Op weg met lege handen

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

DATUM 13 & 14  juni  2020 | Franneke Hoeks


Op weg met lege handen

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Welkom lieve mensen. De afgelopen weken hebben we geoefend in andere manieren van vieren. Een gestreamde viering met Pinksteren en vorige week een viering via Zoom. Dit weekend weer “normaal”. Normaal tussen aanhalingstekens. We verlangen allemaal naar dat moment waarop we elkaar weer in levenden lijve kunnen treffen. Voor nu laten we de verhalen klinken via het scherm. De teksten van vandaag worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. De liederen werden gezonden door verschillende mensen, op verschillende momenten, op verschillende plekken. Dat is en blijft bijzonder. Hier tijdens dit moment op YouTube komen al die onzichtbare verbindingen even samen. Veel mensen kijken ook tegelijkertijd naar dit filmpjes Dat is ook weer een onzichtbare verbinding. Laten we ons bij het kijken, luisteren en ervaren van dit moment, steeds bewust zijn van die onzichtbare verbondenheid. Laten we in de stilte op zoek gaan naar de verbinding met ons binnenste, naar dat wat we zonder woorden voor jou, voor u, God neer willen leggen.

Stilte


 

Gebed

Goede God
altijd meer dan ieder woord
wees aanwezig in deze ruimte
vol onzichtbare verbondenheid
Het goede en het kwade,
het mooie en het verdrietige,
het zekere en het onzekere,
we leggen dat ons bezighoudt
in uw, in jouw, hand.

Acclamatie Mij nabij

Mij nabij ben Jij, mijn God.

Mijn ziel zinge groot jouw Naam.

Een lamp op mijn pad jouw Woord.  
Een helder licht op al mijn wegen.

Bij de verhalen

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Verhalen die vandaag in veel kerken klinken. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Ze klinken hier bij San Salvator en worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen Jesaja 12, 1-6

Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, Eeuwige. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Eeuwige is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, zij heeft mij redding gebracht.’  Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de Eeuwige, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig haar verheven naam. Zing een lied voor de Eeuwige: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten.Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’

Bezinning

Ik ben stiekem vaak jaloers op mensen die vol overtuiging God kunnen prijzen. Kon ik dat ook maar! Ben ik dan een twijfelaar? Nee, niet echt. Ik geloof ten diepste in de kracht van iets dat mij draagt. Dat ik hier niet voor mezelf ben. Iedere dag is er wel een moment dat ik me daar bewust van ben. Dan zeg ik heel zachtjes, zonder woorden: dank. Ik schreeuw het niet van de daken, maar daardoor is het niet minder krachtig. Hoe spreek je over wat je ten diepste draagt en beweegt? Misschien moeten we dat doen vanuit openheid en nieuwsgierigheid. Ik weet dat ik stamel als ik probeer te verwoorden wat die dragende kracht voor mij is. Met stamelen is niks mis. Stamelen geeft ruimte aan hoe een ander dit beleeft. Laat mij dus maar stamelend vertellen. Laat mij maar in kleine dingen proberen dat goede leven voor allen vorm te geven.  Van die kleine dingen die samen groot zijn, daar wil ik wel van zingen.

Muziek

We lezen Mattheus 9, 35 -36 10, 1, 10, 5-14

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!  Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat.Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.

Bezinning
De vrienden van Jezus worden uitgedaagd. ‘Ga op weg,’ zegt hij ‘en vertel over het goede leven voor allen. Ga doen wat ik doe: zorg voor wat kwetsbaar is. Wek mensen tot leven! Deze woorden lijken te worden ingegeven door het besef dat niemand die droom van liefde, vrede en gerechtigheid alleen voor elkaar kan krijgen. Ook niet als je de Messias bent. Zelfs niet als je DE zoon van God bent. We hebben elkaar nodig. Mensen vertellen over wat hen drijft, mensen die ruimte geven, mensen die zorgen, mensen die oproepen, mensen die helen. Jezus zegt niet schreeuw van de daken wat iedereen moet doen. Nee hij zegt laat maar zien wat dat is, ten volle leven. Ga het doen. Je hebt er niet veel voor nodig. De leerlingen worden met niks op weggestuurd. Lege handen, die heb je nodig. Handen die te veel geld, goederen of ballast met zich meeslepen zijn een belemmering. Die handen kunnen niet ontvangen. Ontvangen is vaak moeilijker dan geven. Misschien kun je pas echt iets geven als je ook echt kunt ontvangen. De leerlingen worden op weg gestuurd. Ze worden uitgedaagd een pad te volgen waarin ze afhankelijk zijn, ze de touwtjes niet in handen hebben. Ik vind het herkenbaar: het gevoel met lege handen te staan.  Iemand zei mij ooit ‘leegte is ruimte’. Die woorden zijn een soort levensmotto geworden. Ik moet er nu aan denken. ‘Leegte is ruimte.’ Met lege handen kan er van alles.  Met lege handen is er ruimte voor wat de ander nodig heeft. Een prachtig beeld. Met lege handen op weg. Op zoek naar een plek waar mensen vol kleur tot leven komen en de aarde groeit en bloeit tot in lengte van dagen.


Lied Beth – Huis voor onderweg

Op weg naar morgen en overmorgen                                                 
op weg naar morgen en overmorgen 
en onderweg soms even thuis.


Grond onder mijn voeten,
steun in mijn rug,
dak boven mijn hoofd.

Gedragen, omringd door reisgenoten,
liefde, beademd door wie liefde is. 

Op weg naar morgen en overmorgen                                                 
op weg naar morgen en overmorgen 
en onderweg soms even thuis
.

Voorbeden

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden, bidden we om volhoudingsvermogen nu we als samenleving en individuen vaak met lege handen staan. Leer ons creatief zijn het zoeken naar manieren van contact en nabijheid.

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden bidden we voor mensen die te maken hebben met racisme en andere vormen van discriminatie.  Dat onze lege handen ruimte bieden aan leven waarin kleur, geslacht of seksuele voorkeur mensen niet beperken.

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden vragen we ruimte voor leegte van het missen.  Het missen van contact, het missen van stuk liep in het leven, het missen van dierbare overledenen. Dat uw dragende kracht ons helpt de leegte van het missen te dragen.


Laat ons samen, iedere op onze eigen plek en misschien ook wel eigen tijd bidden met de woorden die Jezus ons heeft meegegeven.

Onze Vader

Lied
Dona nobis pacem in terra
Dona nobis pacem domine

Geef ons vrede op aarde.
Geef  ons vrede, Heer

Tot slot

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken,
maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde
die je in jezelf hebt opgebouwd
op te sporen en ongedaan te maken.

Rumi


Zegen
Zegen onze lege handen

dat zij het onverwachte durven ontvangen
Zegen onze blote voeten

dat zij zich gedragen weten door moeder aarde

Zegen onze ogen en ogen

dat zij zien en horen wat leeft in mensen
Zegen ons hart
dat het open en eerlijk
ons denken en doen bepaald. Amen.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Er staat weer een Salvatoriaan op de planning.
U kunt tot en met 20 juni kopij aanleveren
voor onze nieuwsbrief.
Stuur uw bijdrage naar salvatoriaan@sansalvatogemeenschap.nl

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

1 reactie

  1. Willie van Vliet

    za 13th jun 2020 at 19:24

    De dienst is niet door gekomen, heel jammer.
    Groetjes Willie

    Beantwoorden

Reactie plaatsen