IK HEB U LIEF

Voorganger: Truus van Kaam                            
25 okt 2020

U kunt deze viering ook op Youtube volgen
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ 

Welkom U, jij die met ons meeviert.
Jij met jouw eigen gezicht waarin je leven zich weerspiegelt.
Door jouw ogen kijkt God ons aan.
Moge deze viering inspireren in elk mensengezicht schoonheid te ontdekken, zodat je kunt zeggen: ik heb U lief.

Mag ik je uitnodigen om te bidden tot God
Vader, Zoon en H. Geest.
Wij komen bij u met ons leven
U die ons kent bij naam en van gezicht
U dei ons vallen en opstaan kent
Vergeef ins wanneer wij een ander kwetsten
     Heer ontferm U
Nu wij elkaar niet kunnen omarmen en omhelzen
Vragen wij  wilt U dan Uw warmte om ons heen leggen
Geeft U ons een open oog voor de tekens van aandacht die wij  van mensen krijgen
Maakt U ons gevoelig en creatief om ondanks fysieke afstand toch nabijheid te scheppen
Dat wij mensen niet van elkaar vervreemden
     Heer ontferm U
Laat het ons gegeven zijn met volharding en vertrouwen de weg naar U en de ander te
Zoeken
     Heer ontferm U.

Lezing uit Exodus
Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen.
Als ge hun tekort doet en hun klagen naar Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen en uw kinderen wezen.
Als ge aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als geldschieter. U moet geen rente van hem eisen.
Als ge iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen.
Roept hij tot Mij om hulp, dan zal ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden.
( Exodus 22, 20-26 )

Overweging:
Ten diepste is iedere mens een vreemdeling op weg in het leven. We hebben een eigen kleur van denken en doen en spreken, een uniek gezicht.
Als mens kloppen we in ons leven op vele deuren aan in de hoop gastvrij ontvangen te worden.
In de voering van onze mantel is onze rijkdom genaaid. Talenten, creativiteit, vermogen om vriendschappen aan te gaan, om van mensen te houden, levenskracht, goede moed….noem maar op…alles wat jou bijzonder maakt.
Jouw mantel is je alles!
Als die je wordt afgepakt, of als daar iets uit wordt gestolen-lees ontkend of gekleineerd wordt – doet dat heel zeer!
De Schrift stelt een harde eis: beschouw iemands mantel als heilig en voor altijd, dag en nacht, met hem of haar verbonden.
Waar en wanneer wordt mensen hun mantel ontnomen?
De weduwen en de wezen: zijn dat niet al die Nederlanders aan wie we kansen ontnemen hun talenten te ontplooien?
Mensen die door hun niet Nederlands klinkende namen niet voor sollicitatiegesprekken worden uitgenodigd?
Mensen die begeleiding nodig hebben om mee te kunnen doen, om te werken en daarom niet uitgenodigd worden?
Pas aangekomen kinderen en kinderen uit gezinnen met taalachterstand in het Nederland, die geen gelijke kansen krijgen?
Er zijn veel , heel veel voorbeelden te noemen.
Hun mantel met rijkdom in de voering wordt zo gestolen!

Dichterbij misschien:
Ieder wil gezien en gekend worden, opgenomen worden in een kring van mensen en gewaardeerd worden zonder zich eerst te hoeven bewijzen en verantwoorden.
Mensengezichten zin als viooltjes: jouw mooi getekende gezicht is genoeg om gastvrij ontvangen te worden.
“kom binnen , voel je thuis”. 
Je bent mooi zoals je bent! Jij mag voluit bloeien.
Door jouw ogen kijkt God mij aan.
Dat we dit maar vaak mogen horen en mogen zeggen!!!

God ik heb U lief
Mens ik heb U lief

En ook      God heeft mij lief
Mensen hebben mij lief
Zo kunnen we voluit leven!


Voorbeden:
Voor de mensen om ons heen dat wij hun leven weten te waarderen en hen, al is het met afstand, gastvrij  ontvangen.

Voor mensen in onze stad die hier nieuw binnenkomen dat zij kansen krijgen zich te ontplooien
Mogen wij degenen zij die dat helpen bevorderen

Om saam horigheid in onze samenleving, dat we voorzichtig leren omgaan met elkaars gezondheid
Dat wij nu de crisis lang duurt aandachtig blijven luisteren naar gevoelen en verlangens
Om tekens van liefde in eenzame uren.
Voor bestuurders en leiders om de gave van wijsheid en overwicht
Om de gave van goede moed en creativiteit om aan de toekomst te bouwen
Voor wetenschappers om doorzettingsvermogen en goede samenwerking met elkaar

Vaar al wat ons bezighoudt diep in ons hart….
Onze vader…

Het Evangelie
Een wetgeleerde vroeg Hem om Hem op de proef te stellen:” Meester , wat is het voornaamste gebod in de Wet?”
Hij antwoordde Hem: “Gij zult de Heer Uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en voornaamste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en Profeten.
( Matteus 22, 35-40)

Zegen
Gaan we met deze woorden blijmoedig en vol goede  moed verder op onze levensweg.
Met Gods zegen en liefde in ons hart.
Hij die barmhartig is en geduldig
Hij die van iedere mens houdt
Hij zegent ons
Vader, Zoon, en H. Geest

1 reactie

  1. josé Vos

    zo 25th okt 2020 at 10:14

    Zo mooi, die gedachten over de mantel. Bedankt!

    Beantwoorden

Reactie plaatsen