Pastores

Rondom levensvragen kunnen mensen een beroep doen op de pastores van de Salvator Geloofsgemeenschap. In vertrouwen kunt u bij hen terecht voor zaken die te denken geven, zoals ziekte, levenseinde, werkloosheid, een gebroken relatie etc.

Daarnaast gaan de pastores voor in onze veringen en zijn ze betrokken bij verschillende werkgroepen van onze gemeenschap.

Gepke Kerssen (1949 )

GepkeKerssen

Gepke Kerssen heeft eerst gezinssociologie en voorlichtingskunde gestudeerd. Ze werkte in de jeugdhulpverlening. Toen ze daar haar baan verloor werd ze actief binnen De arme kant van Nederland en onder vluchtelingen. Later studeerde ze theologie aan de katholieke universiteit van Utrecht en de protestantse universiteit in Kampen. Ze werkte als predikant in verschillende plaatsen, het laatst in Heerewaarden, waar ze tot haar pensioen dominee voor het hele dorp was. Sinds begin 2015 maakt ze deel uit van het pastoraatsteam.

 

Binnen onze gemeenschap is zij onder andere betrokken bij
– De bezoekgroep
– Werkgroep Wereldwijd | Vluchtelingen
– Platform Religie en levensbeschouwing

Gepke Kerssen
gepkekerssen@hetnet.nl
tel.: 0487-572579

Franneke Hoeks (1965)

FrannekeHoeks

Franneke Hoeks studeerde theologie in Tilburg. Na haar studie werkte zij als vormingswerkster binnen de vrouw en geloof beweging. Sinds 1996 is zij werkzaam als communicatieadviseur voor het internationale bestuur van de Zusters van Liefde van Tilburg. Sinds januari 2015 maakt zij deel uit van het pastoraatsteam.

 

 

Binnen onze gemeenschap is zij onder andere betrokken bij:
– Kinderkerk | Eerste communie
– Beraad van kerken
– Werkgroep Afscheidsvieringen
– Website en Facebook

Franneke Hoeks
sansalatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
tel.: 06-13421131

 Mignon van Bokhoven (1963)

MignonVanBokhoven

Mignon van Bokhoven heeft gewerkt in de financiële verslaglegging bij een duurzame bank en is nog bezig met de studie theologie. Eerst studeerde ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, momenteel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds januari 2015 maakt zij deel uit van het pastoraatsteam.

 

 

Binnen onze gemeenschap is zij onder andere betrokken bij:
– De Salvatoriaan
– Adviesraad
– De stiltevieringen

Migion van Bokhoven
m.a.vanbokhoven@hotmail.com
tel.: 073-6425915

  

Jack Steeghs 1964

jack-steeghsJack Steeghs is geboren en getogen in de Brabantse Peel. Hij volgde het educatieve spoor om later het ouderlijke boerengezinsbedrijf over te kunnen nemen. Maar al voordat hij het bedrijf daadwerkelijk zou overnemen sloegen de twijfels toe: pas ik wel in de veranderende landbouw?

Na meerdere gesprekken en overwegingen maakte hij na drie jaar zelfstandig ondernemerschap een keuze: stoppen met het agrarische bedrijf en starten met een toekomst in het teken van zingeving. Na zijn afstuderen als theoloog werkte hij jarenlang in het aartsbisdom Utrecht. Ook daar ondervond hij dat veranderende tijden voor hem niet goed uitpakten.

In 2014 ontstond er een tweede breuk: hij vestigde zich als zelfstandige reli-professional maar ondervond daarin het gemis van een goede basis.
Sinds september 2016 maakt hij deel uit van het pastoraatsteam.

Binnen onze gemeenschap is hij onder andere betrokken bij:
– (diaconale/opbouwmatige activiteiten)
– (gesprekskringen)
– (jongeren)
– (individueel pastoraat)

mail: steeghsjack@gmail.com
tel.: 06-26989411
www.vroedman.nl