ZOOM EENS IN

SAN SALVATORGEMEENSCHAP  
7 juni 2020

John Parker, Heleen Hendriks, Franneke Hoeks
Techniek: Marian Veenker en Franneke Hoeks

 

Op zondag 7 juni bent u vanaf 10 uur welkom in onze zoomruimte via de link https://us02web.zoom.us/j/86535344555?pwd=c0x0TDZxN1VoaXRURFpyZEE2MUFLUT09.
De viering begint om 10.30 uur.

Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Vorige week vierden we Pinksteren. Feest waarin de geest gaat waaien en mensen uitgedaagd worden te laten horen wat hen beweegt. We maakten slingers van verbondenheid en vroegen jullie naar geestwoorden, woorden van uitdaging en beweging. We nemen veel werkwoorden mee: verrassen, verwonderen, vertrouwen, ont-moeten, opnieuw beginnen, luisteren met je hart.  We hoorden verlangen terug. Verlangen naar troost, saamhorigheid, vrijmoedigheid, geestkracht, warmte, lef en durf. Dat al deze woorden ons blijvend richting geven in het zoeken naar taal van hoop en liefde.

Corona tijd is voor veel mensen ook een tijd om na te denken over wat er echt toe doet: i.nzoom-tijd.  Wij gaan ook inzoomen door te luisteren naar een verhaal van Mozes die een onderonsje heeft met God. Een verhaal over Jezus die aanspoort om op weg te gaan en te vertellen over die God die het goede met mensen voorheeft.
Laten wij even inzoomen op wat er in ons binnenste leeft. We doen dat door een kaars aan te steken en samen even stil te zijn.  Als je het fijn vindt kun je thuis ook een lichtje aansteken.

Stilte

Gebed  
Goede God, bron van leven
in deze vreemde tijd zoeken we houvast
spoor ons aan het goede te doen
Draag ons als we op onszelf worden teruggeworpen
Laat jouw geest waaien en wakker ons aan.

Acclamatie: Bij u is de bron van het leven

Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht


We lezen Exodus 34, 4-9 Bijbel in gewone taal

Mozes hakte twee stenen platen uit de rots, net zulke platen als de vorige. De volgende ochtend vroeg klom hij de berg Sinaï op, zoals de Eeuwige gezegd had. Hij nam de stenen platen mee. Toen kwam de Eeuwige in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei: ‘Ik ben de Eeuwige.’ Daarna ging de Eeuwige voor Mozes langs. De Eeuwige riep: ‘Ik ben de Eeuwige! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen, tot en met de vierde generatie.’ Meteen knielde Mozes. Hij boog diep vooroveren zei: ‘Eeuwige, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee! Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is. Maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn!’

Bezinning
God komt naar je toe. Uit de wolken, uit het donker, uit de verte, vanuit de hoogte. Nergens wordt ergens.
God komt naar je toe. Toen naar Mozes: Zie mij aan, zie mij staan. Dit is het begin van het Verbond in Liefde in uw naam. Die eeuwenoude traditie waarin ook wij geworteld zijn en die wij eigentijds levendig beleven. Ja, die kleuren we samen in met zoveel dat zich in ons roert. Terug naar Mozes: In vertrouwen wil ik u volgen. Ja, ik ga, ik zal voorgaan, voortrekker zijn en samen zullen we doorgaan. Met héél het volk?
God zegt: Ik ben Er en reik jou mijn hand. De tegemoetkoming is aanvaard.
Kom Erbij. Aangesproken worden in nabijheid komt binnen.
Troostrijk om te horen dat God vooral vol liefde is, geduldig en trouw.

Bewaar mij God en allen die van goede wil willen zijn. Laten we deze woorden herbronnen, opnieuw verankeren, om ze nieuwe levensgeest in te blazen: Trouw- geduld- vol liefde

God komt naar je toe.
God in mij, Jij huist in mij, reist mee met heel mijn gaan en staan, met de geestkracht van Pinksteren voorgoed doorgegeven, met al mijn geduld en ongeduld, mijn trouw en ontrouw, met mijn warme hart, mijn aarzelen en wankelen, met mijn enthousiaste ideeën en ook met mijn angsten, mijn behulpzaamheid, mijn inlevingsvermogen, mijn doorzettingsvermogen en ga zo maar door ….  vul in en aan wat er in u/jou huist.

Ik kom naar jou toe. Hoera! Het mag weer: elkaar wat meer in levenden lijve – liefst op de gepaste 1 ½ meter afstand- ontmoeten. Hoe gaan we dat- in vredesnaam – goed en zorgvuldig doen?  Anders dan voorheen. Dromen…durven…doen is een slogan van de gemeente Heusden. Aan de hand van deze slogan droom ik ervan dat ik dierbaren, waarmee ik niet onder één dak leef, weer spontaan aanraak. Ik wil wel! Ontmoeten blijft voorlopig nog anders dan voorheen. Het begint al met de begroetingen. Geen hand, geen zoenen op beide wangen en/of een knuffel. Ik wil een pleidooi houden voor het niet overslaan van de persoonlijke begroetingen.
Ik kom naar je toe en ik kijk naar jou: een oog tot oogcontact en dan een passend lichaamsgebaar. Ook het zwaaien bij vertrek, ben ik erg gaan waarderen. Zo mooi! Een baby van 9 maanden kan het al. Een oer menselijk gebaar, ik zwaai jou /jullie zegen toe: ga voort in vertrouwen, niet aldoor alleen, liefst samen. Leef: God gaat met ieder van ons.


Muziek

We lezen Mattheus 28 16-20 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Bezinning
Ga op weg, zegt de man. Ga op weg, ga naar mensen toe. Wees bij hen, wees aanwezig, wees goed zoals ik goed ben. Mensen weten wat het betekent om goed te zijn.
Bewaar het goed.
Wees goed voor elkaar, help elkaar.
In deze bijzondere tijden lijkt het mij dat wij meer tijd hebben voor elkaar, meer aandacht. Wij groeten hen die wij tegenkomen op straat, op het fietspad, in de winkel. Wij weten hoe het is om goed te doen, om goed te zijn.
Ga op weg, zegt de man. Ga op weg, geef het door. Heb vertrouwen.

Lied Gij zijt voorbijgegaan
Gij zijt voorbij gegaan,
een steekvlam in de nacht
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God
Geen stilte spreekt U uit

ondenkbaar is uw dood

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,

een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Voorbeden

God, geduldig, trouw en vol liefde wij bidden tot jou nu we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen bij wat wel en niet kan. Wees als dragende kracht vol wijsheid bij ons aanwezig.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou vol vragen over situaties waarin de kleur van je huid bepaalt hoe je behandeld wordt. Wees als stroom van rechtvaardigheid en opstandigheid aanwezig bij wie met racisme te maken hebben en bij hen protesteren tegen dit onrecht.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou voor vele situaties van onrecht dicht bij huis. Mensen die vanwege economische gronden te dicht op elkaar wonen en werken en dat met hun gezondheid moeten bekopen. Wees als kracht van eerlijkheid en goed leven aanwezig in levens van ons allemaal.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou voor mensen die ziek zijn of onze steun nodig hebben. Jij draagt ons over de grenzen van de dood heen. We bidden voor mensen die we de afgelopen weken moesten laten gaan. Vandaag noemen we met name Herman en Atty Durville.

God, geduldig, trouw en vol liefde wij bidden tot jou voor al die situaties waarin we zelf misschien niet doen wat we zouden kunnen of willen doen. Wees als steun en geestkracht bij ons aanwezig opdat wij hoe klein de daad ook is, toch verschil kunnen maken. 

Onze Vader

Acclamatie Een schoot van ontferming

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Slotgedachte    P.Cuilenburg Leven als pelgrimsreis.
De bisschop vertelde: “Ik reisde in een koets die door drie paarden van een verschillende kleur werd getrokken, en geen van de drie hinnikte. Ik begreep niet waarom. Tot ik op een dag een boer tegenkwam die me toeriep de teugels te vieren. Op dat ogenblik begonnen de paarden te hinniken.”
In een flits begreep de bisschop de betekenis van de parabel: “Opdat de ziel geroerd zou kunnen worden, moet ze vrij zijn; te veel verplichtingen kunnen haar verstikken.”

Zegen
Ga op weg.
Doe goed.
Geef door.
Heb vertrouwen.
God, geduldig en vol liefde
Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
in het gaan van die weg. Amen.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen