Klaar voor het feest?

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM 10 & 11 oktober 2020 |Franneke Hoeks


Welkom
Dag lieve mensen. Of je deze viering leest, via je telefoon, TV of computer kijkt, fijn dat je op deze manier even ruimte maakt voor bezinning, verhalen, stilte, muziek en gebed.  Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik snak naar het moment dat ik vrienden, vriendinnen, familie, bekenden en onbekenden weer onbevangen kan ontmoeten. Ik ben wel kaar voor een feestje, maar ik weet ook dat dat feest van face to face ontmoeten nog wel even op zich laat wachten.
Vandaag luisteren we naar woorden van Jezus. Hij vertelt over een feest dat niet loopt zoals gepland. Via dit verhaal wil Jezus ons iets duidelijk maken over het rijk van God, het visioen waar het goed leven is voor alles en iedereen. Het is een beetje een schurend verhaal, maar dat past misschien wel bij deze ingewikkelde tijd.
Aan het “feestverhaal” gaat een lied, een psalm, vooraf.  Hier klinken woorden die ouder zijn dan de verhalen van en over Jezus. Woorden die gaan over ups, downs en staande blijven in weerbarstige omstandigheden.
Deze online viering is een ontdekkingstocht naar zin en betekenis voor ieder van ons. Wat we oppikken uit deze verhalen zal voor iedereen anders zijn. En toch hoop ik dat we ons in dit moment van vieren ook verbonden weten in en door de Eeuwige.

Gebed
Eeuwige,
jij die mensen koestert,
draagt in de palm je jouw hand
maak ons ontvankelijk
voor jouw aanwezigheid
in de wereld
in mensen
in onszelf.

Bij de verhalen 
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Verhalen die vandaag in veel kerken klinken. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Ze klinken hier bij San Salvator en worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.

We lezen Psalm 23  

De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de Eeuwige
tot in lengte van dagen.

Bezinning
Ik had het even zwaar toen de berichten kwamen dat het niet goed gaat met het aantal besmettingen in ons land. We kregen het dringende adviezen om weer thuis te werken, maar drie mensen thuis te ontvangen, mondkapjes in openbare ruimtes te dragen en minder bezoekers in kerken en theaters toe te laten.
De moed zakte me in de schoenen. En ik ga het doen hoor! Omdat ik me verantwoordelijk voel. Ik ga dit allemaal doen omdat ik zorgdraag voor anderen. Dat geldt in praktische zin voor mijn naasten, maar in een groter verband ook voor wie ik niet ken. Als een ding de afgelopen maanden duidelijk is geworden dan is het wel dat niemand een eiland is en dat we vooral saamhorigheid nodig hebben. 
Het is goed dat veel mensen: ik, u, jij, proberen ons steentje bij te dragen. Maar wat als we het even niet meer zien zitten? Gewoon omdat we zoveel dingen die het leven de moeite waard maken missen.
Toen ik de tekst van psalm 23 las als voorbereiding op deze viering, liepen de tranen over mijn wangen. Ik voelde me gezien en gedragen door het lezen van deze woorden. Het gevoel dat je gezien wordt door iets wat groter is dan wij allemaal samen. Dat voelt voor mij als troost en steun nu ik door de corona omstandigheden zelf maar heel weinige mensen zie.
Toen ik de foto van deze jongen met een geitje in zijn handen zag, voelde dat als een troostende eyeopener. Verfrissend. Bemoedigend. Waarom zou de Eeuwige niet jong en onbevangen mogen zijn. Trots en blij met het jonge leven dat op handen wordt gedragen.
Het besef, dat ik, u, jij en al wat leeft gekoesterd wordt, geeft me kracht. Omdat ik niet alleen ben. Omdat er verbinding is met het dat wat ik God noem.  Vanuit die verbinding ontstaan draadjes, linkjes en connecties met anderen, met jullie. Als ik dát kan voelen, leef ik op en kan ik verder wat de toekomst ook brengen zal.

Lied
Wat eeuwen her begonnen is, dat oude woord is goed,
het wordt door pijn en hechtenis  een woord van vlees en bloed.

We lezen Mattheüs 22:1-14
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.  Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.
De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”
De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Bezinning
Deze parabel schuurt. Niks poezieplaatjes maaltijd waar alles pais en vree is. En toch voelt het ook als een verhaal van nu. Een uitnodiging die wordt genegeerd. Dat klinkt als een dringend advies. Ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten hoe ingewikkeld adviezen zijn en hoe verschillend mensen daarop reageren. Een advies is immers een advies. Dan hoef je het niet te doen. Wie is de overheid, wie is de koning om mij iets op te leggen?  Het klinkt een beetje als Nederland in coronatijd waar spanningen oplopen.
Dan zo lijkt de koning in ons verhaal te denken, moeten we het maar proberen met mensen die wel gehoor geven aan de uitnodiging. Ook dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Blijkbaar gelden er in dit verhaal kledingvoorschriften. Opeens zag ik een zaal vol mensen met mondkapjes voor me. Mond- neusmaskers als feestkleding ook al is het geen pretje om zo’n masker te dragen.
Degene die uit de toon valt wordt aangesproken. Waarom doe jij niet mee? Op zich houd ik wel van eigenzinnigheid, zeker als het om kleding gaat. Blijkbaar wordt er van de gasten van dit feest gevraagd om zich aan te passen. Omdat het moet, omdat het nodig is…het waarom blijft in dit verhaal buitenbeeld. Toch is zo belangrijk dat als je niet mee doet en geen goede reden hebt om niet mee te doen dit tot repercussies lijdt.
Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.  Dit is een mysterieuze afsluiting van een verhaal die voor mij schuurt. Ik hoop dat het goede leven voor allen juist iedereen ten deel zal vallen. Het visioen van de wereld om gekeerd is in mijn ogen juist de ruimte waarin tegenstelling weg vallen en er nieuwe gezamenlijkheid ontstaat.  Dat past bij die hoedende, dragende kracht die we in de eerder psalm mochten ontmoeten. Een god die vreugde schenkt, ons thuis laat komen bij onszelf, bij elkaar en bij wie hij of zij ook mag zijn.

Lied
Gij zijt de lucht om mij heen
Ik adem U in anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel
en ik weet dat Gij nooit verslijt.

Voorbeden
Goede God, jij die ons draagt in onzekere tijden,
wij bidden in dit weekend van coming-out dag voor de LHBTi gemeenschap. Dat wij samen zorgen voor een wereld waarin veelkleurigheid in liefhebben tot kracht wordt.

Goede God, jij die voor ons bent als stok en staf,
wij bidden voor sterke en wijze leiders in ons land en in de wereld. Dat zij mensen weten te raken om het juiste te doen.

Goede God, jij die voor ons bent als levensvreugde,
wij bidden voor iedereen die in deze coronatijd het contact met anderen mist. Dat wij ondanks alles het zoeken naar verbinding nooit opgeven.

Onze vader verborgen
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade –

Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
 niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
reek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Slotgedachte
Dit mens-zijn is een soort herberg.
Elke ochtend weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie,
een benauwdheid, een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij,
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een lach
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt,
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Rumi
Tot besluit
We gaan dit moment van vieren en verbinding afsluiten.  Fijn dat u er was.  We gaan een nieuwe week in. Nieuwe cijfer, nieuwe ontwikkelingen. We gaan het doen. We zetten onze deur open en kijken wat de komende dagen ons brengen we doen dat in verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nlNog geen reacties

Reactie plaatsen