Van alle tijden

 

Lectoren: Albrecht Beeftink en Fiet Vreeburg

Muzikale ondersteuning: Maria Werner fluit, Marc Baghuis piano en Gerard van de Weijer cantor

Voorganger: Corrie Dansen

 

Openingslied: Dit huis is een huis

Welkom en inleiding
Lieve mensen, fijn dat jullie er zijn. Welkom! Een speciaal welkom aan onze gasten van vandaag, uit de Don Boscoparochie in Buizingen, bij Brussel. U hebt al een hele tocht achter de rug. Dat maakt het extra bijzonder u nu in ons midden te mogen begroeten.
De viering van vandaag is wat anders dan anders. Misschien kennen jullie het radioprogramma De Taalstraat? Dat is een programma waarin o.a. heel mooie Nederlandstalige liedjes te horen zijn. Twee ervan raakten me zo dat ik ze hier wil laten horen en samen beluisteren. We luisteren ook naar een tekst uit de bijbel. En als altijd zingen en bidden we samen en delen brood en wijn.
Vandaag gaan Fiet Vreeburg en Albrecht Beeftink mee voor. Ik wens ons allen een goede viering toe.
Worden we stil en maken we ruimte in ons hart om ons te verbinden met elkaar en met dat/die waar geen woorden voor zijn.
Onnoembare, Eeuwige, mogen wij jouw steunende aanwezigheid hier vanmorgen ervaren, opdat we heel worden en herboren.

Acclamatie: Wees hier aanwezig

Laten we nu eerst luisteren naar het lied van Jeroen Woe: Toen ik hoorde dat het slecht ging
Toen ik hoorde (tekst en muziek Jeroen Woe)
Toen ik hoorde dat het slecht met je ging wilde ik een bosje bloemen sturen. Maar toen zat ik even op zo’n bloemensite
En toen dacht ik aan hoe bloemen na een paar dagen verdrogen en verkleuren
Hoe ze langzaam zouden sterven in je kamer
En dan was je weer iets kwijt
Dat wou ik je niet aandoen, dus dat plan ging overboord
En jij
Hebt niets van mij gehoord

Toen ik hoorde dat het slecht met je ging wou ik een berichtje aan je schrijven.
Maar toen ging ik zitten met m’n telefoon
En probeerde ik wanhopig bij clichés en platitudes weg te blijven
En het mocht niet te dramatisch zijn
Maar ook niet te gewoon
Ik bleef hangen in het zoeken naar precies het juiste woord .
En jij
Hebt niets van mij gehoord

Toen ik hoorde dat het slecht met je ging dacht ik even bij je langs te komen.
Maar toen stond ik daar zo bij je in de straat
En toen dacht ik “Ah wat stom, ik heb niet eens even iets voor je meegenomen”
En ik wist ook niet echt zeker of je thuis was
En het werd al bijna laat
Dus toen ging ik maar naar huis terug, heb je verder niet gestoord
En jij
Oh, jij
Hebt niets van mij gehoord
Ik vind dit zo herkenbaar wat Jeroen Woe hier zingt. Het is zo oer-menselijk, zo van alle tijden. Dat geaarzel, die smoesjes, niet durven en toch ook wel willen. De onhandigheid, dat onvermogen. En het tegenvallen van jezelf. Het gevoel dat er een  stukje stuk is gegaan, in de relatie tussen jou en die ander. Dat er een stukje stuk is in jezelf dat verlangt naar reparatie, naar heling. Verlangen naar weer voelen, weten dat je er mag zijn, dat het goed is dat je er bent. Verlangen naar je weer opgenomen voelen in iets dat groter is dan jijzelf.

Acclamatie: Wek mijn zachtheid weer
En dan is er die Psalm, ik word gekend op alle momenten van mijn leven. Luisteren we naar een gedeelte uit Psalm 139.
God, u weet alles van mij
                        2U weet waar ik ben,
en u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk,
ook al bent u ver weg.
3U ziet me als ik thuis ben
en u ziet me onderweg.
U ziet alles wat ik doe
Voordat ik mijn mond opendoe,
weet u al wat ik wil zeggen.
5U bent voor mij en achter mij,
u bent om mij heen.
Uw hand houdt me vast.
6Ik vind het een wonder
dat u mij zo goed kent.
Ik kan het niet begrijpen.
13U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.
14Ik dank u daarvoor.
Want het is een wonder,
zoals ik gemaakt ben.

Lied: De heer heeft mij gezien
Het tweede lied waar we naar gaan luisteren is “Ik geloof” van Jeroen van Merwijk. We hebben dit lied vorig jaar in de Vastentijd in onze YouTube-vieringen leren kennen. Dit lied weerspiegelt voor mij waar we als mensen ook toe in staat zijn. De vrienden van Jeroen van Merwijk hebben het voor hem opgenomen, in coronatijd, ieder vanuit eigen huis. Een cadeau voor hem, toen hij ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Een gezamenlijk gebaar van liefde, met een tekst vol hoop en vertrouwen, desnoods tegen de klippen op.

Ik geloof ( tekst en muziek Jeroen van Merwijk)
Ik geloof in tegen bierkaaien vechten
In een wang voor een wang
En in een tand voor een tand
En ik geloof in het afstand doen van rechten
In de steun in de rug
En in de helpende hand
En ik geloof in het weerloze
Breekbare kleine
En ik geloof in het genadeloos oog voor detail
En ik geloof in het fijne
Nog verder verfijnen
En in het zout in de wond
En in twijfel gezaaid
En ik geloof in de steen
In het stilstaande water
En ik geloof in voor alles
En iedereen door het vuur
Ik geloof in verbeelding
Ik geloof in theater
En in schilderkunst
En in literatuur
En ik geloof in het kanaliseren
Van woede
En dus geloof ik in ’t spel
En dus geloof ik in sport
En ik geloof niet in zekerheid
Maar in vermoeden
En in het hart dat bij mij
Uit wordt gestort
En ik geloof in ambitie
En intuïtie
En ik geloof in het zorgenkind
Ik geloof in de toekomst
En in de traditie
In de man of de vrouw
Die de strijd aanbindt
En ik geloof in afwijkend
Ik geloof in bijzonder
En ik geloof in de kont
En ik geloof in de krib
Ik geloof in het raadsel
Ik geloof in het wonder
En ik geloof in compassie
Ik geloof in begrip
En met ’t risico
Dat ik voor gek wordt versleten
Geloof ik dat alles ooit
Mooi wordt en goed
Met de moed van de wanhoop
En tegen beter weten in
Blijf ik maar geloven
Omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven
Omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven
Omdat dat ik wel moet

Stilte
Ik blijf maar geloven omdat ik dat wel moet: laten we samen – staand – óns geloofslied zingen

Geloofslied: Wie ten einde toe

Collecte en klaarmaken tafel

Voorbeden
Lieve God, We bidden voor onszelf. Voor moed om de stap naar een ander te zetten, voor het vinden van manieren om dat te doen.

Acclamatie: Kom over met uw geest
We bidden voor mensen in conflictsituaties, dat zij de moed niet verliezen en vertrouwen houden; dat er onder hen mensen blijven voor wie  medemenselijkheid een richtsnoer is.

Acclamatie
We bidden voor alle leven op aarde. Dat we ons laten leiden door het visioen van een vruchtbare aarde. Dat we in staat en bereid zijn de vernietiging te keren.

Acclamatie
We bidden voor wat er leeft in de ruimte van ons hart;
Voor wat er in ons intentieboek gevraagd wordt;
Voor de mensen die ziek zijn;
Voor de mensen in onze gedachten aanwezig en  niet meer in ons midden, dat zij in jouw aanwezigheid mogen zijn. Wij noemen met name

Tafelgebed
Hoe hoopgevend is jouw naam:
Ik zal er zijn.
Hoe bevrijdend is jouw licht:
warm en verhelderend
Hoe liefdevol is jouw hand:
open en nabij
Hoe verfrissend is jouw bron:
zuiver en levengevend

jouw naam dragen wij met ons mee,
jouw licht willen wij uitdragen,
jouw hand maken wij tot de onze,
jouw bron laat ons leven stromen

om mens te zijn,
zoals Jij je had ingebeeld,
zorgend voor de aarde,
voor al wat leeft en is,

om mens te zijn,
zoals eens Jezus,
die ons voorging,
opkwam voor anderen,
trouw bleef aan Jou,
en zo aan zichzelf.

Corrie
In de avond voor zijn sterven aan het kruis
toonde hij nog eenmaal
wie hij was en blijven wou voor ons.

In het bijzijn van zijn vrienden heeft hij brood genomen,  dankte Jou voor het brood,
brak het en deelde het aan zijn vrienden met de woorden:
‘Neem en eet van dit brood, dit is mijn leven, ik geef het aan jullie.’

Hij nam een beker, sprak een dankgebed
en zei daarbij:
‘Drink hieruit en proef van mijn liefde,
Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad.’

In zijn geest zullen wij leven.
Zo zal jouw naam ‘Ik zal er zijn’
een blijvende belofte zijn,
zal het licht stralen,
zullen handen elkaar vinden
en bronnen van leven zullen stromen.

Zie de mens, nieuw geboren,
deuren zullen open gaan,
een nieuwe lente breekt aan,
de wereld komt tot leven.

Zijn woorden indachtig,
zal jouw koninkrijk komen,
daarom bidden wij:

Onze vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd. ……….

Vredeswens: Vrede begint bij weten dat de ander mens is zoals jij. Kijken we elkaar aan en wensen we elkaar vrede. Op een manier waar je je goed bij voelt, het kan op veel manieren: toeknikken, een hand geven, het namasté gebaar, of iets anders. Vrede voor ons allen.

Vredeslied: Vrede voor jou

Uitnodiging tot breken en delen
: We worden uitgenodigd om vanuit liefde voor de Schepping te leven, om ons leven te delen. Als teken daarvan en als bemoediging daarbij breken en delen we van brood en wijn, en weten we ons gesterkt. Iedereen van harte uitgenodigd.

Breken en delen

Communielied: Eet en drinkt van brood en wijn

Afsluiting tafelgedeelte: in stilte

Goed om te weten

Slotgedachte: Niemand in de wereld
Een leerling zei: ‘Weet je, ik kan zelfs een bedelaar doen bidden”.
En hij vertelde: “Een bedelaar wilde brood, maar ik zei: ‘je moet eerst tot God bidden. Dan pas kun je het brood krijgen dat je vroeg.’ “
Toen de rabbi dit hoorde, werd hij kwaad.
‘Mijn zoon’, zei hij, ‘je bedoelde het goed, maar je handelde niet goed. Er zijn momenten dat je moet handelen alsof er geen God in de wereld is.’
‘Geen God in de wereld?’ vroeg de leerling. ‘Maar rabbi? Uw leven is toch gebaseerd op het dienen van God en het doen van de wil van God?’
‘Je hebt me gehoord: geen God! Als er iemand in nood bij jou komt, dan moet je handelen alsof er niemand in de wereld is: geen God en geen mens die hem kunnen helpen behalve jijzelf.’
‘Maar hoe staat het dan met zijn ziel, rabbi?’
‘Zorg jij maar voor je eigen ziel’, antwoordde de rabbi, ‘maar zorg eerst voor zijn lichaam.’
Uit: Chantal Leterme: Een parel voor elke dag

Zegen:  We zijn aan het eind van onze viering gekomen. Dank aan ieder voor zijn of haar bijdrage. Onze Belgische gasten voor straks een goede terugreis toegewenst.
Mogen we, nieuw geboren, vol vertrouwen de nieuwe week ingaan. Vragen we daartoe de zegen van elkaar en van die wij noemen Vader/Moeder, Zoon en Goede Geest.
Een fijne zondag en een goede week.

Slotlied: Om warmte gaan wij een leven

1 reactie

  1. Hans Moerman

    zo 21st aug 2022 at 11:06

    Mooie Viering, met zéér mooie teksten.

    Beantwoorden

Reactie plaatsen