Zaterdagavondviering

De groep heeft sinds juli 2018 de zorg voor de wekelijkse vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur op zich genomen. Deze vieringen legden een zware claim op de tijd van de leden van het Pastoraatsteam in verhouding tot het aantal bezoekers en tot de uitvoering van hun verdere takenpakket en daarom wilde men ermee stoppen. Daarmee zou echter een vaste groep bezoekers buiten de boot gaan vallen, voor wie de zondagviering geen bruikbaar alternatief is, en een andere groep de mogelijkheid om bij verhindering op zondag uit te kunnen wijken naar de zaterdagviering worden ontnomen. Enkele regelmatige bezoekers van de zaterdagavondvieringen stelden toen voor om zelf de verantwoordelijkheid voor deze vieringen op zich te nemen.

De groep mag gebruik maken van de viering van de voorganger bij de zondagviering. Deze viering kan letterlijk of in grote lijnen worden overgenomen. Bij gelegenheid wordt een eigen thema gekozen, bijvoorbeeld een speciale Mariaviering in de meimaand of rond 15 augustus. Van de vaste voorgangers zijn er die in beide vieringen van het weekend blijven voorgaan. Als dat niet het geval is, dan gaat iemand van de zaterdaggroep voor. Op zaterdag is er geen koor; door de groep worden geschikte liederen voor de volkszang gekozen. Op gezette tijden wordt deze begeleid op piano of dwarsfluit en anders wordt er a capella gezongen of met (instrumentale) muziek op CD meegezongen. De groep maakt ook de Powerpoint klaar met de liedteksten, beelddia’s en mededelingen, zorgt voor een uitreikversie van de viering voor (slechthorende) bezoekers en neemt contact op met de lector(en).

De groep komt drie à vier keer per jaar bijeen. Er wordt dan geëvalueerd, ideeën besproken om uit te proberen als alternatieve vorm en er wordt een verdeling gemaakt voor de eerstkomende maanden.

Contactpersonen zijn
Corrie Dansen,  corriedansen@gmail.com en Wilton Desmense,  w.desmense@home.nl