Licht geboren

kerstavond

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
24 december 2020 |  Franneke Hoeks

 

Welkom
Deze avond, nu de dagen kort zijn en de nachten lang, vieren we het feest van geboorte. We leefden naar dit moment toe. Alles is anders. Alles wordt anders. We voelden verwachting in ons groeien, vonden troost in de woestijn, leerden toekomst zien, soms even en beseften dat we mensen onderweg zijn. Altijd onderweg, kwetsbaarder dan we ooit beseften. Kerstmis 2020, feest van geboorte, moment van hoop, de komst van licht. Licht in het donker.

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over de overvloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: “Er moet licht komen,”
en er was licht.’    Genesis 1:1-3

Gebed
Licht van den beginne,
stroom van leven,
met mensen op weg.
Altijd. Onvoorwaardelijk.

Licht soms kwetsbaar
dan weer oogverblindend.

Licht van de Eeuwige
wees hier bij ons aanwezig.
leer ons zien
leer ons horen
maakt ons licht.

Acclamatie Alles wacht op u vol hoop

Jesaja, de grote profeet, schetst donkere, duistere beelden. Hij ziet een volk zonder vertrouwen, dolend in de duisternis: “Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.” Tegelijkertijd is Jesaja de profeet van de hoop. Hij wil het vertrouwen herstellen, de ogen van de mensen openen. Kijk dan, zie het dan!

Lied
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht.

Zij zullen lachen en juichen,
lachen en juichen,
als op de dag van de oogst.

Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
 over hen op gaat het licht.

naar Jesaja 9 Huub Oosterhuis / Antoine Oomen


We lezen Lucas 2, 1-20 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Eeuwige bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Eeuwige, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Eeuwige. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Eeuwige ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Bezinning
Er is een kind geboren. Een godsgeschenk. Een kind als beeld van God. Dat vieren we. Hier en nu, samen zonder dat we elkaar echt zien. Wat is het anders dit jaar. We trekken niet naar kerken, maar blijven in onze eigen huizen. We zingen niet uit volle borst, maar neuriën met lippen op elkaar.  Geen lange kersttafels dit jaar maar hooguit enkele gasten.  We voelen ons als samenleving ontheemd en kwetsbaar als nooit tevoren.
Het verhaal van de geboorte van Jezus is verhaal van kwetsbaarheid. Het zal je maar gebeuren, hoogzwanger op reis en geen plek kunnen vinden om je kind ter wereld te brengen. Wat moeten ze bang geweest zijn, Maria en Jozef, in die vreemde stad, waar geen huis voor hen open was. Als je een volle geldbuidel hadden was ons verhaal misschien anders gelopen. Want geld opent deuren. Toen. Nu. Het verhaal doet met denken aan gezinnen met kleine kinderen in de vluchtelingenkampen. Dat we hen niet vergeten in onze eigen coronazorgen.
Dit kind blijft niet onopgemerkt. Het zijn echter niet de mensen die alles hebben die als eerste voelen dat er iets bijzonders is gebeurd.  Nee, herders, die buiten de stad bivakkeren, zijn de eerste getuigen van dit nieuwe leven.  Voor hotemetoten, bestuurders en zakenmensen is in het prille begin van dit levensverhaal nog even ruimte. Of misschien hebben zij zelf geen ruimte voor dit nieuwe perspectief.
Het begint klein, ergens onderop, ergens aan de rand, ergens buiten je blikveld, ergens onverwacht.  Daar zit die vonk. Daar zit leven. Daar zit verandering. Daar wordt God geboren. In Jezus. En door dit kind en de man die hij zal worden stroomt er licht en leven in mensen. Dat begon klein in die stal in Bethlehem, maar werd een onstuitbare stroom van mensen. Herders, wijzen, leerlingen, mensen van goede wil, wij.  Het begint klein en kwetsbaar. Dat mogen we vieren vandaag. Dat kleine begin. Zonder poespas. Laat ons die kwetsbaarheid maar koesteren in het vertrouwen dat licht leven brengt.

Muziek Eric Whitacre – ‘Lux Aurumque’

Lux,
Calida gravisque pura velut aurum
Et canunt angeli molliter
modo natum.

Licht
Warm en zwaar als puur goud
en engelen zingen zacht
tot het pasgeboren kind


Gedicht
Licht, Woord, Antwoord:
de stilte verbroken
voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd,
ter ziele, gezwicht voor het duister,
gaat een hemels licht op.
Een scheppend woord is geworden:
adem van God in een kind.
En onder ons wil het wonen voorgoed.

Janet Delver

Voorbeden

God van licht
Wij bidden tot u in deze donkere tijden waarin angst en onzekerheid regeren.
Laat in ons het licht geboren worden zodat we onze harten openen voor de vluchteling, de dakloze, de eenzame, de zieke.  Dat we brengers van licht mogen zijn.

God van leven

Wij bidden tot u nu we aan den lijve voelen hoe kwetsbaar leven is. Laat ons mensen zijn die kwetsbaarheid durven koesteren als onderdeel van leven. Dat wat waarde heeft is kwetsbaar.

Laat ons mensen zijn die het kwetsbare leven koesteren.

God van toekomst

Wij bidden dat gij ons richting geeft als we zelf niet meer weten welke weg te gaan. Gij die die toekomst schiep in een weerloos kind, weer ons tot voorbeeld.  Laat ons mensen zijn die uw toekomst mogelijk maken.

God van verbinding
Wij bidden tot U in onze zoektocht naar verbinding. Gij zijt verbinding tussen mensen van allerlei kleur. Gij verbindt licht en donker, jong en oud, dood en leven. We staan vanavond stil bij alle mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Dat zij thuis mogen zijn in uw licht.

Stilte
God van licht, leven, toekomst en verbinding we zingen vandaag jouw visioen naar ons toe. Een verhaal dat begon met licht in donker. Een verhaal van licht dat met mensen meetrok. Een verhaal van kind dat ons leerde liefhebben. Een verhaal van toekomst voor al wat leeft.


Onze vader

Slotgedachte

Zet alles
in het licht.
Alles. Alles. Alles.

Voorbij voorkeur.
Voorbij afkeer.
Voorbij angst.
Voorbij schaamte.
Voorbij oordeel.
Voorbij schuld.

Breng alles
naar het licht.
Alles. Alles. Alles.
Dat is alles.

Olette Luitwieler, uit de bunder Zonder mij


Zegen

Om zegen bidden wij,
zegen voor allen die met ons vieren
zegen voor hen die op afstand toch verbonden zijn
zegen voor alles en allen…
Ruimte waar het licht kan komen
wind kan waaien,
adem stromen
ruimte die doet leven.

Stilte waar je God kunt horen
open hart en open oren
stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan
Geest van God,
raak Gij ons aan
dat wij opengaan

Uit Open deur kerstmis 2020

Wie het fijn vindt, is op Eerste Kerstdag om 10.30 uur van harte welkom in de Zoom Kerstsessie.

We houden een korte bezinning en wensen elkaar een zalig kerstfeest.

U kunt aanschuiven via

https://us02web.zoom.us/j/87047834327?pwd=OTdrK3dvY3FpM1phNFpLY3ZUZ3RvZz09

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen