Richting het licht

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
31 december 2020 | Franneke Hoeks


Welkom
We maakten deze viering voor de overgang van 2020 naar 2021. Misschien is nog nooit zo naar een nieuw jaar uitgekeken. 2020 een lastig en bizar jaar dat veel mensen snel echter zich willen laten. 2021 een jaar dat uitzicht biedt, een vaccin dat ons hopelijk snel ruimte om te leven biedt. Dit moment van online bezinnen willen we als San Salvator gebruiken om terug te kijken. Het leven vieren is ook stilstaan bij tegenslagen, verdriet, angst en onmacht. Die ruimte mag er zijn. Ook op een moment als dit. We blijven echter ook zoeken naar perspectief, naar beweging, naar licht.


We maken het stil in onszelf. Een die ruimte zonder vastomlijnde woorden kan iets nieuws ontstaan. Daar kunnen we loslaten, mogen we zijn we zijn en kunnen we oude wijsheid opnieuw verstaan. Laat ons bij het licht van een enkele kaars ruimte maken voor wie we God noemen.


Stilte


Gebed


God, bron van leven
wees bij ons dit moment
op de grens van het jaar.
Wees als licht op ons pad,
wees, als baken voor toekomst
wees inspiratie en uitdaging
en beweeg ons in de richting
het goede voor al wat leeft.


We kijken in deze viering terug op het afgelopen jaar. Door een filmpje gebaseerd op de zoekwoorden die het
meest gebruikt werden door de zoekmachine Google. Dat filmpje zegt niet alles maar geeft wel een beeld van
wat mensen wereldwijd belangrijk vonden.


Filmpje We blijven vragen
https://youtu.be/q6apJhfnBGs

De beelden nemen ons mee naar het afgelopen jaar. Corona en black lives matter zijn prominent aanwezig in dit jaaroverzicht. Ik mis ook dingen, zoals u ongetwijfeld ook dingen mist. De verkiezingen in de USA. Trump. Fake news. Camela Harris, de eerste vrouwelijke vicepresident van kleur. Brexit. De brand op Moria en de uitzichtloze situatie van vluchtelingen. Als alles verkeerd gaat, wat blijft er dan nog over?

We lezen: Een psalm
Als alles verkeerd gaat, wat blijft er dan nog over? Ik denk de aan dagen van weleer, aan de jaren van vroeger. Toen er nog koningen waren in Jeruzalem. Iets is veranderd maar wat? Ik ben maar een klein mensje dat
neerligt in het duister. Voor altijd verlaten. Ik roep. De liefde van God is verdwenen. Het woord voorbij. Ik herinner met de wonderen van weleer. Die God voor onze vaderen heeft laten gebeuren. Ik herinner me de
muziek van de nacht. En ik zing zoals David vroeger gedichten zong voor koning Saul, die droevige en ongelukkige reus. Maar staan de schaduwen op om God te bezingen? Ik heb meer vijanden dan haren op mijn hoofd. Ik slaap niet. Ik waak in de nacht zoals een uil op het dak. Waarom zo ver wegblijven op de ergste ogenblikken? Waarom heb je mij verlaten? Iedereen spot met mij. Ik ben water dat wegloopt en verloren gaat.
Beenderen verstrooid. Een stukje klei. Belaagd door honden. Wat is de mens, toch niets! Verzameld als vee voor de slacht. Echt, wat is de mens dat jij je hem herinnert. Jouw vijanden bezwijken. Je slaat de koningen uiteen. In het duister ontvouw ik jouw wonderdaden. Jij mijn herder. De mens in al zijn pracht begrijpt het niet. Als een dier sterft hij. Jij weet alles van mij. Mijn gedachten. Mijn weg. Als ik naar de hemel stijg, daar ben je.
Als ik me bij de doden begeeft. Jij bent er al. Met jou is het duister niet duister. De nacht is als de dag. Jij heb de hemel met je vingers gemaakt. Jij hebt de maan en de sterren geplaatst. Bijna god heb je mij gemaakt. Je hebt alles aan mijn voeten gelegd. Schapen, runderen. Dieren van het veld. Vogels en vissen. Je hebt mij geweven in het hart van mijn moeder. Ik ben prachtig. Verwonderlijk. Jij kent elk van mijn gebeente. Ik ben ik het geheim gemaakt. Maar jouw ogen zagen mijn embryo. Je kent mij vijanden. Je begrijpt mijn hart. Je waakt over mij als ik de weg van de afgoden neem. Ik word wakker, en ik ben met je. Ik heb in mijn hart het litteken van jouw antwoord. Vanuit de hoogte strek je je hand uit om mij te grijpen. Jij trekt me uit de diepte van het water. Je bevrijdt me van een verschrikkelijke vijand. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Ik ben een vogel die ontsnapt aan het net van de jager. En ik roep met alle anderen. Allejuja. Ga, loof, Jah.


Uit: Bijbel. De dragende verhalen Serge Bloch en Frédéric Boyer


Muziek


Overweging
De tekst die we net hoorden is een soort samengestelde psalm met elementen uit verschillende psalmen. Een lied van een overlevende hebben de schrijvers als ondertitel aan deze psalm meegegeven. Een gedicht dat ons verandert van een kleine bange mens, alleen in het donker en die smeekt om uitzicht en redding naar iemand die opstaat. Het gedicht wordt een lofzang zonder dat er ergens overduidelijk antwoord wordt gegeven. Het lied van een overlevende. Misschien wel ons lied voor 2020.
Een jaar waarin we geconfronteerd werden met het onvanzelfsprekende van vanzelfsprekendheden. De mythe van maakbaarheid werd doorgeprikt. We waren kwetsbaar als nooit tevoren. Allemaal. We maakten iets mee
dat ons allemaal raakte, dat ons allemaal kwetsbaar maakte of ons in ieder geval liet voelen dat we als mensen op een dun lijntje lopen. Dat voelde we allemaal. Dit jaar werd haarscherp duidelijk dat we verbonden zijn.
Allemaal. Jouw probleem, ook al woon je aan de andere kant van de wereld, is ook mijn probleem. Ik las ergens dat we 2020 als het jaar van de ander zouden kunnen zien. Ik geef iets op, ik houd me aan regels, omdat ik zorg draag voor jou. Dat we dat met elkaar deden, en nog steeds doen, geeft hoop. Ik droom af en toe wat we deze manier niet nog meer zouden kunnen oplossen. Ik doe een stapje opzij omdat dat goed is voor jou.
Corona zette alles op zijn kop. Wie zijn de dragers van onze economie? Niet de directeuren en raden van bestuur, nee. Dit jaar is het jaar van wat altijd onzichtbaar bleef. Onze economie draait op gewone mensen die zorgen dat er spullen in de schappen van de supermarkt liggen. Die onze zieken verzorgen, ook al lopen ze op hun tandvlees. Onze welvaart draait op leerkrachten, postbodes, vuilnismannen en buren. Dat zijn de essentiële onderdelen van onze economie. Zij bleven hun werk doen, terwijl megagrote bedrijven het zonder staatssteun niet bleken te redden. Dat is een omkering die we hopelijk nooit meer vergeten.
Wat ik ook meeneem van dit jaar is ook de black lives matter demonstraties. Groepen mensen die, ondanks corona, van zich lieten horen en iets zichtbaar en bespreekbaar maakten wat voorheen onzichtbaar was. Dat is winst voor ons allemaal, lijkt me.
Ik was in het voorjaar verbijsterd dat na drie weken lock down de lucht overal op de wereld zoveel schoner was, het water in rivieren weer helder stroomde en dat toppen van bergen weer zichtbaar waren. Allemaal omdat
fabrieken stopte met produceren. Het kan dus wel, die schone aarde.
2020 leerde ons dat we klein zijn, kwetsbaar en fragiel. Dat is wat we zijn. Dat is niet erg, het maakt ons opnieuw menselijk. Het maakt ons tot de prachtige en verwonderlijke mensen uit de psalm. Mensen die tevreden leren zijn met kleine dingen. Mensen die opstaan. Mensen met veerkracht. Mensen die omkijken naar elkaar. Mensen die lichtpuntjes zien. Mensen die blijven vertrouwen. Mensen van het gewone. Mensen die kwetsbaarheid koesteren. Mensen die oog hebben voor een ander. Mensen die zich gedragen weten. Mensen als beeld van God.


Lied dat de nieuwe wereld komen zal


Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen
maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.


We bidden
Eeuwige, op de drempel van het oude jaar bidden we voor iedereen wie afgelopen jaar donker en grauw voelde. We staan stil bij al die mensen die afscheid moesten nemen van een dierbare. We leven mee met alle
mensen die op wat voor manier dan ook getroffen werden door Corona, Strek uw hand haar hen uit.
Eeuwige, op drempel van het nieuwe jaar bidden we voor iedereen die afgelopen jaar essentieel bleek te zijn.
Voor postbodes, vakkenvullen, verpleegkundigen, leraren en alle mensen die van wezenlijk belang waren klinkt ons gebed. Dat we nooit vergeten wat er echt toe doet in het leven.
Eeuwige, op de drempel van toekomst bidden we voor de wereld en wie haar bewonen. Dat het nieuwe jaar kansen geeft voor wie nauwelijks kans heeft. Laat onze toekomst er een zijn waarin vluchtelingen welkom zijn,
aarde kan bloeien en we leren leven met minder zodat er meer is voor allen.


Laat ons die nieuwe wereld naar ons toe bidden door op dit moment samen de woorden te spreken die Jezus ons meegaf.


Onze vader


Slotgedachte


Als je gelooft in de macht van een open hand;
als je gelooft, dat wat mensen vereent
belangrijker is dan wat verdeelt;
als onrecht dat anderen wordt aangedaan
je even boos maakt als wanneer dat jezelf betreft;
als je kritiek weet te accepteren zonder je te verdedigen
en er je profijt mee wenst te doen;
als je zomaar tijd hebt voor anderen;
als je gelooft dat verschillend zijn
rijkdom inhoudt en geen gevaar;
als een kind je nog kan ontwapenen;
als een vreemdeling nog als een broer voor je is;
als je je kunt inzetten voor onderdrukten
zonder de held uit te hangen:
ja, dan zal volgend jaar vrede brengen;
dan zal volgend jaar mooi zijn,
dan zal volgend jaar gezegend zijn,
en een heel jaar vol hoop zijn.


Ya Mutuale‐Balume, West Afrika
Uit: Bidden met de armen

Zegenwens naar Numeri 6,22‐27
Bewaren wij de Ene in ons hart,
opdat de Liefde zich laat zien tot weldaad van iedereen,
opdat het Licht warmte brengt en vrede geeft,
opdat wij een Zegen zijn voor elkaar, elke dag opnieuw
laat ons zo de drempel van het nieuwe jaar overgaan,
elkaar zegenend in Gods’ naam,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen


Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
– de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
– door een mailtje te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl


Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen