Welkom

Welkom bij de San Salvator Geloofsgemeenschap in ‘s-Hertogenbosch. De San Salvator wil een open, oecumenische en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die midden in de samenleving staat.

Zaterdagavond en zondagochtend bent u van harte welkom in onze vieringen waar we ons laten inspireren door de woorden en daden van Jezus van Nazareth.
Vanuit deze grondhouding laten we ons ook inspireren en uitdagen door andere religieuze tradities, kunst en muziek. Iedere derde zondag van de maand is het kinderkerk, gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd.

De San Salvator Geloofsgemeenschap biedt via haar activiteiten mogelijkheden voor ontmoeting, gesprek en verdieping. Onze gemeenschap wordt gedragen door vele werkgroepen en vrijwilligers.

Het Pastoresteam zorgt voor verbinding en verdieping binnen de verschillende activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap. U kunt altijd een beroep doen op de pastores voor een gesprek over levensvragen. U kunt bij ons terecht voor afscheidsvieringen, vieringen van nieuw leven (doop) en vieringen van liefde en trouw.

Wilt u onze gemeenschap steunen? Dat kan door lid te worden van de vereniging San Salvator in Beweging.

Highlights Adviesraad, donderdag 12 januari 2017

Wie waren er: Vrijwel alle leden van de Adviesraad en als gasten de gastvrouwen van de Schaapskooi en de gastvrouwen rondom de vieringen in Cello. Op de publieke tribune een drietal gasten.

Waar het over ging: Met de gastvrouwen een informatief gesprek over hun werkzaamheden, over hun mogelijkheden en over de problemen die ze tegen komen.

De Adviesraad heeft gesproken over de suggesties uit het Verslag in gesprek over onze identiteit ten aanzien van Het leven vieren en Organisatie en werkgroepen. Daarbij werd de wens uitgesproken dat het pastoraatsteam via een gespreksnotitie de discussie, binnen onze geloofsgemeenschap, op gang brengt over het gebruik van Bijbelse teksten en andere teksten. Ook werd aandacht besteed aan de noodzaak in onderling overleg projecten te bedenken die jongeren interesseren. Men was het er over eens dat we de jongeren moeten opzoeken in plaats van af te wachten of ze naar ons toekomen. Verder was er veel draagvlak voor het idee om het Pastoraal Café weer nieuw leven in te blazen. Ontmoeting en informatie over wat iedereen doet zou daarbij prioriteit moeten krijgen.

De eerstvolgende openbare vergadering van de Adviesraad vindt plaats op donderdag 30 maart a.s.

Activiteiten elders

Speciale vieringen

De San Salvator gemeenschap kent, naast de weekendvieringen, ook speciale vieringen. Dan gaat het om vieringen van liefde en trouw, afscheidsvieringen bij overlijden, viering van nieuw leven (dopen) en een viering van breken en delen (jonge kinderen). Ook kennen we de ziekenzegening.

Lees meer over deze speciale vieringen »

U bent welkom

Zaterdag
iedere zaterdag om 19:00 uur

Zondag
elke zondag om 10:30 uur

Over onze vieringen

Op de agenda

01mrt

Rooster van de vieringen

Wie zijn de voorgangers en de koren in de komende vieringen?
Lees meer

Goed om te weten

Hier vindt u de laatste berichten vanuit onze gemeenschap. Klik hier

Wat mij inspireert

Hoe mijn geloof groeide
Klik hier. . .

Nieuwsberichten

Vieringen