Mandala tekenen

Wat is een Mandala?
Een mandala is een cirkelvormige tekening, die dient om aan de hand van symbolen en beelden je ervaringen en gevoelens rond een onderwerpVlinder of thema
bewust te maken en te ordenen.
Universele symbolen zijn bv. de cirkel, het kruis, het vierkant, de driehoek, de golf, de lemniscaat, de spiraal, de ster en de bloem.
Maar ook persoonlijke symbolen horen in een mandalatekening thuis.
Kleur is een belangrijk element in een mandalatekening.
De mandala wordt ook wel ‘spiegel van de ziel’ genoemd.

Hoe verloopt een bijeenkomst van een mandalagroep?
Mandalatekenen heeft uitgesproken meditatieve aspecten. Aandacht voor lichaamshouding, visualisatieoefeningen en meditatie vormen daarom ook het begin van elke bijeenkomst. Van daaruit komt men tot tekenen.
Het gaat niet om de techniek. Je tekent vanuit je intuïtie, puur vanuit jezelf.

Hoe vaak komt de groep bij elkaar?
De groep komt twee keer per maand bij elkaar.
Dit jaar is er een groep op woensdagmiddag (14:00 – 16:00 uur) .
Forra van Reyswoud begeleidt de woensdaggroep,
Uit hoeveel personen bestaat een groep?
Dat is o.a. afhankelijk van de beschikbare ruimte. Dit jaar heeft de woensdaggroep acht deelnemers.
Incidenteel zijn er ook workshops.
Er worden geen eisen gesteld aan tekentalent. Iedereen Is welkom.

Literatuur:
Frits Bakker: Mandala en dans Uitgeverij Akasha 1999
Frits Bakker: De wondere wereld van Zen Uitgeverij Akasha 2002
Frits Bakker: Aboriginal Mandalawerkboek Uitgeverij Akasha 2008

Wie is de contactpersoon?
Forra van Reijswoud.
telefoon: 073 6142904
email: forreijs@home.nl

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met
bovenstaande contactpersoon