Welkom

Welkom bij de San Salvator Geloofsgemeenschap in ‘s-Hertogenbosch. De San Salvator wil een open, oecumenische en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die midden in de samenleving staat.

Zaterdagavond en zondagochtend bent u van harte welkom in onze vieringen waar we ons laten inspireren door de woorden en daden van Jezus van Nazareth.
Vanuit deze grondhouding laten we ons ook inspireren en uitdagen door andere religieuze tradities, kunst en muziek. Iedere derde zondag van de maand is het kinderkerk, gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd.

De San Salvator Geloofsgemeenschap biedt via haar activiteiten mogelijkheden voor ontmoeting, gesprek en verdieping. Onze gemeenschap wordt gedragen door vele werkgroepen en vrijwilligers.

Het Pastoresteam zorgt voor verbinding en verdieping binnen de verschillende activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap. U kunt altijd een beroep doen op de pastores voor een gesprek over levensvragen. U kunt bij ons terecht voor afscheidsvieringen, vieringen van nieuw leven (doop) en vieringen van liefde en trouw.

Wilt u onze gemeenschap steunen? Dat kan door lid te worden van de vereniging San Salvator in Beweging.

Speciale vieringen

De San Salvator gemeenschap kent, naast de weekendvieringen, ook speciale vieringen. Dan gaat het om vieringen van liefde en trouw, afscheidsvieringen bij overlijden, viering van nieuw leven (dopen) en een viering van breken en delen (jonge kinderen). Ook kennen we de ziekenzegening.

Lees meer over deze speciale vieringen »

Activiteiten elders

INTERACTIEVE THEMA-BIJEENKOMST HEVO ZINGEVING W A T I S O N S (nog) H E I L I G? We leven in roerige tijden, met veel onbehagen, onzekerheid en pessimisme. En juist dan is het goed ons de vraag te stellen wat ons vandaag de dag nog heilig is. Gewoon het heilige ervaren in het alledaagse leven, is dat mogelijk? Sinds de tot dusver gewone vindplaatsen, zoals kerken, rituelen, gebedsmomenten, e.d. lang niet altijd meer voldoen, is er behoefte aan nieuwe vindplaatsen. Zo klonk in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de roep om waarden en normen. Het heilige vinden in het alledaagse, is dat niet te gewoon? Het ligt er maar aan hoe je er naar kijkt. Het heilige is niet hoog boven ons of ver van ons af, maar doordrenkt het dagelijks leven. Zo is het bijvoorbeeld te vinden in onze samenleving, onze cultuur met haar waarden en normen. Maakt het deel uit van onze identiteit of ligt het verwoord in onze Grondwet en de omschrijving van de Mensenrechten. Dan hebben we het over de heiligheid van het leven. Wat is ons in deze tijd (nog) heilig? Welke waarden zijn voor mij heilig? Waarin zit voor mij de heiligheid van het leven? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan. Het gesprek wordt ingeleid door Clazien Pulles en Harry Willems, van ‘De Binnentuin’, vindplaats voor zingeving en verdieping. De commissie Zingeving van de HEVO nodigt u van harte uit voor deze themabijeenkomst op vrijdag 21 april van 10.00 – 12.00 uur in de HEVO-societeit “De Ontmoeting”, Tulpstraat 2-4, Rosmalen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

U bent welkom

Zaterdag
iedere zaterdag om 19:00 uur

Zondag
elke zondag om 10:30 uur

Over onze vieringen

Rooster van de vieringen

Wie zijn de voorgangers en de koren in de komende vieringen?
Lees meer

Goed om te weten

Hier vindt u de laatste berichten vanuit onze gemeenschap. Klik hier

Wat mij inspireert

Hoe mijn geloof groeide
Klik hier. . .