Autovervoersdienst

WERKGROEP ‘VERVOERDIENST’

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?
De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die periodiek een plaats in hun auto aanbieden, om mensen die niet met eigen vervoer naar de gemeenschapsruimte kunnen komen, mee te nemen en na de viering weer thuis te brengen.

Werkwijze van de werkgroep

  • Er bestaan afspraken tussen leden van de werkgroep en hen die van hun diensten gebruik willen maken.
  • Mocht een lid van de werkgroep onverwacht niet kunnen rijden, dan kan de contactpersoon worden geïnformeerd. Die zal pogen een vervanger in te schakelen.
  • Een nieuwe aanvraag voor vervoer kan worden gemeld bij de contactpersoon. Die beschikt over namen van vrijwilligers die mogelijk bereid zijn dit vervoer op zich te nemen.
  • Nieuwe vrijwilligers met een plaats in hun auto zijn welkom en worden verzocht zich te melden bij de contactpersoon. Ook nieuwe mensen die gebruik willen maken van de vervoersdienst kunnen dat kenbaar maken bij de contactpersoon.

Zijn er kosten aan verbonden?
Nee, de vrijwilliger moet hooguit een beetje omrijden om iemand op te halen. Dat wordt beschouwd als een vriendendienst .

Wie is de contactpersoon?
Paul Beckers
telefoon: 073-8229028/ 06-28857903
email: pbeckers1@ziggo.nl

Voor vragen of inlichtingen kunt u ook altijd contact opnemen met het inloophuis/ kantoor van de San Salvatorgemeenschap
“Ordune”
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Telefoon: 06 – 48 64 55 07

email: info@sansalvatorgemeenschap.nl

mei 2013