Vergeving

Beste mensen,

De komende zondag zal er een viering in kleine kring zijn.
Dit betekent dat niet alles van tevoren vastligt.
Natuurlijk zijn er de Schriftlezingen van dit weekend waarover we samen nadenken.
Er kan ook inbreng zijn van de deelnemers, dus er zijn geen vaste teksten, maar enkele aanzetten om zelf over na te denken.
De Schrift laat ons nadenken over vergeving ontvangen en vergeving schenken, over Gods oneindige goedheid.
Wij bidden: vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven…
Dit lukt soms niet echt en wat bidden we dan?
De koning uit het evangelie scheldt zo ongeveer anderhalf miljoen jaar aan dagloon kwijt. Zo goed is God voor de dienaar……(Mt 18, 21-53)
Zijn wij zo goed als God voor elkaar?

De woorden van de psalm 103 kunnen ons steunen:
Psalm 103

Duren zal de liefde van God
Voor allen die Zijn woord aanvaarden en het volbrengen

Hij roept mij weg uit het graf
Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Hij recht,
Oprijzende liefde.

Hij kent ons. Hij vergeet niet
Dat wij zijn: stof van de aarde.
Zonsopgang is Hij, vergeving
Zover als het westen van het oosten vandaan is.

Mensen hun dagen zijn als het gras,
Bloemen in het open veld,
De wind waait, ze zijn verdwenen,
Wie weet waar ze gestaan hebben?

Maar duren zal de liefde van God
Voor allen die Zijn woord aanvaarden
En het volbrengen

Gij zijt Gij,
God barmhartig lankmoedig
Overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden
Groter dan alle zonden zijt Gij.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
Zijt Gij voor ons een barmhartige vader
Gij kent ons toch-

Hieronder vindt U de lezing uit Jezus Sirach 27.30-28.7

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee rondlopen.
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef uw naaste zijn onrecht:
Dan worden wanneer u er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt,
Bij de Heer zijn heil komen zoeken?
Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand die zelf maar een mens is in zijn wrok volhardt,
Wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?

Denk aan het einde en houd op met haten;
Denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden.
Denk aan de geboden en wrok niet tegen uw naaste;
Denk aan het verbond met de Allerhoogste
En zie door de vingers wat maar onwetendheid is.

Ik wens u toe dat het verbond met de Allerhoogste en de woorden van de  psalm U tot steun zijn bij uw overdenking.

Een hartelijke groet en Gods zegen

Truus van Kaam

Nog geen reacties

Reactie plaatsen