ZOOMviering Geestkracht


SAN SALVATORGEMEENSCHAP

23 januari 2022

Voorganger: Franneke Hoeks

Lectoren: Liesbeth van Leijen & Marga van de Koevering

Muziek: Melodiek

 

 

 

 

Deze week een interactieve zoomviering.  U kunt inloggen via
https://us02web.zoom.us/j/81239594414
Vanaf 10.00 is onze zoomruimte open. De viering begint om 10.30 uur.
Zet u een kaarsje en lucifers klaar?

Welkom
Fijn dat jullie er zijn. Mooi om jullie te zien, om elkaar te zien, ook al is het via een beeldscherm. Ik zit hier thuis op mijn werkkamertje, jullie zitten in je eigen huizen en toch zijn we dit moment met elkaar verbonden.  Dat is bijzonder is deze tijden waarin we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen.
Vandaag zou eigenlijk een trektochtviering zijn met de Vlaamse theologe Griet Van Coillie.  Die trektocht vieringen waren bedoeld om onszelf uit te dagen en ook om de San Salvator in de stad een beetje op de kaart te zetten. Het loopt allemaal anders dan we dachten en hoopten. Ondanks vaccinatie, boosters, regels blijft Corona een groot deel van het maatschappelijk leven bepalen.
Als San Salvator willen we blijven zoeken naar wat er wel kan. Vandaag vieren we via ZOOM. Dat is soms een beetje rommelig, er gaat vast het een en ander fout met microfoons, met geluid wat het niet doet, camera’s die ons in de steek laten. Daar moeten we het maar even mee doen.  We gaan in deze zoomruimte met elkaar op zoek naar geestkracht. Oude woorden klinken hier, bekende en onbekende liederen. We zoomen straks in op een verhaal over Jezus, die in zijn geboorteplaats in de Synagoge oude woorden in de mond neemt en daarmee richting bepaald.
Laten we allemaal in onze eigen huizen een kaarsje aansteken. Kleine puntjes van licht en geestkracht.

Licht onsteken

 

Gebed
Eeuwige, bron van licht en leven, verwarm ons hart
verzacht onze hardheid, maak ons open, laat ons horen
doe ons verstaan, leer ons vertrouwen, spoor ons aan
verbind ons met elkaar, verweef ons met jou geest, maakt ons tot mensen naar jouw beeld en gelijkenis. Amen.

Lied
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht

We lezen Jesaja 61, 1-3
De geest van God, de EEUWIGE, rust op mij, want de EEUWIGE heeft mij gezalfd.Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de EEUWIGE uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de EEUWIGE als teken van zijn luister.

Wist u dat ….
De terebint is in de bijbel een boom met betekenis. Bij zijn aankomst in Kanaän reisde Abram door tot de terebint en bouwde daar een altaar voor de Eeuwige. Terebinten trotseren de eeuwen. Zo’n boom zorgt voor een plek om te gedenken en verhalen te bewaren voor het nageslacht. Een terebint kan oud worden en kan zelfs in jaren van droogte groen blijven door zijn uitgebreide wortelsysteem. De tronk van een afgehouwen boom loopt gewoon weer uit en zo houdt de boom eeuwen stand.  “Terebinten der gerechtigheid …” worden mensen van God genoemd in deze Jesaja tekst.  De terebint is een beeld van kracht en onverzettelijkheid, hier dan ook nog gekoppeld aan gerechtigheid. Wie kan dat weerspiegelen?

Lied
Op wie wij wachten hoe dan ook:
die opricht wie is neergebogen,
die vrijmaakt wie is opgesloten,
een licht voor wie in donker gaan,
die mensen uit het dal zal halen,
Kind van mensen, kind van God.

Lucas 4, 14-21
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Eeuwige rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Eeuwige uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.

Bezinning
Jezus terug op de plaats waar hij is opgegroeid. Bekend terrein. Even thuiskomen. Bij vader en moeder op bezoek en weer doen wat je altijd deed. Voor Jezus is dat op sabbat naar de synagoge gaan. Jezus wordt uitnodigt om te lezen en dan klinken de woorden van Jesaja die wij hier net ook hoorden. Armen goed nieuws brengen, wie gevangen is vrijmaken, binden zicht geven en onderdrukten van hun last bevrijden. Met deze woorden, verankerd in de Joodse traditie spreekt Jezus een missiestatement uit. Dit is waar ik voor sta. In de lijn de profeten is dit wat God van mij vraagt. Sterker nog dit wat ik ben, ten diepste. Jezus richt zich op armen, gevangenen, blinden, onderdrukten. Hij brengt het goed nieuws maar bovenal bevrijding. In de evangelies zien we Jezus aan het werk te midden van outcasts, zieken, engerds en mensen die buiten de boot vallen. Mensen die ploeteren, die fysiek, emotioneel, financieel en emotioneel de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Jezus brengt bevrijding. Nieuwe adem, nieuw zicht, nieuwe kansen.  Vrijheid.
Vrijheid is een ingewikkeld begrip. Te vaak klinkt het in onze samenleving als een soort doorgeslagen individualistisch principe. Ik. Ik. Ik. Dat is niet de vrijheid die Jezus voorstaat. De vrijheid van Jezus is altijd een verbonden vrijheid, een gerelateerde vrijheid. De vrijheid die Jezus voorleeft is een vrijheid die niet alleen mij tot leven wekt, of alleen jou tot leven wekt, maar ook voor samenhang zorgt, relatie en verbinding. Niet alleen die arme, blinde, gevangene wordt heel, maar de hele samenleving knapt ervan op. Dan wordt vrijheid een gezamenlijke kracht. Dat ontstaat er ruimte waar de geest van God mensen -afzonderlijk en met elkaar verbonden- tot leven wekt.

Stilte |  Voor jezelf
Bevrijding. Verbinding. Geestkracht.  Wat betekenen die woorden voor jou? Voor ieder van ons afzonderlijk? Voor wat we samen zijn?

Lied Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

Voorbeden
Wij bidden om licht en geestkracht in alle hoeken van de wereld. Dat mensen vrijheid vinden in de verbondenheid met anderen.
Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel van mensen, Ontferm U over ons.
Wij bidden voor hoop en leven voor vluchtelingen waar ook ter wereld. Dat zij een plek mogen vinden waar ze welkom en veilig zijn.
Gij vuur, dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons.
Gij vlam, Gij licht in mensen, ontferm U over ons.
Wij bidden om vonken van bevrijding voor iedereen die worstelt met deze bizarre tijden. Dat we samen een wegvinden naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
Gij woord, dat door ons mens wordt, ontferm u over ons.
Gij stem in ons geweten, ontferm U over ons.
Voor alles wat leeft in ons hart maken we hier ruimte.
Voor wie ziek zijn vragen we om kracht en bemoediging.
We bidden hier voor onze dierbare overledenen. Laten we het maar even stil maken en ruimte geven aan gemis, verdriet en alles wat niet gezegd kan worden. Stilte

Onze vader verborgen
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade –
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Slotgedachte

Zullen we een bos beginnen?
Graaf een kuil
en plant je boom
voorzichtig
naast de mijne.
Kunnen ze elkaar
uit de wind houden
als het stormt
of in de zondagzon
samen zwijgen.
En als ze ’s avonds
door de wimpers
van hun twijgen
naar elkaar kijken
beginnen ze al
op een bos te lijken (Jaap Robbe)

Zegen
God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen