Salvatoriaan

Werkgroep Redactie Salvatoriaan

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

De redactie is verantwoordelijk voor de verzorging van de Salvatoriaan, de nieuwsbrief, bedoeld voor de interne communicatie binnen de San Salvatorgemeenschap.
Met verzorging wordt bedoeld: het verzamelen van kopij, het schrijven en/of bijstellen van ontvangen teksten, het stimuleren tot het schrijven van teksten, de opmaak van de nieuwsbrief en ervoor zorgen dat de Salvatoriaan wordt verzonden per mail en per post naar de postabonnees alsmede meegenomen kan worden vanuit Cello.

Wie vormen de redactie?

In de redactie zijn werkzaam: Ton van Iersel, Mignon van Bokhoven, Marga van de Koevering en Gerard Luijten. Zij worden bijgestaan door Vincent Elemans, die de vormgeving voor zijn rekening neemt.

Hoe vaak en op welke tijden komt de redactie in actie?

Jaarlijks verschijnt de Salvatoriaan 6 – 7 keer. Dat betekent dat de redactie 6 – 7 keer per jaar bezig is met de eerder aangegeven werkzaamheden. Per uitgebracht nummer duren de werkzaamheden ongeveer twee weken.

Wie helpen er nog meer mee?

De redactie waardeert in hoge mate de volgende personen voor hun hulp:
Rosalie de Ridder, zij verzendt de Salvatoriaan per mail naar de leden van SSiB.
Claire Lenders, zij plaatst de Salvatoriaan op de website van onze geloofsgemeenschap.
Trudie van Lexmond, zij zorgt ervoor dat de Salvatoriaan vermenigvuldigd en post-klaar gemaakt wordt.

Wie is de contactpersoon?

De contactpersoon is Gerard Luijten;
Telefoon: 073-6421002, 06-20742152

Hij en ook de rest van de redactie is verder bereikbaar via
– email: salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl