MET ZEGEN INGELEID viering 31 december

SAN SALVATORGEMEENSCHAP   31 december 2021
Voorbereiding: Corrie Dansen, Maria van den Dungen & Franneke Hoeks
Lectoren: Hans Waegemakers & Karel Bierlaagh
Muziek: Melodiek

thema: Met zegen ingeleid


Opening en Welkom
Oudjaar en nieuwjaar zijn bijzondere dagen; als piketpaaltjes markeren ze elk jaar.
2021, bijna voorbij, was zomaar een jaar in de geschiedenis van eeuwen.
Maar voor sommigen was het een speciaal jaar waarin hun leven begon, voor anderen was het het laatste jaar van hun bestaan. En ieder van ons zal beamen dat het een bijzonder jaar is geweest.  Het was een jaar met lockdowns, vaccinaties, vrijheid geproefd en weer de teleurstelling, afstand, agressie en angst, maar ook veerkracht en verbinding. Jullie hebben dat laten weten en het komt zo terug.
Allemaal van harte welkom, die met ons in deze viering het jaar willen afsluiten en het nieuwe jaar begroeten,
de drempel over – met elkaar als reisgenoten onderweg.
Laat ons maar naar binnen keren:

Gebed
Jij, eeuwig: liefde, licht, reisgenoot,
Wij bidden jou:
Wees een gids op onze levensweg,
een schuilplaats als we vermoeid zijn.
Spreek ons moed in als we aarzelen.
Geef kracht aan ons, reisgenoten.
Verlicht ons pad en draag ons over drempel.
Acclamatie:
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht

Afscheid van 2021: “Woordwolk”

Als overweging
Het zat niet mee dit jaar:
onzekerheid troef.
We dachten dat we er wel waren.
Met vaccins in de armen,
ons lijf en leven beschermd,
leken we weer onoverwinnelijk.
Zonder blikken of blozen
terug naar normaal,
of wat daarvoor doorgaat.
Normaal:
vluchtelingen aan Europese grenzen,
stijgende zeespiegel,
falende overheid
lockdowns in soorten en maten,
onrust en verharding.
Aan ons lot
overgelaten.
Zoek het zelf
maar uit.
Toch?
En toch zijn er god-zij-dank
gewone mensen,
die doen wat moet
worden gedaan,
soms met moed
der wanhoop.
We zien ze niet,
vaak niet,
mensen die voorzichtig dromen
van hoe het anders kan die samenleving.
Samen leven voorbij ik, ik, ik,
voorbij meer, meer, meer.
Ode aan de niet-zeker-weters,
die ruimte scheppen
voor het onverwachte,
het onvermoede.
Kleine mensen
Jij, ik, u, zij, wij,
die willen,
anders en nieuw,
zoeken en verbinden,
voorbij eigen gelijk,
gedragen door wat
onverwoestbaar eeuwig is.

Acclamatie
Wat eeuwen her begonnen is,
dat oude woord is goed,
het wordt door pijn en hechtenis
een woord van vlees en bloed.

Psalm 150  –  Huub Oosterhuis

Eeuwige hier nu
die ons adem geeft
gezegend Gij.
Om leven dat doorgaat
om dagen van morgen
God ondenkbaar
boven alle machten van de wereld
Gij god alleen
op violen, gitaren,
toetsen harpen saxofonen fluiten
met stemmen schorre klare
hoge lage.
Eeuwige hier nu
die ons adem geeft
gezegend Gij.

“Stille” muziek
Welkom 2022: “Woordwolk

Wensen voor het nieuwe jaar
Wensen we elkaar vertrouwen toe en overgave aan wat er op ons pad komt.
Dat we ons veilig mogen voelen bij de mensen om ons heen.
Dat we ons geborgen mogen weten en gedragen door dat grote geheim van leven en dood.
accl.:
Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel van mensen ,Ontferm U over ons.
Wensen we elkaar hoop toe, energie, geduld en aandacht, om het goede te doen, om recht te doen, om te leven.
Gij vuur, dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons.
Gij vlam, Gij licht in mensen, ontferm U over ons.
Wensen we elkaar verbinding toe met de mensen die ons dierbaar zijn, met de vreemdeling,
met alles wat leeft en aan onze zorg en aandacht is toevertrouwd, verbinding met de bron die leven geeft.
Wensen we elkaar  toe dat we verbonden blijven met de mensen die niet meer hier bij ons zijn.
Dat we geïnspireerd blijven door wat zij voor ons betekenden.
Vandaag denken we in het bijzonder aan het gezicht van de verzoening in Zuid- Afrika, aan het morele kompas dat hij was,
aan Desmond Tutu, aan zijn strijdbaarheid en gevoel voor rechtvaardigheid , aan zijn humor en zijn gulle lach.
Gij woord, dat door ons mens wordt, ontferm u over ons.
Gij stem in ons geweten, ontferm U over ons.

Gedicht
Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.  (Pierre Kemp)

Zegen
Dat licht, laat ons het maar meenemen in ons hart als we samen de drempel naar 2022 over gaan.
Laat ons dat doen met de zegen van elkaar
en van die is: Vader, moeder, Zoon en H. Geest.   Amen.

Lied
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen
maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
***

We wensen u een prachtig 2022
vol ontmoeting
en verbinding

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen