bruismiddag

Aanvang: 6 januari 2019 om 11:45 uur

Deze bruismiddag is aansluitend aan de viering.
In deze bijeenkomst worden de resultaten van de  gesprekken, die eind 2018 gevoerd zijn met werkgroepen die bij het voorbereiden en uitvoeren van vieringen zijn betrokken, gepresenteerd.
Natuurlijk is dit ook een uitstekend moment om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.