Wereldwijd

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?
De werkgroep Wereldwijd wil de blik van de San Salvatorgemeenschap gericht houden op wat er buiten de landsgrenzen gaan de is. Gebruikmakend van Social media, onze website en de Salvatoriaan wil de werkgroep signaleren en prikkelen en zo bijdragen aan een San Salvatorgemeenschap die hart, hoofd en handen inzet voor een wereld waarin het goed toeven is, voor iedereen.

Concreet betekent dit het volgende:
De leden van de werkgroep zijn alert op ontwikkelingen in de mondiale samenleving. Steeds wordt gekeken hoe we hier binnen de gemeenschap aandacht aan kunnen schenken.
De werkgroep Wereldwijd organiseert de jaarlijkse Vastenactie waarin we als gemeenschap een project in een ontwikkelingsland ondersteunen. Gedurende de hele vastentijd is in alle vieringen minstens een van de voorbeden gericht op rechtvaardig delen in de wereld.
De werkgroep organiseert een inzameling voor het vastenactieproject. Er wordt een flyer gemaakt met aanwijzingen hoe leden van de gemeenschap dit project kunnen ondersteunen. Een van de vieringen in de vastentijd wordt samen met mensen van het project voorbereid.
Waar mogelijk zoekt Wereldwijd aansluiting en samenwerking met andere werkgroepen binnen de San Salvtorgemeenschap.

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?
De werkgroep wereldwijd komt een keer in de twee maanden bij elkaar. Tussendoor is er regelmatig mailcontact om elkaar te informeren over actuele zaken. Soms wordt er een vraag om een voorbede naar aanleiding van een actualiteit bij een van de voorgangers neergelegd of wordt in de mededelingen aandacht gevraagd voor een concrete actie.
Wij kunnen en willen natuurlijk niet de enige ogen van de gemeenschap zijn. Dus als u iets hoort of ziet dat om onze wereldwijde aandacht en inzet vraagt, kunt u dit doorgeven aan de werkgroep Wereldwijd.

Wie is de contactpersoon?
Marian Veenker
E-mail: m.veenker@ziggo.nl