreken. Na de inleiding van de betreffende spreker is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
De sprekers zijn:
theoloog Peter Nissen (4 november),
journalist Theo Verbruggen (25 november),
advocaat-generaal Winfried Korver (13 januari)
filosoof Emanuel Rutten (17 februari).
De avonden worden gehouden in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch. Tijd: 20.00-21.45 uur. De toegang is gratis. Aan het einde van de avond wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.