Werkgroep Wereldwinkel

Wat doet de werkgroep in de San Salvatorgemeenschap?

De Werkgroep Wereldwinkel verkoopt elke eerste zondag van de maand in de kerk producten uit de Derde Wereld. De producten worden bij de Wereldwinkel opgehaald. Wat niet verkocht is, kan worden teruggebracht.

Wat is de doelstelling van de Wereldwinkel?
De Wereldwinkel verkoopt deze producten tegen een eerlijke prijs. De opbrengst verschaft de producenten in de Derde Wereld een redelijk inkomen.

Hoe vaak wordt men als lid van de werkgroep ingeschakeld voor de verkoop?
De eigenlijke werkgroep bestaat uit drie leden. Daarnaast zijn er nog drie vrijwilligsters die de werkgroep ondersteunen bij de verkoop. Allen werken bij toerbeurt volgens rooster.

Hoe vaak komt de werkgroep bij elkaar en wat gebeurt er tijdens de bijeenkomsten?
De leden en de vrijwilligsters komen één maal per jaar bij elkaar om de gang van zaken en de verkoopresultaten te bespreken. Zij spreken elkaar zo nodig telefonisch of in de kerk na de dienst.

Zijn er kosten aan verbonden?
De kosten zijn beperkt: Alleen autokosten voor het halen en terugbrengen van de producten van en naar de Wereldwinkel in de Vughterstraat.

Wilt u meer weten over de Wereldwinkel?
Wereldwinkel algemeen
Wereldwinkel Den Bosch

Wie is de contactpersoon?
Corrie Dansen
tel. 073- 6411585
email: cdansen@home.nl